blickfang

Kiss Endre

“Post-truth” időutazás Ortega y Gasset társaságában

Uhrmann Iván

Kazárok, magyarok, zsidók

Borsányi-Schmidt Ferenc z’cl

A kínai /kaifengi/ zsidók története

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes Géniusz c. karcolatának és Lepketánc c. színművének elemzése Platón barlanghasonlata alapján

Gömöri György

Egy magyar származású angol színész: Leslie Howard

Molnár Andrea

Széljegyzetek egy kvázi abszurd történelmi párhuzam kapcsán

A.Gergely András

Képek kínálta ösvény a labirintusba
S. Nagy Katalin Műtermek-kötetéről

Kárpáti Ildikó

Isten nagy, én zsidó vagyok
Gondolatok Pascale Bailly: Isten nagy, én kicsi vagyok című filmjéről

Kárpáti Ildikó

“Talán a maga hadserege,
de nem az enyém”

Gondolatok a Roman Polanski
Tiszt és kém: A Dreyfus-ügy című filmjéről

Kiss Endre

Élet és halál határán
Humor az orvoslásban

A “mesterséges gyönyörökre” törekedve

A medve megtérítése

Szegő Ágnes
Zsidó családtörténet kutatás és genetika

Csepeli György
A pszichológia fogalmai

Róbert Péter
Churchill és a zsidók

Friedmann Sándor
Megkérdeztem Philont…

Csepeli György
Változó horizontok

A KARIKATÚRÁRÓL

Rabbitörténetek

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter