blickfang

Szombatosok 1941 tavaszán: a Libanon folyóirat riportja

Karinthy Frigyes

NAPLÓM – Az egyetemi tüntetésekről

Péter I. Zoltán

Ady és Léda megismerkedésének története

Schöner Alfréd

Eufemizmus a Duna-parti emlékműveken

Orbán Ottó

Urbánusok, népiesek; kinek a csontjai ezek?

Nóti-Nagy Attila

Egy kémnő lopta el az amerikai atombomba titkát

Hegedüs Géza

Stefan Zweig (1881–1942)

Molnár Andrea

A párizsi góleszről holmi zavargások ürügyén

Emmanuel Levinas

Reflections on the Philosophy of Hitlerism

Büki Mátyás

Naplójegyzet

Kurutz Márton

Zsüti mesélt

Benjamin Weinthal

‘Lawrence of Arabia’ Was a Zionist

Karinthy Frigyes

Babits könyve, • Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom

Hermann Zoltán

Mándy Robin Hoodja

Markovits Györgyi

Üldözött irodalom
kitiltott, elkobzott, inkriminált prózai írások a Horthy -korszakban

 

Hudra Árpád

Kunszt György mesteréről, Szabó Lajos filozófusról

MartinBuber

Haszid történetek (1949)

Komlós Aladár

A zsidó lélek [Die jüdische Seele]

Andrzej Diniejko

Benjamin Disraeli’s Pro-Semitism in Conigsby and Endymion

Alekszandr Arkagyevics Galics

Intés (Предостережение, magyar nyelven)

Tersánszky Józsi Jenő

Előszó a Kakuk Marci tizedik kiadásához

Kiss Endre

„Versklavung” – Koncentrációs tábor és totalitarizmus Hermann Broch társadalomlélektanában

Kardos Pál

CSATHÓ KÁLMÁN VISSZAEMLÉKEZÉSEI A NEMZETI SZÍNHÁZRÓL

Fábry Zoltán

A CSEH TISZAESZLÁR REGÉNYE

A.Gergely András

Kérő szó, remélhető párbeszéd, tudomány a megértésért

Komlós János

A kabaréról -vicc nélkül

Schreiter Zsuzsa

Kóbor Tamás és felesége Erdei Rózsa

Nicolaus Lenau

A Bolygó Zsidó

Nagy Endre

SZERELMESEK KALAUZA

Büki Mátyás

Kísérlet egy filmterv ismertetésére

Halász Gábor

Vázlat Óbudáról

Molnár Andrea

A rabbinikus irodalom néhány galut-percepciója

Kiss Endre

„Post-truth” időutazás Ortega y Gasset társaságában

Uhrmann Iván

Kazárok, magyarok, zsidók

Borsányi-Schmidt Ferenc z’cl

A kínai /kaifengi/ zsidók története

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes Géniusz c. karcolatának és Lepketánc c. színművének elemzése Platón barlanghasonlata alapján

Gömöri György

Egy magyar származású angol színész: Leslie Howard

Molnár Andrea

Széljegyzetek egy kvázi abszurd történelmi párhuzam kapcsán

A.Gergely András

Képek kínálta ösvény a labirintusba
S. Nagy Katalin Műtermek-kötetéről

Kárpáti Ildikó

Isten nagy, én zsidó vagyok
Gondolatok Pascale Bailly: Isten nagy, én kicsi vagyok című filmjéről

Kárpáti Ildikó

„Talán a maga hadserege, de nem az enyém”
Gondolatok a Roman Polanski Tiszt és kém: A Dreyfus-ügy című filmjéről

Kiss Endre

Élet és halál határán
Humor az orvoslásban

A „mesterséges gyönyörökre” törekedve

A medve megtérítése

Szegő Ágnes
Zsidó családtörténet kutatás és genetika

Csepeli György
A pszichológia fogalmai

Róbert Péter
Churchill és a zsidók

Friedmann Sándor
Megkérdeztem Philont…

Csepeli György
Változó horizontok

A KARIKATÚRÁRÓL

Rabbitörténetek

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT