ESEMÉNYEK

Róbert Péter:

A Keren Hajeszod 100 éve

Nagy szellemek a Keren Hajeszodról

 

2020.11.11.

 

Idén 100 éve a Keren Hajeszod, a cionista mozgalom telepítési szervezete megalakulásának. A XX. század első évében létrejött földvásárló szervezet, a Keren Kajemet Lejiszrael beruházási részlegeként gyűjtött adományokat az új települések számára, 1929-ben már a Szohnut pénzalapjaként segíti a bevándorlást. Felhívásaik sikeresek voltak, bár gyakran a hivatalos zsidó körök zárkóztak el, féltve elért jogaikat a zsidó állam eszméje pártolásától. Nagyon fontos szerepe volt a Keren Hajeszodnak a nehézségek megoldásában és végül az állam létrehozásában.

Zsidó és más értelmiségiek tisztában voltak szervezet munkájának jelentőségével és felszólítottak támogatására. Nézzünk néhányat állásfoglalásukból:

"Elég gyász szakadt már reánk! Iránytűnkben azonban van egy mágnesünk: az épülő Palesztina, és van egy titokzatos északi erőnk, irányerőnk ebben a mágnes- tűben: ez a Keren Hajeszod! Mert a Keren Hajeszod a zsidó közösség szabályozó erejét testesíti meg – az egyes ember egoista érdekeivel szemben. Palesztina nélkül nincs zsidó nép, építő alap nélkül nincs zsidó Palesztina! Adjatok teli kézzel ennek az Alapnak – és akkor is keveset adtatok még ahhoz képest, amit ez az Alap ad nektek." (Max Brod)

"A Zsidó Nemzeti Otthon építésénél a Karen Hajeszod segítségével raktuk le az alapokat, állítottuk fel a pilléreket és teremtettük meg az épület első vázait. Feladatának nagyságát csak a későbbi generációk fogják igazán megérteni, amelyek látni fogják a teljesedésbe menni az építést, és tudni fogják, hogy ez a mi meg- váltásunk és megújulásunk műve volt. S csak a későbbi nemzedékek fogják elmondhatni a nagy áldást mindazok fölött, akik e vállalkozás megteremtése és kivitele körül fáradoztak, akik nem lankadtak el a csalódások és gáncsvetések közepette, bár munkájuk útján csak tövisek nőttek." (Chaim Weizmann)

"Tudom, mennyi energia hit és lelkesedés fűződik a Keren Hajeszod munkájához és teljesítményeihez és nemcsak hallomásból, hanem részben saját nézeteim ből alkottam fogalmat magamnak a cionizmus gazdag és termékeny eredményeiről. Engedjék meg, hogy a Keren Hajeszod 15. évfordulójához szívből jövő szerencse kívánataimat fejezzem ki." (Thomas Mann)

"A Keren Hajeszod egy egyedülálló szervezet. Megerősíti, gazdagítja, és felmagasztalja mindazt, ami a legjobb a zsidó államban, Izraelben. A Keren Hajeszod egy ösztönző erő, egy csodás, és inspiráló erővel bíró közvetítő. A Keren Hajeszodnak hála, sokan költöztek Izraelbe a Föld messzi országaiból is. A Keren Ha- jeszod vízióját elhinni, elfogadni, és megvalósítani: egy kiváltság." (Elie Wiesel)

"A Keren Hajeszod a palesztinai telepítések lehetővé tételével felbecsülhetetlen értéknek bizonyult a zsidó nép megszilárdítására és egészségessé tételére. Hatoljon minél mélyebbre ez a felismerés és vezessen a mű megerősítéséhez, amelytől oly nagymértékben függ a zsidó nép egész jövője."(Albert Einstein)

"A Keren Hajeszod alapításának 15. évfordulója alkalmából biztosítani szeretném barátaimat, hogy tudom, mily hatalmas és áldásos instrumentum lett ez az alapítvány népünk számára abban a törekvésben, hogy az őshazában új otthon teremtessék. A mi legyőzhetetlen életakaratunk jele ez, mely sikerrel állott ellent kétezer esztendő minden elnyomatásának."(Sigmund Freud)

"A feszültségnek és a romlásnak ebben a pillanatában sok ember vágyódik az alkotó munka friss lehellete után. Ilyen munka folyik itt, nap-nap után, ezt csinálják egyedek, csoportok, ezt az egész közösség, amely az erőteljes kialakulás idejét éli. Hallani nem lehet róla, ha a világ valamennyi hangszóróját is beállítjuk, mert Palesztinának nincs hangja, a zsidógyűlöletnek azonban ezer hangja van. Palesztina hallgat és épít, menedékházat a jelennek, népházat a jövőnek. És az építés egyik legnagyobb segítője a Keren Hajeszod." (Arnold Zweig)

Magyarországon a cionista mozgalommal együtt a Keren Hajeszodot is felszámolta a pártállami diktatúra. A rendszerváltás után nem alakult azonnal újjá, mivel nem kértek adományokat a megviselt kelet-európai zsidóságtól. Csak 2013-ban érkezett meg a szervezet megbízottja és kezdődött a csapatépítés. Az eredmények nem maradtak el, hiszen az egész világnak érdeke a demokratikus zsidó állam léte és erősödése.

Ezt a fentebb megszólaltatott nagy emberek szavai is bizonyítják!

 

FEL