DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

A Baumhorn síremlék

2021.10.04.

A Szegedi Zsidó Hitközség Archívumából ezúttal két[1] kapcsolódó iratot mutatok be, mindkettő Baumhorn Lipót síremléke kérdéskörrel foglalkozik. A két dokumentum egyike válasz egy megkeresésre, a másik bizalmas levél. [2] (Megjegyzem e levelek Baumhorn Lipót életének kutatásához adalékul szolgálhatnak.)

Az első írás 1935. január 15-én a másik 1935. január 28-án a Szolnoki Zsidó Hitközségben keletkezett Baumhorn Lipót síremlékének tárgyában.

Baumhorn Lipót építész 1932. július 8-án halt meg születési helyén, Kisbéren. Síremléke a Kozma utcai zsidó temetőben áll. Emlékkövének munkálataira[3] a Szegedi Zsidó Hitközség pontosabban Löw főrabbi 1935. január 1-én levelet küldött, hitközségenként 100 pengős hozzájárulást kérve.

Ennek az indítványnak nyoma az idézett két levél, melyek egyben egy nehéz anyagi helyzetben lévő közösség sorsába is bepillantást engednek.

Löw Immánuel főrabbi gyűjtésre irányuló kezdeményezésére reagálva 1935. január 18-án a szolnoki közösség elnöke dr. Biedl Samu szegedi elnök számára levelet küldött. Megírta milyen anyagi nehézségekkel küzdenek, egyben kifejezte, hogy a felhívást közzétevő (Löw Immánuel) iránt mélységes tisztelettel viseltetnek. A levél egyben kérés is, miszerint 100 pengő helyett 50 pengőt utalhassanak át. Mivel erre a megkeresésre nem kaptak választ, a szolnoki elnök nevében a titkár 1935. január 25-én tollat ragadott. Arról érdeklődött, hogy az általuk felajánlott összeggel kapcsolatos levelük megérkezett-e? Ugyanis a Szegedi Hitközség elnökétől dr. Biedl Samutól semminemű válasz nem kaptak.

A levélben megismételték: „Tekintettel hitközségem sanyarú helyzetét, ily összeget e célra nélkülözni nem tudunk, de kötelességérzetünk tudatában 50 pengőt készséggel adnánk a kérdéses célra…

Löw rabbi kezdeményezésének mozzanatai a kőavatás időpontja és lebonyolítása még további kutatásra várnak, a különleges síremlék azonban elkészült.

A szóban forgó két irat:

 

A Baumhorn síremlék rajta szimbólumként a Szegedi Új Zsinagóga kupolája


[1] HU_SZZSH_A_II_5_1935_001_010. HU_SZZSH_A_II_5_1935_001_011. Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma 1935. évi iratok.

[2] HU_SZZSH_A_II_5_1935_001_011

[3] Somogyi György

 

 

FEL