DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Egy levél dr. Birnfeld Sámuel rabbitól

2022.12.24.

 

Birnfeld Sámuel

Különleges egyben szomorú tartalmú levélre akadtam a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának 1938. évi iratai között.[1] Ez az 1938. április 21-én Szegeden kelt dokumentum egy kérvény Birnfeld Sámuel szép kézírásával. Birnfeld 25 Pengő tanulmányi segélyt kért a Szegedi Zsidó Hitközség elöljáróságától. Indoklásul felhozta, hogy harmadik esztendeje állástalan rabbi[2] és nincs kilátásban, hogy el tud helyezkedni. Zenei tanulmányokat szeretne folytatni, hajlamának fejlesztésével remélt munkához jutni. Bízva kérésének méltányos elbírálásában, igaz tisztelettel búcsúzva írta alá a nevét.

 

Az elöljáróság elfogadta indokát, majd 1938.április 24-én született határozatában kimondta, miszerint május 1-től három hónapon át havi 25 Pengő támogatást ad a kérelmezőnek. A pénz felét a Szent Egylet fizette. A határozat aláírója Faragó Lajos jótékonysági elöljáró, és Varga Mihály hitközségi elnökhelyettes.

Néhány sor dr. Birnfeld Sámuelről.[3] Szegeden születet 1906. december 6-án, 1939 december 28-én Budapesten nősült.[4] Felsőfokú tanulmányait az Országos Rabbiképző intézetben és a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte.1936-ban avatták rabbivá.[5]

A Pesti Izraelita Hitközségben volt vallástanár. Rabbi végzettsége ellenére állandó rabbi állást nem kapott. A numerus clausus idején kitüntetéssel doktorált. Sokat írt, fordított és grafikákat készített. Sok nyelven beszélő, az irodalom iránt érdeklődő átfogó műveltségű ifjú volt. Érdemes a nyelvismeretét részletezni: angol, arab, arameus, babilóniai ékírás, német, olasz, perzsa, szanszkrit.[6]

Rajzolni Heller Ödönnél tanult. Petőfi Sándor János vitéz c. művét nemcsak héberre fordította, de az illusztrációkat is ő készítette. Verseket írt, zenei darabokat szerzett. 1942-től többször behívták munkaszolgálatra

Heller Ödön   Petőfi: János vitéz

1944. október 20-án a nyilas pártszolgálatosok Budapestről elhurcolták, november 12-ig sáncásáson volt.[7] Egy tehetséges ember ígéretes pályája tragikusan kettétört, amikor Félixdorfban 1944 december 26-án 38 évesen éhen halt.

Szegeden emlékét az egykori zsidó iskola[8] falán tábla őrzi, valamint a Szegedi Zsidó Hitközség Könyvtára[9] is az ő nevét[10] viseli. Emellett a hitközség székházának folyosóján lévő állandó kiállítás két tárlója a munkássága-, családi élete néhány dokumentumát és egykori tulajdonjelzéses imakönyvét mutatja be.[1] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, 1939. évi iratok. HU_SZZSH_A_II_5_1938_019_018.

[2] 1936-ban végezte el a rabbi képzőt.

[3] Életével dr. Schöner Alfréd behatóan foglalkozott.

[4] Fein Margit/ Szárá bát Lea (1 912-2000) In: Schöner Alfréd: Az elveszített álmok. Budapest, 2004. pp.12.

[5] https://hdke.hu/emlekkonyv/birnfeld-samuel/

[6] Dr.Schőner Alfréd: Művészi vallomás a Holocaust árnyékában =http://www.or-zse.hu/resp/birnfeld.htm

[7] http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-birnfeld-samuel/

[8] Gutenberg u.1.

[9] 2020-ben jött létre.

[10] A névadó: dr. Lednitzky András.

 

FEL