DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Dokumentumok a Nagyváradi Zsidó Fiú- Internátusról

 

Nagyváradon a dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Gimnázium mellett és felügyelete alatt 1941. évtől zsidó fiúinternátus működött.[1]

Magát a gimnáziumot dr. Kecskeméti Lipót (1865-1936)[2] alapította és 1920. október 7-én nyitották meg a kapuit.[3] 1930-tól a főrabbi iránti tisztelet jeleként a neve dr. Kecskeméti Lipót Izraelita Líceum lett. Az intézmény kezdetben magyar nyelvű, majd öt év múlva a hatósági rendeletek eredményeként román tannyelvű lett, de a jiddiis nyelvet is használhatták. A zsidó gimnáziumban ekkor az oktatók újra együtt taníthattak a román hatóságok által bezárt egykori nagyváradi reálgimnázium tanáraival is.[4]

Visszatérve az internátusra; az intézménnyel kapcsolatosan megmaradt dokumentumok egyike levél, melyhez jelentkezési lapot csatoltak. Az irat 1941. június 14-én[5] kelt és az egykori intézmény szolgáltatásairól, munkájáról szól. A levélben kérik a nagyváradiak, hogy az adott lehetőséget a szegedi közösség számára tegyék ismertté.

”Hálásak volnánk, ha az érdekelt szülők figyelmét a kínálkozó alkalmakkor személyesen is szíves volna Elnök úr internátusunkra felhívni.”Azt hisszük, szolgálatot teszünk a nagybecsű vezetése alatt álló gyermekeiket Nagyváradon taníttatni szándékozó hitközség tagjainak, amikor internátusunk létezéséről és működéséről tájékoztatást nyújtunk.”

A levél írója szabatosan közli, amit a Nagyváradi Zsidó Fiúinternátus a város középiskoláiban tanuló vidéki diákoknak nyújtani tud. Napi ötszöri orthodox kóser étkezést, a szülői házat helyettesítő családi otthont, higiénikus szellős tágas lakószobákat, sőt orvosi felügyeletet is. Továbbá szaktanári felügyelettel tanulmányi vezetést, erkölcsi nevelést. A diákok részesülhettek sport foglalkozásban, volt nyelv és zeneoktatás. és még szórakozási lehetőség is. A témával kapcsolatosan esetleg folytatott további levelezésből a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumában nincs irat, így arról sem, hogy a felhívásra indult-e szegedi fiatalember a Nagyváradi Zsidó Fiú-internátusba.

1902-ben itt volt a Tisztviselők Otthona; 1906-ban Neológ Elemi Fiú- és Leányiskola; 1924-ben ugyanitt új, emeletes iskola Neológ Fiúgimnázium; 1930-ban a dr. Kecskeméti Lipót Izraelita Líceum

 

A Nagyváradi Zidó Fiu-Internátus levele[6]

A levél melléklete[7]


[1] Az adat arra a valószínűségre épül, miszerint ebben az évben küldték el Szegedre a felhívást

[2] Kecskeméti Lipót a magyar nyelvű erdélyi zsidóság szellemi vezetője volt. nagyváradi neológ főrabbi, irodalomtörténész, bibliakutató.

[3]Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája. P..472/ https://docplayer.hu/760251-Az-erdelyi-zsidosag-torteneti-kronologiaja-1918-1940.html

[4] Kiss Erika Márta: Erdély zsidó közösségei a kezdetektől napjainkig a temetők tükrében. Budapest, 2014./phd disszertáció. p. 104.

[5] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, 1941./ U_SZZSH_A_II_5_1941_001_016, 17.

[6] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, 1941./ U_SZZSH_A_II_5_1941_001_016

[7] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, 1941./ U_SZZSH_A_II_5_1941_001_017

 

FEL