DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

1941. január havi fizetési jegyzék a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumából

2022.11.01.

 

A kiválasztott illetményjegyzék figyelemre méltó irat, rovatait tanulmányozva számos új adatra bukkanhat a kutató. Mivel a hitközségi archívumban további évekből származó jegyzékeket is őrzünk, kutatási forrásként érdemes ezeket figyelembe venni.

A Szegedi Zsidó Hitközségben akkoriban még 16 tisztviselő dolgozott, a jegyzékeken az ő nevük, lakcímük, születési helyük, idejük, fizetési összegük, továbbá az alkalmazásuk megnevezése szerepel.[1]

Kiemelve néhány tételt: Származási helyük változatos képet mutat, pl. Ada, Budapest, Drohobitz[2] Miskolc, Tasnád.

Ha a beosztásukat vesszük szemügyre a közösségben ekkor 3 rabbi, 2 kántor dolgozott. Továbbá működött az énekkar női-, férfi kórussal és karvezetővel. Természetesen még létezett a metszői poszt is. Az iroda több dogozónak adott feladatot, sőt a szükség létrehozta a Pártfogó Irodát egy alkalmazottal.[3]

Részletezve a beosztásokat: főrabbi, rabbi, gyakorló rabbi, főkántor, kántor, egyházfi, kisegítő metsző, tanító, iskolaszolga, kegydíjas, énekkarvezető, jegyző, pénztáros, irodista, szolga, házmester, Pártfogó irodai tisztviselő.

A Szegedi Zsidó Hitközségben 1941. januárban név szerint a következő alkalmazottakat találhatjuk: dr. Löw Immánuel, dr. Frenkel Jenő, Lamberg Mór, Schwarz Ede, Fein L. Lipót, Fürth Jenő, dr. Katona Dávid, Szécsényer Józsa, Grosz Margit, Papp József, Bicók János, Meisels Simon, Deutsch Imre, Kocsó Lászlóné, özv. dr. Löwinger Adolfné, dr. Herskovits László.

Az alábbi dokumentumokon további részleteket találhat az érdeklődő.

1941. január havi illetményjegyzék[4]


[1] Az iskolai-, temetői-, bérházi alkalmazottak másik jegyzéken szerepelnek.

[2] Drohobytz, i település Ukrajnában.

[3] Szintén számos iratot talál a területet vizsgáló kutató az archívumban.

[4] HU_SZZSH_A_II_5_1941_004_001_01 és HU_SZZSH_A_II_5_1941_004_001_02

 

FEL