DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Szegedi adalék Gábor Andor életéhez

2022.06.30.

A bemutatott iratot a Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma őrzi. Gábor (Greiner) Andor (1884-1953) Kossuth díjas író, költő publicista. Munkásságának kutatói számára is fontos lehet az a levél, melyet 1938. szeptember 29-én küldött a Szegedi Zsidó Hitközség elöljáróságának.

Nehéz egzisztenciális és anyagi helyzetére tekintettel 1000 Pengőre volt szüksége, melynek felét már beszerezte. Továbbá azért is kérte a támogatást, mert Cserzy Béla (1905-1975) [1]szegedi újságíróval megfelelő tőkével a Szegedi Szinházi Újság[2] kiadásához csatlakozhatna. Mivel 500 Pengőt már kapott, a hiányzó összeget kérte a zsidó hitközségtől. Indokolta, miszerint az 5 év alatt amíg a Szegedi Napló élén állt, teljes szívvel és lélekkel szolgálta a szegedi zsidóság ügyét.

A hitközség 250 Pengőt utalt számára


Gábor Andor kérvénye[3]


[1] Cserzy Béla újságíró, költő.1926-tól újságíró a Délmagyarország c. lapnál, 1930-tól a Szegedi Friss Újság belső munkatársa volt. 1935–36-ban a Szegedi Hét c. közgazdasági lapot, 1936–40-ben a Színházi Újságot szerkesztette :https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/c-cs-74E9A/cserzy-bela-74FCD/

[2] Lakatos Éva: Magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948.Szombathely: Savaria University Press, 2011. pp. 414-418. Évekre bontva foglalkozik a szeged színházi újságokkal.

[3] HU_SZZSH_A_II_5_1938_152_043 1938. évi iratok/rendezés alatt.

 

FEL