DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Kérvény a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának 1938.évi irataiból

2022.01.30.

 

A kiválasztott irat egy 1938. évi kézírásos kérvény.[1] Salzer Sándor nyújtotta be a Szegedi Izraelita Hitközség elnöksége számára.  A kérvényező több évtizede használta családjával az Újzsinagóga 552. számú férfi-, és 1672. számú női imaszékeket, melyekért eddig természetesen bérleti díjat fizetett.

Ezúttal[2] nehéz anyagi-, és egészségügyi helyzetére hivatkozással kérte a bérleti díj elengedését. Folyamodványát azzal indokolta, hogy súlyos betegségéből még a mai napig nem épült fel és ez felemésztette csekély nyugdíját. „Így még a napi kenyér megszerzése is – a szó legszorosabb értelmében – igen nagy nehézséggel jár”

Leírta továbbá, hogy amennyiben tehetsége megengedi, igyekszik a közterhekhez hozzájárulni.

Alázattal elköszönve a neve után feltüntette, hogy az arany nagy, és kis ezüst vitézségi érem tulajdonosa.[3]


[1] Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának 1938. évi iratai, HU_SZZSH_A_II_5_1938_124_037

[2] 1938. szeptember 12-én kelt levél

[3] II. József 1789. július 19-én alapította a Vitézségi Emlékérmeket Arany és Ezüst fokozattal, azon legénységi katonák számára, akik vitézségükkel kitűntek a harcok során = https://mandadb.hu/tetel/650867/Nagyezust_Vitezsegi_Erem

 

FEL