DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera   

Löwy Emil szegedi hittanár 1924.évben kelt igazolása

2024.03.06

 

 

Az igazolás[1]

A Ferencz József Országos Rabbiképző intézet (Budapest VIII. Rökk Szilárd utca 26). dr. Heller Ödön aláírásával igazolást adott ki a szegedi Löwy Emil számára az alábbiak szerint..

„Bizonyítvány

Igazolom, hogy Löwy Emil a szegedi zsidó hitközség hittanára folyamodott, hogy A Ferencz József országos rabbiképző intézetben hitoktatói vizsgálatot tehessen. Vizsgálatra csak azért nem volt eddig bocsátható, mert a hittanár képzésnek és a hittanári vizsgálatnak ügyében a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi királyi minisztérium részéről még törlés nem történt.

Budapesten 1924. július 30. án dr. Heller Bernát a távolevő igazgató helyett.”

Löwy Emil (1894-1944) Szeged Zerge u.19/b. sz. alatt lakott. Felesége: Ehrlich Olga, önálló hitoktató volt, aki a zsidó középiskolásoknak tartott vallásórákat. A szegedi téglagyárból 1944. június 25-én deportálták. Auschwitzba került, és nem tért vissza többé.[2] Az érdeklődők számára Löwy Emillel kapcsolatos dokumentumok a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumában kutathatók.

Adalékként doktori oklevelének és imakönyvének fotója látható.[3]

Dr. Löwy Emil doktori okmánya[4]

dr. Löwy Emil imakönyve [5]

 


[1] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma = Családi iratok doboz/ Löwy Emil iratcsomó

[3] Leszármazottja ajándékaként került hozzánk.

[4] Szegedi Zsidó Hitközség Archívumában)

[5] Tulajdonbejegyzéses imakönyvek gyűjteménye.

 

FEL