DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

A Szegedi Zsidó Népiskola kántor-tanító választásának dokumentumai (1938)

2022.09.02.

 

A Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának állományából ezúttal olyan irat-együttesről szólok, melynek dokumentumai az 1938. évben keletkeztek.

Közös témájuk a Szegedi Zsidó Népiskola megüresedett tanítói állásának betöltésével kapcsolatosan keletkezett iratok.

Ligeti Jenő Jakab,[1]  a tisztelt pedagógus [2]1938. szeptember 1. hatállyal nyugdíjba vonult, [3] az státusz elfoglalása tehát aktuálissá vált.  A Szegedi Zsidó Hitközség lépéseket tett, hogy utódjáról egy kántor tanító személyében gondoskodjon. Ennek érdekében az iskolaszék határozatára hirdetést adtak közzé a Néptanítók Lapjában.

A megrendelt hirdetés közzétételének ára[4]

Az állásra az ország minden részéről folyamatosan érkeztek a pályázatok[5]. A jelentkezők közölték az adataikat, mint: iskolai végzettség, családi állapot, lakóhely, énekhang, szakmai gyakorlataik, ajánlók, esetenként fénykép.  A beérkezett pályázatokat az iskolaszéknél összesítették és táblázatban rendezték, majd Pick Jenő iskolaszéki elnök számára továbbították.

 

Bleier Ernő adataival minősítési táblázat részlet[6]

1938-ban az ügy kapcsán keletkezett egy olyan jegyzék[7] is, ahol a kántor ajánlkozás névsorát és adatait tüntették föl. Neveiket kiemelve: Deutsch Áron, Deutsch Miklós. Elbogen Mór,  Engel Miksa,  Fábián László, Fenákel Miklós, Fischer Henrik, Fischer Hermann, Holfstädter Ármin, Kasziel Sámuel, Katz Izsák. Klein Vilmos, Kohn Lajos, Lefkovics Ernő, Mau Lipót, Purjesz Mór, Raáb Sándor, Reich Jenő, Salzer Andor,  Scharf Izsák,  Schwarz Zsigmond,  Stein Gáspár, Sternberg Lajos.

dr. Szemere Samu[8] ajánló levele, melyet Pick Jenő számára küldött. Az iratban ajánlásában Bleyer (Bleier) Ernő és Scharfstein Andor neve és jellemzése szerepel.[9]

Bleier Ernő behívása próbaéneklésre az új zsinagógába, ahol majd az elöljáróság és a főrabbi is meghallgatja[10].

 

A számos kántor és tanító jelentkező közül végül Bleier(Bleyer) Ernőre[11] esett a választás. Tanítói oklevelét 1936-ban szerezte az Országos Izraelita Tanítóképző Intézetben, majd 1938/39-es tanévtől volt tanító helyettes a Szegedi Zsidó Népiskolában. Emellett kántori feladatokat is ellátott. 1941-től véglegesítették. 1943-tól munkaszolgálatban volt, 1944-től lett Szegeden a Rókusi Általános iskola tanára.[12]

Az oktatási témában elmerülni szándékozó kutatóknak alapvető forrásul szolgálhatnak a fent példaként kiemelt iratok. A dokumentumok jelenleg helyben  kutathatóak, majd 2023. elejétől a digitalizált változatuk az archívum honlapján közvetlenül is elérhetőek lesznek.


[1] (Salánk 1873 - Auschwitz 1944)

[2] 1901-ben végezte el az Országos Izraelita Tanítóképzőt, majd 1902/03 tanévtől kezdve lett a szegedi zsidó népiskola

[3] Berta Tibor: A szegedi zsidó elemi népiskola története (1844-1948( és tanítói életrajzok. Szegedi Judaisztikai Közlemények/szerk. Ábrahám Vera. Szeged: Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2019. 10. pp. 55.

[4] HU_SZZSH_A_II_5_1938_149_044

[5] Mintegy 30 fő

[6] HU_SZZSH_A_II_5_1938_149_048_01

[7] HU_SZZSH_A_II_5_1938_149_019­_01

[8] (1881-1978)

[9] HU_SZZSH_A_II_5_1938_149_021_01 és HU_SZZSH_A_II_5_1938_149_021_02.

[10] HU_SZZSH_A_II_5_1938_149_037

[11] (Bököny 1912- ?.)

[12] Berta Tibor: A szegedi zsidó elemi népiskola története (1844-1948( és tanítói életrajzok. Szegedi Judaisztikai Közlemények/szerk. Ábrahám Vera. Szeged: Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2019. 10. pp. 40.

 

 

FEL