DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Vorhand Mózes makói orthodox főrabbi és a Szegedi Zsidó Hitközség

Két írat 1938-ból

2022.05.29.

A Szegedi Zsidó Hitközség ezúttal bemutatott két egymással összefüggő irata egy a Makói Authonom Orthodox Izraelita Főrabbiság levélpapírján írt kérő levél, és egy levelezőlap. Az iratok 1938-ban[1] keletkeztek. A dokumentumokon Vorhand Mózes[2] orthodox főrabbi a neves cádik eredeti írása és kézjegye, emellett az orthodox közösség héber nyelvű bélyegzőnyomata látható.

A nehéz anyagi helyzettel küzdő makói jesiva érdekében Vorhand Mózes[3] a Szegedi Zsidó Hitközséghez fordult segítségért. Levelében leírta és kérte, hogy tanháza működésére évek óta kapott támogatás elmúlt évi összegét - tekintettel a gyűjtések beérkezésének bizonytalanságára - emeljék fel:

Már több éven át kértem, ha egy lehetőség volna rá az elmult évi segélyt felemelni sziveskedjék, sajnos ezen kérésem eddig nem honorlttatott, de nem mulaszthatom el most sem, hogy ezen kérésemet megismételjem, mert hiszen tudvalevő, hogy a gyűjtések oly veszélyesek, hogy erre nem basirozhatok, tehát ismét kérem lehetőleg a segély összeget felemelni méltóztassék.”

Kívánságára 10 nap múlva kapott választ mely határozat volt, eszerint engedélyezték 100 pengő átutalását.[4] A tanház szegény tanulói számára küldött nagylelkű adományt kézírásos levelezőlapon köszönte meg a főrabbi:

„Az Örökkévaló részesítse önöket mindazon áldásokba melyek az igaz Tóra tanulók támogatóira írva van.”

 

Vorhand Mózes és felesége sírkövei zarándokokkal[5]


[1]1938. január 13. január 23. és február 4.
[2] Vorhand Mózes (Nyitra 1862 - Budapest 1944) 1912-ben került a makói orthodox hitközség élére. Vezetése alatt neves tanház (jesiva) működött Makón. A gettó idején följelentették, a makói rendőrkapitányságon brutálisan bántalmazták, amelynek következtében az idős rabbi nem sokkal később a budapesti zsidó kórházban meghalt. 1944június 9-én hozták haza holttestét Budapestről.Makón, a Jángori temetőben nyugszik A főrabbi halála előtt megjósolta, hogy szörnyű megpróbáltatás vár a zsidóságra. A cádiknak, csodarabbinak tartott Vorhand Mózes sírja az ortodox zsidók egyik legfontosabb magyarországi zarándokhelye https://zsidooroksegutja.hu/people/vorhand-mozes/
[3] Makón nagy és híres jesivát működtetett. Legjelentősebb műve az Ohel Mose, amely zömében Tóra magyarázatokat tartalmaz https://zsidooroksegutja.hu/people/vorhand-mozes/
[4] Az eredeti összeg nagyságának felderítése további kutatást kíván.
[5]https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/
Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/013_f_zsidosag.htm

 

FEL