DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

A Szegedi Zsidó Óvoda létrehozásáról, 1931

2021.07.08.

A lenti kép a Szegedi Zsidó Hitközség Archivumának 1933.évi irataiból a 10/1933/1. sz. irat, amely a Szegedi Zsidó Óvoda létrehozásáról szól.

A Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának 1933. évi iratai közül egy gyermekekkel kapcsolatos figyelemreméltó dokumentumot emeltem ki bemutatásra .

Az irat kérvény, melyben 1931. szeptemberében 13 aláíró fordul a Szegedi Zsidó Hitközség elöljáróságához. A szülők zsidó óvoda létrehozására kérnek jóváhagyást. Indokaik megalapozottak, hiszen azt szeretnék, hogy gyermekeiket ne kelljen más felekezeti gyermekintézménybe járatni, hanem saját közösségükben zsidó nevelést kaphassanak.

Így fogalmaznak: "Segítsük gyermekeinket, hogy abban a korban, amikor lelkük a legfogékonyabb, a zsidó tanítások szellemét szívják magukba."

A szülők vállalják a személyi kiadások finanszírozását, az előljáróságtól ill. a hitközségtől a dologi kiadások megoldását és az erkölcsi támogatást várják.

Kérésük teljesült, Szegeden működött zsidó óvoda, egy hittestvérünk ebbe az óvodába járt. Emlékeit szívesen megosztja az érdeklődőkkel.

 

Ábrahám Vera
könyvtáros a Szegedi Hitközségi Archívum kezelője

 

 

 

 

FEL