FILM - SZÍNHÁZ - VIDEO

 

Csepeli György

A jó király

Dráma három felvonásban

 

2020.01.24.

 

Szereplők:

IV. KÁROLY, osztrák-magyar császár és király

ZITA, osztrák-magyar császárné és királyné

SIXTUS, Zita testvére

XAVÉR, Zita testvére

HORTHY, császári és királyi főhadsegéd, később Magyarország kormányzója

TISZA, m. kir. miniszterelnök

VILMOS, német császár

CZERNIN, cs. és kir. külügyminiszter

Avatásra váró aranysarkantyús VITÉZEK

NŐVÉR

 

I.      felvonás

1916. november 11-én éjjel Segesvárról és Bécsbe tartó különvonat szalonkocsija.

Gyenge fény. Zakatolás. Időnként a vonat megáll. Kivilágított városnevek tűnnek be, melyeket be is mondanak: Medgyes, Gyulafehérvár, Piski, Déva, Arad, Békéscsaba, Szolnok, Budapest, Győr, Wien, Westbahnhof.

KÁROLY Ottó sokat iszik.

ZITA

Megy a hasa.

KÁROLY

Inkább azt mondanám, hogy laza a széklete.

ZITA

Hiába mondom, hogy csak krumplit adjanak neki, nem bír magával, s mindent megeszik.

KÁROLY

Nem figyelhetek mindenre. Békét akarok.

ZITA

Beszélj Xavérral.

KÁROLY

Sixtus volt nálam

ZITA

Xavér mindent tud. Nézz oda.

KÁROLY

Mi van ott?

ZITA

Egy légy.

KÁROLY

Mit csináljak vele?

ZITA

Csapd agyon.

KÁROLY

Hogy kerül ide egy légy?

ZITA

Ez már Ázsia. Itt minden állat van, ami Bécsben nincs.

Károly a lég y után ugrik, de elvéti.

KÁROLY

Sixtus is jól tájékozott. Jót akarok.

ZITA

Sixtus tudja, hogy rosszat kell tenni ahhoz, hogy a vége jó legyen.

KÁROLY

Tele vagyok elképzelésekkel. Béke lesz. Átalakítom a Monarchiát. Szociális piacgazdaságot teremtek. Mindenkinek jár a jólét és a biztonság.

(Medgyes)

ZITA

Mikor érünk Bécsbe?

KÁROLY

Ha meg nem áll a vonat, reggel 9-kor leszünk a Westbahnhofon.

ZITA

Csak le ne késsük az öregurat. Ott van, kapd el.

KÁROLY

Az előbb nem sikerült.

ZITA

Altasd el a gyanakvását.

KÁROLY

Meglepetetészerűen támadok, mint Bruszilov.

ZITA

Ott van.

Károly a lég y után ugrik. Elvéti.

KÁROLY

Vártunk eleget. Békét akarok. Elegem van a sok vén szarosból.

ZITA

Ne hagyd magad megvezetni. Ottónak ne adj több almalevet. Igyon vizet.

KÁROLY

De akkor sír.

ZITA

Sírjon. Két-három megbízható embered kell legyen. Mint Sixtus és Xavér.

KÁROLY

De ők franciák.

ZITA

Bourbonok. Az más. Te sem vagy német.

KÁROLY

Vilmos is mindig ezt mondja. Esze ágában sincs békét kötni.

ZITA

Te vagy az okosabb.

KÁROLY

Franzl elképzelései csak íróasztalon működtek. Minden népemnek meg kell adnom az állami fejlődés lehetőségét. Föderációt akarok.

ZITA

A teljes népszuverenitás irányában akarod továbbfejleszteni az alkotmányt?

KÁROLY

Az öregúr abszolutisztikus uralkodóként kezdte, alkotmányos uralkodóként folytatta.

ZITA

Szakadatlan fejlődés.

KÁROLY

De nem egyenesvonalú.

ZITA

A németek jól állnak Keleten.

KÁROLY

Bruszilovot nem tudjuk feltartóztatni.

ZITA

Xavér mondta, hogy az oroszok előrehaladása lelassul. Szerencse, hogy a románok éppen akkor léptek hadba. Most már mindenütt hátrálnak.

KÁROLY

Nem is tudtam, hogy Xavér ilyen jó stratéga. ( Csapkod. )

ZITA

Csapd már agyon.

KÁROLY

Tapasztalt légy. Gondolhatod, ha eddig kibírta.

ZITA

Hajtsd ki. Nyisd ki az ablakot és hajtsd ki. Sixtus meg nagyszerú diplomata. Kiegészítik egymást.

KÁROLY

Benned mindkettő megvan.

ZITA

Állandóan királyosdit játszottunk a kertben. Ők voltak a minisztereim, és én voltam a királynő.

KÁROLY

Párma királynője? Az csak hercegség.

ZITA

Továbbfejlesztettem.

KÁROLY

Ha Nickinek lenne esze, már rég különbékét kötött volna velünk.

ZITA

Raszputyin ezt akarja.

KÁROLY Ki ez a putyin?

ZITA

Csodatevő muzsik. Alix egy lépést se tesz nélküle. A cárevicset kezeli.

KÁROLY

Orvos?

ZITA

Mondom, hogy muzsik.

KÁROLY

Miért nem kötnek békét? Nicki nem akarja?

ZITA

Ő azt akarja, amit Alix akar.

KÁROLY

Ő meg azt, amit putyin.

ZITA

De rajtuk kivül senki sem akarja a békét. Biztosak abban, hogy győzni fognak. Hisznek a franciákban.

KÁROLY

Nicki igényt tart a bizánci koronára.

ZITA

Konstantinápoly újra keresztény lesz?

KÁROLY

Ha Nickin múlik, igen.

ZITA

Ott veszítettem el a szkarabeusos brossomat.

KÁROLY

Hol?

ZITA

Nem emlékszel? A bazárban. Előtte teát ittunk a szőnyegesnél.

KÁROLY

Kérjük a Mindenhatót, hogy visszakerüljön a Hagia Sophia tetejére a kereszt.

ZITA

Kerestem hasonló brossot. De sehol sincs olyan. Vagy kisebb, vagy nagyobb. És a gyémántról benne sosem tudom, hamis-e vagy sem.

KÁROLY Nem hamis.

ZITA

A francia kapcsolat fontos.

KÁROLY

A franciáknak hihetünk. De ott vannak az angolok, meg a hullarabló olaszok.

ZITA

Ottó éjszaka gyakran felsír.

KÁROLY

Keveset vagy vele.

ZITA

Te is alhatnál a szobájában.

KÁROLY

Nem látod, hogy ég a ház körülöttünk? Semmi sem megy jól. Békét akarok, kerül, amibe kerül.

(Gyulafehérvár)

ZITA

Add le Galíciát. Bukovinát. Kinek kell az?

KÁROLY

Az oroszoknak. Eltűnt.

ZITA Mi tűnt el?

KÁROLY A légy.

ZITA

Csak elbújt.

ZITA

Add oda a németeknek. Erdélyt add oda a románonak.

KÁROLY

A magyarok szívbajt kapnak.

ZITA

Xavér azt mondja, ne törődj velük. Meg ne koronáztasd magad, mert akkor csapdába esel. Csak a szájuk jár. Károlyival tárgyalj.

KÁROLY Tisza utálja.

ZITA

Gróf mindegyik.

KÁROLY

Elzász a lényeg. Odaígérem a franciáknak. Mindig is az övék volt.

ZITA

Mert nem voltak még németek.

KÁROLY

Hogy érted ezt?

ZITA

Nem volt Német Császárság. Azóta az övék.

KÁROLY

Hát most nem lesz övék. Nem mindegy, hogy Strassburg vagy Stras- bourg? Kolozsvár vagy Cluj?

(Kolozsvár)

ZITA

Éppen Kolozsváron vagyunk.

KÁROLY

A béke a legfontosabb. Népjóléti minisztériumot állítok fel. Gyökeresen át kell alakítani a szociális viszonyokat. Senki sem szenvedhet ínséget.

ZITA

Bízz meg egy bizottságot azzal a feladattal, hogy alapjaiban vizsgálják meg a szociális viszonyokat és tegyenek javaslatot egy átfogó reform háború utáni bevezetésére.

KÁROLY

A reformot azonnal bevezetjük.

ZITA

Melletted fogok állni. Indivisibiliter ac inseparabiliter. A jelszó kettőnkre is áll.

KÁROLY

Ne aggódj. Béke lesz. Megcsinálom. Mindenki akarja.

ZITA

Senki sem akarja.

KÁROLY

Nem tudunk győzni. Nem vagyunk elég erősek.

ZITA

De ha kidőlnek az oroszok, erősebbek leszünk.

KÁROLY

Wilson be fog avatkozni.

ZITA

Wilson szeret bennünket. Sixtus és Xavér biztos benne, hogy Wilson nem nyúl hozzánk.

KÁROLY

Wilson mellettünk van, de ellene túl sokan vannak. Túl sokan szeretnének bennünket felosztani és elválasztani. Minden tanító és pap miniszterelnök akar lenni.

ZITA

Beszélj Sixtusszal.

KÁROLY

Az előbb azt mondtad, beszéljek Xavérral.

ZITA

Amerikához ő ért jobban. Xavér a francia kapcsolat.

KÁROLY

Nem hagyom magam megkoronáztatni. Szabad kezet akarok.

ZITA

A magyarok ezt nem szeretik. Józsefet sem szerették.

KÁROLY

Ha megkoronáznak, elkötelezem magam. Lehetetlen egybetartani azt az országot. A fele lakosság nem magyar, de a magyarok úgy tesznek, mintha mindenki magyar lenne. Franzl mindig azt mondta, féljek a magyaroktól. Szalmaláng, széthúzás, sültgalamb.

ZITA

Volt valami Pál is is.

KÁROLY

Ja igen, Franzl Patópált is emlegetett, de nem tudom, az ki volt.

ZITA

Miniszterelnök.

(Budapest)

KÁROLY Már csak két óra.

ZITA

Odaérünk, ne aggódj.

KÁROLY

Etelka, Róbert, Félix vár bennünket.

ZITA

Ottó hasa megy. A többiek jól vannak. Nem akarom, hogy apa nélkül nőjenek fel.

KÁROLY

Melissa írta, hogy Ottó és Etelka már folyékonyan beszél magyarul.

ZITA

Tisza örülni fog.

KÁROLY

Károlyi nem?

ZITA

Ő nem tud magyarul.

KÁROLY

Ha császár és király leszek, békét kötök.

ZITA

Megmondod Opapának?

KÁROLY

A pápa szájába adom. Őt nagyon respektálja.

ZITA

Opapa mellett van egy jó emberünk. Tengerész. Derék, megbízható. Rábízhatod a flottánkat.

KÁROLY

Minek? Úgyis béke lesz.

(Bécs)

ZITA

Westbahnhof. Nézd meg, kihozták-e Ottót?

(Légyzümmögés)

Ferenc József szobája

Károly és Zita belépnek. Ferenc József hálóköntösben, íróasztala mellett áll. Oldalt Horthy főhadsegéd.

FERENC JÓZSEF

Hogy vannak a gyerekek?

ZITA

Ottónak megy a hasa. Etelka magyarul is beszél.

FERENC JÓZSEF

Rudolf is jól tudott magyarul. Aztán mire ment vele. A pesti Városligetben egy fürdő mellett kapott egy szobrot. Rettenetes nyelv. Rettenetes nép. Szegény Heinrich. Minden nap látom a Burgban.

Horthy, menjen ki, szóljon Schiesselnek, hogy készítse össze a holnap aláírandó iratokat. Ma már nem akarok dolgozni.

HORTHY

Felséged szolgálatára. Külön örömömre szolgál, hogy láthatom a főhercegi párt, akik esküvőjén volt szerencsém ott lenni mint felséged főhadsegéde. Tudniuk kell, hogy soha, míg csak élek, nem szűnők meg önöket szolgálni. Esküszöm!

(Horthy el.)

ZITA

Ambiciózus tengerésztiszt. Ki az a Heinrich?

KÁROLY

Meghalt.

FERENC JÓZSEF

Mintha tegnap lett volna. A magyarok összetörték a szobrát a Várban. Ha jót akarsz, ne menj oda. Hacsak nem szeretsz bámészkodni. Szobáimból a kilátás nagyszerű. Előtted a Duna, melyre pazar új hidakat építtettem.

KÁROLY

Én? Majd Ottó.

FERENC JÓZSEF

Az elmebeteg gróf, Steffl, rá sem ismerne kedvenc városára.

KÁROLY

Vagy nagyon is ráismerne. Felséged megvalósította álmait. Nagyvárost varázsolt a porfészek helyére.

ZITA

Csak ez a ronda szecesszió ne tört volna be.

FERENC JÓZSEF

A háborút még befejezem. Győzni fogunk. A román fronton nagyszerűen állnak a dolgok.

ZITA

És az olasz fronton mi van?

FERENC JÓZSEF

Politika nem nőknek való. Ajánlom az operettjeinket.

ZITA

Felséged nem ül le?

FERENC JÓZSEF

Ha egy hölgy parancsolja, engedelmeskednem kell.

ZITA

Ha a Monarchia nemzet volna, Lehár Ferenc és Kálmán Imre lennnek a Monarchia nemzeti hősei.

KÁROLY

Ottó nagy uralkodó lesz. Értelmes, szép, fürge.

ZITA

Ottónak most megy a hasa. Sokat iszik.

FERENC JÓZSEF

Ottó nagyot ugrik. Sok trónörököst túléltem. Rudolf nagyratörő volt. A sarkából is kiforgatta volna a világot. Miksának nem volt szerencséje. Alig lett kész a kastélyával Trieszt mellett, amikor kivégezték Mexikóban. Károly Lajos trónörökössel egy korty víz végzett a Jordán folyóból. Apád, a szép Ottó nem érdeklődött az államügyek iránt. De mintha tudta volna a jövőt, trónörökösnek nevelt téged. Franzl nagyon szeretett volna császár lenni. Csak császár. A magyarok gyűlölték ezért.

ZITA

Csoda, hogy a szerbek gyilkolták meg.

FERENC JÓZSEF

Gavrilo Princip elnyeri méltó büntetését. Ottó nagy uralkodó lesz. De én ezt befejezem. Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam. Szerbia elszemtelenedett, nem hagyhattam. Tisza akadékoskodott, de mindenki más mellettem volt. Vilmos örült. Győzni fogunk (köhög, hangja elhalkul).

ZITA

Etelka már ki tudja mondani, hogy „hős vértől pirosult Mohács, kö- szöntlek”.

FERENC JÓZSEF

A magyarral vigyázni kell. Talán a nyelv miatt van, hogy a magyarok nem képesek magukat külső szemmel nézni. A lelke mélyén mindegyik Kossuth. Rudolf is korán megtanult beszélni. Mária Valéria jóval később beszélt.

ZITA

A nyelv a lét háza.

KÁROLY

Melyik nyelv?

FERENC JÓZSEF

Nekünk, Habsburgoknak sok nyelvet kell tudnunk.

ZITA

De egyiket sem tudják jól.

KÁROLY

Olasz, francia, angol, magyar, német, román, cseh, tót, ruszin, szlovén, horvát, szerb a minimum.

(Amig a beszélgetés tart, kívülről a Gotterhalte hangjai szűrődnek be, különböző nyelveken.)

ZITA

Sok házban kell otthon lennünk.

FERENC JÓZSEF

Népeim nyelvükben élnek. Nem tehetek különbséget közöttük.

ZITA

Károly könnyedén bírja a nyelveket. Prágában és Branddeisban csehül povedál a katonákkal. Ahol meg magyar bakák vagy huszárok szolgálnak, ott megáll egy csoport katona mögött, s rájuk köszön magyarul:

„Hogy vagytok fiúk?”- mondja. Azok csak álmélkodnak, mikor látják, hogy nem saját tisztjük, hanem a főherceg volt az, aki magyarul szólt hozzájuk.

FERENC JÓZSEF

Sok nyelven kell tudnunk. De mindig ugyanazt kell mondanunk.

ZITA

A fronton láttuk Lehár Éva című operettjét.

KÁROLY

Kint találkoztunk a nuncius úrral.

FERENC JÓZSEF

Őszentsége áldását hozta. Pedig nincs oka rá.

KÁROLY

A pápa békét akar.

FERENCZ JÓZSEF

Aki békét akar, annak háborúznia kell.

KÁROLY

Radetzky óta hiányzik a szerencse.

FERENC JÓZSEF

Két balkezem van, bármihez nyúlok, rossz lesz belőle. De érzem, hogy most sikerülni fog. Ottó nagy birodalmat örököl. A magyarok megszelídülnek, az olaszok megbékélnek, a csehek belénk szeretnek, a szerbek...

ZITA

Indivisibiliter ac inseparabiliter.

FERENC JÓZSEF

Igaza van, kedvesem. Nem is folytatom. Gyerekek?

KÁROLY

Jól vannak. Ottó hasa megy.

ZITA

Nincs még vége a sorozatnak.

FERENC JÓZSEF

Apád sem állt meg soha. Huszonkilenc gyereket nemzett.

ZITA

Huszonhatot. Xavér és Sixtus a belgáknál van.

FERENC JÓZSEF

Kik azok a belgák?

ZITA

Kitalált nemzet. Mint a jugoszláv.

FERENC JÓZSEF

Franzl találmánya. Maradjanak csak ott. Erzsébet nem volt olyan jó anya, mint te.

ZITA

Felséged nem volt olyan jó apa, mint Károly.

FERENCZ JÓZSEF

Nem tudtak lekötni a gyerekek. Erzsébetet sem. Ő mindig úton volt vagy tornázott.

ZITA

Erzsébet azért betegeskedett sokat, mert Felséged gondjai nyomasztották.

FERENC JÓZSEF Asszonynak nem való a politika.

ZITA

Azért lakunk itt, Schönbrunnban, hogy Felséged megkapja mindazt, ami hiányzott az elmúlt időkben, az igazi otthon, a nagy család, a családi kör.

KÁROLY

Két év múlva ünnepeljük Felséged trónralépésének hatvanadik évfordulóját, mely egybeesik Vilmos trónra lépésének harmincadik évfordulójával. Párhuzamakciót indítunk a közös ünneplésre.

FERENC JÓZSEF

Be kell fejeznem a Burgot. Nem maradhat így. Most félkarú óriás.

ZITA

Addig megszületik a béke. A Birodalom népei várják az évfordulót.

FERENC JÓZSEF

Az ötvenedik nem sikerült.

ZITA

A magyaroknak még a számtana is más. A cseheknek semmi sem jó.

KÁROLY

Felségednek meg kell gondolnia, nem jött-e el a béke ideje. A Monarchia nem nyerhet ezen a háborún, még ha győzne is.

HORTHY (visszajön)

A nuncius úr van itt.

FERENCZ JÓZSEF

Mit akar?

HORTHY

Áldást hoz a pápától.

FERENCZ JÓZSEF

Jöjjön be. Holnap keltés fél négykor. Még nem vagyok kész a munkával.

KÁROLY

Megyünk. ( kimennek )

A színpad elsötétül .

HANG

„Per sacrosancta humanae reparationis místeri remittat tibi omnipotens

Deus omnes presentis et futurae vitae poenas paradisi portas apperiat et gaudia sempiterna perducat.”

Buda. Mátyás-templom sekrestyéje

Károlyt Zita a koronázásra öltözteti.

ZITA

Tiszának is itt kellene lennie. Egyedül nem megy.

KÁROLY

Tisza késik.

ZITA

Mit gondol? Neki mindent szabad?

TISZA (sietősen be)

Egész Magyarország itt van.

KÁROLY

Békét akarok. Véget vetek ennek a háborúnak.

TISZA

Ilyen fontos dolgot nem szabad elhamarkodni. Meg kell beszélni a németekkel.

ZITA

Sixtus és Xavér hamarosan itt lesz.

TISZA

Berlinben dől el a béke.

KÁROLY

Cseh meg horvát király is akarok lenni.

TISZA

Felséged most magyar király lesz. A másik országrész királyságai és államai a birodalmi tanácsban vannak képviselve.

ZITA

Micsoda ország az, melynek nincs neve!

TISZA

Magyarországnak van neve. Törvényeink szerint Felséged új törvényeket csak mint megkoronázott király szentesíthet. A béke nem lehetséges koronázás nélkül.

ZITA

Xavér szerint a békét a németek nélkül kell megkötnünk.

TISZA

Magyarország most, hogy legyőztük Romániát, erősen németpárti. A magyar királynak harcolnia kell.

ZITA

Németország Közép-Európát akar, melyben nincs Magyarországnak külön helye.

TISZA

Ha nem akarjuk, hogy teljesen elnyomjanak bennünket a németek, meg kell újítanunk a kiegyezést a birodalom két fele között.

ZITA

A megnevezhetetlen kiegyezik a megnevezhetővel?

TISZA

A Monarchia természetes központja Buda. Minden út idevezet.

KÁROLY

Uniót akarok országaim között.

TISZA

Magyarországot csak saját törvényei alapján kormányozhatja Felséged. Egy név, egy ország.

ZITA

Sok nyelv, sok nép.

TISZA

A Szent Korona nem ismer nyelveket, népeket. Jog szerint Bosznia-Hercegovina is Magyarország része. A Magyar Birodalomban mindenki magyar.

KÁROLY

De nem tudnak magyarul.

TISZA

Majd megtanulnak.

KÁROLY

Kiterjesztem a választójogot.

TISZA (felszisszen)

A magyar választási rendszer egyike a világ legdemokratikusabb rendszereinek. Egy ki nem próbált reform csak zavart keltene. Háború idején különösképp.

KÁROLY

A nemzetiség kérdést demokratikus alapon kell megoldani.

TISZA

Nincs nemzetiségi kérdés. Egy nemzet van. Ha magyar, ha nem magyar, mindenki magyar.

ZITA

Ottó hol ül?

TISZA

Az első sorban. Benczúr tervezte sujtásos fehér ruháját.

ZITA

Le ne egye. Már egy hete koronázásdit játszik. Etelka a nádor, és ő a király. Bekente.

TISZA

A királyt felkenik. A nádor ma én vagyok. Én helyezem a Szent Koronát az apostoli király felkent fejére. A magyar országgyűlés azt óhajtja, hogy Felséged hitlevelében az „apostoli király” kifejezés Magyarország és Horvát-, Szlovén- és Dalmátország után következzék.

ZITA

Őfelségének ketté kell szakadnia, ha a császár majd elperli a királytól Dalmáciát.

KÁROLY

Nehéz nap lesz. Jöjjenek a hősök, látni akarom őket, mielőtt aranysarkantyús vitézekké avatom őket.

Nyomorék katonák sora vonul fel bottal, tolókocsival, hordágyon.

KÁROLY

Aranysarkantyús vitézekké avatlak ma benneteket. Hol sebesültél meg?

I. VITÉZ

Przemyslnél, Felség. Egy szakaszt fedeztem.

II.      VITÉZ

Gránát robbant fel mellettem, amikor lőttem a szerbre.

III.       VITÉZ

A románok erdélyi betörésekor lőtték át a karomat.

ÁPOLÓNŐ (IV. Vitéz helyett)

Gázt lélegzett be. Meg fog halni.

IV.      VITÉZ (Károlyra néz)

KÁROLY

Aranysarkantyús vitézként halsz meg.

A nyomorék katonák el.

TISZA

Ez Bánffy ötlete volt. Mindent túldramatizál.

KÁROLY

Véget vetek a szenvedésnek.

TISZA

A magyarok támogatni fogják királyukat.

ZITA

De kit támogatnak a csehek, a tótok, a ruszinok, a románok, a ladinok, a szerbek, a horvátok, a szlovének? Nincsenek többen, mint a magyarok?

TISZA

Lehet, hogy mi elpusztulunk, de előbb lesz annyi erőnk, hogy a szlávo- kat széttapossuk. Ferenc Ferdinánd haláláért nem jutalmazhatjuk meg a szlávokat.

Liszt Koronázási miséjének első hangjai

KÁROLY

Induljunk. Rengeteg munka vár ránk.

II. felvonás

Károly dolgozószobája

SIXTUS

Briand szerint lehetséges a béke.

CZERNIN

Ami nekik béke, nekünk vereség.

XAVÉR

A németeké, de nem az önöké.

ZITA

Választanod kell a szövetségesi hűség és a béke között.

CZERNIN

A németek sokkal erősebbek, mint mi.

SIXTUS

Meg kell lepnünk őket.

KÁROLY

Ausztria-Magyarország, Németország, Törökország és Bulgária szövetsége megbonthatatlan és örök.

ZITA

Hallgass Xavérra.

XAVÉR

Károly, tedd meg értem.

SIXTUS

Értem.

ZITA

A gyerekek jövőjéért.

CZERNIN

Ne ábrándozzanak, kérem.

SIXTUS

Elzász-Lotaringia...

XAVÉR

Majd én!

SIXTUS

Én beszéltem Briand-dal.

XAVÉR

Cambon nekem mondta, hogy adjam át az üzenetet.

CZERNIN

Ez az új diplomácia. Azt hiszik, hogy csak akarni kell. Nincsenek körülmények, kényszerek, szükségszerűségek, melyek lánca néha, de mindig csak egy pillanatra, meghasad. Akkor, de csak akkor jön el a cselekvés ideje. Se túl korán, se túl későn nem szabad cselekedeni. A császárnő fivérei amatőrök. Franciák.

SIXTUS és XAVÉR Bourbonok vagyunk! Nem franciák.

CZERNIN

De újra franciák akarnak lenni. XIV. Lajos babérjaira vágynak.

KÁROLY

Áldozatot kell hoznunk a békéért.

CZERNIN

A németek, a törökök hozzák az áldozatot. Mi nem adunk semmit.

KÁROLY

Minek is adnánk? Ha Franzl élne, háború sem lenne.

ZITA

Vilmos talált volna más ürügyet.

KÁROLY És más szövetségest.

CZERNIN

Ne álmodozzanak, kérem. A Monarchia Németország nélkül rég ösz- szeomlott volna. Béke Monarchia nélkül vagy háború Monarchiával. Ez a kérdés.

SIXTUS

Franciaország Elzász miatt háborúzik. Ha visszakapja, máris itt a béke.

CZERNIN

Ezek francia ábrándok. Nézzenek a katonai térképre. A németek nyerésre állnak.

KÁROLY

A Monarchia népei békét akarnak.

CZERNIN

Felséged legyen óvatos. (El.)

KÁROLY

Nem akar!

XAVÉR

Mindig korpás a haja.

ZITA

Hagytad, hogy a nyakadra nőjön.

KÁROLY

Nem lett volna szabad Czernin előtt annyira nyíltan a francia álláspontról beszélni.

XAVÉR

Czernin a fontosabb vagy a béke? Nem lenne szabad állandóan, mindenkitől, mindig félned!

SIXTUS

Xavér!

KÁROLY

Meg akarom kísérelni, hogy Vilmost rábeszéljem Elzász-Lotaringia visz- szaadására. Sikerülni fog.

SIXTUS

Ahogy gondolod. Én a rövidebb utat ajánlom.

KÁROLY

Egy háborút könnyű elkezdeni, de nehéz befejezni.

ZITA

Írj egy levelet Sixtusnak. Ő majd továbbítja Briand-nak.

XAVÉR

Miért nem nekem írja a levelet?

ZITA

Ne kezdd már megint. Kisgyerekként is te akartál az első lenni. Sixtus lesz a címzett.

XAVÉR

De én adom át.

KÁROLY

Zita, zseni vagy. Én csak levelet írok Sixtusnak. Ő azt teszi a levéllel, amit akar.

XAVÉR

Nem felelsz azért, amit teszel, hiszen nem te adod át. Ő sem felel, hiszen nem ő írta.

ZITA

A németek nem fogják érteni.

XAVÉR

Félek, hogy a franciák sem.

KÁROLY

De az oroszok majd értik.

SIXTUS

Ha én császár és király lennék, közvetlenül írnék és békét kérnék.

KÁROLY

És másnap már nem lennél se császár, se király.

ZITA

Károly jó király akar lenni. Még ha rosszat is kell tennie ezért.

KÁROLY

Vegyük hát sorba. Írd, Xavér!

A világra annyi szenvedést és gyászt hozó háború harmadik évének a vége közeledik...

SIXTUS

Mondj valami rosszat a németekről!

ZITA

Inkább jót a franciákról!

KÁROLY

Franciaország ellenállóképességének és lelkesedésének hasonlóan nagyszerű bizonyítékait szolgáltatta...

Ezt majd tovább írjátok. Mi a következő pont?

ZITA

Belgium.

KÁROLY

Ami Belgiumot illeti, szuverenitását teljes egészében vissza kell állítani.

ZITA

Szerbia.

KÁROLY

Szerbia a jövőre vonatkozólag minden kapcsolatot szakítson meg azon egyesületekkel és társulatokkal, melyeknek politikai célja a Monarchia feldarabolására irányul.

XAVÉR

Ezt már 1914-ben felajánlották a szerbek.

KÁROLY

Akkor nem én voltam az uralkodó.

SIXTUS

A Monarchia feldarabolását nem említeném. Ne fesd az ördögöt a falra.

XAVÉR

Felséged ajánljon uniót az összes európai országnak.

KÁROLY

Ez a megoldás. Nem a Monarchiát kell összeroppantani, hanem a Monarchiát kell Európára kiterjeszteni. Közös pénzügy, vámügy, külügy, minden másban a résztvevők önállók.

SIXTUS

És hol legyen a főváros?

XAVÉR

Belgiumban, belgák úgy sincsenek.

ZITA

Czernin rohanni fog a németekhez. Nincs velünk.

KÁROLY

Nem szereti a cseheket. Pedig cseh.

ZITA

Oroszországgal mi legyen?

KÁROLY

Nicki és Alix elszúrták.

Szóban add tudtára Poincaré úrnak, a köztársaság elnökének, hogy támogatni fogom szövetségesemnél Franciaország jogos követeléseit El- zász-Lotaringiát illetően.

SIXTUS

A te szövetségesed Poincaré ellensége. Ha Poincarét támogatod, szövetségesedet ellenségeddé teszed.

ZITA

Ha ez nem sikerül, végünk.

SIXTUS

Lesz-e elég erőd Vilmossal szembe menni?

KÁROLY

Meggyőzöm Vilmost. Viszek neki egy bögrét, melyen mindkettőnk rajta van. Nyolc nap múlva találkozom vele Homburgban. Ő sem akarhat mást, mint én.

SIXTUS

Azt akarja, amit te nem akarsz.

ZITA

Vilmos beteg.

XAVÉR

Veletek megyek.

ZITA

Nem jöhetsz.

XAVÉR

Én meggyógyítanám.

SIXTUS

Nagy a hasa.

XAVÉR

Mint a papának. Sörhas.

ZITA

Ti Briand-hoz és Poincaréhoz mentek. Tegyetek lakatot a szátokra.

XAVÉR

Czernint dobjátok ki.

KÁROLY

A diplomácia szakma. Czernin azt mondta, amatőrök vagytok.

XAVÉR

Nem bízom Czerninben. A németek embere.

KÁROLY

Ő meg azt mondja rólatok, hogy trónkövetelők vagytok.

ZITA

Isten kezében vagyunk valamennyien. Ottónak építjük a világot.

Károly és Vilmos találkozása Homburgban, 1917. április 3-án.

KÁROLY

Felséged szomorú.

VILMOS

Nő a bölcsességfogam. Annyira fáj, hogy nem tudok másra gondolni.

KÁROLY

Népeimet elcsigázta a háború. Saját szememmel láttam az Isonzo partján Monte Gabrielen, hogy százával hevernek a megcsonkult hullák, a szanaszét leszakított testrészek.

Nem vállalhatom ezért a felelősséget. Véget vetek ennek.

VILMOS

Békében is vannak balesetek. Békében is halnak meg emberek. Felséged túl szentimentális. Mindenben segíteni fogunk.

KÁROLY

Népeinknek az orosz forradalom rossz példa.

VILMOS

A forradalmat kézben tartjuk. Az oroszok ki fognak lépni a háborúból.

KÁROLY

Előbb kellett volna kiléptetni őket.

VILMOS

Azon vagyunk. Raszputyin velünk van.

KÁROLY

S ha megölik?

VILMOS

Fölkészül Lenin.

KÁROLY

Ki ő?

VILMOS

Nem ismerem. Forradalmár és azonnal békét akar.

KÁROLY

Ha Németország lemond Elzász-Lotaringiáról, létrejön a béke.

VILMOS

Ezt nem értem. Miért kellene bármiről is lemondanunk? A keleti fronton győztünk. A nyugati frontot tartjuk. A tengereket tengeralattjáróink uralják. A háborút megnyertük.

KÁROLY

Elzászért cserébe felajánljuk a Birodalomnak Galíciát és egész Lengyelországot.

VILMOS

Felséged tévúton jár. Mi is játszadozhatnánk az ötlettel, hogy felajánljuk Romániának Erdélyt, Olaszországnak Triesztet és Dél-Tirolt. Ha győzünk, úgyis minden a miénk lesz.

KÁROLY

Ön egy nemzetet vezet, én sok nép felett uralkodom. Ha a népeimet összetartó állam szétmállik, nem lesz erő, mely visszatereli őket.

VILMOS

Erősnek kell lennie. A harcot a végső győzelemig folytatjuk.

KÁROLY

Ebben a háborúban már senki sem győzhet.

VILMOS

Felséged pesszimista. ( Fogához kap. ) Csak nyelnem ne kellene! Tengeralattjáróink csodákat művelnek az Atlanti-óceánon.

KÁROLY

Az egész világ ellenünk fordul. Felséged könnyen beszél. Németek nélkül nincs világ. A Monarchia azonban csak egy gondolat, mely egy pillanat alatt elszáll, és semmi sem marad utána.

VILMOS

Marakodó kis népek. Közép-Európa viperafészek. Mindenki a másik rovására akar nagy lenni.

KÁROLY

Felséged jól látja.

VILMOS

Ezért kell győznünk. Az én Közép-Európámban egy levél sem fog lehullani anélkül, hogy ne akarnám.

KÁROLY

Az íj annyira feszült, hogy bármikor elpattanhat. Nem hiszem, hogy Németországban a belső helyzet más lenne, mint nálunk.

VILMOS

Propaganda. Nézzen rám ( fogához kap ). A német nemzet én vagyok.

KÁROLY

Ha a központi hatalmak uralkodói nem képesek békét kötni most, akkor fejük fölött a népek fogják megtenni ezt, és akkor a forradalom elsöpör mindent, amiért érdemes volt harcolnunk.

VILMOS

Felséged próbáljon békét kérni. Én megpróbáltam, de elutasítottak.

KÁROLY

Egyedül?

VILMOS

Felségedé a felelősség. Bízzon külügyminiszterében. Most beszél Luden- dorffal.

KÁROLY Süketek párbeszéde.

VILMOS

Győzelem vagy halál. Nincs hova hátrálnunk.

KÁROLY

És merre van előre?

VILMOS

Egységes Európát akarok. Német vezetéssel. Mert csak mi tudjuk, mi a teendő.

KÁROLY

Európa ezt akarja?

VILMOS

Mit számít mások akarata? Az számít, amit én akarok. Akarom, s úgy lesz.

KÁROLY

Mintha javult volna Felséged fogfájása.

VILMOS

Nem, dehogy. Ki kell húzatnom.

KÁROLY

Ebben a korban ritka, hogy nő a bölcsességfog.

VILMOS

Úgy hallom Zita császérné fivéreiben bízik. Óvakodjon tőlük.

KÁROLY

Meg kell Önnek is ismerkednie velük.

VILMOS

Czerninben bízzon.

KÁROLY

A megoldás Xavér és Sixtus.

VILMOS

Fiúk még. Másra valók.

KÁROLY

Futárnak nagyszerűen beváltak.

KÁROLY

Engedje meg, hogy átadjam ezt a bögrét. A bécsi piacon vették nekem. Kettőnket ábrázolja.

Károly átad Vilmosnak egy bögrét, melynek oldalán Vilmos és Károly portréja látható.

VILMOS

Nem nézünk egymásra.

KÁROLY

De egy bögrén vagyunk. Most már mindörökre. „When old age shall this

generation waste, thou shalt remain, in midst of other woe, than ours, a

friend to a man, to whom thou say’st: ’Beauty is truth, truth beauty—that is all ye know on earth, and all ye need to know.”

VILMOS

Könnyű dolguk van a poétáknak. Ha egy rossz szót írnak, kitörlik, s kezdhetik elölről. De mi belehalunk a rossz szóba.

KÁROLY

Sixtus levelet fog kapni tőlem.

VILMOS

Felséged vigyázzon minden szavára.

Elbúcsúznak, Károly el.

Czernin be.

VILMOS

Komolyan gondolja, hogy lemondjunk Elzász-Lotaringiáról?

CZERNIN

Erőnk végén járunk. Felséged nem számíthat többé a Monarchiára.

VILMOS

Károly császárra nem számíthatok. De hű ausztriai németjeimre igen.

CZERNIN

A németek kisebbségben vannak. A szlávok fantáziái megbolondítottak az amerikaikat. Wilson elhiszi, hogy a Monarchia elnyomja a Benes és társai által kitalált népeket. A csehszlovákok magukkal akarják vinni a Szudétaföldet és egész Észak-Magyarországot. A szerbek kitalálták, hogy ők délszlávok. Egy talpalatnyi tengerünk nem marad. Az olaszok Triesztre pályáznak. A románoknak a franciák odaígértek Erdélyt. Ha elveszítjük a háborút, Őfelségének csak a magyar korona marad a fején.

VILMOS

Szigorúbb vezetésre van szükség. Jobb szellemre, ellenállásra kell acélozni az akaratot.

CZERNIN

A Monarchia ellensége a nacionalizmus. Még a magyarok is a császár ellen vannak.

VILMOS

Szerencse, hogy a királyt teljes szívvel támogatják. A magyaroknak van a legtöbb vesztenivalójuk.

CZERNIN

Nem tudják. Azt hiszik, ők diktálhatják a feltételeket.

VILMOS

Károly írja meg a levelet. Engedje el a levéllel a két Bourbon-fiúcskát.

CZERNIN

Trónkövetelők.

VILMOS

Egy trónt, ha egyszer elvesztettünk, vissza nem szerezzük.

CZERNIN

Felséged egyetért azzal, hogy békét kérjünk?

VILMOS

Véget akarok vetni a bécsi vircsaftnak. Hű szövetségesre van szükségem. Károly választhat: hűség vagy árulás.

CZERNIN

Zita választ, nem ő.

VILMOS

Olasz is, nő is, ez sok egyszerre.

CZERNIN

Károly imádja. A házasság boldog. Már négy gyermekük van.

VILMOS

Fel ne sorolja őket név szerint. A férfi alkotásra született, nem nemzésre.

CZERNIN

Felséged is csak megfogant valahogy.

VILMOS

Szabadidőben azt csinál egy férfi, amit akar.

CZERNIN

Ha a központi hatalmak veszítenek, a Monarchia eltűnik, Németország végzetesen meggyengül, és semmivé válnak az orosz forradalom eredményei.

VILMOS

A német birodalom örök.

CZERNIN

Ha Németország a vereség után talpra áll, addig nem nyugszik, míg vérbe nem borítja a világot. Felséged nem figyel?

VILMOS

Nő a bölcsességfogam. Rettenetesen fáj, ha nyelek.

CZERNIN

Ha Németországot újra legyőzik, megnyílhat az út Európa egysége előtt.

VILMOS

Német vezetéssel.

CZERNIN

A harcot folytatni fogom a végső befejezésig. Felséged nyugodt lehet.

VILMOS

Istentől kérjük a békét, de ellenfeleinktől nem.

Károly kihallgatáson fogadja Czernint 1917. április 13-án, Badenben.

KÁROLY

Nehézségeim vannak a németekkel. A végén kénytelenek leszünk a magunk útját járni.

CZERNIN

Ennek akartam elejét venni, amikor április 2-án szóba hoztam békeakaratunkat. Franciaországgal szemben semmi más akadályt nem látok, mint Franciaországnak Elzász-Lotaringiára vonatkozó igényét. Párizsból azt válaszolták, hogy ezen az alapon tárgyalni nem lehet.

KÁROLY

De hát mi ezt az igényt elismertük.

CZERNIN

Sixtus ismerte el, de nem mi. Clemenceau hazudik.

KÁROLY

Április 4-én ő vádolta Önt hazugsággal.

CZERNIN

Én nem olvastam az Ön Sixtushoz írt levelét.

KÁROLY

De tudott arról, hogy levelet diktálok Sixtusnak, s azt is tudta, hogy mi lesz a levélben.

CZERNIN

Felségednek meg kell engem védenie. Nem hazudtam.

KÁROLY

Clemenceau április 9-én kijelentette, hogy támogattam Elzász-Lotarin- gia visszaadását Franciaországnak, s hozzátette, hogy Ön is egyetértett velem.

CZERNIN

Én nem érthettem egyet Felségeddel, mert nem olvastam a levelet, melyet Felséged nem nekem, hanem Sixtusnak írt.

KÁROLY

Önt mindig mindenről tájékoztattam

CZERNIN

Számos ellenpéldát hozhatnék fel. Ha Felségednek több bizalma van a Bourbon-Párma családhoz, mint saját külügyminisztériumához, kérem, közölje velem, s levonom a következtetéseket.

KÁROLY

Hagyja ki a játékból a feleségem családját. Nem akarom újra meg újra ugyanazt hallani.

CZERNIN

Zita vagy én. Felségednek választania kell.

KÁROLY

Háború vagy béke. Már választottam.

CZERNIN

Felségedet óva intettem, és most is intem. Őfelsége, Párma hercegnője figyelmeztetésem ellenére, nem állt el attól, hogy Spanyolországban megvásároljon egy hajórakomány kakaót és kávét, hogy azt Triesztbe szállíttassa.

KÁROLY

Hiszen Ön is jól tudja, hogy jótékonysági akcióról volt szó. Szegény gyermekek számára. Az árun nincs haszon.

CZERNIN

Vám sincs. Bombaüzletről van szó. Kérem Felségedet, a hajórakományt azonnal foglaltassa le Trieszt kikötőjében. Ha a nép megtudja, hogy a császár legközelebbi rokonai illegális úton olyan üzleteket kötnek, amelyekre csak egy szó jó: csempészet, akkor joggal tör majd szabadjára az általános felháborodás. Gondoljon a cárra és a cárnéra.

KÁROLY

Visszautasítom a hasonlítgatást. Itt nincs Raszputyin.

CZERNIN

Kérem Felségedtől a levelet. Most végre el akarom olvasni. Tudni akarom, mit tart Clemenceau a kezében.

KÁROLY

Sokkal jobb volna, ha érintkezésbe lépnénk a német kormánnyal, s felszólítanánk, hogy tegyenek közzé egy nyilatkozatot, miszerint békelépésem az ő beleegyezésükkel történt.

CZERNIN

Vilmos tombolni fog.

KÁROLY

Legfeljebb Ludendorff. A császárt tájékoztattam.

CZERNIN

Felség, a felelősséget csak úgy vállalhatom, ha mindent megtudok.

KÁROLY

De hiszen mindent tud.

CZERNIN

Ma reggel osztálytanácsosom, gróf Demblin, elhozta nekem az Ön által Sixtushoz írt levél fogalmazványát. Ezt a kéziratot összehasonlítottam azzal, amit Clemenceau tegnap nyilvánosságra hozott. A kettő tökéletesen egyezik, kivéve a legfontosabb pontokat, már tudniillik ami Elzász-Lotaringiára és Belgiumra vonatkozik. A Demblin által hozzám eljuttatott fogalmazványban ez áll: „A franciáknak Elzász-Lo- taringiára vonatkozó követeléseit illetően minden személyes befolyásomat latba vetettem volna, ha azok jogosak volnának, de nem azok.” Melyik az igazi?

KÁROLY

A második. A fogalmazvány. A másodikat Sixtus hamisította.

CZERNIN

Vagy Xavér. A két minden lében kanál kisfiú.

KÁROLY

De hiszen Ön ugyanezt írta a nekem szóló tervezetben.

CZERNIN

A levelet nem én írtam Sixtusnak.

KÁROLY Mit akar tőlem?

CZERNIN

Írja ezt alá (olvassa): „Császári becsületszavamat adom külüg yminiszterem- nek, hogy Sixtus Bourbon-Pármai herceg semmiféle meghatalmazást nem kapott tőlem, hog y a levelet megmutassa a francia kormánynak. Belgium kérdését nem említettem, s az Elzász-Lotaringiára vonatkozó részt Clemen- ceau meghamísította.”

ZITA (berohan)

Czernin gróf. Ön nem követelheti, hogy a férjem ezt aláírja. Az Ön becsületének többet használna, ha nem követelné, amit követel.

KÁROLY

Ha aláírom, akár a lemondásomat is aláírhatnám. Ki hisz nekem ezután?

CZERNIN

A császár megteheti, hogy azt teszi, amit Felséged mond, vagy azt teszi, amit én mondok. Ha nem írja alá, azonnal Berlinbe utazom, és ez Ausztria végét jelenti. Tudom, s Felségtek is tudják, hogy mit terveznek a németek. Visszajövök a németekkel, s átveszem a hatalmat. Ottó lesz a császár, s Frigyes főherceg lesz a régens.

ZITA

Ön megőrült (gyereksírás hallatszik). Ottókám, jövök (kirohan).

Sixtus és Xavér bejön.

SIXTUS

Felséged nem írhatja alá ezt a nyilatkozatot. Senki sem hinne Felségednek utána.

CZERNIN

Hallgatóztatok?

XAVÉR

Tartóztassa le ezt a gazembert.

KÁROLY

Ő a külügyminiszterem.

XAVÉR

Ha Felséged aláírja ezt a förmedvényt, vége mindennek. Elveszti hitelességét és hozzáköti magát egy politikai hullához. A németek járszalagjára kerül. Vilmos fogja táncoltatni Önt, mint egy medvét.

CZERNIN

A németek győzni fognak. Nézzenek rá a katonai térképre.

SIXTUS

A térképnek nincs emlékezete. Nézze meg Excellenciás uram a térképet fél év múlva. Felségednek szembe kell fordulnia a németekkel. Most vagy soha.

KÁROLY

Szövetségeseim.

XAVÉR

Velük senki, soha nem köt békét. Kapitulálni fognak. A Monarchiával senki sem fog törődni. Most még megmentheti a Monarchiát. Ez utolsó pillanat. Lépjen ki egyoldalúan a háborúból.

CZERNIN

A németek azonnal lerohanják a Monarchiát.

XAVÉR

Újabb frontot nyitnak?

KÁROLY

S ki fog a németek ellen harcolni?

CZERNIN

Akik a Monarchia vesztét akarják.

XAVÉR

Felségednek egyetlen esélye a különbéke. Forduljon kiáltvánnyal népeihez. Egyesítse őket békeakaratában.

CZERNIN

Nincs elég vonzereje a trónnak. A Monarchiát csak a német győzelem mentheti meg.

SIXTUS

A német győzelem lehetetlen.

ZITA hangja

Maradsz. Nem mondasz le.

KÁROLY

Nem mondok le.

CZERNIN

Ha Felséged aláírja a nyilatkozatot, bezárom az íróasztalom fiókjába, és soha nyilvánosságra nem hozom. Nem megyek Berlinbe, nem hozom be a németeket. Folytathatjuk együtt a harcot a végső győzelemig.

XAVÉR

Ha Felséged aláírja a nyilatkozatot, pár hónapig még uralkodhat, de utána már sosem lesz császár és király. Ha nem írja alá a nyilatkozatot, letartóztatja ezt a gazembert, szembeszáll a németekkel, akkor ha lemondatják is, császár és király marad az örökkévalóságig.

ZITA (be, keresgél)

Hol van Otto nyula? Nem tud elaludni, ezért sír.

CZERNIN

Ti beszéltek az örökkévalóságról, akik minden napnak leszakítjátok a gyönyörét.

SIXTUS

A valóságosabb és inkább létező dolgokkal való telítődés valóságosabb és igazabb örömet szerez nekünk, s inkább jár igazi gyönyörűséggel, mint a kevésbé létező dolgokban való részesedés.

KÁROLY

Clemenceau vádaskodásai ellenem olyan alantasak, hogy nem tartom méltónak Franciaországgal erről a dologról tovább vitatkozzam. Válaszomat ágyúimra bízom.

Aláírja a nyilatkozatot.

III. felvonás

Villa Prangins, Svájc, 1920. június 5.

Sixtus és Xavér versengenek, hogy kire fig yel előbb Károly.

SIXTUS

Tegnap aláírták a magyar kormány odarendelt képviselői a békeszerződést a Trianon-palotában.

XAVÉR

Nem tehettek mást. Kun Béla belesétált a franciák csapdájába. Visszahívta Kassáról a Vörös Hadsereget abban a reményben, hogy meghívják Párizsba. Nem hívták meg. Horthy csak Siófokig jutott. Esze ágában sem volt harcolni Erdélyért, a Felvidékért, a Délvidékért. Készségesen aláírta a békét az antanttal.

SIXTUS

Őfelsége is belesétált a németek csapdájába.

SIXTUS

Csapda csapda hátán.

ZITA

Szerencse, hogy Horthy hű. Tartja bennünk a lelket. Visszacsinálta Károlyi és Kun forradalmát.

KÁROLY

Eckarstauban 1918. november 3-án lemondtam minden részvételemről az államügyek vitelében.

SIXTUS

Eleve elismerted azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja.

ZITA

Megjöttek Budapestről a gyerekek magyar tanítói. Zsámboky és Krausz oktatja majd Ottót és Etelkát.

XAVÉR

Az újonnan megválasztott nemzetgyűlés nemrég kimondta, hogy Magyarország államformája királyság. Ezzel megnyílt az út előtted.

XAVÉR

Horthy nem a királyra, hanem saját magára esketi fel a katonákat.

ZITA

Ez olyan, mintha a királyra tennék az esküt, hiszen az államforma királyság. A király él.

KÁROLY

Itt nem lehet „olyan, mintha” formula. Egy tiszti eskü döntő ügy, és egyben katonai ügy. Ezekhez a dolgokhoz én jobban értek, Kedvesem, mint te.

ZITA

Én bízom az admirálisban. Mi más miatt tartatta meg a királyságot, ha nem azért, hogy visszavárja törvényes királyát, aki csak jót tett vele.

KÁROLY

Horthy nem tudott úrra lenni érzésein, amikor 1918. november 8-án jelentette, hogy az adriai flottát parancsomnak megfelelően átadta a ju- goszlávoknak. Könny szökött a szemébe, amikor felidézte a szomorú eseményt. Nem győzte dicsérni a flottát, mely az utolsó pillanatig rendíthetetlenül kitartott.

XAVÉR

Furcsa, hogy egy tengernagy áll Magyarország élén, melynek nincs is tengere.

SIXTUS

A Balaton a magyar tenger.

XAVÉR

Akkor Tihany Szent Ilona.

SIXTUS

A hasonlat ezer sebből vérzik. Fordítsuk komolyra a szót.

XAVÉR

Fordítsuk.

ZITA

Mondjátok, mit tudtok.

SIXTUS

Aristide Briand lett a miniszterelnök Párizsban. Briand és a francia politika már belátta, hogy szörnyű hiba volt kialakítani a Monarchia helyén az önző, stupid törpe nemzetállamok rendszerét.

XAVÉR

Mindig is a barátunk volt. Felséged ébredjen fel!

ZITA

Sokan jártak nálunk Magyarországról. Biztatnak, sürgetnek, várnak. Nem tehetjük meg, hogy cserben hagyjuk barátainkat.

SIXTUS

Briand üzenete szerint, ha Felséged Budára érkezik, s ott azonnal átveszi a hatalmat Horthytól, Párizs azonnal elismeri ezt az átadás-átvételt.

KÁROLY

Ez túl általános.

SIXTUS

Vannak konkrétumok is. Hét pontba foglaltuk az egyezséget.

ZITA

A húsvéti szünet után a gyerekek már egy budai iskolában tanulhatnak.

KÁROLY

Mi az a hét pont?

SIXTUS

Első pont: azonnali elismerés. Második pont: gazdasági kapcsolatok felvétele. Harmadik pont: államkölcsön nyújtása. Negyedik pont: francia fegyveres segítség, ha kell.

XAVÉR

Ötödik pont: a fegyveres segítség csak akkor érkezik, ha Felséged kéri. Hatodik pont: Magyarország területi vesztségeit felülvizsgálják, és bizonyos fokig módosítják. Hetedik pont: Franciaország megvonja a hiteleket azoktól az államoktól, melyek magyarellenes akciókra vállalkoznak.

KÁROLY Le van ez írva?

SIXTUS

Nincs. Briand szóban adta meg ezeket a pontokat.

XAVÉR

Mindent a siker dönt el. Ha Felséged megjelenik Budán, a nép lelkesen fogadja, átveszi a hatalmat, a probléma meg van oldva.

Gyereksírás.

ZITA

Megyek, rendet rakok a gyerekek között. Megnézem, melyik sír, Róbert, Félix vagy Károly Lajos. (kimegy)

KÁROLY

Lehár szerint a kisantant a legjobb esetben is csak két vagy három év múlva fog katonai ütőerővel rendelkezni. Benes fogatlan oroszlán.

ZITA (visszajön)

Hol lehet a rengeteg pénz, amit a bolsevisták Bécsbe vittek, hogy ott is forradalmat robbantsanak ki?

XAVÉR

Se pénz, se forradalom.

KÁROLY

Oroszországban sem tartok a bolsevisták győzelmétől. Pontos információim vannak.

XAVÉR

A restaurációs gépezet elindult és gőzerővel működik. Friedrich sürgeti a visszatérésünket. A püspöki kar hódoló levelet küldött.

KÁROLY

A hercegprímás azt írja, hogy az antant kétszínű játékot űz velem. Mást üzen Briand, és mást mondanak a követek Horthynak.

SIXTUS

Az erő dönt.

ZITA

Meg az igazság.

KÁROLY

Titkárom szerint a visszatérési kísérlet reménytelen.

ZITA

Rúgd ki Werkmannt.

KÁROLY

Sokat akadékoskodik. (Útlevelet forgat a kezében.) Sanchez vagyok. Zita hosszú úti kabátot, szemüveget, ősz parókát hoz be.

ZITA

Próbáljuk ki. Öltözz be. Egyedül leszel, nem lesz, aki vigyáz rád.

KÁROLY (felveszi az úti kabátot, a szemüveget és a parókát)

Nevem Sanchez.

Nevetnek.

Horthy kormányzó és a trónját visszakérő Károly találkozása Budán, 1921 húsvétján.

KÁROLY

Horthy, egész szívemmel örültem, hogy királyságomban éppen Ön lett a kormányzó. Mindig bíztam az otrantói győzőben, az én hűséges admirálisomban, lakodalmam vendégében.

HORTHY

Schwarzauban Őfelsége Ferenc József császár szárnysegédeként voltam jelen.

KÁROLY

Megmentette a királyságot. Hű szolgálataiért hercegi rangra emelem.

HORTHY

Ez a kötelességem volt. Az ország hajója kapitány nélkül sodródott a történelem viharában. Tiszát megölték, Károlyi tehetetlenkedett, Kun elszaladt.

KÁROLY (köhög)

Koronázásomkor tett esküm kötelez.

HORTHY

Felséged beteg. Vissza kellene utaznia Svájcba.

KÁROLY

Jogaim csorbíthatatlanok.

HORTHY

Megfojt a kisantant bennünket.

KÁROLY

A külpolitika az én gondom. Ne túlozza el a veszélyt.

HORTHY

Nem talál miniszterelnököt.

KÁROLY

Már van miniszterelnököm. Hű embereim készen állnak a kormányzásra.

HORTHY

A hadsereg megbízhatatlan.

KÁROLY

Megbízható lesz, hiszen Ön, hercegem, lesz a hadsereg főparancsnoka.

HORTHY

A hadsereg nem gondolkozik dinasztikusan. A hadsereg tiszta nemzeti érzelmű.

KÁROLY (fuldokolva köhög)

Remek. Magyar királyként jövök közéjük.

HORTHY

Az ország, mely Önt megkoronázta, már nincs többé. Ez egy megcsonkított, ezer sebből vérző, megvert ország. Ön elhagyta ezt az országot.

KÁROLY

Az ország hagyott el engem. Itt az ideje a találkozásnak. Népem szeret és bízik bennem.

HORTHY

Ellenséges országok gyűrűjében vagyunk. Felséged visszatérése olaj lenne a tűzre.

KÁROLY A tűz ég.

HORTHY

Nem parancsolhatom meg katonáimnak, hogy Önnek engedelmeskedjenek. Nem tartom alkalmasnak az időt, hogy visszatérjen a trónra. Adjon időt.

KÁROLY

Minden nap kín, melyet távol kell eltöltenem.

HORTHY

Felség, a kisgazdák és a szabad királyválasztók az eckartsaui kiáltványra hivatkoznak.

KÁROLY

Az nem volt lemondás. A nemzet nem oldott föl királyi esküm alól.

HORTHY

Hol volt Ön, amikor kitört a forradalom?

KÁROLY

Badenben volt a főparancsnokság. Ott kellett lennem. De gyermekeimet ott hagytam Gödöllőn.

HORTHY

Nem lehet olyan királyban bízni, aki a szükség órájában magára hagyja a népet.

KÁROLY

Ezt Ön mondja? Öt percet adok arra, hogy átadja a hatalmat.

Öt perc telik szavak nélkül. Károly köhög, orrát fújja, nehezen lélegzik, karórájára néz, inge kilóg zakójából, ezért az ingujjat feltekeri. Horthy az ablakon keresztül, távcsövön a várost nézi. Kint vihar van, mennydörgés hallatszik be.

KÁROLY Letelt az öt perc.

HORTHY

Felség, az utódállamok nem ismerik el Önt se királyuknak, se császáruknak. A csehek és a szerbek azonnal mozgósítanának. A románok visszajönnének Pestre.

KÁROLY

Hatalmas barátok állnak a hátam mögött.

HORTHY

Szabad kérdeznem, kikre gondol Felséged?

KÁROLY (orrát törli)

Franciaország.

HORTHY

Megint Franciország! Sixtus és Xavér újra játszani kezdett Felségeddel.

KÁROLY

Akkor Czernin elárult. A németek megszálltak volna bennünket.

HORTHY

Önnek fel kellett volna lépnie a németekkel szemben. A gyávaság rossz tanácsadó.

KÁROLY

Magyarország a Monarchia alatt volt nagy. Magába zárva, egyedül, ellenséges országok gyűrűjében nincs jövője. Nélkülem pokol lesz itt. Kun Béla vörös terrorja és az Ön fehér terrorja csak előjáték volt ahhoz, ami később ebben az országban lesz.

HORTHY

A pokol Önnel szabadulna el. Ki ígért Önnek, s mit ígért?

KÁROLY

Szóbeli ígéretet kaptam.

HORTHY

Kitől?

Károly eg y nevet ír egy cédulára, s azt mutatja.

HORTHY Gondolhattam volna.

KÁROLY

A magyarságnak két énje van. Az egyik magába zárkózó, öncélú és önpusztító. A másik nyílt, együttműködő és teremtő.

HORTHY

Bécsi pszichologizálás.

KÁROLY

Ön túl gyenge, Horthy.

HORTHY

Felség, nem adom át a hatalmat. Most nem. Nem magam miatt. Nem tehetem ki ezt a balsors által tépett népet újabb megpróbáltatásoknak.

KÁROLY

Adja át a hatalmat. A Monarchia nemzetfeletti eszméje mentheti meg a magyarságot attól, hogy bevérezze magát. Ha nincs királya, nincs erkölcse.

HORTHY

Fegyverek kellenek. Nem erkölcs. Hadseregem gyenge és képzetlen. Ugyanazt álmodjuk Felség, de most ébereknek kell lennünk. Felséged mindenekelőtt visszautazik Szombathelyre, s azután gondoskodom arról, hogy Svájcba való visszautazásának ne legyen akadálya. Ígérje meg Felséged, hogy mielőtt Magyarországra jön legközelebb, tudatja velem, a kormányzóval. A trón vár Önre.

KÁROLY

Vonuljunk együtt Bécs ellen. Ezzel megoldódik a királykérdés Budapesten is.

HORTHY

Felség, ilyen vállalkozást elő kell készíteni.

KÁROLY

De ha elfoglaljuk Bécset, megtarthatjuk a nyugat-magyarországi területeket.

HORTHY

Ki kell kémlelnünk a helyzetet alaposan.

KÁROLY

Addig elrejtőzhetem Szombathelyen.

HORTHY

Felség, itt mindenki belenéz a másik leveses tányérjába. Nincs titka senkinek senki előtt. A külföldi követeknek mit mondok?

KÁROLY

Az igazságot.

HORTHY

Várnunk kell. Erőt kell gyűjtenünk. Addig is menjen vissza Felséged Svájcba, a családja körébe.

KÁROLY (nem néz Horthy szemébe, köhög, kifűzi gallérjából a Mária Teré- zia-rend keresztjét)

Fogadja el tőlem ezt a keresztet. A rendkáptalan öt nappal ezelőtt pompás otrantói győzelme elismeréséül a Mária Terézia-rendet szavazta meg Önnek. Különös örömömre szolgál, hogy saját kezűleg tűzhetem a mellére ezt a magas kitüntetést, ahogyan ezt más Mária Terézia-lovagokkal is tettem a háború alatt.

HORTHY

Megköszönhetném Felséged jóságát, de örömre most nincs okom.

Dübendorf, repülőtér, Svájc. 1921. október 20. Junkers, hatüléses, 180 lőerős gépe előtt ZITA

Horthy gyenge és gyáva.

XAVÉR

Most vagy soha.

SIXTUS

Mi lesz, ha nem ott szállunk le, ahol akarunk? Zitát felismerhetik.

ZITA

Bécsben sem ismertek fel soha, ha bementem egy boltba vagy sétálgattam a Kartnerstrassen.

SIXTUS

Ültél már repülőgépen?

ZITA

Trónon sem ültem korábban, mégis kibírtam. Ha valamit ki akarok bírni, kibírom.

XAVÉR

Van térképünk?

SIXTUS

Az Alpok felett repülünk. Linzig van térképünk, utána már nem kell, alattunk a Duna, csak azt kell követnünk.

KÁROLY

Öt éve sincs, hogy a sors játszani kezdett velem. Hova fordul a kerék velem, nem tudhatom.

ZITA

Megesküdtél, s esküdet nem szegheted meg, még ha az életedbe kerül is. Ha most nem érsz célt, akkor is tettél valamit.

KÁROLY

Oly rövid ideig lehettem király! Tele voltam tervekkel, jobbító szándékkal. Reformokat akartam. Szociális és jóléti Monarchia megteremtése volt a célom. Az nem lehet, hogy nem kapok még egy esélyt.

XAVÉR

A táviratot elküldtük. Az urak mindent tudnak.

SIXTUS

Államcsínyt csinálunk.

XAVÉR

Ez jobb, mint a levélkézbesítés.

KÁROLY

Az államcsíny sikere esetén Andrássy és Apponyi rendelkezésemre áll.

SIXTUS

Kész helyzetet kell teremtenünk, s akkor Briand mellettünk lesz.

XAVÉR

Az utolsó pillanatban vagyunk. Az államcsíny most kecsegtet sikerrel, amíg a Felség melletti erők együtt vannak. Húsvét után mindenkit leváltottak, aki királyhűnek bizonyult. Karácsony után egy szem legitimista sem marad a hadseregben.

KÁROLY

A népet nem lehet leváltani. Horthy nem volt elégedett a kereszttel, amit húsvétkor adtam neki. Lovagkeresztet kér.

XAVÉR

Gömbös királlyá akarja koronáztatni Horthyt.

ZITA

Fantazmagória. ( Károlyhoz. ) Add oda a táskám!

KÁROLY

Hol van?

ZITA

Ahova akasztottam.

Xavér hozza a táskát az autóból. Átadja Zitának.

ZITA (táskájában matat)

Magamnál felejtettem Ottó nyulát.

KÁROLY

Majd a sofőr visszaviszi.

ZITA

A nyúl nélkül nem tud aludni.

XAVÉR

Zimmerman hol marad?

SIXTUS

Csak az utolsó pillanatban jön ki. Fél, hogy felismerik.

XAVÉR

Jobban ismerik, mint Zitát.

KÁROLY

Mit tehet egy magyar király ma?

XAVÉR

Magyarországból csak egy csonk maradt.

KÁROLY

A változás érinti Fejedelmi jogaimat?

XAVÉR

Nem és igen.

ZITA

Be kell vonulnunk a budai várba, el kell foglalnod a trónt. Mindenki lelkesedni fog.

XAVÉR

Milyen területre terjed ki felséged uralkodói jogköre?

ZITA

Részletkérdés.

XAVÉR

Nem az.

SIXTUS

Fogadjuk el a status quót.

KÁROLY

Ez ellentétes a hitlevéllel.

XAVÉR

Nem uszíthatjuk magunk ellen össze új szomszédainkat.

ZITA

Bitorlók.

XAVÉR

De birtokon belül vannak.

KÁROLY

Kiegyezek velük. Reformokat akarok.

SIXTUS

A magyarok nem fogják hagyni. Nekik minden vissza kell.

XAVÉR

Felséged a lehetetlent akarja.

SIXTUS

Károly csak azt akarja, amit senki sem akar.

ZITA

Isten akarja.

XAVÉR

A csehek mozgósítani fognak, a jugoszlávok úgyszintén.

SIXTUS

Kifizettük a gépet?

XAVÉR

A repülőgép árát a start után azonnal letétbe helyezik, kiegészítve azzal a kártalanítási összeggel, amely az Ad Astra társaság követelését egészíti ki azért, hogy a gépet november 1-ig nem használhatják.

SIXTUS

Ki hozza vissza a gépet?

XAVÉR

Aki bennünket kivisz. Ott jön.

Zimmerman hangja: Indulhatunk. Az idő kitűnő.

KÁROLY

A kocka el van vetve. Beszállunk.

A társaság beszáll. Elsőként Zita száll be, őt követi Károly. Xavér és Sixtus feladja a táskákat, majd ők is beszállnak a gépbe, mely nagy robajjal kifut a színpadról.

Tihanyi apátság cellája, 1921 október 30-án.

Zita a koronázás alkalmából kiadott albumot nézeget.

ZITA

Milyen kedves ajándék a hercegprímástól. Herczeg Ferenc ír itt rólam.

KÁROLY

Milyen jó ez a kép.

ZITA

Miért, most nem nézek ki jól?

KÁROLY

Most nincs rajtad korona.

ZITA

„Köszöntjük az ifjú, szép Zita királynét, az ő szeretete legyen a magyarság nagykövete a király udvarában, amely koronás fő megbízik a magyarságban, ahhoz hű marad mindhalálig.” Herczeg mikor kap Nobel-díjat?

KÁROLY (zokog)

Nem mondok le. Semmit sem adok fel jogaimból. A kormány csináljon, amit akar. Megfoszthat trónomtól, de azzal csak leleplezi magát. Megeskettem a hercegprímást, hogy nem ken fel másik királyt.

Hang kívülről: Állj! Az a parancsom, hogy mindenkit lőjek le, aki be akar menni.

Leülnek az asztalhoz, és reggeliznek.

KÁROLY

Megint hazudtak. A kormány azt ígérte, hogy vendég leszek. ( Ledobja bajonettjét.)

Vessünk véget a színjátéknak. A király fogoly.

ZITA

Ne hisztériázz. Hideg a kávé.

KÁROLY

A sajt francia. Jellemző, hogy a magyarok nem tudnak normális sajtot csinálni.

ZITA

A lekvárjuk jó.

KÁROLY

Nem volt bátorságuk ahhoz, hogy kikiáltsák a köztársaságot. Király nélküli királyságot csináltak. Nélkülem.

ZITA

Siménfalvi leveleket csempészett be. Svájcból kaptuk a hírt, hogy a gyerekek jól vannak. Nagyon várják a királyt haza. Mások nem értik, hogyan bánhatnak így a magyar királyságban a magyar királlyal. Budapesten szájról szájra jár a szó: Szégyen és gyalázat. Szép kis export. Egy ország, mely ellenséges országnak adja ki saját királyát. Áruló lett a kormányzó.

KÁROLY (kapcsolgat egy zseblámpát)

Az én házamban lakik. Az én ágyamban alszik. Az én asztalomnál eszik. Amikor kinéz a Várból, azt látja, amit nekem kellene látnom. Annyi bátorsága nem volt, hogy forradalmat robbantson ki. Miféle ember az ilyen?

ZITA

Emlékszel, a koronázáskor a haldokló aranysarkantyús vitéz szemére? Hálás volt, hogy kitüntetést kapott, majd meghalt. Hős volt.

KÁROLY

Mindenkiben csalódtam. Sixtusban, Xavérban.

ZITA

A sonka pármai! Fivéreim mindent megtettek, amit megtehetettek.

KÁROLY

Hajtja őket a Bourbon-vér.

ZITA

Briand szeret téged.

KÁROLY

Miért jöttünk ide Svájcból? Miért hittük, hogy ujjongó tömegek fogadnak bennünket, s újra kezdhetjük, amit 1916. december 30-án elkezdtünk?

ZITA

Beléptél a történelembe. Egy király nem mondhat le csak úgy.

KÁROLY

De játszhatnak vele mások. Czernin, Vilmos, Briand, Horthy. Meg a két drágalátos fiú, Sixtus és Xavér. Ó, csak lett volna több erőm. Lett volna.

ZITA

Jellé leszel. Az igazság, a hűség, a kötelesség jele a hazug, a hűtlen, a szófogadatlan világban. Ha nem teszed, amit tettél, lábjegyzet maradsz a történelemkönyvekben. Nem láthatsz a jövőbe. Horthy rendszere gyászba és szégyenbe fog fulladni. Czernin eltűnt. Vilmos élő halott. Nickit és Alixot agyonlőtték. Te ragyogsz, mint egy gyémánt. És nem halványulsz el soha.

KÁROLY

Önts nekem teát. Elvisznek innen. Soha többé nem láthatjuk a Várat, a Balatont, a Dunát és a Tiszát.

ZITA

De nem vihetik el emlékünket. Örökre itt maradunk. Aki csak belép ebbe a szobába, az találkozni fog veled. Mert te vagy, és te maradsz a Monarchia. Vérözön következik utánad. Te vagy a béke, a rend és a prosperálás. Szent leszel egy nap.

KÁROLY

Átkozott legyen Horthy!

ZITA

És minden utóda.

(Járás-kelés, nyitják a kolostor cellaajtaját.)

KÁROLY

Tiltakozom a magyar kormány azon eljárása ellen, amellyel engem a nagykövetek tanácsának határozatára a dunai angol flottilla parancsnokának kiadott, miután a magyarországi magyar törvény értelmében elvitathatatlanul jogom van magyar földön tartózkodni.

(Kiissza a teát.)

VÉGE