FILOZÓFIA

dr. Forrai Judit
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport, Budapest

A szexuális férfierő serkentése orvosi javallatra a XII. században

In: Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin (szerk.) Pro Nonagesimo: Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. születésnapjára. 223 p. Budapest: Semmelweis Kiadó, 2013. pp. 59-69

 

2020.04.11.

Az arab-zsidó kultúra európai aranykorának utolsó szakasza Spanyolországban arra az időszakra tevődik, amikor Moses Maimonidész (1137/38- 1024), korának híres filozófusa, rabbija, s egyben orvosa élt. Európa harmadik legnagyobb, legnépesebb és leggazdagabb városa Cordoba a Guadalquivir folyó partján, egyben az akkori arab világ legfontosabb szellemi és művészeti központja volt. E várost nem csak természeti, de szellemi ékszernek tartották, építészeti és kulturális jellegzetességi miatt.[1] Kutatók becsült adatai szerint a város népessége elérte a félmilliót, a látogatóktól, zarándokoktól és a városhoz közellakó kis településektől függetlenül. Korabeli feljegyzések szerint Cordobában 1600 mecset, 900 közfürdő, és 70 könyvtár működött, ami a szellemi központiság egyik fontos bizonyítéka. A város lakói multikultúrális közeget biztosították, arab, zsidó keresztény sokszínűséggel. A többnyelvűség természetes volt, a tudósok egyaránt írtak latin, héber, főleg arab nyelven, műveiket több nyelvre fordították.

 

Maimonides gyermekkorában Cordobában nevelkedett, apja házában az anyja nélkül, akit születésekor vesztett el. A politikai események következtében, amikor az Almohad dinasztia[2] hatalomra került családjával arra kényszerültek, hogy elhagyják Cordobát, ekkor 13 éves volt, először Észak-Afrikának nyugati részébe, Marokkóba, Fez városában éltek tíz évet, később elhagyva a diákkor színhelyét 1165-ben Akkóba utazott, majd Jeruzsálembe, később Fostatba (Kairó) telepedett le. Nem csak nagyhírű tudós rabbi és bölcselő volt, hanem kiváló orvossá is képezte, képeztette magát. Mozgalmas élete, nagy tudása, sokféle impulzus, több kultúra orvosi szemléletének ötvözése egyaránt megtalálható korszerű és modernnek mondható orvosi szemléletében.[3]

Hatottak rá a görög medicina kiemelkedő alakjai: Hippokratesz, Aristotelesz, a római enciklopédisták közül Galenus, de a perzsa orvostudomány kiválóságai is: Rhazes, Al Farabi, Ibn Zuhr és a többi nagy tapasztalással rendelkező orvos-gondolkodó, akiknek írásait, könyveit mind ismerte, tanulmányozta.

Egyiptomi letelepedése után, rövid időn belül (1174) a zsidó közösség vezetője lett[4] és mint híres orvostudós Saladin szultán udvari orvosának nevezték ki. Kiterjedt levelezéséből úgy ír erről az időszakról, hogy „…feladatom nagyon nehéz, kötelezően minden nap vizitálnom kell korán reggel, mert vagy Ő, vagy valamelyik gyereke, vagy ágyasa a háremből indiszponált, netán beteg, nem hagyhatom el Kairót, csak késő délután[5]

Komoly orvosi szakírói tevékenysége[6] volt, amely csak kis része lett egyéb vallási, teológiai és filozófia írásainak. A tíz orvosi tárgyú könyve részben az ismert betegségek taxonómiájával, leírásával, megfigyeléseinek tárházával gyarapította korának orvosi szakirodalmát (az asztma, a vérzések, a mérgek és ellenmérgek Regimen Sanitatis- orvosi/egészség rendtartása, orvosi aforizmák, a gyógyítás művészete, stb.[7] A görög és a perzsa-arab medicina tudásanyagát használta saját korszerű  szemléletével, remek megfigyeléseivel. Ma úgy mondanák kiváló prevenciós szemlélete volt, nemcsak egyszerűen eseteket, betegséget gyógyított, hanem életmód tanácsadással a betegségek megelőzésére nagy figyelmet fordított[8]. Jelen írásunkban az orvostudomány egy különleges területének „boncolgatásáról” és e téma, jelenség megváltoztatásáról, tanácsadásának lényegéről számolunk be.

 

1181-ben kapta azt a megbízást,[9] hogy írásban fektesse le orvosi tanácsait Saladin szultán unokaöccsének al Muzaffar Umar Ibn Nur Ad-Din Szíriában uralkodó szultán részére, aki ún. playboy szeretett volna lenni, de némi fiziológiás akadály merült fel e tervének teljesítésében, így Maimonideszhez a bölcs orvoshoz fordultak a probléma megoldásáért. Egy évig dolgozott e könyvön és úgy is mondhatnánk remek andrológiai szakkönyvvel gazdagította a kor tudományát.

 

A könyv címe egyszerű és világos, mint amilyenek az orvosi könyvek, cikkek címei: lényegre törők és konkrétak, nem irodalmi, költői megfogalmazások. A mű címe, ha magyarra fordítjuk a szexus. A mű arabul íródott Fi-al Jima címmel, míg a héber fordítás Ma’amar Hamishgal, és de Coitu latin nyelvű azonos cím. Ez a könyv is decimális felosztásban készült el két verzióban, egy rövidebb és egy hosszabb formában, amelyet csak 1906-ban publikáltak német és héber nyelven, addig csak arabul volt olvasható.[10] Ez az értekezés a szeretkezés fiziológiai elősegítéséről szól, amelyben merevedési és potenciaproblémákra keresi a megoldást.

 

Mai ismereteink szerinti megfogalmazásban az emberi szexualitás hosszú evolúciós folyamaton keresztül már évezredekkel ezelőtt elveszítette az utódnemzés kizárólagos célját és egy ettől független célt is kapott, az élvezet vezérelt vágyak kielégítésének gyakorlatát, a hozzá vezető út művészetté válását (ars erotica), amelynek létére a legjobb bizonyíték a szankszkrít nyelvű átfogó szexuális kultúra enciklopédiája a Kama Szutra. Ez a tudományosan felépített mű a szeretkezések könyve, amelynek célja a női élvezetek csúcsának párjával együttes, közös elérése. Ebben a gyűjteményben a kor rendelkezésére álló tudásanyagát, gyógyszerkincsét, viselkedési praktikáit sorolja fel. Ez a szerelem művészetének ars-poetikáját az együttes gyönyör elérését célozza meg.

Maimonidesz könyve viszont a férfierő növelésére koncentrál főleg. Ez azért is érdekes, mert Maimonidesz rabbi lévén ismerte a házassági, szerelmi ismeretek tudását és előírások törvényi, viselkedési és elvárási szabályait, szokásait. E tények ismerete komoly konfliktus forrása lehetett a megrendelés konkrét célja és hite között a hárem szokásaival kiegészítve, úgy is mint rabbi és mint orvos.

Ezért aztán teljesen más jellegű ez a könyv, mint az előbb említett gyönyörök kertje a Káma Szutra, nem a harmónia, a szerelem, irodalmi és fennkölt kölcsönös érzésekről és az örömszerzésről, asszonyi kötelességről szól, hanem szikár orvosi ok - okozati összefüggéseket tárgyal, szigorúan a kezelésre és a kívánt eredményre koncentrálva, pontos megfigyelések, tapasztalatok, javaslatok, utasítások, receptek alapján. Korszerű azon nézete, mely szerint a szexus fontossága számára is evidencia, nem az ördögtől való, nem bűn, sőt olyan ünnepi együttlét, amelyre készülni kell, nyomatékosan kifejti a nők jogát a szexuális élethez, s egyben a férfi kötelességét, hogy feleségének örömet szerezzen szexuális együttlétük alatt, de mindez természetesen csak házasságon belül lehetséges.

 

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta az a kérdés, hogyan lehet fokozni a test érzéki örömeit, milyen eszközökkel növelhető szexuális affinitásunk és teljesítőképességünk. Minden kultúrában kiemelt szerepet kaptak azok a szerek növényi, állati, egyéb természeti anyagok, pl. kőzetek, többféle halmazállapotban: légnemű, folyadék és szilád formában, melyet afrodiziákumoknak nevezünk.

Az elnevezést a görög mitológia szerelemistennője, Aphrodité ihlette, akit a habokból kikelve a mindenkori szexuális-szerelmi vágy anyjának is neveznek. Vonzerejével sem ember, sem isten nem vetekedhetett. A mondák szerint léptei nyomán növények és virágok sarjadtak, melyek fogyasztása, alkalmazása vágyserkentőként hatott az emberi szervezetre. Ezek a speciális segítő anyagok, melyeket vagy a potencia zavar, illetve a vágyhiány megszüntetésére, vagy a gyönyörszerzés fokozására használtak. Különböző helyeken és korokban azonban mindig más volt a divat illetve a divatos kisegítő anyag.

Általánosságban az afrodiziákumoknak két fajtája van. Az egyik csoportba a termékenységet növelő szerek, a másikba a szexuális energiát erősítő szereket soroljuk.

 

Az Értekezés a cohabitációról című írás tíz fejezetből áll, melyek részletei a következők:

1. fejezet

A szexuális aktivitás fontossága alapvető kijelentése és ténymegállapítása, amelyet a vallási előírás is megemlít, amit elég szűkszavúan tárgyal, de rögtön a szexuális vágy fokozásának élettani magyarázatával folytatja. A szexuális vágyat megállapításai szerint gyógyszerek helyett előnyösebb egyfajta diétával, az étkezési rend odafigyelésével, kiegészítésével és megváltoztatásával serkenteni, hiszen a Genezisből is kiemel egy ismert természeti példát (Gen. 30, 39) Jákob a kecskenyáj elé rakta a csíkos vesszőket a vályúkba és az itatókba, ahova inni jár a nyáj, mert akkor szoktak pározni, amikor inni járnak…” Tehát a jó étkezés elősegíti a párosodást. Hippokratesz és Avicenna elméletét megerősíti, mely szerint az emésztő rendszer három részből áll, s annak az alsó harmadik szakaszban termelődik a spermium, ezért a könnyű ételekkel a fokozott termelődését fokozni lehet. Vagyis a könnyű, de nagy mennyiségű étel több férfimagvat termel.

2. Nemi szervek működése

A potencia működésének elősegítése érdekében több tényezőre kell odafigyelni: nemcsak a megfelelő ételekre, de az olyan egészségi szabályokra is, amit a Talmud előír, a szexuális együttlét regimentjének betartása.[11] A görög életszemlélet alapján az ép test és az ép lélek együttes összhangja fontos a szervezet jó működéséhez. Tehát a már római szemléletben is meghonosodott görög egészséges életszemlélet a test funkcióinak jó működéséhez elengedhetetlenek azok a tényezők, amelyek pozitív kisugárzásúak (Mens sana in corpore sano): javítják a kedélyt és a jóérzést, ez az öröm, a gyönyör, a nevetés, a megfelelő pihenés és az elegendő alvás.

S valóban, ha megvizsgáljuk azokat a ma már ismert és analizált ún. boldogsághormonokat (szerotonin, endorfin, dopamin, oxitocin) mitől és miért termelődnek, mivel lehet elősegíteni termelődésüket, e vonatkozásban semmit nem változott a többezer éves fenti javallat, legfeljebb a tudományos magyarázata, a részletek alapos megismerése változott.

Külön serkentő hatású a vágy és az epekedés, mint erőteljes lelki gyakorlat, a nem azonnal teljesült vágy, hogy idő legyen a felkészülésre, a halasztott kiteljesülés mindig izgalmasabb, mint a készen kapott és azonnali öröm, írja Maimonides. Ez a tanács a mai napig is a szerelmi praktikák egyik lényeges tanácsa.

3. A szex nem egyszerű fizikai funkció csupán

Érzelem (psziché) nélkül nagyon szegényes lesz maga a szex, írja Maimonides, de csekély az öröm, és a teljesítőképesség, ha törvény ellen tesz valaki. Ugyanis a zsidó törvények szerint a még meg sem serdült (kiskorú), vagy hosszú évek óta parlagon hevert nővel, vagy menstruáló – tisztátalan - nővel, vagy akkor is, ha már menopausán túl lévő nővel van együtt, bűnnek számít. Ilyen esetben egy férfi nem bízhat a teljesítő képességében, hiszen a társadalomban, a vallásban olyan szabályok is vannak, amelyek befolyásolják a férfiúi erőt, vagyis Isten parancsa ellen tenni ezen parancsok, szabályok ellen a szexuális élet örömfolyamatát megakadályozhatja. Ezen tényezők lustává, lassúvá teszik a teljesítő képességet, az érzelmi vezérlést, mert akadályozza a képességet, tehát az erkölcsnek ilyen értelemben szabályozó hatása van a szexusra. Nagyon korszerű felismerése ez is.

4. Szexuális potencia növelése

A szexuális életben fontos szabályozó szerepe van a jó és dicséretre méltó vérnek, amely belső meleget, nedvességet és gázokat biztosít az emésztő traktus harmadik szakaszának, ahol a férfimag termelődik- az akkori kor orvosi tudása, ismeretei alapján. Ezért, ha bőséges férfimagokat kívánunk, akkor az ételek közül kiemelt szerepe van az olyan ételeknek, amelyek a vérkeringést melegíti, fokozza[12] és ez az erő a különböző húsok fogyasztásában rejlik, mint például bárányhúsban. Kiválóan alkalmas a galamb, de minden állati agyvelőnek jótékony hatása van a férfierő fokozására. Ezért a hatás elérésének céljából a csirke agya, kakas-here, csontvelő, megfigyelések alapján fokozódó erőt termel a férfiakban szinte minden korosztályban.

A csirke, galamb és fogoly tojásának sárgája pozitív hatású, de a friss tej is sokat segít leírása szerint.

Különböző növényi eredetű gyökerek, levelek és termések alkalmazása hasznos, mint ismert afrodiziákumok: a fehérrépa, saláta, hagyma, édeskömény, menta-levél, borsó, bab, szezám és a spárga, mind jótékony hatásúak.

Al Zalna tanítása szerint a mandula, dió, szőlő, pisztácia, indián dió, feketebors, méz, fekete bors elősegíti az erekciót és a spermium fokozódó termelését, fogyasztásuk kiemelten javallt. A bőrön át felszívódó mézes víz is elősegíti az erekciót. A bornak különlegesen nagy hatást tulajdonít, mert egyedi karaktere van, és megtölti a vérereket jó gőzzel, amely erekciót idéz elő.

Egy különleges, összetett módszert állít össze és közöl: bort inni, sóvárogni, kívánni felcsigázottan az együttlétet, húst enni és fürdőt venni. Mindezeknek együttesen effektív erővel hatnak a sikeres szexusra. Fontosabbak ezek a tényezők, mint bármilyen gyógyszer. Csakhogy a muszlim vallásban a bor tiltott ital. Ezért Maimonides a bor helyett mézes szirupot ajánlott. A megfigyelés és a javallat ma is korszerű, egyszerű monoszacharidák fogyasztása azonnali energia felszabadulását okozza tehát teljesítményfokozó.

5. Férfi csíra a hőmérséklettől és a nedvességtől is függ.

A hőmérséklet alacsonyabb foka előnyös a férfi magvaknak. Ezért a helyes „karbantartásához” levegőt kell termelni, amely a hűvösséget biztosítja. Vagyis belső szeleket[13] termelő anyagokat, növényeket kell bejuttatni a szervezetbe. (Ez a megállapítása ellentétes az első változattal, melyet a 4. fejezetben ír a bor melegítő hatásáról, de míg a bor a vérereket melegíti, addig a hideg szelek a férfimag termelő helyet hűti. Csak a mai ismeretünk alapján áll fent ez az ellentét, ugyanis a keringésről alkotott fogalmuk a maihoz képest igen hiányos volt). Ezek a növények a következők: kömény, számtalan formában, a bors, fahéj, szerecsendió, ánizs és a mustármag. Mindezeket porítva, púder formában kell alkalmazni. Akkor éri el a hatását, ha hideg és száraz lesz a szervezet belseje. Ezt a hatást fokozhatja még a spenót, uborka, dinnye, ecet, tavirózsa elfogyasztása.

6. Ételek és gyógynövények keveréke a kölcsönhatást növelő erő.

Így aztán különleges recepteket írt le Maimonides, melyhez a hozzávalók: egy éves bárány húsa borsóval, répával, fehér hagymával, vagy csirketojás, aromás borsfűvel, vagy herélt kakas fahéjjal elkészítve.

Avicenna egy speciális süteményreceptje is megtalálható a leírása között, amelynek nagy hatékonyságot tulajdonít:

50 madár/galamb agy, 20 madártojás, 10 tavaszi csirketojás l,3 uncia sült hagyma-lével és 1 adag bárányhús, 1 uncia répa-lével, sóval és  csípős ízzel és 5 drachma vajjal összekeverve, süteménynek kisütve. Mellé erős bort jó aromával ajánl.

7. édességek

Az édesség akár az arab, vagy a zsidó közösségben igen kedvelt, könnyen elkészíthető csemegék közé sorolhatjuk. Így Maimonidesz is egy külön fejezetet szán az édességek javallatának, elkészítésének, melyet ismét Avicennától vesz át:
2 uncia ananász-, pisztácia- és mandula- és szezámmag, bételdió, dinnyemag, cukor, méz felhasználásával.
A recept szerint a magokat nem túl erősen megpirítva szezámolajban, besűrítve mézzel együtt kell elkészíteni és akkor igazi afrodiziákum lesz belőle, amelyet mindenki szívesen fogyaszt.
Mindezt a fürdő után kell elfogyasztani, egy kis itallal együtt kortyolgatva (különösen a kövéreknek)

8. afrodiziákum hatású gyógyszer

E gyógyszerek elkészítése igen fontos Maimonidesz szerint

1liter tej, 14 drachma manna, besürösödésig főzve, szegfűvel ízesítve. Naponta egyharmad mennyiséget kell inni belőle.
1 drachma spárga magja, gyömbér, sült tengeri hagyma, lucernamag,
szirupok, amelyek megnövelik a szeretkezés idejét az együttlét alatt és a férfimag mennyiségét is fokozzák: jól megfőzött füge, illetve fügebor, pálmabor, alma-lé, tehén és madár nyelv, lágyan főtt tojással együtt fogyasztva hatnak.

9. Gyógyszer azoknak, akik hossza merevedést kívánnak és nem tudnak ejakulálni

Végy egy liter sárgarépa- és azonos mennyiségű retekolajat, negyed liter mustárolajat és fél liter sáfránnyal színezett élő hangyát. Tedd az egészet a napra 4-7 napig, aztán masszírozd be ezzel a folyadékkal a hímvesszőt 3-4 órával a szexuális aktus előtt. Aztán mosd le meleg vízzel és utána is erekcióba fog maradni még az ejakuláció után is. Semmi máshoz nem hasonlítható ez az elért cél. (mint ismeretes a vöröshangyák csípésénél hisztamin szabadul fel, amely allergiás gyulladást, terület megnagyobbodást okoz).

A másik gyógyszer Pyrethrum (perzsa por), kutyatej és pézsma jázminolajban elkeverve. Ezt a keveréket naponta bemasszírozni a heréket és a hímvesszőt.

10. Egyébhatásos teendők:

Minden 5. nap meg kell fürödni, javallt gyógyhatású ételeket enni, jó illatú serkentő aromákat szagolgatni, mint az ambra, vagy mirrha, vagy galia.

Fürdő legyen inkább meleg, hogy a vért felmelegítse és a hasat, de a láb is mindenképpen melegedjen fel, mert hideg láb, lábfej nem alkalmas arra, hogy a szexuális élet elkezdődjék a pár között és erekció legyen. A fent említett összes javallatot be kell tartani, de fontos szerep jut még a mirhával való masszázs is. Vas tartalmú vizet kell kortyolgatni. Ez a víz viszont legyen hideg. Minden szexuális serkentést kiváltó ételhez ilyen összetételű vizet kell inni.

Mindezeket a tanácsokat ismételve kell alkalmazni időről időre. És az Úr megadja a kért kellemes eredményt.(Amen). Az eredeti arab verzióban, ahogy illik, Maimonides nemcsak Istentől kér áldást, hanem Mohamedtől is az ő Prófétájától.

Mi újat hozott a cohabitáció c. értekezés az európai szakirodalomban, tehetjük fel a kérdést.

Elsősorban nyíltan beszél a szexualitásról, a fiziológiai ismeretei a kor szelleméhez képest kiemelkedőek, együtt tárgyalja és felismeri a lélek és érzelmek hatását a szexuális viselkedésre.

Részletes célzott recepteket alkot a potencia növelésére, különböző módszereket mutat be annak eléréséhez és különböző minőségű, állapotú tényezők függvényében tárgyalja a felhasznált anyagokat: mint pl. a hőmérséklet, halmazállapot.

Pontosan előírja a minőségi és mennyiségi faktorokat az ételek és italok elkészítésénél.

Bátran alkalmazza az ismert általános egészségügyi módokat e speciális esetben, nem elfeledkezve az erkölcsi és etikai szabályok betartásának fontosságáról, ugyanis bűn elkövetésénél a belső feszültség károsan hat a sikeres szexusra.[1] T. Burckhardt: Moorish Culture in Spain, George Allen & Unwin, London, 1972. pp. 9-22.

[3] M.T. Casal, M.Casal: Maimonides and the chemotherapy of infectiuos diseases.

[5] Fred Rosner: Maimonides medical writings: Poisons, Hemorrchoides, Cohabitation. Maimonides Research Institute. Haifa.1984.2. Goitein, S.D. Letters of Medieval Jewish Traders. Princeton University Press, 1973.

[6] Fred Rosner: Maimonides, the Physician: A Bibliogrraphy. Bull. Hist. Med. 43: 221-235. 1969.

[7] Fred Rosner: Maimonides Medical Writings: Poisons, Hemorrchoides, Cohabitation. Maimonides Research Institute. Haifa.1984.4: 1. Extracts from Galen, or The Art of Cure, is essentially an extract of Galen's extensive writings. 2. Commentary on the Aphorisms of Hippocrates is interspersed with his own views. 3. Medical Aphorisms of Moses titled Fusul Musa in Arabic ("Chapters of Moses," Pirkei Moshe in Hebrew) contains 1500 aphorisms and many medical conditions are described. 4.Treatise on Hemorrhoids discusses also digestion and food. 5. Treatise on Cohabitation contains recipes as aphrodisiacs and anti-aphrodisiacs.6. Treatise on Asthma discusses climates and diets and their effect on asthma and emphasizes the need for clean air.7. Treatise on Poisons and Their Antidotes is an early toxicology textbook that remained popular for centuries. 8.Regimen of Health is a discourse on healthy living and the mind-body connection. 9.Discourse on the Explanation of Fits advocates healthy living and the avoidance of overabundance.10.Glossary of Drug Names represents a pharmacopeia with 405 paragraphs with the names of drugs in Arabic, Greek, Syrian, Persian, Berber, and Spanish.

[8] Gál György: A középkor nagy higiénikusa. Egészségtudomány, LIII.évf. 2009.1.sz.

[10] Moses Maimonides, H. Kroner: Ein Beitrag Zur Geschichte Der Medizin Des Xii. Jahrhunderts: An Der Hand Zweier Medizinischer Abhandlungen Des Maimonides Auf Grund Von 6 Unedierten Handschriften 1906. (Multilingual Edition) Oberdorf-Bobfingen: Itzowski. 1906116. pp. Ger. 28 pp. Hebr. http://books.google.hu/books?id=PusUSUJRpTsC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Kroner,+H.+Ein+Beitrag+zur+Geschichte&source=bl&ots=jXwW2eHvbB&sig=8cLnk8H85aDX55sBheccvcWj_zo&hl=en#v=onepage&q=Kroner%2C%20H.%20Ein%20Beitrag%20zur%20Geschichte&f=false

[12] Cambridge University Library T-S Ar.44.79. Leaf 2 verso. Adapted from S. M. Stern, Maimonidis Commentarius In Mischnam (Hafniae, 1966), vol. iii pp. 19-20. Includes restoration of the missing text]

[13] Cambridge University Library T-S Ar.44.79. Leaf 1.recto