FILOZÓFIA

Erdős János

Franz Rosenzweig:
A megváltás csillaga

Molnár Andrea

Egy egyedi erőszak-forma, avagy bepillantás a terror históriájába

Alice Miller

Amikor Izsák lelép az áldozati oltárról

Gábor György

Csodagyűrű csak egy van

Kiss Endre

A Hegel-Mendelssohn-viszony különféle perspektívái

Dov Waxman

Shlomo Avineri – „Democracy in Israel: Past, Present, and Future”

Helgard Mahrdt

„European Intellectual, American Activist, Cosmopolitan Thinker: On the Trail of Hannah Arendt’s Intellectual (and Moral) Itinerary”

Zoltan Tarr (New York)

WEBER’S RATIONALISIERUNGS und ENTZAUBERUNGS THESE UND DEREN FOLGE

Staller Tamás

Bevezetés az izraeli filozófiába

Miklóssy Endre

Kunszt György Szabó Lajos-inspirációja

Hans Jonas

Gnózis, egzisztencializmus és nihilizmus

Hrotkó Larissza

Értemiség – Szabadság – Zsidóság

Szabó Lajos

„VEZESS VAGY KÖVESS!” – Válogatás Szabó Lajos rövidebb írásaiból

Endre Kiss

Differentes perspectives sur la relation Hegel-Mendelssohn

Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna

Kallós Istvánné Kóbor Noémi levelel

Eörsi István

Napló Jóbról

Endre Kiss

Baruch Spinoza as Model of Friedrich Nietzsche’s Zarathustra

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

A ZSIDÓ „LÉNYEGLÁTÁS”

Maimoni judaizmusáról

Hannah Arendt és
A TOTALITARIZMUS GYÖKEREI című könyve

Von der Judenfeindschaft zum modernen Antisemitismus

A gyűlölet Friedrich Nietzsche etika-tipológiájában

La philosophie hongroise de la fausse conscience

Hamann Mendelssohnnal szemben – a jelenkori keresztény-zsidó párbeszéd aspektusából

A család egzisztenciális kihívása az új politikai teológia nézőpontjából

Antiszemitizmus, mint metafizika

Filozófiai elemek a család problematikájának értelmezésében

Világbölcsek önmeghatározása
Moses Mendelssohn és Johann Georg Hamann Szokrátesz-képe

Alice Miller

Despota vagy művész?

Endre Kiss

Anarchie und Anthropologie

Dippold Ádám

Ha egymást sem értjük, valószínű, hogy egy idegen civilizációból semmit sem értenénk

Szécsi József

A megtérés fogalma a zsidó gondolkodásban

Kiss Endre

Az értelmezés és a magyarázat közötti különbség, avagy a negatív pozitivizmus

Marc Sagnol

Die philosophische Tradition und die nicht philosophische Gegenwart, oder Erfahrung und Armut

Rathmann János

Franz Rosenzweig

Bernd Ulbrich

Ein “jüdisch-deutsches Menschheitsgefühl”

Kiss Endre

A fiatal Marx és a korai társadalomtudomány(ok)

Kiss Endre

Emancipativ individualizmus és európai modernség

Lánczi Jenő

Szabó Ervin

Herbert Marcuse

Correspondence with Martin Heidegger

Walter Benjamin

Letter to Gershom Scholem

Emmanuel Lévinas

Az idő és a másik

Oláh János z’cl

A Talmud kívánalmai a gyermekek tanítóitól és tanácsai a tanításról, nevelésről

A.Gergely András

Posztmodern észfogalom, avagy a zenefilozófia értelmezésművészete

Kiss Endre

A magyar modernizáció és a diszciplinává váló filozófia

A.Gergely András

Bibliai egyetemesség, alávetettségi méltóság, morális doktrínák

Ignotus Hugó

Tod der Zukunft

Hrotkó Larissza

Gondolatok Dr. Staller Tamás
„Hermann Cohen” című kéziratához

Endre Kiss

Kafkaïen

V. Pók Katalin

A „mózesi megkülönböztetés” a posztmodern korban

Kiss Endre

The concept of the
„Inter-Enlightenment”

Kiss Endre

Anti-Semitism as a This-Worldly Metaphysics

Oláh János

Gersom (Gerhard) Sólem „kabbalája”

Stephen I.Ternyik

THE AUFBAU-PRINCIPLE of ALEX BARZEL (Vas Sándor) (1921-2005)

Frettlöh, Magdalene L.

Wo war Gott in Buchenwald?

Emmanuel Lévinas

Asszimiláció ma

Szilasi Vilmos

Edmund Husserl

Stephen I. Ternyik

The Ethics of Righteousness: Remembering !

Kiss Endre

Elias Canetti lélektan és politika között

Adam Kirsch

A Shared Debt: The Correspondence of Hannah Arendt and Gershom Scholem

Karl Jaspers Stiftung

Biographie Jeanne Hersch

Hauser Arnold

Két önéletrajz

Michael A. Rosenthal

Prophets at War: Hermann Cohen and German Jews in the First World War

Leo Strauss

Das Testament Spinozas (1932)

Klaus Wagener

Antisemitismus und «Anti-Antisemitismus»

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes újgnosztikus szellemi környezete a huszadik század elején

Szécsi József

Perú úrvú!

Kiss Endre

A fogalmak történeti szemantikájának változása
a csodák és a tudomány viszonyának összefüggésében

Kiss Endre

Franz Kafka nyilvános pere Josef St. ellen

Günther Anders

Az atomkor erkölcstelensége

Emmanuel Lévinas

Paul Celan – A léttől a másikig

Turóczi-Trostler József

A magyar Nietzsche

Paár Ádám

„Felekezeti mozgalom – mégis nemzeti eszme”

A.Gergely András

Respekt az autonómiához

A.Gergely András

Kollektív allegóriák, értelmezésgépezetek, kafkomániák között

Szerdahelyi István

Az ismeretlen klasszikus: Szemere Samu

Kiss Endre

A világ pillérei – az etika pillérei

Richard Gelwick

THE CALLING OF BEING HUMAN

Kiss Endre

Die Legende der Gerechten als ethisches, soziologisches und sozialontologisches Narrativum

Kiss Endre

Finomítás, sűrítés, kiterjesztés…

Forrai Judit

A szexuális férfierő serkentése orvosi javallatra a XII. században

Staller Tamás z’cl

Koestler és a zsidóság

Czimmer József

A ZSIDÓ ISMERETELMÉLET MAIMUNIIG

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT