FILOZÓFIA

Eörsi István

Napló Jóbról

Endre Kiss

Baruch Spinoza as Model of Friedrich Nietzsche’s Zarathustra

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

A ZSIDÓ “LÉNYEGLÁTÁS”

Maimoni judaizmusáról

Hannah Arendt és
A TOTALITARIZMUS GYÖKEREI című könyve

Von der Judenfeindschaft zum modernen Antisemitismus

A gyűlölet Friedrich Nietzsche etika-tipológiájában

La philosophie hongroise de la fausse conscience

Hamann Mendelssohnnal szemben – a jelenkori keresztény-zsidó párbeszéd aspektusából

A család egzisztenciális kihívása az új politikai teológia nézőpontjából

Antiszemitizmus, mint metafizika

Filozófiai elemek a család problematikájának értelmezésében

Világbölcsek önmeghatározása
Moses Mendelssohn és Johann Georg Hamann Szokrátesz-képe

A.Gergely András

Bibliai egyetemesség, alávetettségi méltóság, morális doktrínák

Ignotus Hugó

Tod der Zukunft

Hrotkó Larissza

Gondolatok Dr. Staller Tamás
“Hermann Cohen” című kéziratához

Endre Kiss

Kafkaïen

V. Pók Katalin

A “mózesi megkülönböztetés” a posztmodern korban

Kiss Endre

The concept of the
“Inter-Enlightenment”

Kiss Endre

Anti-Semitism as a This-Worldly Metaphysics

Oláh János

Gersom (Gerhard) Sólem “kabbalája”

Stephen I.Ternyik

THE AUFBAU-PRINCIPLE of ALEX BARZEL (Vas Sándor) (1921-2005)

Frettlöh, Magdalene L.

Wo war Gott in Buchenwald?

Emmanuel Lévinas

Asszimiláció ma

A.Gergely András

Respekt az autonómiához

A.Gergely András

Kollektív allegóriák, értelmezésgépezetek, kafkomániák között

Szerdahelyi István

Az ismeretlen klasszikus: Szemere Samu

Kiss Endre

A világ pillérei – az etika pillérei

Richard Gelwick

THE CALLING OF BEING HUMAN

Kiss Endre

Die Legende der Gerechten als ethisches, soziologisches und sozialontologisches Narrativum

Kiss Endre

Finomítás, sűrítés, kiterjesztés…

Forrai Judit

A szexuális férfierő serkentése orvosi javallatra a XII. században

Staller Tamás z’cl

Koestler és a zsidóság

Czimmer József

A ZSIDÓ ISMERETELMÉLET MAIMUNIIG

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter