HAZAI ZSIDÓSÁG

Szabó Cipora Jáel

 

Dr. Lengyel Árpád, a Carpathia hajóorvosa

A Titanic katasztrófa 111. évfordulójára

2023.04.16.


A Titanic

 

111 éve süllyedt el a Titanic. Emlékezzünk meg a hős mentőorvosról, aki társaival 705 ember életét mentette meg lélekjelenlétének és szakmai felkészültségének köszönhetően.

 

Ki vezette a Titanic 705 hajótörött utasának mentését?

Ki az az orvos, aki az összes ruháját szétosztotta a szerencsétlenül járt emberek között?

Ki volt Dr. Lengyel Árpád?

Dr. Lengyel Árpád

 

1886. március 19-én született Pilismaróton[1]. Édesapja, Weisz Ede izraelita vallású kereskedő Kisvárdáról vándorolt ide[2], majd 1883. augusztus 21-én feleségül vette a szomszéd településen, Dömösön született Gutfreund Matildot. Árpádnak két testvére született, az idősebb: József, 1884-ben és a fiatalabb: Róza, 1889-ben. A századforduló magyarosítási hulláma Weisz Edét is elérte, aki 1901-ben kérvényezte, hogy nevét (felesége édesanyja iránti tiszteletből) Lengyel-re változtathassa[3].

 

Árpád iskolai tanulmányainak első két évét magántanulóként folytatta, amint ez akkoriban az ilyen kis létszámú zsidó lakossal rendelkező településeken szokásos volt[4], majd Pestre költöztek, ahol a Lipót (ma Szent István) téri elemi iskola tanulója lett. Az igen nagy létszámú (77 fős) osztályban kitűnő tanulóként végzett.

Gimnáziumi tanulmányait a Tavaszmező utcai Reáliskolában végezte,1904-ben érettségizett. Ebben az évben, matematikatanára, Kacsóh Pongrác kérésére ő olvasta fel A szabadságharc költészete c. fogalmazását a március 15-i ünnepségen. 1909-ben diplomázott a Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karán. A Szent Rókus Kórházban[5] kezdte meg fül-orr- gégész gyakornoki munkáját[6]. 1905-ben lett tagja a Budapesti Mentő Egyesületnek (BÖME)[7], ahol előbb mentőápolóként, majd mentőorvosként szolgált. Egészen 1940-ben bekövetkezett korai haláláig teljesített mentős szolgálatot, 1936-tól a BÖME főorvosaként.

Gyakornoki és önkéntes mentőorvosi munkája mellett 1911-ben az Országos Munkás- betegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár[8] VII. kerületi pénztárának segédorvosa lett.

1911 őszén angolul beszélő magyar orvost kerestek az angol Cunard Line[9] hajóstársaság Carpathia[10] nevű hajójára. A Cunard Line és a magyar kormány megállapodása alapján a személyzet több tagja is magyar volt. Lengyel Árpádot, az akkor 26 éves, nőtlen orvost vonzotta a lehetőség: világot látni, utazni, új tapasztalatokat szerezni, így jelentkezett a hirdetésre. Pályázatát elfogadták, 1912. március 9-én aláírta a szerződést, és még aznap kifutott vele a hajó a fiumei Rudolf-móló mellől.


A Carpathia

A parancsnoki tisztet a 27 éve a tengeren szolgáló, két éve kapitányként működő Arthur Henry Rostron kapitány látta el.

A hajó 1912. március 29-én ért New Yorkba. Április 11-én indult vissza Fiumébe, a fedélzetén a fedélközi utasokkal együtt 1100 utassal. Az eseménytelennek ígérkező visszaút végül az utasokat a Nagy Háborút megelőző “boldog békeidők” legsúlyosabb tragédiájának tanújává tette.

Harold Thomas Cottam távírász[11] április 15-ére virradó éjjel 0:25 perckor vette a hihetetlennek tűnő üzenetet: S.O.S. - Save Our Souls[12] A világ legnagyobb óceánjárója 20 perccel éjfél előtt jéghegynek ütközött, és negyed egy óta folyamatosan segítséget kért. A hírt azonnal továbbította Rostron kapitánynak, aki gyors számvetés után azonnal visszafordította a hajót és - a biztonságos mértéket betartva-, a lehetőségeikhez képest teljes gőzzel (17 csomóval- korábban senki sem gondolta, hogy erre is képes lehet) indult a szerencsétlenül járt Titanic segítségére. A kapitány ezzel egyidőben hozzákezdett a mentés megszervezéséhez. Riasztotta a pihenőidejét töltő személyzetet, a fűtőket, hogy a szolgálatban lévőkkel együtt kettőzött erővel táplálják a kazánokat. Az utaskísérőkkel melegített takarókat, párnákat, pótszékeket és nyugágyakat készíttetett elő, a konyhában meleg levest, teát, kávét főzetett. Készenlétbe helyezték a mentőcsónakokat. A felkészülés része volt, a több hektoliter forró ital mellett whisky, konyak, valamint nagy mennyiségű élelmiszer előkészítése. Átszervezték a hajó kórházi részlegét, hogy minél több sérült befogadására legyenek képesek. Kabinokat nyitottak össze, hogy megoldják további betegek elhelyezését. Műtőblokkokat alakítottak ki kabinokból. A hajón volt két óriási sterilizáló készülék, melyeket szintén üzembe helyeztek.

dr. Lengyel Árpád hajóorvos

 

A hajó három osztályát három orvos szolgálta ki: az első osztályon dr. Frank E. McGhee ír, a másodosztályon dr. Vittorio Risicato olasz, a harmadosztályon, a fedélközben dr. Lengyel Árpád magyar származású. Ezt a beosztást alkalmazták a hajótöröttek mentésekor is. Éjjel fél egykor ébresztette ír kollégája Rostron kapitány parancsára az éppen elaludt Lengyel Árpádot, mondván: “Doctor a big thing, Titanic is sinking!”

 

 

Lengyel doktor a fedélközben várta a kimentendő hajótörötteket, mert ott volt a legalacsonyabb a feljáró, így ő triage-olta[13] a sérülteket. Nagy hasznát vette mentőorvosi gyakorlatának: mind lélekjelenléte, mind szakmai felkészültsége megvolt, hogy ellássa ezt a nehéz feladatot.

A mentés során az elgémberedett emberek nem tudtak felmászni a számukra lebocsátott kötélen, ezért a gyerekeket postazsákokban, a felnőtteket két kötél közé erősített deszkapallón húzták fel a fedélközbe. Lengyel doktor a triáge-olás után 42 sebesültet részesített sebészeti ellátásban, sok törés, zúzódás volt. Volt olyan halottnak tűnő ember, akit a jeges tengerből húztak ki, majd délutánra annyira jól lett, hogy enyhe fáradtságra panaszkodott csupán. Azon nagyon meglepődtek a doktorok, hogy a hajótöröttek közt egyetlen hűléses megbetegedés sem volt. A hajótöröttek mindennemű ruha, fehérnemű nélkül maradtak, ezért a Carpathia utasai, személyzete segítette őket ki. Maga Lengyel doktor, saját bevallása szerint az összes ruháját szétosztotta a hajótöröttek közt.

A sebesültek, sokkos állapotú emberek ellátása után tudtak csak elindulni. A Carpathia 1912. április 18-án este érkezett New Yorkba, 19-én pedig indult vissza Európába,miután újra feltöltötte készleteit. Május 7-én érkezett Fiumébe, ahol a kormányzó fogadta Rostron kapitányt és a személyzetet. Május 10-én József főherceg és Augusta hercegasszony audiencián fogadta a teljes tisztikart, a fogadás után vacsorát adtak a tiszteletükre. Ugyanezen a napon a Carpathia személyzete és az MTK (Magyar Testgyakorlók Köre) futballcsapata barátságos jótékonysági mérkőzést játszott[14], amelynek teljes bevételét felajánlották a Titanic tragédiája után árván maradt gyermekek számára. Brüll Alfréd[15] nyújtotta át Rostron kapitánynak az MTK miniatűr zászlaját.

Ahogy a Carpathia megérkezett Fiumébe, Lengyel doktor visszatért a munkás hétköznapokba, de ezt a tragédiát soha nem tudta teljesen feldolgozni. Keveset beszélt róla a magánéletben, de előadásokat szívesen tartott. Soha többé nem szállt hajóra. A BÖME mentőorvosaként tovább dolgozott, és a kerületi betegsegélyző pénztárba is visszament segédorvosnak. Új feladatot is vállalt, képesített iskolaorvos és egészségtantanár lett.

Az I. világháborúban harctéren teljesített szolgálatot, gyalogságnál, tüzérségnél és lovastüzérségnél. Később katonaorvosként szolgált, és egy kórházvonat[16] parancsnokaként szerelt le. Helytállásáért, önfeláldozó orvosi munkájáért ki is tüntették: 1916-ban bronz katonai érdemrend kardokkal, 1917-ben ezüst katonai érdemrend kardokkal.

Völgyi Péterné dr. Reich Márta gyűjteményéből.

 

1919 márciusában megnősült, két gyermeke született: 1919. december 30-án Bálint, 1924. május 22-én Anna. Ám tragédia törte meg a boldog családi életet. A kiváló gégész szakorvos kisfia 7 éves korában, diftériában elhunyt. Ezután a tragédia után még inkább magába zárkózott, de szakmai vonalon tovább fejlődött. 1928 májusában a BÖME továbbképzést szervezett, ahol Lengyel Árpád részvételével kidolgozták az elsősegélynyújtás tananyagát és tanítási módszereit. A Titanic utasainak mentésekor szerzett tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal tudott szolgálni. A további években a folyamatos mentőszolgálat mellett újabb feladatokat vállalt: a BESZKÁRT üzemorvosa, a Mária téri rendelőintézet, majd az újonnan megnyílt Kapás utcai rendelőintézet fül-orr-gégész főorvosa lett.

1940-ben, pár hónappal tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála előtt a kor nyomása hatására kikeresztelkedett. Érdekesség, hogy a “keresztapa” Mécs Imre édesapja volt.

Völgyi Péterné dr. Reich Márta gyűjteményéből.

 

Egész családja áttért a katolikus vallásra.

1940. szeptember 8-án álmában érte a szívroham. Feleségét, Berger Margitot 1944 novemberében az utcáról szedték össze a nyilasok, amikor lement kenyeret venni. Az óbudai téglagyárnál látták utoljára, onnan nyoma veszett. Nem sokkal azelőtt, 1942-ben még interjút készítettek özvegyével “A Titanic múzeumban jártunk” címmel, a Nemzeti Újság számára[17].

Lánya, Anna, 1944 májusában, még a gettóba kényszerülés előtt polgári házasságot kötött az izraelita vallású Reich Ferenccel, majd 1945 februárjában, még Budapest felszabadítása előtt visszatért ősei vallásához, és hüpe alatt is egybekeltek, így övék volt 1945 februárjában a háború utáni első zsidó házasság a Dohány utcai, még romos zsinagógában.

Dr. Lengyel Árpád szakmai karriere és magánélete fémjelzi a korszakot, amelyben élt. Édesapja még Galíciából bevándorló kereskedő volt, aki a jobb megélhetés reményében nyugatra vándorolt, majd magyarosította nevét. Az asszimilálódó zsidó családok sorsa az övék. Lengyel doktor a 20. sz. elején, a nemzetiségi és vallási emancipáció eredményeképp hosszú ideig kitarthatott vallása mellett, de eljött a vészkorszak, amikor kényszerűségből meg kellett hoznia a döntést, amely mégsem mentette meg a családot. Elgondolkodhatunk, mi történt volna, ha megéri a nyilasterrort? Számított volna a sok-sok hőstett, segítség, amit az embereknek nyújtott? Nem gondolom. Számos hozzá hasonló, önzetlen, kiváló magyar állampolgár esett áldozatul az értelmetlen, kegyetlen gyűlöletnek. Tragikusan korai halála megvédte őt a további kiszolgáltatottságtól és szenvedéstől.

Lengyel doktor elismerésben részesült a megmentettek részéről, sorra kapta a hálálkodó, köszönő leveleket, apró ajándékokat. A Cunard Ship Company Limited angol tiszti ezüstérmet, illetve egy díszoklevelet adományozott a hős magyar orvosnak. A BÖME külön kiadványban jelentette meg Lengyel Árpád 1912. május 17-én a Budapesti Orvosi Kaszinóban tartott előadásának szövegét, és az általuk adható legnagyobb kitüntetéssel, a vas érdeméremmel jutalmazták. Számos korabeli újságcikk jelent meg, mely a magyar orvost méltatja, illetve a rendszerváltás óta ismét egyre gyakrabban megemlékeznek róla.

Oroszlánrészt vállal ebben Völgyi Péterné dr. Reich Márta, a kiváló orvos unokája, aki időt és fáradságot nem kímélve felkutatta nagyapja életének rejtett időszakait, majd 2012-ben Dr. Balogh Tamással együtt kiadtak egy, Dr. Lengyel Árpád életét, valamint a Titanic katasztrófáját is részletesen feldolgozó, korabeli képekkel illusztrált könyvet[18].

Hiányzik azonban a mindenkori Magyar Állam hivatalos elismerése egy, a saját korában Semmelweis Ignácéval vetekedő ismertségű magyar orvos személyét és cselekedeteit illetően. Az Orvostörténeti Múzeumból is hiányzik Lengyel doktor emlékezete. Pedig Lengyel doktor élete és a Titanic hajótöröttjeinek mentésében végzett kimagasló szakmai és emberi tevékenysége jó és követendő példa az utókor és a mindenkori leendő orvosok számára.


Emléktábla a Rákóczi út 11-nél

2022. március 18-án emléktáblát avattak a Kapás utcai rendelőintézet bejáratánál. Az ünnepségen az intézmény egykori orr-fül-gégész osztályvezető főorvosára emlékeztek, akinek nevét a XX. század elején az egész világ megismerte. Dr. Lengyel Árpád volt ugyanis az a fiatal hajóorvos, aki 1912. április 14-ről 15-re virradó éjszaka a jéghegynek ütközött Titanic utasait mentette. Hősies helytállásának több mint hétszáz ember köszönhette életét.


MAHART emléktábla a Fiumei úti sírkert 2/41-0 parcella

Irodalom

•    Interjú Völgyi Péterné dr. Reich Mártával (dr. Lengyel Árpád unokájával) (2023. 03.08.) készítette: dr. Szabó Cipora Jáel

•    Völgyi Péterné dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás, A Titanic árnyékában- Egy magyar orvos élete, Delta Vision Kiadó, Budapest, 2012.

•    https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/
Pilismarot/pages/ptII_000_konyveszeti_adatok.htm (elérhető: 2023.04.12.)

•  https://hu.wikipedia.org/wiki/
A_magyarországi_zsidók_története#18._század (elérhető:2023.04.12.)

•  https://hu.wikipedia.org/wiki/
A_magyarországi_zsidók_története#18._század (elérhető:2023.04.12.)

•  https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/
Pilismarot/pages/ptII_000_konyveszeti_adatok.htm (elérhető: 2023.04.12.)

•  https://adt.arcanum.com/hu/view/EPTUD_14/?query=szent%20rókus%20kórház&pg=351&layout=s (elérhető: 2023.04.12)

•  https://emlekezzbudapest.blog.hu/
2016/04/15/a_bome_es_ami_mogotte_van (elérhető: 2023.04.13.)

•  Igazné Prónay Borbála, A kötelezo társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon (Doktori /Ph.D értekezés, Budapest, 2006). https://mek.oszk.hu/08200/08281/08281.pdf elérhető 2023.04.13.)

• http://agoramu.hu/wp-content/uploads/2017/04/0425-Marconi.pdf, https://kaposvarmost.hu/magazin/
kultura/2018/06/02/122-eve-szabadalmaztatta-guglielmo-marconi-a-a-radiot.html (elérhető: 2023.04.14.)

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Brüll_Alfréd, http://www.mtkcsalad.hu/brull-alfred/(elérhető: 2023.04.13.)

•  https://nagyhaboru.blog.hu/2017/04/28/
vasuti_egeszsegugyi_vonatok_az_osztrak_magyar_haderoben#more12459825 (elérhető: 2023.04.13.)

•  https://adt.arcanum.com/hu/view/
NemzetiUjsag_1942_04/?query=lengyel%20árpád%20nemzeti%20újság%201942&pg=124&layout=s (elérhető: 2023.04.14.)

• https://www.arcanum.com/hu/

 


[1] Lukácsné Varga Eszter: Pilismarót története II. A XIX. század elejétől az I. világháború végéig (Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007) A kiskereskedők között több zsidó család volt, akik hosszabb-rövidebb ideig éltek a községben. Szatócsboltot, vegyeskereskedést, kocsmát, pálinkakimérést, mészárszéket nyitottak, vagy fával, terménnyel, gyümölccsel kereskedtek. Iparosok is voltak közöttük. A századforduló magyarosítási hulláma idején akadt, aki nevét megmagyarosította, pl. Weisz kereskedő a Lengyel nevet vette föl belügy miniszteri engedéllyel. Jövedelmük után adóztak, többen közülük kinevezett képviselőként aktívan részt vettek a képviselő-testület munkájában. Forrás: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/
Pilismarot/pages/ptII_000_konyveszeti_adatok.htm (elérhető: 2023.04.12.)

[2] A kelet-európai zsidóság tömeges érkezése a 19. század második felében Magyarország újabbkori történetének legnagyobb arányú bevándorlása volt, akik a Monarchia fennhatósága alá kerülő Galíciából és az Orosz Birodalom területéről érkeztek. A bevándorlókat a liberális politikai-társadalmi lgkör, a hatalmas gazdasági fejlődés, a kínálkozó jobb megélhetés vonzotta Magyarországra. Az 1867-es emancipációs törvény hatására tovább fokozódott a zsidó bevándorlás a környező, hasonló törvény nélküli országokból. 1850 s 1900 között a zsidóság száma megháromszorozódott, miközben a magyarországi népesség egésze csak 50%-kal nőtt.[15] A századfordulón a zsidóság lélekszáma már csaknem egymillió főre rúgott, ami a Magyar Királyság lakosságának több mint 5%-át tette ki. A galíciai menekülthullám után érkeztek Magyarországra az erdélyi betörés során földönfutóvá vált zsidók és a Palesztinából visszatelepült zsidók is. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/

A_magyarországi_zsidók_története#18._század (elérhető:2023.04.12.)

[3] A kiegyezés után Eötvös József vallásügyi miniszter liberális reformjai között az egyik legelső a zsidók teljes egyenjogúsításáról szóló 1867-es törvény volt. Az 1867. évi XVII. Az izraeliták egyenjogúsításáról polgári és politikai jogok tekintetében törvény beiktatásával a zsidó nemzetiségű lakosok a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlásában egyenlőek lettek. A 19. század végén erőteljessé vált a nemzetiségi születsű magyarországi állampolgárok önkéntes magyarrá válása. A legszívesebben a német kisebbség és a felemelkedő zsidóság tagjai választották a magyarsághoz való asszimilálódást.Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki
/A_magyarországi_zsidók_története#18._század (elérhető:2023.04.12.)

[4] A zsidó családok gyermekei számára saját felekezeti iskola nem volt a községben. A legközelebbi izraelita elemi iskola Szenttamáson és Párkányban működött. Az izraelita családok fontosnak tartották gyermekeik taníttatását. A tankötelezettségnek úgy tettek eleget, hogy a helyi felekezeti iskolába, legtöbben a reformátusba beíratták gyermekeiket, és azután vagy oda jártak, vagy magántanulók voltak. Az izraelita szülőktől jóval több tandíjat kértek, mint az egyháztagoktól. Több gyerek esetén előfordult, hogy a szülők összefogtak, és izraelita oktatót fogadtak, aki engedély nélkül egyikük lakásán titokban tanította a gyermekeket. Év végén a tanulók magánvizsgát tettek.1888-ban „tudomására jutott a képviselő-testületnek, hogy a községben tartózkodó zsidók tanítót fogadtak, és gyermekeiket ő tanítja. Utasította a képviselő-testület az elöljáróságot, hogy a puhatoló lépéseket megtegye, s az esetben, ha az izraeliták csakugyan zug- iskolát tartanak, a szükséges lépéseket a tekintetes járási főszolgabíró úrnál tegye meg”. A tanfelügyelő már az előző évtizedben is több ilyen, állami engedéllyel nem rendelkező iskoláról tudott. Azt állapította meg, hogy a „gyermekek tűrhető előmenetelt tesznek, ...tágabb ismeretkörrel dicsekedhetnek", mint a túlzsúfolt többi iskolában tanulók. Elismerte, hogy ilyen kis létszámú gyermekcsoport számára hivatalosan iskolát fölállítani nem lehet, de megkövetelte azt, hogy a gyermekek „nyilvános tanodákban vizsgálatot tegyenek.” Forrás: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/
telepulesek_ertekei/Pilismarot/pages/ptII_000_konyveszeti_adatok.htm (elérhető: 2023.04.12.)

[6] 1858-ban kezdődött a fül-orr-gégészet külön szakmává válása, 1893-ban megalakult a Magyar Gége- és Fülorvosok Egyesülete. Völgyi Péterné dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás : A Titanic árnyékában, 21.o. (Delta Vision kiadó, Budapest, 2012)

[7] Kresz Géza (1846-1901) magyar sebészorvos volt, aki először felfigyelt az elsősegélynyújtás elhanyagoltságának problémájára. 1880-ban kezdett egy elsősegélynyújtó szervezet létesítésével foglalkozni, s tanulmányozta is a kérdést pl. az 1881. évi londoni orvosi kongresszuson, majd ennek érdekében 1883-ban Berlinben meglátogatta a „közegészségi kiállítást” is. Ezután felvette a kapcsolatot, többek között, a főváros tiszti főorvosával, dr. Gebhardt Lajossal, és kezdeményezte az egyesület létrejöttét. Így 1887-ben alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (rövidítve BÖME), amelynek az elnöke gróf Andrássy Aladár, az igazgatója pedig Kresz Géza lett. Sőt, az egyesület fővédnökének sikerült megnyerni József főherceget. Emellett az egyesületnek több orvosi tagja is volt, különböző pozíciókban. Az egyesület jelmondata: „Mindnyájunkat érhet baleset!”Forrás: https://emlekezzbudapest.blog.hu/
2016/04/15/a_bome_es_ami_mogotte_van (elérhető: 2023.04.13.)

[8] Az 1907-ben létrejött intézmény a későbbi, 1928-ban megalapított OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet) elődje lett. Akkoriban Közép -Európában a szociális gondolkodás és egészségügyi ellátás terén egyedülállóan korszerű intézmény volt. Forrás: Igazné Prónay Borbála, A kötelezo társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon (Doktori (Ph.D) értekezés, Budapest, 2006). https://mek.oszk.hu/08200/08281/08281.pdf (elérhető 2023.04.13.)

[9] A magyar állam 1903-tól szabályozta a kivándorlás rendjét. Az 1860-ban alapított, patinás, minőségi szolgáltatást nyújtó hajóstársaságot bízták meg a magyar utasok szállításával, miután a korábbi esetekben a kontrollálatlan körülmények miatt a már betegen Amerikába érkezőket az ottani hatóságok visszautasították és hazaküldték. Külön erre a célra a Cunard Line három vadonatúj hajót vásárolt, az új hajók magyaros hangzású nevet kaptak (Carpathia, Pannonia, Slavonia). Völgyi Péterné dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás : A Titanic árnyékában, 33.o. (Delta Vision kiadó, Budapest, 2012)

[10] Eredetileg 1700 fő szállítására volt alkalmas, 1905-ös átépítés után 2550 főre nőtt a befogadóképessége. Az I. Világháborúban brit csapatszállítóként működött, míg végül 1918. júliusban az ír partoktól délnyugatra a németek felrobbantották. Forrás: u.o. 38.o.

[11]Guglielmo Marconi (Bologna, 1874. április 25. – Róma, 1937. július 20.) olasz fizikus és mérnök, a drótnélküli távíró feltalálója. 1909-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat Megismerkedett a kor neves tudósainak munkájával, többek között James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Augusto Righi es Oliver Lodge elmeleteivel, kisérleteivel. A legnagyobb hatást Hertz kisérlete gyakorolta rá, amellyel a fizikus bebizonyította az elektromágneses hullámok létezését. Marconi kisérleteinek a célja a vezeték nélküli távírás gyakorlati hasznosítása volt. Elhatározta, hogy az Atlanti-óceánon át is távírókapcsolatot létesít. Ezt sokan lehetetlennek tartották, nem hitték, hogy az egyenes vonalban terjedő rádióhullámok képesek legyőzni a Föld görbületét. Marconi mégis sikerrel járt. Az Egyesült Államokból az első üzenetet Theodore Roosevelt elnök küldte Angliába 1903 elején VII. Edvárd királynak. 1904-től az óceánon közlekedő hajóknak rádión küldték meg a híreket, 1907-ben pedig létrejött a rendszeres transzatlanti rádiókapcsolat. Marconi találmánya számos életet mentett meg, amikor például a Titanic 1913. április 14-én jéghegyre futott, a rádión leadott vészjelzést fogva érkezett a helyszínre az utasok egy részét kimentő Carpathiagőzös. Forrás: http://agoramu.hu/wp-content/uploads/2017/04/0425-Marconi.pdf, https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/
2018/06/02/122-eve-szabadalmaztatta-guglielmo-marconi-a-a-radiot.htmlető: 2023.04.14.)

[12] Ekkor használták másodszor az újonnan bevezetett S.O.S. morzejelet életveszélyben. A legközelebbi hajó a Californian volt 10 mérföldre, de lekapcsolták az áramot, a távírász pihenőidejét töltötte, mert akkoriban még nem volt kötelező a 24 órás ügyelet. A Titanic tragédiája után 1913-ban reformálták meg a tengeri hajózással kapcsolatos előírásokat.

[13] triage-nak nevezzük a betegeket állapotuk és betegségük súlyosságának megfelelően súlypontozó szakembert. Ő mondja meg, hogy melyik beteg milyen ellátást kapjon állapotának sürgőssége és súlyossága szerint.

[14] A katasztrófa után Európa- szerte spontán jótékonysági rendezvényeket tartottak. A támogatás egyik formája Liverpool-ból indult, mivel innen származott a legtöbb tengerész áldozat is, barátságos futball mérkőzéseket szerveztek.

[15]

Brüll Alfréd

Brüll Alfréd: Humanista sportvezető, bőkezű mecénás (1876-1944) Elnök- Az MTK örökös elnöke. Minden idők legkiválóbb magyar sportvezetője. Brüll Alfréd az MLSZ egyik alapítója volt. Elnöke volt a Magyar Úszószövetségnek, a Torna Szövetségnek és a Birkózó Szövetségnek is. Sőt a magyar mellett a Nemzetközi Birkózó Szövetség is elnökének választotta meg őt. Több sportág hazai megteremtője is volt, például a vitorlázásé és az autóversenyzésé. Az első magyar úrvezetők közé tartozik az automobilozás és a jachtversenyzés terén. (Egyes források szerint ő volt az első magyar autótulajdonos). Sok atlétát támogatott, hogy külföldi versenyükről anyagi okok miatt el ne maradjanak. 26 sportegyesületnek volt az elnöke. Az elnök akkoriban nem fizetett alkalmazott volt. Rendszerint azt választották meg elnöknek, aki legtöbbet tett az egyesületért, aki a legnagyobb anyagi áldozatot vállalta. Az MTK volt az élete. A stadion felépítése szinte egyedül neki köszönhető. Ő érte el, hogy Bárczy István - akkori budapesti polgármester - telket adjon az építkezéshez, melynek költségeit Brüll Alfréd magánvagyonából fedezte 150 000 korona értékben. Ezért az MTK részvényekkel fizetett Brüllnek, e részvényeket Brüll visszaajándékozta az MTK-nak. Brüll Alfréd 1903-ban került az MTK vezetőségébe, akkor alelnökké választották. Két év múlva ő lett az MTK elnöke. E posztot élete végéig megőrizte. 1941-ben - amikor a zsidó törvények miatt már Brüll nem lehetett volna vezető pozícióban - Brüll Alfréd a csapat fennmaradása érdekében, munkatársaival együtt, felajánlotta lemondását. A játékosok és az egyesület tagjai ezt nem fogadták el. Inkább feloszlatták a Hungáriát - az MTK csapata e néven működött akkor - de Brüllék nélkül nem akartak tovább sportolni. Az MTK amatőr csapata még egy rövid ideig működhetett, de hamarosan ezt is betiltották az antiszemita magyar hatóságok. Brüll Alfréd Svájcba menekült, de onnan később hazatért. Állítólag olyan információt kapott, hogy itthon megszűntek az üldöztetések. Nem szűntek meg. Brüll is a deportáltak közé került, Auschwitzban gyilkolták meg. Forrás: http://www.mtkcsalad.hu/brull-alfred/ (Elérhető: 2023.04.13.)

[16] A kórházvonatok rendeltetése volt, hogy a súlyos sebesülteket kórházi ellátás mellett eljuttassák a hadsereg körletéből a hátország állandó egészségügyi intézeteibe. Egy-egy kórházvonat személyzete 3 orvosból és 34 fő legénységből állt, akik a segédszemélyzetet alkották. A kórházvonat parancsnoka egy ezredorvos volt. Egy 52 tengelyes (200 tonna) kórházvonat általában 18 betegszállító és 7 kiszolgáló kocsiból tevődött össze. Minden kocsiban 8 beteget helyeztek el, tehát összesen 144 beteg számára volt férőhely. Forrás:https://nagyhaboru.blog.hu/2017/04/28/
vasuti_egeszsegugyi_vonatok_az_osztrak_magyar_haderoben#more12459825 (elérhető: 2023.04.13.)

[18] Völgyi Péterné dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás, A Titanic árnyékában, Egy magyar orvos élete, Delta Vision Kiadó, 2012.

 

FEL