HAZAI ZSIDÓSÁG

Szécsi József 

Katolikus a zsinagógában - rendhagyó találkozások

2023.10.08

Teológiai és sémi-filológiai tanulmányaim után érdeklődésem a zsidó szentírás-magyarázat felé fordult.

Egyszerűen benyitottam a József krt. 27-be, a Budapesti Rabbiképző Intézetbe és felmentem a második emeletre.


Scheiber Sándor

 

 

A folyosón összetalálkoztam Scheiber Sándor professzorral és a díszterem utáni ablak mélyedésben elmondtam neki néhány mondatban biográfiámat és azt, hogy érdekel a zsidó szentírás-magyarázat. Azt mondta: Gyere, ülje be az órámra ! Ott ültem öt éven át, amikor csak időm engedte.

 

Már nem sok tanár tanított a Rabbiképzőben, hiszen a holocaust megtette a magáét ezen a területen is: úgy láttam, ahogy meghal egy tanár, úgy meghal egy tantárgy is. Mindenkinél tanultam, még annál is, akinél nem mertem megkérni, hogy engedjen be az órájára.


Salgó László

 

 

Ez Salgó László főrabbi volt, aki a Sulchán Áruchot tanította. Reggelenként odaálltam az ajtó elé, ahol tanított, a díszteremmel szemben, és hallgattam az óráját. Úgy ordított, hogy nekem jobb volt hallgatni, mint annak aki előtte ült.

 

Tanultam Weisz Dávid gyöngyösi főrabbitól Talmudot, pontosabban a Bróchájsz traktátusból részeket, vagy Csulótól, kevésbé ismert nevén Berger Istvántól hébert és Bibliát, és Schweitzer József professzortól történelmet. Ő mindig megkért, egy idő után, hogy fáradjak ki, mert most olyan órarész következik, ami engem úgy sem érdekelne. Ez talán a homiletika lehetett.


Weisz Dávid
 
Berger István
 
Schweitzer József

Domán István

 

 

Domán István főrabbi úr a Pöszóchim trakátust tanította, Scheiber professzor a Biblia mellett Talmudot is tanított, mégpedig a Sábbát traktusát.

 


Ádám Emil

 

Mivel emellett az Operaházban énekeltem, Scheiber Sándor igazgató úr elirányított Ádám Emilhez, a Rabbiképző kórusának karnagyához. Érdekelt a zsidó liturgikus zene, de Ádám Emil nem értette, hogy ez engem miért érdekel, hiszen nem vagyok zsidó, és így nem lehetek kántor sem a zsinagógában. El kezdtem járni a kórus próbáira és egyszer elmentem péntek este a Rabbiképző zsinagógájába istentiszteletre, életemben először. Annak rendje módja szerint meglepődtem.

 

Tele volt zsidóval. Az élet különböző területein találkoztam zsidókkal, de csak zsidóval, és ennyivel még nem. Ez nem csapásként sújtott, de revelációszerű élmény volt. Megfogott a zsinagóga, pontosabban a Rabbiképző zsinagógájának hangulata.


Feleki Rezső

 

Rendszeres látogatója lettem a kiddusoknak péntek este és szombat délelőtt is meg-megjelentem. Végül az akkori kántor, Feleki Rezső tiszteletbeli zsidóvá nyilvánított.

 

 

Scheiber Sándor kiddusai köztudottan New Yorktól Tel-Avivig legendás hírűek voltak. Scheiber Sándor kitűnő előadó volt, kifogyhatatlan anekdotakincs és a zsidó tudományok élő komputere. Dobálta a majcit és visongtak az idősebb hölgyek, amikor elkapták.

Egyszer november 7-én ott volt Alen Ginsberg, és szavalt. Szavalt a Csehszlovákiát lerohanó gépemberekről, mi meg álltunk a könyvszekrények mellett, ott az átkos érában, és pislogtak egymásra a zsidók, hogy ezt most mennyire szabad nyilvánosan élvezni! Életveszélyes volt vele közlekedni. Teljes nyugalommal keresztülvágott a nagykörút bármely pontján és körülötte leállt a forgalom. Egyszer autóbuszon utaztunk és jegyet akartam lyukasztani mindkettőnknek. Lefogta a kezem, mondta, hogy eszembe ne jusson. A következő megállóban felszállt az ellenőr. Scheiber Sándor teljes meggyőződéssel ezt mondta a jegyellenőrnek: Uram, ha hiszi, ha nem, a barátom, aki a jegyet nekünk kezelte, pont most szállt le ! Az ellenőr elhitte.

Scheiber Sándor professzor megkért arra, hogy vegyem kezelésbe a könyvtárat, kinevezett főkönyvtárosnak. Nem volt könnyű helyzetem. Egyszer csak elkezdtem személyi igazolványt kérni, és visszakérni a kivitt könyveket. Kezdetben úgy éreztem, hogy hülyének néznek, aztán megszokták.

Egyszer bejött egy hölggyel Scheiber igazgató úr, hogy bemutassa neki a könyvtárat. A hölgy megkérdezte: Drága igazgató úr, hány könyv van itt ? Scheiber Sándor válaszolt: 100.000 kötet. Egyszer ismét bejött egy hölggyel, egy csinosabbal, aki szintén egy idő után a kötetek száma felől érdeklődött. Scheiber Sándor válasza ez volt: 120.000 db. Végül egyszer egy nagyon jó nővel jött be, neki 150.000 kötetről számolt be. Ez végleges is lett, a következőkben mindenütt 150.000 kötetre becsültük az állományt. A könyvek rendezésénél tanultam a legtöbbet, igazán itt találkoztam a hebraisztika-judaisztika világával.

Scheiber Sándor órái nagyszerű hangulatban teltek. Néha feltett kérdéseket, melyért pénzjutalmat helyezett kilátásba. Ki tudja megmondani, hogy a következő mondat, szó, hol szerepel a Szentírásban, vagy az imakönyvben? 1975 körül járhattunk az időben, és a díj 30 Ft volt. Senki nem jelentkezett. Emelte a tétet 50 Ft-ra. Senki nem mozdult. 100 Ft az utolsó ajánlat. Ekkor jelentkezett Kertész Pista, és pontos választ adott, de mindig csak a harmadik ajánlat után.

A Rabbiképző természetesen olyan volt, mint egy újság szerkesztősége: jött boldog, boldogtalan, bel- és külföldről. Voltak nehéz esetek, akiket nem rosszindulatból, de az egyszerűség kedvéért csak bolondnak hívtak. Ha nem bírt velük Scheiber Sándor, akkor beküldte hozzám a könyvtárba. Én is hallgattam egy ideig az illetőt, majd útjára bocsátottam. Gyakran jött tévé, rádió riportot csinálni Scheiber igazgató úrral belföldről és külföldről egyaránt.

Egy alkalommal a Magyar Rádió készített vele riportot legendás irodai foteljében. A kérdés így hangzott: Igazgató úr ! Hogyan látja, milyen az izraelita hitfelekezet és a magyar állam viszonya? - Kérdezték ezt Scheiber Sándortól a szocialista Magyarországon. Scheiber Sándor elgondolkozott, majd lassan felemelte tekintetét a plafonra és így szólt: Úgy érzem, mi most nászúton vagyunk ! - A riporter egy mondatot se mert ezután kérdezni tőle.

Egyszer elhunyt Scheiber Sándor egyik közeli hozzátartozója és a család elhamvasztatta. Scheiber Sándor, miután nem temethette el, megkért arra, hogy az általa írt beszédet mondjam el. Elmondtam. Túl jól sikerült. Egyszer csak jelentkezik nálam valaki, hogy Scheiber Sándor küldte, meghalt a férje, elhamvasztották, legyek olyan jó és temessem el, mondjak egy beszédet.

Rabbi nem hajlandó eltemetni, mégsem lehet csak, mint a kutyára, ráhúzni a földet, temessem el.

Megszántam, mondtam egy beszédet a temetőben. Kérdezték, hogy mennyit kérek ezért. Mondtam, hogy semmit. Én ezt komolyan gondoltam, mert többek között azért nem lettem a teológia elvégzése után pap, azért nem vállaltam a szentelést, mert amivel egyetértek, vagyis a meggyőződésemet nem pénzért akarom tovább adni, hanem ingyen.

Tehát, mint egy normál zsidó, mint pl. Pál apostol, aki sátorszövő volt, és nem az igehirdetéséből élt meg, vagy mint a zsidó tudomány sok ókori nagysága, akiknek saját civil mesterségük volt, és mellette végezték, művelték a zsidó tudományt. A család viszont nem kívánt nekem adósom maradni, adtak végül valami pénzt.

Ez még 4-5 alkalommal megismétlődött, volt úgy hogy egy 500 Ft-ossal kergetett meg a könyvtárban egy elhunyt hozzátartozója.

Szóval a hátam közepére kellett az egész. Ekkor jött az égi segítség. Salgó László főrabbi a soros hitközségi rabbi-értekezleten bejelentette, hogy "pénzért temet" a Szécsi és ha nem hagyja abba, akkor ő majd kontárkodásért föl fogja jelenteni. Ez akkor történt, amikor beindult az ún. demokratikus ellenzék elleni rendőri adminisztrációs gépezet, és Konrád Györgyöt akkor éppen kontárkodás vádjával próbálták meg elítélni. Innét vehette ötletét Salgó László, örömömre, mert többet nem temettem.

Ekkor jöttem rá, hogy vannak ilyen temető "nemzsidók" hamvasztás esetén, addig ezt sem tudtam.

Én nagyon sokat tanultam az ajtón kívül Salgó főrabbitól és ezért hálás vagyok neki. Nem mindenki kedvelte, volt is egy vicc Pesten, hogy ti. miért tették akkoriban a választásokat szombatra ? Ti. hogy ne lehessen a Salgót kihúzni. Ez azonban nem antiszemita vicc volt, hanem csak egy zsidó-zsidó anekdota.

A tanulók jó társaságot alkottak: Schönberger András, vagyis Schönbi, Polnauer Sanyi, vagyis Patona, ezt a nevet Scheiber Sándor adta neki, Deutsch Laci, Deutsch Robi, vagyis Jidu és Fröhlich Robi. Tanultak külföldiek is egy idő után, köztük a legszorgalmasabb Daniel Mayer volt, vagyis Dani. Később azt írták róla, hogy a cseh illetékesek beszervezettje volt. Holt biztos vagyok benne, hogy a légynek sem ártott.


Schönberger András
   
Polnauer Sándor
   
Deutsch László
   
Deutsch Róbert
   
Fröhlich Róbert
   
Daniel Mayer

 


Adolf Sájevics

 

Voltak a Szovjetunióból való zsidó növendékek is, ők mindig ketten jöttek, az egyikük tanult, a másik sétált, úgyhogy könnyen meg lehetett állapítani ki miért jött, vagy miért küldték. A későbbi moszkvai rabbi, Adolf Sájevics, amikor év végén hazautazott, mindig vitt egy kisbőröndnyi könyvet, mert odahaza nem nagyon volt.

 

Elmesélte, hogy a határon az egyik alkalommal, mint az egyik legveszedelmesebb iratot, elkobozták tőle a Pirké Ávót-ot, az Atyák Tanítása c. Talmud traktátust, ami ráadásul minden imakönyvben benne van.

A demokratikus ellenzék zaklatása idején állásából kitették Kis Anikó filozófust. Scheiber Sándor felvette könyvtárosnak. Egyszóval jó csapat volt. Scheiber Sándor volt az, aki megihlette első tudományos próbálkozásaimat a keresztény-zsidó vallástudomány világában. Ekkor készült el a Miatyánk és a zsidó ima c. dolgozat is. Néha megfogott egy-egy biblikus anekdotája és írtam belőle novellákat. Néhány hónap múlva külföldön megjelent tudományos publikációit hozta, és mutatta a zsidó mesemotívum magyarországi továbbélését, vagyis novellám bibliográfiai idézését. Ezután már könnyen ment a dolog: Ő mondott egy anekdotát, én írtam egy novellát, Scheiber Sándor pedig idézett. Egyszer valami miatt érdekelt a zsidó válás, és tanulmányoztam a vonatkozó talmudi traktátust.

Scheiber Sándor az ország első házasságközvetítője volt. Engem a "get" csak teológiailag érdekelt, ő azonban azt hihette talán, hogy válást forgatok a fejemben. Megnyugtattam, hogy engem csak a "get" érdekel.

Péntek este egyszer elhívtak egy fiatalok alkotta zsidó közösségbe, ahol gitároztak, énekeltek és boldogok voltak. Később itt egyszer hanuka idején egy kiselőadást én tartottam meg. Volt még egy-két másik közösség is, egyik valamely hétköznapon volt Antalfy Máriánál, a grafikusnál, a keramikusnál, másik pénteken máshol. Nem egy-csomóban, részletekben távoztunk, néha romantikus útvonalakon.

Az ún. rendszerváltás idején ezen néhány kis közösséget megpróbálták szétverni, a rendszer utolsó rúgásaként. Ez egyébként keresztény részen is hasonló módon ment végbe. Meghívtak zsidó esküvőkre énekelni barátaim a Rabbiképzőbe. Nem sok esküvői kidduson énekeltem, de akién énekeltem, azok rövid idő múltán alijáztak Izraelbe. Szakmailag, énekesi szempontból a produkciók jók voltak, de kezdtem félni, hogy ebből baj lesz.

Eljött azonban 1986 és a Goldmark Kórus kiutazott Izraelbe. A Goldmark Kórus, tulajdonképpen az Ádám Kórus, mert Ádám Emil volt a lelke, egy zsidó közösség volt, mely együtt énekelt, szerepelt. Jó volt együtt lenni. Ez a Kádár rendszer engedményeinek egyik gyümölcse volt. Ádám Emil egy jelenség volt. Mentünk a körúton és egyszer megkérdezte: Mond, hány gyereked van ? Mondtam, hogy öt. Megállt a körúton, megölelt és ezt mondta: Fiam, te úgy élsz, ahogy mi éltünk !

Egyszer Debrecenbe utazott a Goldmark Kórus. A vagonrészre, melyet előre lefoglaltak a kórus szervezői, a MÁV egy kicsiny cetlit ragasztott ki, ezzel a felirattal: Országos Rabképző Intézet. Dugig volt a vonat. A mi kupénkban sok üres hely volt, nagyon kényelmesen utaztunk. Senki nem mert bejönni, ott szorongtak az utasok az ajtó előtt, belül pedig vidám rabképzős zsidók énekeltek velem együtt.


Goldmark Károly

 

Goldmark Károly Keszthelyen született. Egyik keszthelyi koncertünkön a helyi kulturális központ teljes megrökönyödésére, Ádám Emil átrendezte a színpadot, középre rakta a zongorát, vagyis ahogy érezte, berendezte a termet. Tudta, hogy mit akar és azt meg is valósította.

 

 

Tel-Avivban, a Izraeli Televízió épületében felvételt csináltak a kórussal. Ádám karnagy úrnak nem tetszett a izraeli rendező elképzelése, és két kézzel hozzákezdett a stúdió átrendezéséhez. Megpróbálták erről hosszasan lebeszélni, kezét lefogni, nem sikerült. Mondták, hogy nehezek a dobogók, ezeket nem lehet csak úgy mozgatni, mire ő azt mondta: Majd az én fiaim átrendezik ! És átrendeztük a fél izraeli televíziót. Rájöttek, itt egy valódi zsidóval találkoznak, jobb lesz, ha félreállnak. Egy idő után a fél izraeli tévé azt csinálta, amit Ádám Emil mondott. És ez imponált a kórusnak.

Natanján is volt egy szép koncertünk. A közönség szétszórva helyezkedett el, sokan távol, elől kevesen ültek. Ádám karnagy úr kérte őket, hogy fáradjanak előre. Nem jöttek. Erre kiment a nézőtérre és egyenként előre hozott mindenkit. A hajfai egyetem tetején készült egy fénykép a Goldmark Kórusról. Fröhlich Robi kerített egy izraeli géppisztolyt és azzal állt be a kórus-fotó közepébe. Már akkor mindenki tudta, hogy dandártábornok lesz.

Ádám Emil fontosnak tartotta, hogy mindenki tudja az előadandó műveket, ha kellett egyenként tanította énekeseit. Mérei Feri bácsi, a kórus egyik öregje, amikor a "Sir hámálájsz"-ot énekeltünk, mindig ezt mondta Ádám karnagy úrnak: "Sírsz, ha majd látsz !"

Scheiber Sándor meghalt. Halála előtt még néhány órát tartott otthonában, ahol kezének simogatásával mutatta Arany János kötetét. A zsidóságot Scheiber Sándor közvetítette az életembe.

Egyszer elmentem télen az ortodoxokhoz, a Kazinczy utcába, szombat reggel, az imára, istentiszteletre, a kis imaterembe. Leültem, kézbevettem az imakönyvet és én is mondogattam.

Aztán a rebbe felhívott a Tórához. Erre a megtiszteltetésre nem számítottam. Megpróbáltam elhárítani, de nem hagyták annyiban. Mindig mondtam, hogy nem-nem köszönöm.

A végén megkérdezték, mi a zsidó nevem, mondtam, hogy nem-érdekes. Erre megkérdezték, hogy tényleg nem tudom (?) Van ilyen, de ekkor már gyanút fogtak, és a mellettem álló megkérdezte, mondja maga zsidó egyáltalán? Mondtam, hogy nem.

Ami ezután történt, azt egy filmben nem lehet megrendezni. Mindenki odafordult a másikhoz és ezt mondta: "Ez nem is zsidó ! Ez nem is zsidó !" - Ez dülöngélő körfolyamként többször áthullámzott az egész gyülekezeten. Égett a bőr a képemen.

Ekkor fordult a kocka. A mellettem ülő megkérdezte, hogy voltam-e már zsidó közösségben? Mondtam, hogy igen, a Rabbiképzőben. Nem dicsért meg, hanem legyintett, és elkezdett tanítani héberül, mert elfelejtette, hogy már egy órája motyogok mellette. Mondta, hogy ez az első nyelv a világon, etc. Mindenre bólintottam. Azóta többször voltam a Kazincyban és jó barátok vagyunk.


Rónainé Ádám Mária

 

Ádám Emil is elment, és lánya, Marika folytatta a megkezdett munkát. Hannoverben, a zsinagógában szerepeltünk egyszer. Se ortodox, se neológ, illetve ez-is az is, tehát egy vegyes összetételű gyülekezet. Kiderült, hogy mi is vegyesek vagyunk, ti. vegyeskar, és a karnagy ráadásul nő.

 

Ádám Mária természetesen a templomtérben, jól látható helyen kívánta szerepeltetni az együttest. Erre a keményebb mag azt mondta, hogy az lehetetlen, kizárólag a karzaton lehet, ott legalább nem látnak bennünket.

A zsinagóga két táborra szakadt. Az egyik egyetértett, azzal, hogy lent szerepeljünk, a másik csak azzal értett egyet, hogy fent, a karzaton.

Felálltak egymással szemben, egymástól kb. másfél méter távolságra párhuzamosan, mint a vonatsín, a frigyszekrény előtt és ami belefért, mondták egymásnak, nem recitálva, hanem "Salgó-effektussal". Mindnyájan azt hittük, hogy a következő pillanatban széttépik egymást.

Ekkor valaki egy óriásit üvöltött. Ez, mint később kiderült, az elnök volt. Erre mindenki békésen helyre ment, a Goldmark Kórus pedig felállt lent a templomtérben, és nagysikerű koncertet adott.

Aztán jött a keresztény-zsidó párbeszéd, amibe önhibámon kívül keveredtem bele, egyszerűen minden képzettség nélkül rájöttem, hogy mit és hogyan kell csinálni. Ehhez Scheiber Sándor adta meg az alapot. Ez azonban egy külön történet, bár már lassan másfél évtizede tart.


Schőner Alfréd

 

Néhány évvel ezelőtt újra benyitottam a Rabbiképzőbe. A rektor neve Schőner Alfréd. Ifjúkorunk hajnalán találkoztunk először. Hanuka volt Újpesten, és ő arról beszélt, hogy Újpesten hanukai csoda történt, mert jött valaki és csinált trenderliket, éppen annyit, ahány kisgyerek a Talmud-Tórára járt. Én pedig a hanukai koncerten egy Mozart áriát énekeltem: "Most pedig vége a szép időknek, nem csapod a szelet már a nőknek..." és részleteket a Hegedűs a háztetőn c. musicalből.

 

Tehát újra benyitottam, a Rabképzőbe. Schőner Alfréd, vagyis Frédi, tudom, hogy ezt egy rektorra nem illik mondani, de ő mindig nevetett, mindig jókedvű volt és jó volt vele együtt lenni. Meghívott tanítani, azt amit tudok. Gyakorlatilag létrejött egy tantárgy, ami unikum az egész magyarországi teológiai-vallástudományi oktatásban, és hiányzik a teljes keresztény felsőfokú teológiai oktatásból, pedig nem ártana.

Sokan, megszámlálhatatlanul sokan kérdezték 1975 óta, hogy engem befogadnak ott a Rabbiképzőben, nem probléma, hogy nem vagyok zsidó ?

Nem volt probléma. Soha nem volt probléma. Nem volt probléma, mert nekem nem merült fel kérdésként, hogy itt zsidók vannak, hogy ők zsidók és én nem. Nem a nemzsidót látták bennem, akik zsidók, hanem egy másik mókust, aki teszi a dolgát.

Én azt hiszem, hogy jó, katolikusként a zsinagógában. Nekem az.

 

FEL