IDENTITÁS

Kárpáti Ildikó

“Oh, mily szerencsés zsidó vagyok!”

A.Gergely András

Műszikla, szakadék-lelet, mito-logika

Oláh János z’cl

A magyar millennium és a Der Judenstaat

Andreas Herzog

Die Mission des Übernationalen

Lichtmann Tamás

Egy orvos élete

Tóth Sándor

Mannheim Károly az ideológiáról – a mai antiszemita jelenségek tükrében

Komlós Aladár

Zsidó sebek és bűnök

Kelen András

Részlet a
“Sajátságok” című aforizma gyűjteményből

Kísérlet – választott identitás és zenei idióma kérdése a magyarországi zsidó
származású zeneszerzők körében

Identitás és nyelvhasználat
Széljegyzet nemzeti kánonokhoz

Dávid András

Név és identitás

Hrotkó Larissza

Dvoyra Fogel: egy jiddis költőnő harcban az identitásért

Komáromi Sándor

Manfred Winkler és pályatársai
a modern német nyelvű irodalom bukovinai-zsidó öröksége

Ungvári Tamás

“Mózes helyett Danton”
A Messiás hit változásai a XIX. Századi Magyarországon

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

Prágai írók és belzi haszidok
Zsidó érdeklődés és vonzalom Franz Kafka és író barátai körében

Surányi András

SAUL sorstalansága
A kép poézise…és/vagy kegyetlensége

Ady és a zsidóság
Bukovina
Georg Lukács zur Judenfrage

Monogámia és poligámia a zsidóságban

Molnár Andrea

Gondolatok egy megkapó párhuzam apropóján

Fintor Fruzsina

EGY ZSIDÓ VALLÁSI ÜNNEP MŰVÉSZI HATÁSAIRÓL RÖVIDEN

A.Gergely András

Kétkedők népe Jozip népe?

Frölich Róbert

Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének zsidó vonatkozásai

Litván György

Jászi Oszkár és a zsidókérdés

Szegvári Katalin

Zamecsnik Péter

Kamarás István

Vallási identitás itt és most

Répás Annamária

Asszimilációs dilemmák

“Sorsnemzedékek” és “nemzedéki sorsok”

Sigmund Freud zsidósága

Zsidó szimbólumok találkozása Chagallal

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter