IDENTITÁS

Molnár Zoltán – Bozsó Ágnes

35 éven át a KGB-nek kémkedett a híres francia szerkesztő

Kóbor Tamás

Rotschild Oszkár

Staller Tamás

Koestler és a zsidóság

Charles Zebulin

The Chicago ghetto

Dávid András

Képeslap 1989.10.16

Gordon Lloyd Harper

Saul Bellow, The Art of Fiction No. 37

Újlaki-Nagy Réka

Zsidózás és identitás a korai szombatos szövegekben (1588? – 1621)

Kiss Endre

Filozófiai elemek a család problematikájának értelmezésében

Kamarás István

Vallási identitás itt és most

Hernádi Miklós

Zsidó írók a „zsidó jellemről”

Osváth Kálmán

Széchenyi arca

Fintor Fruzsina

Ignotus: A 137. zsoltárhoz, avagy egy feledhetetlen zsoltár irodalmi halhatatlansága

Komlós Aladár

Az élet álom

Kárpáti Ildikó

„Oh, mily szerencsés zsidó vagyok!”

A.Gergely András

Műszikla, szakadék-lelet, mito-logika

Oláh János z’cl

A magyar millennium és a Der Judenstaat

Andreas Herzog

Die Mission des Übernationalen

Lichtmann Tamás

Egy orvos élete

Tóth Sándor

Mannheim Károly az ideológiáról – a mai antiszemita jelenségek tükrében

Komlós Aladár

Zsidó sebek és bűnök

Kelen András

Részlet a „Sajátságok” című aforizma gyűjteményből

Kísérlet – választott identitás és zenei idióma kérdése a magyarországi zsidó
származású zeneszerzők körében

Identitás és nyelvhasználat
Széljegyzet nemzeti kánonokhoz

Ulrich Homann

Otto Weininger – Judenhasser oder ein Heiliger des Judentums?

Michael Maidan

Marie Luise Knott (Ed.): The Correspondence of Hannah Arendt and Gershom Scholem

Molnár Andrea

Egy kis izraeli történelem némi sprituális beütéssel

Hegedűs B. András

Nekrológ az élőről – „In memoriam” dr. Földvári Tamás 1980

Farnadi-Jerusálmi Márk

Ignotus zsidósága

Büki Mátyás

Valaki beszél

Erős Ferenc—Kovács András—Lévai Katalin

„Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?”

Bolgár Dániel, Papp Gábor

Interjú George Eisennel

Sinkó Ervin

Szemben a bíróval

Büki Mátyás

Különféle mondatok

Hegedűs B. András

Nekrológ az élőről

Sándor György

Harapófogóban

J. van Beek

Walter Rathenau(1867-1922)

Hannah Arendt

Nachtlied

Dávid András

Név és identitás

Hrotkó Larissza

Dvoyra Fogel: egy jiddis költőnő harcban az identitásért

Komáromi Sándor

Manfred Winkler és pályatársai
a modern német nyelvű irodalom bukovinai-zsidó öröksége

Ungvári Tamás

„Mózes helyett Danton”
A Messiás hit változásai a XIX. Századi Magyarországon

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

Prágai írók és belzi haszidok
Zsidó érdeklődés és vonzalom Franz Kafka és író barátai körében

Surányi András

SAUL sorstalansága
A kép poézise…és/vagy kegyetlensége

Ady és a zsidóság
Bukovina
Georg Lukács zur Judenfrage

Monogámia és poligámia a zsidóságban

Endre Kiss

From Gargantua-Zarathustra to Job-Ahasuerus

Dr. Ballagi Ernő

Zsolt Béla

Molnár Andrea

Fájdalmas reflexiók egy neobarbár attak kapcsán

Benyik György

A neológ zsidóság értékei

Dávid András

New York, Andris és Lujzi, 1986, A bolygó zsidó

Dávid András

Képeslap 1978.12.10.

„Lehetetlen küldetések: A pszicho-tudományok és a marxizmus”

Kiss Endre

„Who thinks Central Europe?”

Németh László

Pap Károly

Schőner Alfréd

Hová lettek a családok?

Szántó Piroska

Beszámoló a „mozgalmi munkámról”

CENTROPA

Vázsonyi János

Hernádi Miklós

Identitás és nyelvhasználat

Vas István

Pesti elégia

Molnár Andrea

Gondolatok egy megkapó párhuzam apropóján

Fintor Fruzsina

EGY ZSIDÓ VALLÁSI ÜNNEP MŰVÉSZI HATÁSAIRÓL RÖVIDEN

A.Gergely András

Kétkedők népe Jozip népe?

Frölich Róbert

Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének zsidó vonatkozásai

Litván György

Jászi Oszkár és a zsidókérdés

Szegvári Katalin

Zamecsnik Péter

Kamarás István

Vallási identitás itt és most

Répás Annamária

Asszimilációs dilemmák

„Sorsnemzedékek” és „nemzedéki sorsok”

Sigmund Freud zsidósága

Zsidó szimbólumok találkozása Chagallal

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT