KLASSZIKUSOK

Ady Endre:

DÖNTÉS A SOMLÓ-ÜGYBEN

2020.11.24.

 

Éljen! Éljen Wlassics Gyula! Éljen a honi liberalizmus! Wlassics nem helyesli, amit Bozókyék műveltek. Wlassics ember ám magáért. Somló Bódogot nem törik kerékbe. Wlassics nem hagyja. Mein Liebchen was willst du noch mehr? A liberális honatyák úgy csapdosták össze a tenyereiket, hogy majd megbolondultak. Hát van-e még egy ilyen liberális ország, mint ez a mienk? Állítsunk oltárt a mi nagy dicsőségünknek. Hódoljunk magunknak s tömjük be füleinket, mert az oltár mögött szemtelenül hangosan hahotázik Mefiszto – jezsuita-kosztümben.

Hát győztünk, tekintetes közvélemény? Megmentettük a dr. Somló Bódog bőrét? De kinek fájt a Somló Bódog bőre? Nekünk nem. Kinek öröm, hogy e bőrön nem esett folytonossági hiány? Nekünk nem. Mindenki vigyázzon a maga bőrére. Somló Bódog szatiszfakciót kapott. A liberális honhaza pedig megint kapott egy olyan pofont, hogy egész gazdaságosan szédülgethet tőle, míg bizton megkapja a következőt.

Mit válaszolt dr. Benedek Jánosnak Wlassics? Hogy a nagyváradi jogakadémia róm. katolikus jogakadémia. Hogy ő erről nem tehet. Hogy Somlónak joga van gondolkozni. Hogy ő nem helyesli a Bozókyék tiltakozását… Bár inkább ne szólott volna egy zokszót se Wlassics úr. Ez a válasz – Tóth Bélával szólván – olyan impotens és csuhás, mint a Bozókyék faktuma. De azért megéljenezték. Hogy éljenezték!… Éljen!…

*

Tekintetes közvélemény! Dr. Hoványi Gyula, mikor mi zsidók és szabadkőmívesek, kiabálni kezdtünk a minap, fölült a gyorskocsira és fölkocsizott Bécsbe. Ki nyugtat meg engem, a zsidót és szabadkőmívest, hogy dr. Hoványi Gyula, a kalksburgi jezsuiták neveltje, a tüzes nyelvek ünnepét nem használta-e föl arra, hogy kedves tanítómestereitől megerősítést nyerjen a hitben és küzdelemben? A jezsuita páterek ismerik a dörgést és a huhogást a Burgban. Ki nyugtat meg engem, hogy a Somló-ügy szálaiba nem markolásztak-e bele már jezsuita kezek?… Aztán Wlassics deklarálta a nagyváradi jogakadémia katolikusságát. Nem bátorítás ez?

– Vágd fiam, vágd Forgách, azaz Hoványi Gyula. Tietek leszen Gimes és Gács, tietek leszen lassanként ez az egész ország.

Azt kellett volna Wlassics Gyulának mondani:

– Mivel látom, hogy a felekezeti főiskolák veszélyeztetik a gondolkozást, a tudományos haladást, javaslatot fogok benyujtani egyelőre a felekezeti főiskolák államosítására, s ígéretet teszek egyben, hogy munkába veszem az egész oktatásügy függetlenítését.

Ha Tisza Kálmán volt volna most kormányon, dr. Bozóky már kézhez kapta volna a nyugdíjazó írást, Hoványi Gyula urat pedig elhelyezték volna a zsombolyai vagy tudom is én melyik polgári fiúiskolába. Ma azonban kutyabaja sem történik Bozókyéknak. Folytathatják, ahol abbahagyták, az ifjú generáció megmérgezését, a jezsuitizmus nagyváradi aknamunkáját…

*

Tekintetes közvélemény! A Somló-ügy nem a Somló ügye. Somló kimenekült. Isten éltesse. Amilyen apostol lelkű férfiúnak mi Somlót ismerjük, ő maga sem tarthatja elintézettnek az affért. A Somló-ügy most vár csak igazán megoldásra. Most lett belőle igazán csak nagy kérdőjel: ? Mi lesz? Hát a gondolatszabadság megvédése csak ennyi? Hát a klerikális, jezsuita hatalom ellen nincs fegyver?

*

Úgy mondják, hogy Budapesten nincs mit kereskednünk. Ott a reakció behálózta még a szabadkőmíves páholyokat is. Másutt még kevesebb kereskednivalónk van. Szóval tegyük le a fegyvert. Némán szemléljük a páratlanul gyors hódító hadjáratot, melyet támogat a Burgtól s a Vatikántól kezdve az ilosvai szalmásfedelű iskoláig minden. Mely behálózott sajtót, parlamentet, bíróságot, mindent. Letegyük? Kérdjük ezt mindazon kevesektől, kik még liberálisak tudtak maradni. Mi lesz?…

 

Nagyváradi Napló 1903. június 4.

 

FEL