KLASSZIKUSOK

Radnóti Miklós

Az állatok dícsérete

Bálint György könyve - Athenaeum

Nyugat· / ·1939. 2. szám · / FIGYELŐ

2021.07.01.

Bálint György könyveinek megjelenési sorrendje nem jelenti egyben megírásuk sorrendjét is. A könyvek egy állandó és folyton gyarapodó mű részei s e részek az említett mű szerkezeti törvényei szerint lesznek külön könyvekké, összetartozó s természetesen az alapanyaggal is egynemű kisebb egységekké. Az állatok dicséretében vannak írások, melyek születésük idejét s stílusukat tekintve Az idő rabságában, vagy a Jégtáblák, könyvek, koldusok egyes darabjainak ikertestvérei, s mégis így együtt, - mint az eddigi könyvek mind, - új egységet adnak, az előző kötetekből ismert írói alkatot új oldaláról mutatják be.

Bálint György könyvei tulajdonképpen naplójegyzetek s e műfaj megújult törvényei szerint örök dolgokról beszélnek. Az írások legtöbbje napilapban jelent meg először s az előre meghatározott terjedelem bizonyos értelemben formateremtésre, tegyük mindjárt hozzá: művészi formateremtésre kényszerítette.

Tagolásuk, lélegzetvételük, fegyelmezett líraiságuk művészi gazdaságosságról tanúskodik. Szűkszavú, pontos stílus ez, de mindig személyes, magas hőfokú. Egyszerűségében díszes nyelv, tiszta és világos, a modern intellektuális prózahagyomány szülötte. Prózaíró kortársainak legtöbbje is ezt a hagyományt követi s a legjobbak természetesen egyéni színekkel sajátjukká hasonítják. De míg sokan közülük túlságosan feloldják, lazítják a stílust, túlterhelik a nyelv lírai díszítőelemeivel, addig Bálintot fegyelmezettsége, szűkszavúsága megóvja ettől, az írás végig mondanivaló s líraisága a szemléletben, a világgal való viszonyban rejlik.

A megfigyelő, pontosságukban is festői jelzők ékítik a szöveget, s az anélkül, hogy ékes lenne, - lírai lesz. Ösztönös költőiségét köti, partok között tartja a mindig éber öntudat s ez nem sikerül küzdelem nélkül. Épp e két különböző elem különböző hőfoka adja szinte puritán stílusának csillogását, sokszor villódzó izgalmát.

A fogalmakat, a jelenségeket s a jelenségek összefüggését vizsgáló kedv és szándék eddig is gyakran talált el az állatokhoz s a találkozások eredménye természetesen az lett, hogy a macska nem ravasz, a nyúl nem gyáva, a liba nem buta, a galamb nem szelíd, az oroszlán nem a vadon királya, a méh nem nyárspolgár, illetve nem csak az, - és így tovább.

Az új Bálint-könyv az emberek és az állatok "bonyolult kapcsolatáról" számol be, de ez a beszámoló rávilágít egyben az összes "kapcsolatok" bonyolultságára is. Minden apróság játék, sőt bűnjel - írta, ha jól emlékszem első könyvének bevezetőjében s ez a szemlélet a kapcsolatokat Kapcsolatokká, az összefüggéseket Összefüggésekké, a jelenségeket Jelenségekké, vagyis lírává és filozófiává emeli.

A világ apró látványai az elmélet és a líra magasságába emelkednek, jelképpé nőnek, az okra és a következményre egyaránt fény esik és egy világos, tiszta világban helyezkednek el véglegesen. Az állatok dicséretében a kutya, macska, párduc, puma, elefánt, pingvin, majom, tehén, galamb, mókus, teve, bölény és más állatok mellett szó esik Walt Disney szülöttjéről a Miki egérről, akit Negri-Szembilan malájai kisebb isteneik sorába iktattak, s egy nyerítő tizenkettes autóbuszról is. És ebben nincs semmi meglepő, mert e világban e könyv valóságában állatok ők is.

A "kapcsolatok" valóban "bonyolultak", az állatok szokatlan helyzetekben élnek e könyvben, rendszerint rabságban. S a rab párduc megöli a rab pumát, - az esetek különben megtörténtek - de lényeges ez? -, a teve esténként mulatóba jár szerepelni, a bölényeket védik a kipusztulástól s a megbízható postagalambok fellázadnak s eltűnnek, nem térnek vissza állomáshelyükre. Állatokról van szó? Azokról - és sorsuk csupán úgy jelkép, ahogyan minden az, nem úgy, mint mondjuk Lafontaine-nél.

Állatokról van szó és - mindenről. Európáról és Afrikáról, háláról és hálátlanságról, árulásról és hűségről és mindig és újra rabságról és a szabadságról. Az alapérzés - a részvét - lírai, de tudja, hogy a szenvedés okozat és sohasem feledi el az okot. A líra és a világnézet egybefonódik.

 

FEL