KLASSZIKUSOK

Ady Endre:

A nemesi előnév, és a nagy betű

Heinrich Heine:

Mit nekem már cifra zsoltár

Bálint György:

Spanyolországban jártam

Kóbor Tamás:

A majom

Nordau Miksa:

Konvencionális
hazugságok modern kultúréletünkben

Ligeti Ernő:

A szabadkőművesség története

Ignotus Hugó:

KELET NÉPE

Berta Pappenheim:

IMA

Szerb Antal:

Könyvek és ifjúság elégiája

Peter Hammerschlag:

Ungarische Schöpfungsgeschichte

Ady Endre:

DÖNTÉS A SOMLÓ-ÜGYBEN

Ágai Adolf:

AZ ANTISZEMITIZMUS

Diner-Dénes József:

ELŐSZÓ – Bevezetés az érthetetlen megértésébe

Révész Mihály:

Weltner Jakab könyve

Albert Camus A PESTIS
című művét átdolgozta és színpadra alkalmazta
Kriszt László

Karinthy Frigyes:

Ki kérdezett?

Szilasi Vilmos:

Az írástudók árulása

Levél Babits Mihályhoz

Friedrich Engels:
Über den Antisemitismus

Avigdor Hameiri:
Blau Lajos a primadonna öltözőjében

David Kaufmann:
A zsidó vallás tudománya
(Wissenschaft des Judentums)

Szemelvények
HERZL TIVADAR
naplójából, cikkeiből, beszédeiből

Nagy Endre: Misszisz Verebes

Herzl and Nordau

Csécsy Imre:

Vámbéry a világpolitikában

Hatvany Lajos:
Egy kitagadott hagyatéka

Káldor György:
Ideológia és utópia

A ZSIDÓ

Gellért Oszkár:
HITLER

Gábor Andor:
Ki a zsidó?

Hidvégi Máté:
Két holokauszt-jóslat 1917-ből

Theodor Herzl:

Opening Address to the First Zionist Congress

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter