KLASSZIKUSOK

Sándor Kálmán:

Zord idők

Heinrich Heine:

A gránátosok (Die Grenadiere magyar nyelven)

Eva Reichmann:

Wie viele Leben hatte Heinrich Heine?

Mikszáth Kálmán:

CSEMEGI

Ferge Zsuzsa:

A magyar polgár, ahogy az 1930-as évek publicistája látta – vagy aminek remélte

Komlós Aladár:

Ady Endre

Diner – Dénes József:

Magyarország halott

Arany János:

Az örök zsidó

Szemere Samu:

A gyermekjátékok fejlődéstani és neveléstani jelentősége

Michael Löwy:

Eightieth Anniversary of Walter Benjamin’s Death

Wilhelm Raimund Beyer:

Ungarische Themen im Denken von Ernst Bloch

Marx Károly:

A zsidókérdéshez (1843)

Albert Camus A PESTIS
című művét átdolgozta és színpadra alkalmazta
Kriszt László

Karinthy Frigyes:

Ki kérdezett?

Szilasi Vilmos:

Az írástudók árulása

Levél Babits Mihályhoz

Friedrich Engels:
Über den Antisemitismus

Avigdor Hameiri:
Blau Lajos a primadonna öltözőjében

David Kaufmann:
A zsidó vallás tudománya
(Wissenschaft des Judentums)

Szemelvények
HERZL TIVADAR
naplójából, cikkeiből, beszédeiből

Nagy Endre: Misszisz Verebes

Herzl and Nordau

Csécsy Imre:

Vámbéry a világpolitikában

Káldor György:
Ideológia és utópia

A ZSIDÓ

Gellért Oszkár:
HITLER

Gábor Andor:
Ki a zsidó?

Hidvégi Máté:
Két holokauszt-jóslat 1917-ből

Theodor Herzl:

Opening Address to the First Zionist Congress

Révész Mihály:

Weltner Jakab könyve

Diner-Dénes József:

ELŐSZÓ – Bevezetés az érthetetlen megértésébe

Ágai Adolf:

AZ ANTISZEMITIZMUS

Thomas Mann:

A TÖRVÉNY

Ady Endre:

DÖNTÉS A SOMLÓ-ÜGYBEN

Peter Hammerschlag:

Ungarische Schöpfungsgeschichte

Szerb Antal:

Könyvek és ifjúság elégiája

Berta Pappenheim:

IMA

Ignotus Hugó:

KELET NÉPE

Ligeti Ernő:

A szabadkőművesség története

Nordau Miksa:

Konvencionális
hazugságok modern kultúréletünkben

Kóbor Tamás:

A majom

Rejtő Jenő:

H. G. Wells
Kis idők apró nagyságai.

Hatvany Lajos:

Egy kitagadott hagyatéka

Bálint György:

Spanyolországban jártam

Heinrich Heine:

Mit nekem már cifra zsoltár

Ady Endre:

A nemesi előnév, és a nagy betű

Ligeti Ernő:

Scherzo

Max Horkheimer – Theodor W. Adorno:

Elemente des Antisemitismus

Ligeti Ernő:

Anina (1920)

Heinrich Gusztáv:

A bolygó zsidó mondája

Blaise Pascal:

A zsidó vallásról I.

Blaise Pascal:

A zsidó vallásról II.

Fejtő Fernc:

BERLIN, ALEXANDER-PLATZ

Szerb Antal:

Két cigaretta közt

Mándy Iván:

Előadó eltűnik
(Biller jegyzeteiből)

József Attila:

(SZEGÉNYSÉG SZENNYLEPLEIBEN…)

Heinrich Heine:

Téli rege

Victor Hugo:

A lelkiismeret – (La conscience Magyar nyelven)

Nagy Lajos:

Nikoláj Gogol: Mirgorod

Jókai Mór:

Én és a zsidók

Heller Bernát:

Goldziher Ignác

Tersánszky Józsi Jenő:

Ignotus

Fejtő Ferenc:

Emlékezés Németh Andorról (1891 1953)

Diner – Dénes József:

La Hongrie 1927

Lesznai Anna:

Köd előttem, köd utánam – Válogatott versek

Fábry Zoltán:

Írástudók árulása (1914-1934)

Gellért Oszkár:

Molnár Ferenc új regénye

Somló Bódog:

Darwinizmus és szoczializmus (1907)

Otto Bauer:

A nemzetiségi kérdés és a szociáldemokrácia

Otto Fenichel:

A Psychoanalytic Approach to Anti-Semitism

Balázs Béla:

FILMSTÍLUSOK PROBLÉMÁI

Franz Werfel:

Versek magyarul

Feleky László:

Werner Sombart új könyve:
Die Juden und das Wirtschaftsleben

Kassák Lajos:

Musa Dagh negyven napja

Walter Benjamin:

A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában

Radnóti Miklós:

Az állatok dícsérete

Ifj. Leopold Lajos:

A presztízs

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT