KLASSZIKUSOK

Heinrich Heine:

Téli rege

József Attila:

(SZEGÉNYSÉG SZENNYLEPLEIBEN…)

Mándy Iván:

Előadó eltűnik
(Biller jegyzeteiből)

Szerb Antal:

Két cigaretta közt

Fejtő Fernc:

BERLIN, ALEXANDER-PLATZ

Blaise Pascal:

A zsidó vallásról I.

Blaise Pascal:

A zsidó vallásról II.

Kassák Lajos:

Musa Dagh negyven napja

Radnóti Miklós:

Az állatok dícsérete

Thomas Mann:

A TÖRVÉNY

Ligeti Ernő:

Anina (1920)

Rejtő Jenő:

H. G. Wells
Kis idők apró nagyságai.

Albert Camus A PESTIS
című művét átdolgozta és színpadra alkalmazta
Kriszt László

Karinthy Frigyes:

Ki kérdezett?

Szilasi Vilmos:

Az írástudók árulása

Levél Babits Mihályhoz

Friedrich Engels:
Über den Antisemitismus

Avigdor Hameiri:
Blau Lajos a primadonna öltözőjében

David Kaufmann:
A zsidó vallás tudománya
(Wissenschaft des Judentums)

Szemelvények
HERZL TIVADAR
naplójából, cikkeiből, beszédeiből

Nagy Endre: Misszisz Verebes

Herzl and Nordau

Csécsy Imre:

Vámbéry a világpolitikában

Káldor György:
Ideológia és utópia

A ZSIDÓ

Gellért Oszkár:
HITLER

Gábor Andor:
Ki a zsidó?

Hidvégi Máté:
Két holokauszt-jóslat 1917-ből

Theodor Herzl:

Opening Address to the First Zionist Congress

Révész Mihály:

Weltner Jakab könyve

Diner-Dénes József:

ELŐSZÓ – Bevezetés az érthetetlen megértésébe

Ágai Adolf:

AZ ANTISZEMITIZMUS

Ady Endre:

DÖNTÉS A SOMLÓ-ÜGYBEN

Peter Hammerschlag:

Ungarische Schöpfungsgeschichte

Szerb Antal:

Könyvek és ifjúság elégiája

Berta Pappenheim:

IMA

Ignotus Hugó:

KELET NÉPE

Ligeti Ernő:

A szabadkőművesség története

Nordau Miksa:

Konvencionális
hazugságok modern kultúréletünkben

Kóbor Tamás:

A majom

Hatvany Lajos:

Egy kitagadott hagyatéka

Bálint György:

Spanyolországban jártam

Heinrich Heine:

Mit nekem már cifra zsoltár

Ady Endre:

A nemesi előnév, és a nagy betű

Ligeti Ernő:

Scherzo

Max Horkheimer – Theodor W. Adorno:

Elemente des Antisemitismus

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter