KÖNYVEK

Róbert Péter

Bartos Mihály: Múzsák csókja

Szirmok és levelek a Klauzál család művészi koszorújára

2022.06.24.

Klauzál Gábor, a reformkor egyik vezető politikusa, az 1848-as első magyar kormány minisztere, aki gazdálkodó, közösség - és kultúrateremtő hazafi is volt sokak tehetségét megmozgatta, könyvek sora született róla és munkásságáról. A zsidók egyenjogúsításáért vívott küzdelme önmagában is jelentős a polgári fejlődés történetében. Meglepő módon hallgat a krónika viszont családjáról, leszármazottairól, holott ők sem hoztak szégyen családjuk fejére.

 

Ezen segít Bartos Mihály új könyve a Múzsák csókja, melynek alcíme Szirmok és levelek a Klauzál család művészi koszorújára. Szerzője lelkes budafoki lokálpatrióta, a hely Klauzál Gábor Társaság egyik oszlopa. Ez a Társaság már írások sorával járult hozzá névadója emlékének megőrzéséhez, köztük két teljes könyvvel is. Sajnos ezekben kevés említést találunk Klauzál Gábor magánéletéről, családjáról. Ezen segit Bartos Mihály terjedelmes munkája!

 

A Klauzál Gábor Társaság gondozásában megjelent könyv majdnem felét Klauzál Gábor élete és munkássága foglalja el. Nézőpontjából adódóan az első fejezet Férj és apa címet viseli. A politikus mindkét feleségét nagy szeretettel vette körül. Csak utána sorakoznak fel az ügyvédet és a közéleti férfit bemutató részek, kiemelve a zsidók egyenjogúságáért vívott harcát. A szerző mint lelkes budafoki lokálpatrióta külön ír a kistétényi évekről. Külsejét is bemutatja az utolsó vele kapcsolatos írás. Kiadvány legérdekesebb, lényegi része a családtagok bemutatása.

Öccse, Klauzál Imre nyitja a sort, aki a mezőgazdaságban kamatoztatta kiváló tehetségét, de a magyar nyelvű szépirodalom reménysége is volt.

Prezetska Mária

Klauzál Gábor első felesége, Prezetska Mária sokat jótékonykodott, halál is alamizsna osztogatása közbeni felfázása következménye volt. Második hitvese, Schmidt Emma egyik aradi vértanú menyasszonya volt, vőlegénye mártírhalála utáni fájdalmát enyhítette gyengéd férje akit három gyermekkel ajándékozott meg. Egyikük, Gábor jogot végzett, de hivatali karrierje nem akadályozta művészi tehetsége kibontakoztatásában, amiről néhány szép verse is tanúskodik, de festegetett és zenélt is. Sajnos fia 27 éves korában bekövetkezett halála nagy csapás volt a családnak!

Schmidt Emma

 

Felesége, Degré Katalin a főváros társadalmi életének nagy szervezője, a jótékonyság és a nemes ügyek pártfogója lett. Sokat tett a Vöröskeresztért is, amelyre az első világháború alatt oly nagy feladatok hárultak. Megemlékezik a szerző a Klauzál- házaspár két leányáról, akik a kor ismert társasági alakjai voltak. Emma verseket, cikkeket írt, Mária festményei külföldön is kedveltek voltak.

 

 
Bartos Mihály

 

Bartos Mihály műve nem egyszerű életrajzgyűjtemény. Nagyon alaposan elemzi a dualizmus korának poltikai-társadalmi viszonyait, szokásrendszerét, különös tekintettel a nemesi rétegre. Történetek, anekdoták szemléltetik a korabeli viszonyokat, a szereplők levelei is vallanak ezekről.

 

 

Többéves kutatómunka, könyvtárak, levéltárak, sőt temetők szorgalmas látogatása eredményeként valóságos monográfia született a Klauzál - famíliáról. Ki kell emelnünk a jegyzeteket!

Majdnem ezer számozott jegyzetének zöme nem egyszerű adatközlés, hanem érdekes kiegészítése a könyv fejezeteinek.

Mindenkinek ajánljuk ennek az értékes munkának az elolvasását!

 

 

FEL