KÖNYVEK


Oláh János: Kicsi zsidó-magyar vademecum

2020.03.30.

 

Nagyon hasznos könyv jelent meg a Gabbiano Kiadó gondozásában, Oláh János tollából, Kicsi zsidó-magyar vademecum címmel. Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem oktatója eddig is sok kiadvánnyal bővítette a judaisztikai tudományos ismeretterjesztő irodalmat, azonban új műve más jellegű feladatot vállal, szélesebb közönséghez szól.

A címében szereplő latin szó jelentése "járj velem", tulajdonképpen zsebkönyvszerű utikalauz, amely többnyire valamely terület bejárását biztosítja az olvasó számára.

Jelen esetben a hazai zsidó rétegnyelv gyakori szavait magyarázza meg, kiindulva az eredeti héber, arámi vagy jiddis formájukból.

Megtaláljuk oldalain az ünnepek és a vallási élet fogalmait, a zsidó közösségi élet szókincsét, de a köznapi életbe átment zsidó kifejezéseket is. A múlt században is megjelentek már hasonló célú és jellegű művek, gondoljunk csak Blau Lajos munkájára a 20-as évekből, vagy Jólesz Károly 1985-ös Zsidó hitéleti kislexikonjára, de Oláh János könyve más jellegű.

Nagyon széles skálát ölel fel ez az aránylag kis terjedelmű munka, sokféle érdeklődést elégit ki.

Rövid ismertetések szólnak a zsidó élet szervezeteiről, irányzatairól – különös tekintettel a hazaiakra, de a hagyományos szokások eredete is olvasható lapjain. Utal a kislexikon a zsidó családi és egyéni élet eseményeire, az asztal örömeire.

Néha megcsontosodott véleményeket igazít ki, már első szócikke is helyes jelentéstartalmát közli az első emberpár nevének.

Imák, liturgia nem szerepel a könyvben, azzal az üdvös szándékkal, hogy ezeket legjobb a zsinagógában megtapasztalni és gyakorolni.

A szócikkek rövidek, ókori zsidó történelmi tények és a jelen zsidó sajtója egyaránt számot tarthat érdeklődésükre, de a lehetőségekhez képest alapos tájékoztatást nyújtanak, a szó eredeti héberbetűs formája értékes segítség a nyelvtanuló számára.

Nincs eléggé elterjedve a köztudatban, hogy a magyar városi beszéd mennyi szót vett át a zsidóságtól. Ki hinné, hogy a balhé, séró, srác, kajak, tarhál, hadovál, mólés – és még sok szó – eredetileg csak zsidóknak jelentett valamit.

Még a tájszónak tűnő "böhöm" vagy a németesen hangzó "bóvli" is ide tartozik! Jó pár ilyen kifejezés héberbetűs magyarázata bővíti ismereteinket a könyvben, de természetesen a címszavak zöme komolyabb jellegű, inkább a zsidó élet, szokások, szervezetek gazdag világába ad betekintést, gyarapítva ezáltal vallási és történeti ismereteinket.

Általában a Magyarországon használt zsidó kifejezések szerepelnek a könyvben, érdekes kivétel néhány ételféleség (pl. babka, beigel, blincsesz) neve, talán a növekvő idegenfogalom miatt.

Érdekes és hasznos olvasmány Oláh János könyve, reméljük még sok alkotással fog hasonló örömet okozni az olvasóknak!

 

Róbert Péter