KÖNYVEK

Róbert Péter

Mártírok és embermentők

Boldog Salkaházi Sára Program támogatásával

2022.07.10.

 

 

Boldog Salkaházi Sára Program utolsó kötetét jelentette meg a Szent István Társulat. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozó történettudományi kutatócsoport a magyar zsidóság más hazai csoportokkal való együttélésével foglalkozik, kiemelve a katolikus egyház szerepét e folyamatokban.

Tanulmányi utakat, konferenciákat szervez, a 2020 novemberében a budapesti Sophianumban megrendezett Mártírok és embermentők című tanácskozás tanulmányait tartalmazó könyv széles skálán mutatja be nemcsak a keresztény szervezetek, de a semleges követségek tevékenységét, nem felejtkezve meg a zsidó ellenállásról sem.

 

Kezdő írásában Székely János a zsidó-keresztény párbeszéd mai fontosságát hangsúlyozza a ma emberének számára. Ideje a téves információk és előítéletek megcáfolásának!

 

 

 

Fejérdy András Serédy Jusztinián hercegprímás érdemeit méltatja az emberi jogok védelmében az 1938-45-ös nehéz években.

 

 

 

Soós Viktor Attila a meggyilkolt Apor Vilmos megyéspüspök embermentését részletezi a vészkorszak idején. Adományt és ruhaneműt gyűjtött hívei közt a munkaszolgálatosok részére, fellépett az embertelen intézkedések ellen. Lengyel minorita szerzetes a pomerániai német tömeggyilkosságokról számol be.

 

 

Dobos Marianne irodalmi érdekességű munkája izraeli emlékei alapján az embermentés különböző indítékait tárja fel. Sok nevet említ, sajnos ezeknek a bátor embereknek az egy részéről nem mindig lehetett beszélni!

 

 

Róbert Péter a zsidó önmentésről ír, a budapesti zsidó ellenállásról, amely nem fegyveres akciókban, hanem emberek megmentésében ért el sikereket. Ennek fő eszközei a tömegesen készített hamis igazolványok voltak! Sztehlo Bálintnak gyermekek ezrei köszönhették életüket! Semleges követségek vállalták a veszélyes segítség nyújtását az üldözötteknek, alkalmazottaikat nem mindig védte meg a jogszabály, Wallenberget pedig a felszabadítók hurcolták el.

A záró tanulmány Salkaházy Sára példamutató életét és halálát állítja az útókor elé. Modern, emancipált nőből lett szociális segítő, majd nők önzetlen megmentője. Végül életét áldozta értük!

A könyv ismert emberekről ad új ismereteket, egyházi szempontból is vizsgálva cselekedeteiket. Sajnos ezeknek a tiszteletreméltó lelkészeknek a bátor tevékenysége ritkán terjedt ki az izraelita vallásukban kitartó zsidókra, inkább csak a megkeresztelkedett „volt zsidók” részesülhettek pártfogásukban. Így is nagy bátorságot jelentett kiállásuk!

A kötet tudományos alaposságú, sok jegyzetet tartalmaz, névmutatója a történelmi korszakot tükrözi. Hasznos olvasmány mind a történelemmel foglalkozók, mind az érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára.

 

 

FEL