KÖNYVEK

Róbert Péter

4 +1 könyv Szabadkáról

2022.02.28.

 

Helytörténeti szempontból is nagyon érdekes könyvbemutatót rendezett a szabadkai Minerva Könyvképző – Budapesten a Csányi utca 5-ben, az Erzsébetvárosi Történeti Tárban, 2022 február 22-én.

Az ajánlott négy könyv mindegyike Szabadkáról szól, más szerzőkkel és más szemszögből. Kettő közülük a város újkori történetét meséli el, az egyik magyar, a másik délszláv oldalról – ami több helyütt bizony nem egyezik.

Frankl István:Harminc év a szabadkai életben 189o-1920 című műve a város egykori főmérnökének emlékezéseit tartalmazza. Részletesen ír a város társadalmi életéről, kiemelve a mulatozásokat, színházi előadásokat. Helyet ad a palicsi fürdőéletnek és a vadászatnak is. Békebeli anekdoták hangulata árad oldalaiból, egy nagy fejlődésben reménykedő város igérete. Persze a dínom-dánom csak a jómódúak számára volt az életforma része, színházba is főleg ők jártak, a többiek nem voltak fontosak. Mindezt elsöpörte a háború! Számára ez már csak a szép múltat jelentette, a békeszerződés után a megmaradt Magyarországra távozott.

 

Objektív módon vele egyszerre jelenteti meg a kiadó Marko Protic: Szabadka aranykora – a felszabadulástól a békeszerződés aláírásáig című művét, amelyben a helyi szerb lelkész délszláv hazafi, akinek az „aranykort” jelenti az impériumváltozás. Aktívan részt vesz az új határ létrehozásában és kijelölésében. Azért kitűnik a sorokból, hogy a szláv lakosság többségét kitevő bunyevácok nem feltétlen osztoznak a nagyszerb örömben. Még élnek a régebbi lovagias formák, az új határ másik oldalán állomásozó magyar katonák tisztjeit áthívják, megvendégelik – bácskai módra. A két könyv ugyanazokat az eseményeket mondja el csak ellentétes oldalról! Mindkét könyv Végjegyzetekkel zárul amelyek nevekkel és érdekes adatokkal járulnak hozzá ismereteink gyarapításához.

Keserű és édes dolog egyszerre, ezért érdemes utána elolvasni két könnyebb olvasmányt. A szabadkai Fenyves család receptkönyve egy kézzel írott gyűjtemény angol-magyar kiadása. A város életében egykor oly nagy szerepet játszó famíliát a Holokauszt megritkította. Steven Fenyves túlélő leszármazott bocsátja több mint másfélszáz étel és sütemény leírását rendelkezésünkre. A tragédiát jelzi, hogy a nagy lokálpatrióta, az egykori magyar hazafi 1944 után nem szívesen beszél magyarul. A kötet kétnyelvű, legalábbbis a bevezető családtörténeti rész, amely a zsidó nagypolgári környezet és életvitel leírásával a könyv legértékesebb része. Az eredeti receptkönyv szerepel a Steven Spielberg filmarchívumának adott interjúban, amelynek nyomán a könyvet az USÁ-ban élő Fenyves-gyermekek kikölcsönözték az ottani Holokauszt Emlékmúzeum Néhányan szomszédok voltak című tematikus kiállításához.

Mivel a magyar ételek - s csak ilyenek vannak a könyvben, a Fenyves család nem fogyasztott délszlávot - leírása nehezen fordítható, itt már nincs angol szöveg. A vaskos könyvből a süteményeket egy külön füzet tartalmazza az édesszájúaknak! Szemet is gyönyörködtetnek az asztali remekművek színes fényképei!

Kakukktojásként egy építészeti füzetet is kaptunk a négy könyv mellé, hasznos és kellemes olvasmányként. Negyela László Márk: A szabadkai Jakab és Komor téri zsinagóga ikonográfiája című munkája a Re: Publikáció Kiadó gondozásában a Silentium füzetek 6. tagjaként mutatja be a méltán világhíres épületet. Komor Marcell és Jakab Dezső építészek munkája díszére válik a városnak, a teret is róluk nevezték el. Pár éve rendbehozták az épületet, amely valójában sohasem felelt meg teljesen az eredeti nagyvonalú terveknek, amelyek pl. toronyórákat és majolika homlokdíszítést álmodtak egy árkádsor, előudvar és gazdasági rész elé. Sajnos a többezres hitközség zöme áldozatul esett a Holocaust szörnyűségeinek! A kiadvány végigvezet a zsinagógán, még a feliratokat is lefordítja és megmagyarázza. Gyönyörű képek illusztrálják a füzetet, amely az építkezés történetétől kezdve követi a nagyzsinagóga sorsát egészen a néhány év előtti felújításáig. Magyarázza építészeti elemeit, utal a közösség és ezáltal a város – amelyért ők oly sokat tettek - múltjára.

Érdemes Budapesten is elolvasni a fenti kiadványokat.

Közelebb hoznak ezek a könyvek egy szép és gazdag múlthoz, Szabadkához!

 

FEL