KÖNYVEK

Róbert Péter

Uhrman Iván: Szavirok, magyarok, fejedelmek

2022.06.13.

Uhrman Iván munkái nem könnyű olvasmányok, de színvonaluk és az általuk nyerhető ismeretek megérik a fáradságot. Szellemi élmény, utazás a régmúltba elolvasni bármelyiket!

Most a szerző összegyűjtött tanulmányainak negyedik kötetét vehetjük kézbe az Attraktor kiadó gondozásában megjelent Szavirok, magyarok, fejedelmek című könyvvel.

Távoli időbe vezeti olvasóit, a magyar honfoglalás, sőt a megelőző századok korába, s ez nem véletlen. Még a történelemmel aránylag keveset foglalkozók is észrevehetik, hogy mostanában mintha ismét sok szó esnék a magyarság eredetéről, keleti gyökereiről. Ebbe a kérdéskörbe világit bele imponáló felkészültséggel a tudós kutató adatokban gazdag könyve.

Helyet kapnak nyelvészeti viták, tisztázza, hogy a magyarok nem alattvalók voltak a kazár birodalomban, hanem szövetségesek, kik azok a "fekete gyerekek". Említi a zsidó történelemből ismert Joszef kazár királyt is, de kitér a lótenyésztés és szállásterület összefüggésére, valamint a kettős fejedelemségre, (egyesek szerint a korban létezett hármas, sőt négyes uralkodási forma is) feltéve a kérdést, hogy tulajdonképpen mikortól van forrás először magyarokról. Érdekes hasonlat, hogy Árpád méltóságát a japán shogun intézményével rokonítja.

Szakrális fejedelmek rituális kivégzése, családi és dinasztikus ügyek élénkítik a szöveget, a Jegyzetekben egész történetek találhatók.

Néha élesen vitatkozik a kollegákkal, akiknél szerinte "a hiperkritika átcsap kritikátlan fantáziálásba". Próbálja tisztázni kiket akasztottak fel Augsburg után, kik voltak a "kékkend" nép tagjai, valós történelmi alakok-e Árpád utódai, hogyan lett totemállatból (amelyről nem tudjuk farkas, róka vagy sakál) címerkép.

Rengeteg kútfőt idéz, de sajnos e korban mindegyikről hozzá tehető "dicentur", azaz mondják. Művészeti kitérőt is tesz, a szíjvégek állatábrázolásai sokat elárulnak gazdájukról. Óv a helynevek jelentőségének túlbecsülésétől, mert azok évszázadokkal későbbiek.

A magyar őstörténet iránt érdeklődőknek nagyon érdemes elolvasni Uhrman Ivánnak ezt az új könyvét is!

 

 

FEL