KUTATÁS

Stephen I. Ternyik

Humanistic Science of Jewry

Molnár Andrea

Fejezetek a frankofón zsidóság történetéből
I. rész

Lányi Beatrix

Werner Sombart élete, munkássága és főbb elméletei

Kiss Endre

Szélsőséges relativitás, parttalan komplexitás

Szécsi József

Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei

Michael Löwy

KARL MANNHEIM AND GEORG LUKACS
The lost heritage of heretical historicism

Horváth Bálint

Horváth Márton politikai pályája

Fenyves Katalin

A 19. század végének zsidó családjai Magyarországon

Pienták Attila

Egy Nyugat-részvény margójára

Bálint Balla

Auswanderung und Gesellschaftsstruktur

Kiss Endre

Alvajárás és érvényesség

Szegedy-Maszák Mihály

Egy magányos esszéíró

Kelemen Elemér

Megemelékezés – Felkai László (1920-2007)

Endre Kiss

Lajos Leopold’s Monography about the Prestige

Forrai Judit

Szexipar és mobilitás Magyarországon a múltban és a jelenben

V. Nagy Éva, Gellért Kis Gábor

Ószövetségi matematika

Verő Tamás

Maimonidész nevelésfilozófiája

Tefner Zoltán

Hogyan tanítottak nyelvet a bécsi Keleti Akadémián

Stephen I. Ternyik

ANCIENT SEMITIC LINGUISTICS

Matthias Morgenstern

Martin Luther und die Kabbala

Valachi Anna

Szabolcsi Miklós József Attila-kutatásainak stációira emlékezik (1998)

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes lételméleti alapvetésének vizsgálata A rossz álom című novelláján keresztül

Roth Endre

A kalmár és az uzsorás

Kiss Endre

Róma, Jeruzsálem, Moses Hess

Osváth János

Emlékezés egy Osvát Ernő-dokumentum kapcsán

Ferenc Szász

Epochen der Heine-Rezeption in Ungarn

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT