KUTATÁS

H. Haraszti Éva

Adalékok Károlyi Mihály antifasiszta elméleti és gyakorlati tevékenységéhez az 1930-as években

Oláh János z’cl 

Scheiber Sándor-Pfeiffer Izsák és a zsidó folklór

Hidvégi Máté

A Bauer-elv és a Gánti-princípium

Borsányi-Schmidt Ferenc z’cl 

ORIENTALISZTIKAI
KUTATÁSOK ÉS TANULMÁNYOK AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ INTÉZETBEN

Rácz Gabriella

„Művészi maskara” – Arnold Zweig Claudia-novelláiról

Stephen I. Ternyik

REREADING EZEKIEL: Bones !

Zmák Tamás

Burján Károly és Miklóssy István szabadkőművesellenes publicisztikája

Kiss Endre

A posztmarxista társadalomtudomány és a történeti folyamat

Molnár Andrea

A „Consistoire” rövid története

Molnár Andrea

A Vél’d’Hiv’-razzia és ami mögötte van

Lehotay Veronika

Az utolsó mecénás a bíróság előtt: Hatvany Lajos pere

Albrecht Betz

Humanistischer Rebell: Jacques Decour (1910 – 1942)

Hrotkó Larissza

Antisemitische Konflikte und nationale Frauenbewegungen im Hintergrund der geopolitischen Prozesse im Nahen Osten

Hajdu Tibor

A diplomások létszámnövekedésének szerepe az antiszemitizmus alakulásában

Róna Tamás

Angyalok és misztikus lények

Erényi Tibor

Sigmund Freud. Politikatörténeti arcképvázlat

Gergely Anna

Adalékok Steinherz Jakab székesfehérvári főrabbi irodalmi működéséhez

Vera Sparschuh

Mannheim Károly tanulmánya a generációk problémájáról – műtörténeti és elméleti dimenziók

Oláh János z’cl 

A rabbi és a zsidó néprajz (Kohlbach Bertalan)

Lackó Miklós

Molnár Erik és a 60-as évek történész-vitája

Stephen I. Ternyik

Humanistic Science of Jewry

Forgács Éva

JAKOVITS JÓZSEF szobrászművész kiállítása Magyar Nemzeti Galéria
1983. január 27 – március 6.

Bernd Witte

Eine erste Werkbiographie Martin Bubers

Molnár Andrea

Fejezetek a frankofón zsidóság történetéből
I. rész

Lányi Beatrix

Werner Sombart élete, munkássága és főbb elméletei

Kiss Endre

Szélsőséges relativitás, parttalan komplexitás

Szécsi József

Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei

Michael Löwy

KARL MANNHEIM AND GEORG LUKACS
The lost heritage of heretical historicism

Horváth Bálint

Horváth Márton politikai pályája

Fenyves Katalin

A 19. század végének zsidó családjai Magyarországon

Pienták Attila

Egy Nyugat-részvény margójára

Bálint Balla

Auswanderung und Gesellschaftsstruktur

Kiss Endre

Alvajárás és érvényesség

Szegedy-Maszák Mihály

Egy magányos esszéíró

Kelemen Elemér

Megemelékezés – Felkai László (1920-2007)

Endre Kiss

Lajos Leopold’s Monography about the Prestige

Forrai Judit

Szexipar és mobilitás Magyarországon a múltban és a jelenben

V. Nagy Éva, Gellért Kis Gábor

Ószövetségi matematika

Verő Tamás

Maimonidész nevelésfilozófiája

Tefner Zoltán

Hogyan tanítottak nyelvet a bécsi Keleti Akadémián

Stephen I. Ternyik

ANCIENT SEMITIC LINGUISTICS

Matthias Morgenstern

Martin Luther und die Kabbala

Valachi Anna

Szabolcsi Miklós József Attila-kutatásainak stációira emlékezik (1998)

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes lételméleti alapvetésének vizsgálata A rossz álom című novelláján keresztül

Roth Endre

A kalmár és az uzsorás

Kiss Endre

Róma, Jeruzsálem, Moses Hess

Osváth János

Emlékezés egy Osvát Ernő-dokumentum kapcsán

Bacsó Beáta

A Telma–név lehetséges hermetikus eredete

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT