LEGENDÁK

Bródy Sándor 

Mese a szamár-emberről

2023.12.22.

A szamár-ember nem más, mint egy lassú járású becsületes öregember, akire a kávéházak számára készült nagyméretű ablaküvegek szállítását bízták.

Az állást egy Adolf nevű fiatalember ajánlotta, aki az üveggyáros egyik helyszerző segédje volt. Az utcán „fedezte fel” miután csináltatott vele egy próbajárást. Elment hozzájuk az állást felajánlani. Adolf rögön szemet vetett Kalivoda - mert így hívták a szamár-embert - leányára, Herminre.

Az öreg szinte karriert csinált, mert mindenhol új kávéházakat emeltek. Szükség volt a megbízható, lassú járású hordárra. Szinte versengek érte.

Hermin hozzáment Adolfhoz, gyermekük született, akit szintén a zsidó vallásban akartak nevelni. A „keresztelőre” eljött a hitközség két hivatalnoka is. Gazdag rokonok is jöttek kiöltözve, és mindent megettek. Mikor minden vendég már elment, letelepedtek.

Kalivoda fejébe egy kicsit beleállt az olasz bor, német verset kívánt szavalni, de az nem jutott eszébe. Ezért káromkodott, erre a csecsemő felriadt, és hangosan ordítani kezdett. Senki sem mozdult, hogy kimenjen a konyhába ruháért.

A szamár-ember ugrott fel, és olyan sebességgel ment ki, hogy mindenki elámult. Orvoshoz is elment, de hiába, visszatért a régi, rendes járása. Azért ezért már nem bocsájtották el az állásából.

Végül egy részeg fuvaros elgázolta csupán hirtelen támadt ellenszenvből a József körút 7 előtt.

 

Az elbeszélés hét kis részből tevődik össze, melyet betűkkel jelöl meg ABC szerint. G-ig jutott el, vagyis a hetedik betűig. Az utolsó bekezdést, melyben leírja, hogyan halt meg a szamár-ember a szerencsés 7-es szám előtt, a ” többi betű” felírattal látta el.

A család elsősorban a mindennapok életét élte, és csupán szokásból tartotta a zsidó vallást.

 

in: Mese a szamáremberről. MAGYAR ÍRÓK ZSIDÓ NOVELLÁI. Budapest, 2000

 

FEL