LEGENDÁK

Nóti-Nagy Attila 

Egy kémnő lopta el az amerikai atombomba titkát

2023.08.16.

Christopher Nolan nagy sikerű életrajzi filmje az atombomba atyjáról, Robert Oppenheimerről híven mutatja be a nyugati tudósok idealisztikus elképzeléseit a kommunizmusról az 1930-as években. Emellett pontos képet rajzol a későbbi kommunista-ellenes paranoiáról, a McCarthy-korszak őrületéről, valamint arról, hogy a szovjetek éveken át hozzáfértek az atombomba fejlesztésének részleteihez is, és több ezer oldalnyi titkos tudományos anyagot szereztek meg, egyenesen Los Alamosból, az amerikai atomprogram központjából. Az igazi sokkot az jelentette, amikor 1949-ben a Szovjetunió felrobbantotta az első atombombáját. A Manhattan-terv résztvevői addig úgy becsülték, hogy még legalább 2, de akár 10 év is eltelhet, amíg a szovjetek rájönnek, hogyan kell megépíteni a nukleáris bombát. A szovjet sikert egy ukrajnai születésű kémnő tette lehetővé, aki az amerikai atombomba-program 22 résztvevőjét szervezte be a kémhálózatába.

A kezdeti évek

Jelizaveta Rozencvejg zsidó családba született 1900. január 1-jén, Besszarábiában, egy olyan faluban, amely ma Ukrajnához tartozik. Jómódú szüleinek köszönhette, hogy román, francia illetve osztrák egyetemeken tanulhatott történelmet és filológiát. Ezért anyanyelvi szinten beszélt franciául és németül, persze, az ukrán, az orosz és a román mellett. Az angol megtanulása ilyen tudás mellett már szinte automatikus volt a számára.

Jelizaveta Zarubina, a kémnő, aki megszerezte az atombomba titkátForrás: Lechaim.ru

Egyetemistaként csatlakozott a bolsevikokhoz, az első világháború után a besszarábiai kommunista mozgalom tagja lett. 1923-ban belépett az osztrák kommunista pártba. 1924-ben felvették a Belügyi Népbiztossághoz, az NKVD-hez.

Az első években a bécsi szovjet követségen és a kereskedelmi kirendeltségen dolgozott irodistaként, majd következett az első küldetés Törökországban, ahol Gorszkaja néven szerepelt. Itt el kellett csábítania illetve a szovjet ügynökök kezére juttatnia egy olyan kémet, aki Sztálin szerint kezelhetetlen és politikailag megbízhatatlan lett. Az akció sikerrel járt, a férfit hazahurcolták és kivégzőosztag elé állították. Liza Rozencvejg-Gorszkaja pedig elindult felfelé a ranglétrán.

A házaspár európai kémkedése

Nem sokkal ez után, 1929-ben Jelizaveta hozzáment Vaszilij Zarubinhez, akinek ez volt a második házassága. Az első felesége is az NKVD-nek dolgozott.

Ők voltak a tökéletes pár egymás számára, miközben nagyon különbözött a személyiségük. Az apám bátor, energikus ember volt, gyorsan döntött, gyakran impulzívan. Több hangszeren kiválóan muzsikált, nagyon jól teniszezett és a fogadásokon ő volt a társaság központja. Ezt egészítette ki az anyám nyugodtabb természete. Az ő műveltsége illetve tudása sokkal mélyebb volt, mint az apámé

- mondta a szüleiről az 1990-es években Pjotr Zarubin.

A kém-házaspár Forrás: Topwar.ru

A házaspárt először Dániába küldte a GRU, a katonai titkosszolgálat, ahol csehszlovák állampolgároknak adták ki magukat.

Egy kis textilkereskedő céget alapítottak fedőcégnek. Moszkva Központ nemsokára úgy döntött, hogy áttelepíti őket Franciaországba, ahol Vaszilij egy reklámügynökségbe társult be. Az itt szervezett hálózatuknak sikerült megszerezni fontos francia kormányzati iratokat, de a párizsi német követség távirataihoz is hozzáfértek

- írja Szvetlana Cservonnaja történész.

Liza számára a párizsi évek voltak a legmeghittebbek. Itt született meg a fiuk, a feljebb idézett Pjotr.

Liza Zarubina a fiával Párizsban Forrás: Yuraya Kunin

1933-ban, Hitler hatalomra jutása után Németországba vezényelték őket. Ez Liza számára kockázatos volt, hiszen a leánykori neve – Rozencvejg – alapján a nácik célpontja lehetett volna, nem mint kém, hanem mint zsidó. A házaspár Németországban is kémhálózatot szervezett, emellett Liza segített a zsidók kivándorlásában. A hitleri rezsim egy darabig megengedte a jómódú zsidóknak, hogy elhagyják Németországot – miután teljesen kifosztották őket. A kivándorlás legfőbb akadálya az volt, hogy az 1930-as években csak nagyon kis számban fogadták be őket a világ országai. Liza Zarubina ahhoz szerzett papírokat, hogy a menekülők az Egyesült Államokba kerülhessenek. A haláltól való megmenekülésért cserébe csak annyit kellett vállalniuk, hogy a jövőben majd információkat adnak az amerikai életről.

Az SA barnaingesei zsidókat tartóztatnak le Berlinben, az 1930-as években. Forrás: US Holocaust Memorial Museum

Liza Zarubina itt, Németországban tökéletesítette a módszerét arra, hogyan bánjon az emberekkel annak érdekében, hogy be tudja őket szervezni.

Hogy ebben mennyire sikeres volt, jelzi a tény, hogy 1939-ben kitüntették a Vörös Zászló Érdemrenddel.

A második világháború kitörése után Moszkva az elfoglalt lengyel területekre küldte őket. Itt a férj, Vaszilij részt vett a szovjetek által elfogott lengyel katonatisztek kihallgatásában Katynban. A 20 ezer tisztet és foglyul ejtett lengyel értelmiségit 1940-ben lemészárolták az NKVD emberei, és a bestiális vérengzést a nácikra igyekeztek kenni. Christopher Andrew történész szerint Vaszilij Zarubint később tévesen gyanúsították azzal, hogy maga is részt vett a vérengzésben.

Akik ezt állították, nem mutattak fel bizonyítékot erről. Csak annyit tudunk bizonyossággal megállapítani, hogy Zarubin részt vett a kihallgatásokban.

Liza megszerzi Einstein rajzait az atombombáról

Jelizaveta Zaburina már 1936-ban is járt Amerikában, mert az NKVD és a GRU, a katonai titkosszolgálat az egyik legfontosabb célpontnak épp az Egyesült Államokat tartotta. Keresztül-kasul beutazta az országot, és igyekezett bejutni a befolyásos, véleményformáló értelmiségi, akadémiai körökbe is. Így jutott Albert Einstein közelébe. A tudóst megfigyelő más titkosügynökökkel ellentétben Liza egyszerű módszert választott: összebarátkozott Einstein szeretőjével, az orosz Margarita Konyenkovával, és még ugyanabban az évben beszervezte. Az újdonsült kém fedőneve Lucas lett.

Albert Einstein és a szeretője, Margarita Konyenkova, akit Liza Zarubina szervezett be. Forrás: Twitter

Konyenkova elmondta a barátnőjének, hogy Einstein jelentős felfedezés előtt áll.

Azt mondta nekem, hogy nemsokára végére ér egy hosszú folyamatnak, és az eredmény fontos lesz.

Ez a nagy jelentőségű felfedezés az atombomba működési elve volt. Einstein valóban beszélt a fizikai részletekről a szeretőjének, de Konyenkovának ez túl bonyolultnak bizonyult, egy szót sem értett belőle. Így a két nő képtelen volt egy értelmezhető jelentést összeállítani Einstein felfedezéséről. Ekkor Zarubina arra utasította a barátnőjét, valamilyen módon érje el, hogy felfogható magyarázatot kapjanak a fontos felfedezésről. Konyenkova addig kedveskedett Einsteinnek, amíg a fizikus le nem rajzolta egyebek mellett a bomba elvi működését. Oda akarta adni a rajzokat a nőnek, de Konyenkova csak rájuk pillantott, és így szólt:

Ne add nekem ezeket, szívem, úgyse értek belőlük semmit.

Majd elhajtott a barátnőjéhez, Liza Zarubinához, és a fotografikus memóriája segítségével, emlékezetből lerajzolta Einstein ábráit.

Az ábrák nem sokkal később egy, külföldön akkor még ismeretlen fizikus, Igor Kurcsatov asztalán landoltak Leningrádban.

Kurcsatov lett később a szovjet atombomba-program vezetője.

Sztálin az Egyesült Államokba küldi a kém-házaspárt

A szovjet diktátor 1941. októberi 13-án a Kremlbe hívatta Zarubint, és személyesen adta parancsba, hogy a házaspárnak két napon belül el kell indulnia az Egyesült Államokba. A feladatuk az volt, hogy azt figyeljék, nem készül-e Roosevelt elnök különbékére Hitlerrel.

Amerikába akkoriban eljutni hosszú és kalandos utazást jelentett. Pjotr Zarubin így mesél erről:

Először vonattal a kazahsztáni Alma Atába utaztunk (ez ma Almaty, a szerző megjegyzése). Utána egy kis repülőgéppel átrepültük egész Kínát, természetesen sok közbenső leszállással. Hongkongon keresztül érkeztünk meg Manilába, ahol több nap várakozás után egy amerikai gőzösre szálltunk fel. Ezzel a hajóval szeltük át a Csendes-óceánt. Útközben kaptuk a hírt, hogy Japán megtámadta az Egyesült Államokat Pearl Harborban.

Liza Zarubina és a férje egy óceánjárón utaznak. Forrás: Yuraya Kunin

A Manhattan-terv és Los Alamos

A támadás felrázta nem csak az amerikai közvéleményt, de az 1939-ben megalakult Uránium Bizottság, a majdani Manhattan-terv magjának tagjait is. Gőzerővel, immár lelkesen dolgoztak az atomprogram elindításán.

A Manhattan-terv megkövetelte az egész nemzet összefogását. A program csúcsán közel 130 ezer ember dolgozott a projektben, ami nem lehetett volna sikeres a hasadóanyagok nélkül, ezért létesült a hatalmas Oak Ridge-i és a hanfordi laboratórium, ahol uránt és plutóniumot dúsítottak olyan méretű csarnokokban, amelyek addig még nem épültek. A program mai áron 30 milliárd dollárba került

- mondja Alan Carr, a Los Alamos Laboratórium történésze.

Az ország különböző pontjain működő laboratóriumok mellett elengedhetetlen volt egy központi intézmény létrehozása, mert az egymástól messzire levő kutatók telefonon nem beszélhették meg a tudományos problémákat. Ehelyett kénytelenek voltak leírni az adott kérdést. Ezekért a levelekért futárok érkeztek, akik egy zárt aktatáskába tették a fontos iratot, a táskát pedig lánccal a csuklójukhoz rögzítették. Mivel a repülést kockázatosnak tartották az atomprogramban, ezért minden résztvevő, így a futárok is, vonattal utaztak.

A Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium Új-Mexikó államban. Forrás: Atomic Heritage Foundation

Ezért épült meg alig néhány hónap alatt a Los Alamos Laboratórium, ahol a kutatók végre együtt dolgozhattak, és közvetlenül megbeszélhették az atombomba fejlesztésének lépéseit, az őrjítő és lassú futározás helyett.

Be kellene jutni Los Alamosba

Liza Zarubina többször járt Los Alamos közelében, Új-Mexikó fővárosában, Albuquerque-ben és a történelmi Santa Fé városában, hogy szervezze a hálózatot. Ide csoportosította a futárokat is. Olyan sok embert mozgatott a térségben, hogy Moszkva engedélyével egy éttermet is megvásárolt, amely fedővállalkozásként működött, és biztonságos terepet nyújthatott a kémek és a kapcsolattartók majdani találkozásaihoz. A kidolgozott rend szerint a futárok viszik majd el innen a titkos iratokat Washingtonba, a szovjet követségre, illetve a New York-i szovjet konzulátusra, ahonnan diplomáciai postával jutnak el Moszkvába.

Az infrastruktúra tehát felállt, de Zarubina tisztában volt vele, hogy nem tudja megszerezni az atombomba titkát anélkül, hogy bejutna a központi atomkísérleti telepre.

Azaz, nem is nekem kell bejutni, elég, ha a már beszervezett fizikusokat küldöm oda.

J. Robert Oppenheimernek az irodájában is volt falitábla, mert megszokta, hogy így dolgozik  egyenletekkel. Forrás: Alfred Eisenstaedt

Mivel Zarubina ismerte Oppenheimert, még a háború előtti időkből, könnyen megkérhette, hogy alkalmazzon néhány, Európából menekült, antináci kutatót. Az ötlet bevált, mert Leslie Groves dandártábornok, a Manhatten-terv katonai vezetője eddigre belátta, kénytelen befogadni a programba baloldali érzelmű, akár korábban kommunista kötődésű tudósokat is, különben nem lesz atombombája Amerikának. A tudományos képzettség számított, a politikai hitvallás csak másodlagos volt. Így kerültek be Zarubina ügynökei, a beszervezett tudósok és adminisztrációs munkatársak az amerikai atombomba-fejlesztés központjába.

Az egyeten színes fotót a Trinity-tesztről, a világ első atombombájának felrobbantásáról egy amatőr fotós, Jack Aeby készítette. Forrás: Atomic Archive

Miért vállalták a kémkedést a fizikusok?

Zarubina kihasználta a kimagasló vezetési képességeit – mai kifejezéssel élve szakértője volt a people management tudományának. A programban dolgozó vagy a programhoz később csatlakozó fizikusok többsége európai zsidó családból származott, és a nácik elől menekült az Egyesült Államokba.

Pontosan ismertem az élettörténetüket, a fájdalmaikat és a félelmeiket. Az itteniek közül néhánnyal személyesen is találkoztam még Németországban.

A nácizmus és az antiszemitizmus mindennapi valóság volt az itteni atomtudósok számára. Oppenheimer több rokonát meggyilkolták a nácik. Enrico Ferminek azért kellett elmenekülnie Olaszországból, mert a felesége zsidó volt. A személyes tapasztalataik, a bosszúvágyuk arra motiválta őket, hogy mindenáron megelőzzék a Harmadik Birodalmat az atombombáért folyó versenyben - és ez kapóra jött a szovjet kémnőnek.

Az első atombomba robbanása, éppen kialakul a tűzlabda. Látható a fotón az eltelt idő és a robbanás mérete. Forrás: Atomic Archive

Zarubina abból is hasznot húzhatott, hogy a Szovjetunió az Egyesült Államok szövetségese volt, és ez csökkentette a kémkedésben résztvevők bűntudatát. Ezt egészítette ki a felelősségérzet kérdése. Sok kutató, éppen azért, mert tisztában volt a nukleáris láncreakció rettenetes erejével, aggódott az emberiség sorsáért.

Ebben a videóban korabeli felvételeket láthatnak az amerikai hadsereg által épített házakról, és a házakba telepített próbababákról, amelyeket a robbanás közelében helyeztek el, hogy az atombomba hatásait vizsgálhassák:

Más egy elméleti kutatással foglalkozni, és bebizonyítani a tudományos igazságunkat, és más létrehozni egy olyan erőt, amely az emberiség pusztulását is okozhatja. Úgy hitték, ha csak egyetlen országnak van atomfegyvere, az diktatúrához vezet a világban, de ha egy másik ország is rendelkezik atombombával, az kiegyenlíti majd a helyzetet, és nem kell majd tartani a nukleáris fegyver bevetésétől

- mondja Alan Carr történész. 

Klaus Fuchs például, a Nagy-Britanniából érkezett tudós, aki több ezer oldal tudományos anyagot lopott ki a szovjeteknek a laboratóriumból, visszautasította a pénzt, amit a kémkedése elején felajánlott neki a szovjet tartótisztje.

Ez sértés! Nem a pénzért teszem!

Alan Carr szerint a kutatók egyike sem akarta, hogy valaha bárki is atombombát használjon.

Voltak, akik azt remélték, hogy hátha lehetetlennek bizonyul az atombomba létrehozása. Mások addig tartották fontosnak a munkát, amíg el nem készül a bomba, de azt hitték, hogy az elnök sosem fogja bevetni az atomfegyvert. Nem akarták, hogy a bombát ledobják egy városra. Ugyanakkor azt is látták, hogy ha ezt megteszik, az sok ezer vagy százezer ember életét menti majd meg, mert véget vet a háborúnak. Ilyen gondolatok között őrlődtek.

A szakértők szerint mindezt kifejezik a korabeli fotók is Oppenheimerről, akiknek az arcán gyakran látni tűnődést, távolba nézést, szomorúságot és kétségeket.

Zarubina a Los Alamos-i működése alatt is többször találkozott Oppenheimerrel. Nem ő maga környékezte meg, hanem – ahogy Nolan filmje ezt pontosan bemutatja –, egy közvetítőt, Haakon Chevalier-t, a Princeton Egyetem egy kutatóját használta arra, hogy megtudja, Oppenheimer hajlandó lenne-e kutatási anyagokat továbbítani a szovjeteknek. A Manhattan-terv tudományos vezetője visszautasította a kérést.

Az elnöknek kell meghoznia a döntést arról, hogy átadjuk-e az eredményeinket a Szovjetuniónak. Ameddig ez nem történik meg, a titkos információk átadása árulás!

A következő videón az első, kísérleti robbantásról szóló tudósítást láthatják, ez volt a Trinity-teszt az új-mexikói sivatagban:

 

Ezzel együtt Oppenheimer nyíltan kifejezte a véleményét az aktuális politikai kérdésekről, és gyakran olyan kritikusan beszélt az amerikai kormányról, hogy Zarubina attól tartott, le fogják váltani. Márpedig az NKVD-nek éppen arra a szabad, nyílt légkörre volt szüksége Los Alamosban, amely lehetőséget adott a kutatási kérdések nyílt megbeszélésére, vagy a szabad véleménynyilvánításra a közösségi programokon. Ha egy merev, katonai vezetőt helyeznének a helyére, aki bevezeti a katonákra jellemző paranoid titkolózást, az rombolná a szovjet hálózat eredményességét.

Robert Oppenheimer, akit az atombomba atyjának neveznekForrás: Daily Mail

Ezért Zarubina igyekezett megvédeni Oppenheimert saját magától. Sosem kérte nyílt állásfoglalásra politikai kérdésekben, és igyekezett figyelmeztetni a tudóst a vehemens nyíltságának kockázataira

Szovjet kémek az amerikai atombomba-programban

A már említett Klaus Fuchs (szovjet fedőneve Rest, majd Charles) volt az első fizikus, aki lebukott, de már jóval a világháború után. Fuchs Nagy-Britanniából érkezett Amerikába, és korábban a brit atomfizikai kutatásokról tájékoztatta – önként – a szovjet titkosszolgálatot.

Klaus Fuchs Los Alamos-i belépőjének fotójaForrás: Wikipedia

Amikor a britek „kikölcsönözték" az Egyesült Államoknak, az NKVD évekig nem találta Fuchsot, és csak nagy nehezen sikerült a nyomára bukkanni Los Alamosban. Onnantól fogva az amerikai atombomba, majd hidrogénbomba titkait továbbította Moszkvának. A háború után visszaköltözött Nagy-Britanniába, ahol egyre inkább depresszióssá vált az árulása miatt. Végül bevallotta egy barátjának, hogy kémkedett. 1950-ben 14 év börtönre ítélték. 9 év után szabadult, ekkor az NDK-ba költözött. A hidrogénbomba atyja, Teller Ede a közvélemény előtt igyekezett mérsékelni Fuchs kémkedésének jelentőségét.

Nem adott sok fontos információt a szovjeteknek. Nélküle is hamar rájöttek volna arra, hogyan kell hidrogénbombát építeni.

Az alábbi felvételen egy szovjet hidrogénbomba robbanását láthatják:

A világ évtizedekig abban a hitben élt, hogy Fuchs volt az egyetlen beépített ügynök Los Alamosban. 1995-ben azonban az amerikai kormány nyilvánosságra hozta a Venona fedőnevű, korábban szupertitkos kémelhárítási művelet részleteit, amely 1943 és 1980 között folyt. Így derült ki 50 évvel később, hogy Fuchson kívül voltak más szovjet kémek is az atombomba-programban.

Theodora Hall 18 évesen diplomázott a Harvard Egyetemen. Azért kémkedett a Szovjetuniónak, mert azt hitte, hogy így nem alakul ki fegyverkezési verseny. Forrás: Wikipedia

Theodore Hall (szovjet fedőneve Mlad), a tizenéves zseni, aki 18 éves korában diplomázott a Harvardon, és akit azonnal szerződtettek Los Alamosban, szintén az Albuquerque-i étteremben adta át a titkos iratokat a tartótisztjének. Ő volt az, aki a programban az egyik legfontosabb folyamat, az ún. implózió kalkulációit készítette. Hall kicsempészte a szovjetek számára a Fat Man (Kövér ember) nevű plutóniumbomba részletes rajzait, sok más titkos kutatási adat mellett. Hall anyagait Saville Sax, harvardi szobatársa vitte el a szovjeteknek.

A Venona-hadművelet egyik, korábban titkos irata. Az FBI feltörte a szovjet diplomáciai táviratok kódját, és ezekből a táviratokból sikerült megállapítani Theodore Hall kilétét, Forrás: CIA

Mindkettejük neve szerepelt az FBI által feltört szovjet titkos táviratokban. Hall-t 1951-ben többször ki is hallgatták, de nem emeltek vádat ellene. A testvére, Edward Hall őrnagy ugyanis az amerikai légierő ballisztikus rakétaprogramjának egyik vezető mérnöke volt. A légierő tábornokai nem akarták elveszíteni az egyik legfontosabb emberüket, ezért személyesen az FBI igazgatójánál, J. Edgar Hoovernél jártak közben a nyomozás leállítása érdekében.

Harry Gold, az egyik futár letartóztatása. Forrás: Posterazzi

Harry Gold, Fuchs futára, akinek Arno volt a szovjet fedőneve, semmilyen tudományos szerepet nem játszott a kémkedésben, de az ő vallomása alapján találták meg David Greenglass-t (szovjet fedőneve Kalibr), egy technikust, aki az Oak Ridge-i atomkutató központban dolgozott. Greenglass-t a sógora, Julius Rosenberg (szovjet fedőneve Antenna) szervezte be.

Fiatal voltam, nagyon éretlen és ostoba, de jó kommunista

- mondta erről később Greenglass.

David Greenglass bilincsben. Ő juttatta villamosszékbe a Rosenberg-házaspárt. Forrás: Tampa Bay Times

A férfi részletes vallomást tett az FBI-nak. Eszerint a sógorának, Julius Rosenbergnek adta át a titkos anyagokat, amelyek legépelésében gyakran segített a testvére, Rosenberg felesége, Ethel. Rosenberg a legépelt anyagokat adta tovább a szovjeteknek. A részletes beismerő vallomásért cserében Greenglass enyhe ítéletet kapott, míg a Rosenberg-házaspárt kivégezték. A történészek szerint a feleség. Ethel halálos ítélete egy kommunista koncepciós perre emlékeztet, mivel ő semmiképpen nem követett el olyan súlyos bűncselekményt, mint a testvére, Greenglass, a férje, Julius Rosenberg, vagy még inkább Ted Hall.

Az alábbi videón a Rosenberg-házaspár peréről láthatnak korabeli filmhíradót:

 

Ma sem tudni, hány kém dolgozott a szovjeteknek a Manhattan-terv idején

George Koval amerikai mérnökről (szovjet fedőneve Gyelmar) a halála után, 2006-ban derült ki, hogy a Manhatten-tervben a szovjeteknek kémkedett. Ekkor ugyanis Vlagyimir Putyin elnök maga tisztelgett Koval emléke előtt, és poszthumusz kitüntette az Oroszország Hőse címmel. Az orosz védelmi minisztérium pedig közölte, hogy az első szovjet atombomba a Koval által lejegyzetelt és kijuttatott specifikációk alapján épült meg.

George Koval középen ezen a családi fotónForrás: Times of Israel

Rajtuk kívül Russell McNutt, Clarence Hiskey, Oscar Seborer, Alan Nunn May és Bruno Contercorvo is része volt a szovjet kémhálózatnak, közvetlenül Los Alamosban.

 

Pjotr Zarubin így beszél erről:

Az anyám 22 ügynökkel tartotta a kapcsolatot. Egyik sem ismerte az igazi nevét.

A belső kémhálózatot sok más ügynök segítette kívülről, pl. Morris és Lona Cohen, egy újabb házaspár. Liza Zarubina a férjet, Morrist bízta meg a Los Alamos körül működő kémhálózat vezetésével, míg Lona futárként dolgozott.

A Cohen-házaspárt a brit titkosszolgálat buktatta le 1961-ben. 8 év börtön után fogolycserével szabadultak, ekkor a Szovjetunióba költöztek. Forrás: Origo

Lona Cohen egy alkalommal észrevette, hogy FBI-ügynökök állnak az Albuquerque-i pályaudvar peronjainál és minden utas táskáját ellenőrzik. Ezért a vécében egy papírzsebkendős dobozba rejtette a nála levő rajzokat és számításokat. A vonatnál megkérte az egyik nyomozót, hogy tartsa a dobozt, amíg kinyitja a retiküljét ellenőrzésre. Az ellenőrzés után szándékosan az ügynöknél hagyta a dobozt, és felszállt a vonatra. Egy perc múlva már futott is utána a férfi, és udvarias mosollyal átnyújtotta a dobozt a frissen kicsempészett atombomba-rajzokkal együtt.

A Fat Man (Kövér ember) nevű bomba, amely elpusztította Nagaszakit. Forrás: Global Zero

A házaspár a legnagyobb titokban hagyta el az Egyesült Államokat 1950-ben, majd egy lengyelországi kitérő után Londonba költöztek. Itt buktatta le őket az MI5 1961-ben. 10 éves börtönbüntetést kaptak, de nyolc évvel később fogolycserével szabadultak és a Szovjetunióban telepedtek le.

Ezek azok a nevek, amelyek részben az FBI nyomozásai, részben más események nyomán nyilvánosságra kerültek. Történészek szerint ugyanakkor sokkal több kémnek kellett lennie, mert az ellopott tudományos iratok száma több tízezer oldalt tesz ki. Oroszország George Kovalt leszámítva máig nem kommentálja az amerikai atomprogramba beépített kémek személyéről szóló híreket.

Feljelentés, kitüntetés, válás, különös halál

1943-ban az FBI igazgatója, J. Edgar Hoover kapott egy névtelen levelet, amely név szerint, kémként említett több szovjet diplomatát, pl. Vaszilij Zarubint is. Zarubint náci kettős ügynöknek nevezte a levélíró, Lizát pedig japán kettős ügynöknek. Az FBI komolyan vette a levelet, és elkezdték figyelni a házaspárt.

A feljelentő levél, amelyet J Edgar Hoover, az FBI vezetője kapottForrás: FBI

Vaszilij nemsokára fekete pontokat kapott az NKVD személyzeti igazgatóságán, mert többször dührohamban tört ki diplomáciai eseményeken, sőt, amerikai kormánytagok jelenlétében kimondta több szovjet ügynök fedőnevét.

Amiért azonban hazarendelték, az egy újabb levél volt, egy Vaszilij Mironov nevű ügynöktől, egyenesen Sztálinnak címezve. Ebben az állt, hogy Zarubin összejátszik az FBI-jal.

A kommunista diktátor azonnal Moszkvába rendelte a házaspárt és Mironovot. Pavel Szudoplatov, a GRU tábornoka szerint fél évig tartott Zarubinék átvilágítása és az amerikai működésük ellenőrzése.

A vizsgálat felmentette Vaszilijt és Jelizavetát, sőt, Liza megkapta a Vörös Csillag Érdemrendet, Mironov ellen pedig eljárás indult rágalmazás miatt. A tárgyalásán kiderült, hogy ő írta a Hoover FBI-igazgatónak is írt feljelentő levelet is. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy az ügynök skizofréniában szenved, ezért kényszergyógykezelésre ítélték a Gulág egy pszichiátriai börtönében. Innen 1945-ben információkat akart kicsempészni a katyni mészárlásról az amerikai nagykövetség számára. Miután lebukott, rövid tárgyalást követően kivégezték.

Az alábbi videón a világ legnagyobb bombájának, a szovjet Cár bombának a felrobbantása látható. A felvételek titkosságát a kétezres években oldották fel:

Vaszilij Zarubint vezérőrnaggyá léptették elő a háború után, és magas pozícióba jutott: ő lett a külföldi hírszerzés helyettes vezetője. Liza alezredesi rangban dolgozott az állambiztonsági minisztérium, az  MGB 8. szekciójában, amely az Egyesült Államokkal foglalkozott. 1946-ben rendelkezési állományba helyezték, majd 1953-ban rövid időre újra szolgálatba léphetett, a belügyminisztérium szabotázsellenes osztályán. Sztálin halála és Lavrentyij Berija bukása után végleg elbocsátották.

Zarubinék elváltak az 1950-es évekbenForrás: Press Try

Vaszilij Zarubin 1972-ben halt meg. A temetésén részt vett Jurij Andropov, a KGB vezetője, aki ezt mondta Zoja Zarubinának, Vaszilij első házasságából származó lányának:

Az egész KGB felvonulhatott volna, mindenki jönni akart, hogy elbúcsúztathassuk az édesapját, mert nálunk mindenki tisztelte és nagyra tartotta őt. De sajnos nem engedhettem meg, mert a külföldi ügynökök ott állnak a temető bejáratánál és mindenkit lefotóznak.

Vaszilij és Liza ekkor már nem voltak házasok. A háború után eltávolodtak egymástól, és a nő végül elhagyta a férjét. Hozzáment egy másik kémhez, Leonyid Ejtingonhoz, aki pl. Pekingben volt főkonzul. A férfit az 1950-es években letartóztatták, majd Sztálin halála után kiengedték a börtönből, de már nem térhetett vissza az állambiztonsági szervezetekhez.

Jelizaveta Zarubinát kitüntették az 1970-es években. Forrás: Yuraya Kunin

Liza, aki felépítette minden idők legsikeresebb szovjet kémhálózatát az amerikai atombomba-fejlesztés központjában, 1987-ben halt meg Moszkvában. Leesett egy buszról.

FEL