IRODALOM

Szepes Erika

Jog a rosszkedvre – avagy az aktuális Petri

Lengyel József

WENGRAF

Büki Mátyás

Dialógus és belső monológ

Krudy Gyula

Kóbor Tamás Budapest regényírója

Szerb Antal

Gondolatok a könyvtárban

kis LANT

Elkésett vezeklés… – Rudnai Gábor költő emlékére

Lengyel József

Ferdinánd híd

Kabos Ede

Szent ujjak

Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna

Három kritika Kóbor Tamás ‘Aszfalt’-járól

Balázs Béla

Ady Endrének

Kiss József

A Knyáz Potemkin

Hunyady Sándor

Olasz vendéglő

Hrotko Larissza

Berdicsev, Treblinka, Élet és sors

Hrotko Larissza

Bölcs Salamon legszebb „Éneke” spanyol nyelven

Arkagyij Gajdar

Önéletrajz

Iszaak Babel

GEDALI

Aszlányi Károly

Négy vers

Devecseri Gábor

Bikasirató

Büki Mátyás

Két vers

Szép Ernő

Mit tettetek velem

Déry Tibor

Vidám temetés (részlet)

Gelléri Andor Endre

Hűvösvölgyi nászutasok

Orbán Ottó

1944 karácsonya

Kartal Zsuzsa

Vallomás az ifjúságról

Ignotus Hugó

HELTAI

Hatvany Lajos

KATEDRA NÉLKÜL

Füst Milán

A HOLDHOZ

Molnár Ákos

A vihar elvonul

Lányi Pál

álomprés

Molnár Andrea

Impressziók egy „angyali” románcról

Kóbor Tamás

Az angyal

Tamás Lichtmann

Károly Pap als Repräsentant der ungarisch-jüdischen Literatur

Lévai Katalin

Edelman Liza hagyatéka

Fintor Fruzsina

Simon Judit büntetése és megváltása

Benedek István Gábor

Paul Newman, avagy Neumann Pali

Fintor Fruzsina

Makai Emil költeménye a kinyilatkoztatásról

Eva Reichmann

Wie viele Leben hatte Heinrich Heine?

Tom Moore

Julius Fučík: hős vagy áruló?

Mohai V. Lajos

Esszé az írói helytállásról

(Száz éve született az Iskola a határon írója)

Kiss Endre

Italo Svevo és az Osztrák-Magyar Monarchia

Bacsó Beáta

Örkény Hódolat Kafkának c. ciklus novellái a kafkai látásmód és a kierkegaardi irónia fogalmán keresztül

Kóbor Tamás

A szeretetre méltó ember

Andreas Herzog (Leipzig)

"Zwischen Assimilation und Judentum"

Dávid András

úr ír

Pálos Zsófi

Egy szó, mint száz

Dávid András

nevek

Dávid András

dóremi

Bíró Lajos

A Bazini zsidók

Albrecht Betz

„Renegátok” száműzetésben

Szabolcsi Miklós

JÓZSEF FARKAS : Rohanunk a forradalomba

Füst Milán

A Mississippi

Kassák Lajos

Pétervár

J. D. Salinger

Ficánka bácsi Connecticutban

Szomory Dezső

A Sapho üdvözlése

Kóbor Tamás

Jani és Juczi

Sik Sándor

A bánya

Vas István

Ikrek hava – Radnóti Miklós kisregénye

Krúdy Gyula

Kóbor Tamás az újságíró

Bródy Sándor

Önéletrajz

Gábor Sámuel

Sinkó Ervin és Iszaak Babel: Moszkva, 1935–1937

Kemény Simon

Miért hazudnak az emberek?

Salamon Ernő

Mindmáig békétlenül

Büki Mátyás

egy fénykép kapcsán (lásd Götz Aly)

Sükösd Mihály

Álom és parabola

Fenyő László

A kor, amelyben élek

Balázs Béla

Mosolygó Tündér Ilona meséje

Dutka Ákos

Hajók ha találkoznak

Sárközi György

Fölfelé

Somlyó Zoltán

Sikátori ballada

Büki Mátyás

ad Sorstalanság

Komjáthy Jenő

Palágyi Menyhértnek

Gelléri Andor Endre

A szállítóknál

Vasy Géza

rejtett vízjel

Szenczei László

KARÁCSONY BENŐ

Dávid András

FELHŐ

Surányi András

őszi mozaikok

Büki Mátyás

egyenes adás

Kiss Endre

A zsidó fiatalember története

Franz Kafka

A nyolc oktávfüzet

Fintor Fruzsina

Makai Emil és a Tóra Örömünnepe, avagy a hittől való távolodás kritikája

Szabó Dália Hadassa

A 19. századi dániai zsidó élet ábrázolása
Henrik Pontoppidan Szerencsés Péter című regényében

Palágyi Lajos: VAJDA JÁNOS SÍRJA

Palágyi Lajos: VAJDA JÁNOS SÍRJA

A temetőbe vitt utam. Hisz ott van
Mind a jeles, ki társul fogadott,
A temetőben alszik megnyugodtan,
Ki honfi-hitből nékem részt adott.

Ah, holtak országában kell keresnem
Hazám, a te leghívebb fiadat,
Aki élők közt már kétségbeestem,
A holt tán nékem újra hitet ad…

És járok sírról-sírra tétovázva,
Hány emlékmű, megannyi palota,
Alkusz vezérek büszke síri háza,
Kétszínű bölcsek márvány-csarnoka.

Csupán a költő sírját nem találom,
Nincs rajta emlék, messze csillogó,
Tart az irigység túl a bús halálon
S feltámadást sem várhat már a jó.

Immár e lét kéjével be nem éri,
Kié ma minden földi jutalom,
A holtak dicsőségét is kibérli
Magának a telhetlen hatalom.

Hogy túl a síron se enyészszen fénye
Annak, ki földön rangban fényeleg:
Álljon jel nélkül a nagyok erénye,
Késő kegyelet se találja meg.

Oh költő, én hitért jövék ki hozzád
S még fájóbb kétség támad szivemen.
Lám a jövő, melynek zászlóját hordád,
Ledérebb, mint volt egykor a jelen.

Egy vigaszod volt, mig a földön éltél,
Hogy a halál majdan jutalmat ad,
S lám, gyarlóbb a kor, mit javítni véltél,
Élőt száműz, halottat megtagad.

Mi adjon hát erőt, hitet szivemnek?
Hogy’ járjam meg utam másik felét?
Jeltelen sírját látva mesteremnek
És álnagyok hivalgó sírjelét.

Mi vigasztaljon, oh mi bátorítson?
Körültekintek… Dermedt téli táj…
Nincs fény az égen, nincs virág a síron.
Egykép kietlen élet és halál.

De ime hallom, lelkem dermedt csendjén
Egyhangún hogy döng, mint az óra-mű:
Nyugodj meg, ember, bús hazádnak rendjén,
Halál után sem vár díjat, ki hű.

Csak halad útján semmit sem remélve
S mégis szünetlen a tökély felé,
Megy egyenest, mert nem tud lépni félre,
S mert komor végzet ekkép rendelé.

Fintor Fruzsina

Egy magyar zsidó költőről

BALÁZS BÉLA HONVÉDTIZEDES NAPLÓJA- pdf !

LÉLEK A HÁBORÚBAN

Faludy György

Tanuld meg ezt a versemet

Lénárd Sándor

RÓMÁBAN, 1938

Pálos Zsófi

Hogyan alijázzunk fájdalommentesen

Kiki Roller

Na de mi van a csokoládégyárral?

Kiki Roller

NAGYPAPA HÁBORÓBA MEGY

Kiki Roller

Hogy’ lettem roller…

Bacsó Beáta

A „felelős ember” egzisztencialista fogalma Karinthy Frigyesnél

Kiki Roller

ki-ki válik

Fintor Fruzsina

VESZÉLYBEN A HON!

Büki Mátyás

Olvasónapló (hommage à Sorstalanság)

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT