EMLÉKEZET

Szamuely Tibor

A németországi fasizmus történelmi előzményeiről és ideológiájáról

Kárpáti Judit

A gyógyítás metafizikája a hagyományos zsidó forrásokban

Varró Mária

A budapesti egyetem orvoskarára 1920 őszén felvett hallgatók tanulmányi előmenetele

Kiss Endre

A Halhatatlan hadsereg

A.Gergely András

A „homo fascistus” erőtere a scuola ebraica válaszával

Gedenken an adventistischen Judenretter in Ungarn

Ságvári Ágnes

Népfront és proletárdiktatúra

Geréb Anna

Fish úr, a mutatványos mozis

Benedek István Gábor z’cl

Miskolc, Zsidó utca ’46 (részlet)

Raab Andor

A cionizmus a világháborúban

Alastair Lockhart

Ukraine and the Promised Land: Ivan Franko, Theodor Herzl and the Figure of Moses

Molnár Andrea

Rendhagyó elmélkedés a Tanakh biztonság-képéről

Kiss Endre

Az emlékezet új mutációja

Löw Lipót

„A zsidóügyről” 1844-1847

Gergely Anna

A zsidók kiűzése Székesfehérvárról 1848-ban

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

Prágai írók és belzi chászidok

Janusz Korczak:

NAPLÓ

Shmuel Ettinger:

A modern zsidó történelem fő irányai I.

Fintor Fruzsina:

A pestis alatti zsidó ábrázolás vázlata, avagy az emberi gondolkodásmód képi emlékei

Békeffi István:

Két úr a Gestapótól

Hrotkó Larissza:

Jiddis, de nem Solom Alejhem

Rose Proszowski:

Der Beginn des Progressiven Judentums in Deutschland und seine Auswirkungen auf Amerika

Dávid András:

Szökés az akkói börtönből

Róbert Péter:

A leghíresebb Hofjude

Róbert Péter:

Hadiérettségi mint szükségmegoldás

Antal Gábor Önéletírása:

„Egy köznapi élet bizonyos vonásai”

Deutsch Gábor:

Egy törött sírkő titka

Szécsi József:

Holokausztról nemzsidóknak

Róbert Péter:

Reviczky Imre helytállása

A magyarországi cionista szervezetek zsidó menekülteket segítő tevékenysége Magyarország német megszállása előtt

A baracskai zsidóság emlékezete

Deutsch Gábor z’l

Zörög a Haraszti

Gunst Péter:

Önéletrajz

Radnótira emlékeznek:

Az ifjúságot jelentette…

Dávid András

A levelezőlap

Katarína Hradská

Fleischmann Gizi tevékenysége a szlovákiai zsidók deportációja idején

A.Gergely András

Motívumok, angyalok, judaizmus

Komáromi Sándor

Reprezentáns kortársak problematikus múlttal a háború utáni Nyugat-Németországban: a német múltfeldolgozás újabb eredményei

Mezei Gyula

Szakfelügyelet – szaktanácsadás

Haraszti György

Trapéz a lejtőn

F. Tóth Benedek

Szobrot állítottak Szepesi Györgynek

Báró Szterényi József

Régmúlt idők emlékei (részletek)

Ford.: Büki Mátyás

Mikor van valójában vége a szenvedésnek
Ilse Weber, (1903-1944), az írónő és komponista

Diner-Dénes József

Nagybirtokok Magyarországon a Habsburgok megjelenéséig

Kiss Ágnes:

Kóbor Tamás

Leon Blum:

Memories of the Dreyfus Affair

Fintor Fruzsina:

Galícia az I. világháborúban Gábor Andor szemével

Shmuel Ettinger:

A modern zsidó történelem fő irányai II.

Rudolf Dániel /divany.hu/

Mesés gazdagságban élt a magyar képhamisító, aki még Picassót is átverte

A.Gergely András:

A humanista Bálint Györgyről
– a közlésszabadság toronyőréről

Molnár Andrea:

Szemelvények a zsidóságot érintő középkori francia literaturából

Hrotkó Larissza:

Durchbruch des Fundamentalismus und ein neues Gesicht der Orthodoxie im Judentum Ungarns

Friedmann Sándor:

Emlékezzünk, hogy felejteni tudjunk

Mose Golan:

A Kasztner-ügy történelmi torzításainak jelentősége

Kiss Endre:

A folyamat maga…

A Ködkárpit és a kirekesztés körei

Szilágyi Erzsébet:

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyes eseményei Bondy Hermann emlékezetében

Blum Zoltán:

Szamosújvár, Románia,emlékek
Interjú egy Szamosújvári holokauszt túlélővel

Valachi Anna:

Szépen kimondatni a rettenetet
Virág Teréz múltvallató szeretet-terápiája

Róbert Péter:

A Budapesti zsidó ellenállás

Hetvenöt éve történt a Maros utcai tömeggyilkosság

Hangaszálak

Molnár Andrea

A sajátos francia antiszemitizmus egy kiáltványáról

Deutsch Gábor) z’l

Wallenberg és kortársai

Szabó Miklós

Az 1901-es egyetemi „kereszt-mozgalom”

Amir Eshel

Az egyén lelkiismeretéről

Pozsony Ferenc

Székely szombatosok

KoPé

Vallomások a holtak házából

A.Gergely András

Történeti megszállásprogramok, kelet-nyugati pogrom-ideológiák

Gavril Birtas

Az Antifasiszta Demokratikus Arcvonal kezdeteiről

Vadász Sándor

A Dreyfus-ügy legújabb irodalmáról

Róbert Péter

Az Egyenlőség első két évtizede

Gáll Ernő

Az újraolvasandó Otto Bauer

Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsa

Kóbor Noémi

Nádor Éva

Mendelssohn és a zsidó asszimiláció

Jabotinsky Vladimir

Az alexandriai menekülttábor

Lengyel József

Hazatérés előtt

Róbert Péter

Zsidók az 56-os forradalomban

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

Bokharai (Buharai) zsidók

Haász János

Eddig ismeretlen József Attila-vers került elő

Ábrahám Vera

Dr. Herskovits Mózes a Magyar Zsidó Szemlében,
és töredékek egy hitközség életéből

Pataki Ferenc, az ország leghíresebb fejszámolóművésze

Szabó Attila

Professzor Dr. Gergely Judith z’cl

Domán István z’cl

Megnyerhették (volna) a világot…

Nurit Eldar – Tóth Sándor:

Egy elfelejtett cionista embermentő:
Komoly Ottó

 

Berényi Zsuzsa Ágnes:

Titkos-rendőrségi jelentés a Martinovics páholyról

Gergely Anna:

„Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthat nekem”
Klein (Kemenes) Sándorné (1919- 2017)

Róbert Péter:

Koronavírus – spanyolnátha

Oláh János:

Egy „angyal” egykor és ma
Az Engel család felemelkedése, nagysága és…

Heimer György:

Hős vagy áruló?
(Kasztner Rezső lezáratlan tragédiája)

Nyáry Krisztián:

Michnay Gyula – a recski tábor bátor foglya

Páll Edit:

Fiume és Trieszt magyar zsidó emlékei

A zsidó család a XXI. század elején, Magyarországon

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT