emlékezet

KoPé

Vallomások a holtak házából

2023.02.25.

2007. április 4-e - az idősebbek körében nem kis remineszcenciát keltő dátum - esőre hajló délutánján eléggé bizsergető hatású helyre hívott a díszes meghívó, melyet a Corvina Kiadó és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára küldött.

Könyvbemutatóra invitált a lap, olyan kiadványéra, amely egyetemünket több szinten is érinti. Egyrészt professzoraink publikációja, másrészt a zsidósággal is kapcsolatos.

A Levéltár Eötvös utca 7-beli aulájában tartották délután 4 órakor - stílusosan - az OR-ZSE tanszékvezető egyetemi tanára, Dr. Haraszti György által szerkesztett legújabb kötet bemutatóját.

Vallomások a holtak házából címmel jelentette meg a Corvina Kiadó Ujszászy István vezérőrnagynak (vitéz Ujszászy István, Nagykőrös, 1894. augusztus 30. - ?), a VKF.2 ügyosztály hajdani vezetőjének az ÁVO fogságában írott feljegyzéseit. Ujszászy István vezérőrnagy, a Karády Katalinnal folytatott románca miatt ma is ismert titkosszolgálati tiszt vallomása a 40-es évek politikájába és a közszereplők magánéleti eseményeibe enged bepillantást. A közreadás, a kísérő tanulmányok és jegyzetek három kiváló történész, Haraszti György, Kovács Zoltán András és Szita Szabolcs munkája.

A könyvbemutató a hazai történészek és a rokon szakmák számottevő érdeklődése közepette zajlott le, akik teljesen megtöltötték az aula ülőhelyeit, sőt igen sokan állva hallgatták a nemcsak szakemberek, hanem a laikusok számára is érdekfeszítő laudációt, konzultációt és történelmi elbeszéléseket, melyeket a megjelentekből a máig is titokzatos Ujszászyval kapcsolatos tisztázatlan tények váltottak ki.

 

A közönség soraiban láthattuk neves történészeket, így Varga Lászlót, Rainer M. Jánost, Szakály Sándor, Somogyi Éva, Pók Attila, kortárs szemtanut (Kornis Pál) ..., stb., írót - Spíró György - , politikust (Fónagy János), filozófust (Heller Ágnes), az ÁSZ elnökét (Kovács Árpád), tv riportert, és még igen sokan a "cég" tagjai közül, katonák és nyugalmazott főtisztek, nagy érdeklődést mutatva a könyv iránt, tisztelte meg jelenlétével a helyet.(pl. Dr. Tömösvári Zsigmond nyugalmazott dandártábornok)


Haraszti György

A bemutatót a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, Gyarmati György, nyitotta meg. Elmondta, hogy a könyv több év és történész kutató-feldolgozó munkáját tartalmazza - a három jeles történész (Haraszti György, Kovács Zoltán András és Szita Szabolcs) közül csak az első kettő jelent meg a bemutatón, mivel Szita prof. (többek között az OR-ZSE oktatója, Doktori iskolájának egyik vezetője) hivatali ügyben sopronban tartózkodik - és átadta a szót Haraszti Györgynek a kötet szerkesztőjének. Ő néhány szóban ismertette az összeállítás keletkezését, megemlítve a másik két jeles történész és Szakály Sándor lektor érdemeit is, majd felkérte Ormos Mária történész professzort a könyvről szóló előadásának megtartására.


Gyarmati György

Ormos Mária

 

A professzor asszony, a korszakkal foglalkozó számos mű szerzője - mint ahogy az előadás szövegéből látható - nem magát a művet ismertette, hanem kritikai megjegyzéseket és történelmi magyarázatokat fűzött a kötet alapanyagául szolgáló eredeti Ujszászy feljegyzések tartalmához és keletkezésének kiváltó okaihoz és befolyásoló körülményeihez. (az előadás ide kattintva olvasható)

 

Ezután a szerkesztő fűzött néhány kiegészítő megjegyzést a kötethez, illetve mondott el néhány Újszászyval kapcsolatos, a kötetben nem szereplő, de közszájon forgó, illetve egyéb feldolgozásokban részleteiben már ismert anekdotaszerű történetet.

 
Kornis Pál történész,
aki személyesen őrizte
Ujszászyt

Végezetül a hallgatóság intézett kérdéseket a történészekhez, melyeknek legnagyobb része Újszászy életének máig sem ismert legutolsó részeivel, valamint elhalálozásával volt kapcsolatban. Haraszti egyik válaszában elismerte, hogy nincsenek ismert dokumentumok a vezérőrnagy halálával kapcsolatban, de legalább három elképzelhető változat forog a történészek között erről. Talán a volt szovjet levéltárak megnyitása után remélhető, hogy részletesebb adatokkal rendelkezünk majd erről.

 

 

Az ismertető, a kérdések és válaszok majdnem másfél órát tartottak, mely után a Kiadó vezetője vendégelte meg a megjelenteket némi üdítővel és harapnivalóval.

A közönség ezután több részre szakadva sokáig maradt a helyszínen, egymással megbeszélve a hallottakat és újabb adalékokat cserélve a témáról.


Ujszászy István vezérőrnagy

 

Ami Újszászynak a zsidókkal kapcsolatos tevékenységét illeti, Benedek István, Gábor a népszerű BIG szerint két - valószínűleg valós - esemény örökíti ezt meg.

 

 

 

 
Egy Karády plakát

Az egyik, amely az Ujszászy tábornok figurája körüli misztikumot csak növelte, a kor ünnepelt filmszínész-énekesnőjéhez, Karády Katalinhoz fűződik, akit Ujszászy el is jegyzett, s a háború utáni házasságukat tervezték. Karády állítólag a tábornok segítségével zsidó szövegíróját mentette ki a munkaszolgálatból. A sztorit a Bacsó Péter által készített Hamvadó cigarettavég című, Karády Katalinról szóló film is ismertté tette, mert az a - iratokkal nem igazolt, csak a szereplő által mesélt - történek szerepel benne, hogy Karády, Ujszászy segítségével mentette ki a munkaszolgálatból "neves" szövegíróját, a később Kossuth díjas G. Dénes Györgyöt, eredeti nevén Guttmann Dénest, becenevén Zsütit. Állítólag (Benedek István Gábor kutatása) Újszászy a keleti frontra külön harci járművet küldött Zsütiért. Nem mellékes Újszászy jobb megismerése érdekében, hogy a tábornok állítólag nem csak Zsütit, hanem egyúttal hét másik zsidó munkaszolgálatos életét is megmentette ezzel a kocsival. (Érdekességképpen: A Knesszet 1953-as törvénye alapján a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a vészkorszak alatt tanúsított hősies, humanitárius tetteiért 2004. decemberében a "Világ Igaza" kitüntetést adományozta Karády Katalinnak.)

 

Bacsó Pétertől megkérdezték:- Mi lett Újszászi sorsa?
- Őt a németek átadták az oroszoknak, akik felszabadították, elvitték Moszkvába, s ott a KGB tanácsadója lett. Aztán hazajött, és az ÁVH-s Péter Gábornak dolgozott. Egyszer csak eltűnt. Valószínűleg agyonlőtték...

A másik történet szerint 1943 közepén Horthy személyes parancsára megszervezte a Gestapo körözési listájának élén álló, a bochniai gettóban bujkáló belzi csodarabbi, Áháron Rokéách, és testvére, Mordecháj kimenekítését a német megszállás alatt álló Lengyelországból. A két rabbi szakállát és pajeszát leborotválták, és elfogott orosz tábornokoknak álcázták őket, mint akiket Budapestre szállítanak kihallgatásra. Megérkezésük után még nyolc hónapon keresztül, 1944. januárjáig bújtatták őket, végül a két szökevény a szükséges iratokkal ellátva, a Románián át Törökországba induló Orient Expresszen hagyta el az országot.

 

FEL