emlékezet

Kiss Endre

Werner Hoffmann

Der Gegensatz von Hoffnung und Wirklichkeit als Triebkraft des sozialen Denkens

2023.09.21.

 

 

Antinómikus és paradoxan ontológikus kiindulópont

A másik világ

Annak megvan az ontológiája, megvan a maga helye az e világ mellett, attól függetlenül, hogy éppen azoknak az üres helyei ki vannak-e töltve tartalommal vagy nem

 

Ez a kérdés általános jelentőségét húzza alá. Ebbe épül bele a messianizmus általános kérdése.

 

A másik világ gyorsítása, erőltetett előrehozatala, voluntarisztikus előidézése

 

A messianizmus tehát nem periférikus jelenség, annak ellenére, hogy történelmileg viszonylag ritka eset, hogy a messianizmus meghatározója a politikának vagy a gazdaságnak

 

A messianista gondolkodás átfogó interdiskurzivitás

 

Nagy hasonlóság amugy egymástól eltérő gondolkodók között

 

Bloch-Heidegger

Heidegger-Lukács

Rosenzweig - Heidegger

 

Radványi

 

A nietzschei baloldal

Nem gondol nietzschére

 

Remete

Isten meghalt

Von den letzten Dingen

 

Egymástól eltérő iskolákon huzódik át, alig van különbség

 

Ez hatalmas meglepetés

A zsidó elemek ebben, mi a valóságos mechanizmus, hiszen ezen a szinten az értelmiségi diskurzusban jelenik meg a zsidó messianizmus más formái közvetlenül aligha kerülhetnek bele ebbe a diskurzusba

 

 

Ladislaus Radványi, Der Chiliasmus, 1985.

Phil.Diss.1923

 

Az Iskola módszere

A történelmi tapasztalat

A messianizmus több hulláma

Legutóbbi 1919-20

Kivételes helyzet

 

A nagy hullámok gyakran nem jönnek vissza, bár azóta néhányszor igen

 

Ma ujra helyzet van, és nemcsak történeti okból

 

***

 

a társadalomontológia kiindulás

 

23 Die Empirie ist die unmittelbare Gegebenheit des menschlichen Lebens. Sie ist die evidenteste und sicherste Tatsache, ja, das Gebiet der Tatsaechlichkeit überhaupt.

 

Auch das religiöse Gefühl, und das religiöse Bewusstsein, haben ihren Ausgangspunkt, ihr konstituierendes und konstitutives Prinzip in der Empirie.

 

 

Der Konflikt des Menschen mit der Empirie ist der Entstehungsgrund des religiösen Gefühles; und wie sehr sich auch die religiöse Vorstellungswelt von den empirischen Gegebenheiten entfernen mag, in ihrem Grund und Wesen bleibt sie doch mit den Grundtatsachen des empirischen Lebens untrennbar verbunden, und ist von ihr konstituiv determiniert.

 

***

 

Von den auf die absolute Werte gerichteten Forderungen des menschlichen Geistes erscheint die empirische Welt als wertarm und wertfeindlich, als etwas Unvollkommenes und Schlechtes. Von dem Standpunkt einer jeden Religiositaet aus erscheint die Empirie als ein paulum und malum. Und diese Wertinferioritaet der empirischen Tatsaechlichkeitswelt gibt den Anlass zum Verlassenwollen dieser Empiriem und zur Konstituieren der “Erkösungswelt”: der Idealwelt der absoluten Werte, der Welt der summum bonum.

 

Es ist nun ganz natürlich, dass diese “Erlösungswelt”, entstanden quasi als eine Reaktion der menschlichen Idcealforderungen auf die Wertinferioritaet der empirischen Welt, von den inhaltlichen Gegebenheiten der Empirie nicht unbeeinflusst bleiben kann.

 

******

 

24

Doch die eigentlichste, am tiefsten in das Wesen des Sachverhaltes hinabreichende religiöse Konstruktivitaet der Empirie zeigt sich nicht in dieser Sphaere der inhaltlichen-struktiven Determiniertheit, sondern in der Sphaere des Handelns.

 

Die Empirie ist für den Menschen eine unumgaengliche Lebenstatsaechlichkeit. Sie ist gegeben und kann nicht unberücksichtigt bleiben.

 

nbsp;

Und zwar ist die Empirie für den religiösen Menschen nicht nur im Sinne des “Daseins”, nicht nur ontisch gegeben, sondern auch ethisch, und hauptsaechlich ethisch. Das ontische Gegebensein der Empirie ist für den religiösen Menschen durchaus nicht das Wichtigste; denn in der “Erlösungswelt”, in dem überempirischen Idealreich der Gottheit hat der religiöse Mensch eine solche Gegebenheitssphaere konstituiert, welche nicht nur an inhaltlichem Wertgehalt, sondern auch in der “Seinsart”, in dem “Seinsgrad” über der empirischen Welt steht,.

 

Die Wertinferioritaet der empirischen Welt bedeutet für den religiösen Menschen nicht nur einen Konflikt, nicht nur eine Abstossung, nicht nur ein Leid, sondern eine Aufgabe.

 

Ez ez egész messianizmus teljes lehetséges spektruma, beleértve a nem religiózusat is

***

 

das höchste Gut

das summum bonum

 

irónia Kanttal

 

***

 

die verschiedenen Möglichkeiten

 

der weltabgewandte Mystgiker

der Einsiedler

der weltzugewandte Mystiker

der magische Mensch

der calvinistische Mensch

 

empirische Erlkösungswelt

 

chiliasmus

 

sie erwartet und fordert die Erlösung, das summum bonum, für die Empirie

 

1) empirische Erlösungsidee

der Anfang der Erlösung tritt in der Empirie ein

 

ez a differentia specifikum

 

2) absolut radikal

3) zugleich alle Menschen

4) Erlösung nahe

 

1918

 

Messianismus – nationaler Chiliasmus

++

 

passivitaet

 

aktivitaet

 

az aktivitásnál minden bejön

 

ami eddig csak várakozás volt, most Tathandlungokat jelent

 

**

 

két nagy társadalomontológiai ötletr amikor politikai lesz, a vallást kihagyja amikor vallási, de nem tud társadalmilag realizálódni –excesszus

 

***

 

74

Der Chlilast . All-Umaenderung,

All-Umsturz

 

Den Gesamtbau des empirischen Gesamtbaus abreissen

 

Verbindung mit anderen rev, Strömungen

 

Rosenzweig – Lessing

 

 

1) empirische Erlösungsidee

der Anfang der Erlösung tritt in der Empirie ein

 

ez a differentia specifikum

 

2) absolut radikal

3) zugleich alle Menschen

4) Erlösung nahe

 

***

 

Werner Hoffmann

Der Gegensatz von Hoffnung und Wirklichkeit als Triebkraft des sozialen Denkens

 

 

 

FEL