emlékezet

Pataki Ferenc, az ország leghíresebb fejszámolóművésze

 

2017. augusztus 25-én, életének 97. évében elhunyt az ország leghíresebb fejszámolóművésze, Pataki Ferenc - értesült a Budapest Beacon.

Pataki Ferenc (Dombóvár, 1921. január 20. - 2017. augusztus 25.) magyar fejszámoló művész.


ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2017. október 30-i rendes ülésére

Határozati javaslat
új utca elnevezése Pataki Ferencről

 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 1414/11. hrsz-ú kivett sporttelep elnevezésű ingatlan déli részén telekalakítással létrejövő 16 db építési telek közötti utat Pataki Ferenc utcának nevezi el.

Az elnevezés hatályba lépése 2018. január 1.
Határidő: 2018. január 1. – a címjegyzékben történő átvezetésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda


1939-ben érettségizett a Királyi Katolikus Esterházy Miklós Nádor Főgimnáziumban. Két és fél évig munkaszolgálatos volt a második világháború idején. A háború után három évig orosz hadifogságban volt, ahol fakitermeléseken dolgozott.

Különleges képessége már 3-4 éves korában megmutatkozott. Ötéves korától mint csodagyerek Budapesten a Lakner Gyermekszínházban szerepelt vasárnap délelőttönként. 1952-ben letette az artistavizsgát, és különböző kultúrházakban, iskolákban lépett fel. Igen rövid idő alatt megtanulta (5-5 nap) a német, angol, orosz, svéd nyelvet alapfokon. Meghívásra fellépett a Szovjetunióban, Svédországban, Angliában, az NSZK-ban, dolgozott varietékben és a televízióban is.

Bár eredeti foglalkozása kalapos, az ötvenes években az egész ország fejszámoló művészként ismerte és szerette meg. Fejben többjegyű számok összeszorzását végezte közönség előtt, olyan előadóművészként volt közismert, aki a tudást humorral ötvözve adta elő. Közönségét elkápráztatta gyorsaságával.

A mutatvány úgy történt, hogy a közönség mondott két- és három- vagy többjegyű számokat, amelyeket az "előadóművész" azonnal fejben kezdett összeszorozni, és diktálta a végeredmény számjegyeit egyenként, hátulról kezdve. A nyolc-tízjegyű számok összeszorzása, osztása sem okozott gondot neki, és eljutott addig, hogy tizenkét-tizennégy jegyű számokból vont köbgyököt viszonylag igen rövid idő alatt.

(wikipédia)


Pataki Ferenc 1921. január 20-án született Dombóvárott. Amikor 1926-ban még korona volt, de már megszületett a döntés a pengő bevezetéséről, oda-vissza fejben átváltotta a pengőt koronára és vissza. (12 500 volt a váltószám.) Hatévesen már Lakner Artúr gyerekszínházában lépett föl rendkívüli képességével.

Szülővárosában, az Esterházy Miklós Nádor Reálgimnáziumban 1939-ben érettségizett. Orvosi egyetemre akart menni, de zsidó lévén, a numerus clausus miatt nem mehetett, így Budapesten járt zeneiskolába: hegedült és harmonikázott.

Visszaköltözött Dombóvárra, ahonnan 1942 októberében behívták munkaszolgálatra Sepsiszentgyörgyre, majd onnan Ukrajnába került. Megszökött, partizánkodott, majd Kárpátalján 1945 májusában szovjet hadifogságba került.

Közben családja jelentős része - beleértve szüleit és apai nagyszüleit - Birkenau gázkamráiban végezte. Megszökött a szovjet hadifogságból is, de Csapnál elfogták és csak 1947-ben, kalandos körülmények között került vissza Magyarországra. Artistavizsgát tett Budapesten, és hivatásos fejszámoló lett, egy egész ország ismerte, és rendszeresen föllépett külföldön is.

Még nyolcvanon túl is vállalt föllépést. Egy, munkatársunk által 2008-ban vele készített interjúból az derül ki, hogy szellemi frissességét teljesen megőrizte.

Pataki - Dombóvár díszpolgára, számos kitüntetés birtokosa - kétszer nősült. Első, 1949-ben kötött házassága felesége korai, 1963-as elhunytával ért véget. Pár év múlva ismét megnősült.

Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, az Apáczai Csere János-díjat és az Érdemes művész címet is.

A most elhunyt fejszámolóművészt felesége és első házasságából származó két lánya gyászolja.

(Budapest Beacon)


 

Az idősebbek még jól emlékezhetnek az elmúlt évtizedek híres fejszámolóművészére. A 87 éves Pataki Ferenc Dombóvár díszpolgára, számos kitüntetés tulajdonosa, egy Pozsonyi úti lakásban él és szelleme semmit sem kopott.

Pataki Ferenccel beszélget Szegő Péter

Mennyi 312 528-szor 617?


Most a kilenccel és annak hatványaival foglalkozom. Nyolcvanegyet bármelyik háromjegyű számmal gyorsabban összeszorzom, mint maga a számológépen.

Jó. Mennyi 81-szer 675?


(Azonnal - Sz. P.) 54 675.

81 a negyedikennel…


Az 43 046 721.

…is menne?


Persze, hogy menne. Kicsit tovább tartana, de menne. Mondjon egy kétjegyű számot!

Legyen ötvenöt.


(Húsz másodpercnyi gondolkodás után - Sz. P.) 2 367 569 655.

Fantasztikus. Le vagyok nyűgözve.
Szorozza meg 6 561-et egy háromjegyű számmal! Mi a szorzat utolsó három számjegye?

429.
(Nyolc másodpercnyi gondolkodás után.) 589-cel szorozta meg és a végeredmény 3 864 429.

Stimmel. Ezek szerint máshogy nem végződhetett volna a szorzat 429-cel?


Nem. Írja be a gépbe a cipőméretét és a testtömegét együtt, kap egy négyjegyű számot. Szorozza meg kettővel. Adjon hozzá negyvenet. Szorozza meg ötvennel, adjon hozzá nyolcat és vonja ki a születési évét. Egy olyan hatjegyű számot kapott, amelynek az első két jegye a cipőmérete, a középső kettő a testtömege, az utolsó kettő pedig az életkora. Ez mindig kijön.

Persze, mivel amit elmondott, vagyis a cipőméretem és a testtömegem együtt, szorozva százzal, plusz 2008-nak és a születési évemnek a különbsége, azaz az életkorom.
Amikor színpadra léptem, mint fejszámolóművész, néha ilyeneket is be kellett vetnem. Az önmagában kevés lett volna, hogy egy pillanat alatt megmondtam harminchat és huszonnégy szorzatát. A hatvanas években a Ludas Matyi szerkesztőségének volt egy előadása Debrecenben, ahol a lap főszerkesztője, Tabi László a következőképpen konferált be engem: "Hölgyeim és Uraim! Aki most következik, azzal együtt jöttem Debrecenbe a vonaton. Kinéztünk az ablakon és láttunk egy birkanyájat. Azt kértem tőle, hogy gyorsan számolja meg, ha tudja, hogy hány birka legel a réten. Erre ő rögtön azt válaszolta, hogy 679. Megkérdeztem tőle, hogy ez hogy ment ilyen gyorsan. Azt mondta, hogy ez nagyon egyszerű volt: megszámolta a lábukat és elosztotta néggyel." Mindenki nevetett. Ha így konferál be valakit, egyből fölkelti a közönség érdeklődését. Amivel még személyessé tudtam tenni a műsoraimat, az az volt, hogy megkérdeztem a közönség egy-egy tagját, hogy mikor született és kapásból megmondtam, hogy az milyen nap volt.

Maga mikor született?

1972. május 14-én.
(Négy másodpercnyi gondolkodás után.) Vasárnap volt.

Igen. 1971. július 27-e mi volt?

Akkor született a feleségem.
(Hat másodpercnyi gondolkodás után.) Kedd. Az egész közönség kíváncsi volt, hogy a hét melyik napján született.

Mikor derült ki, hogy ilyen képességekkel bír?


Szüleim kereskedők voltak Dombóvárott, és amikor 1926-ban, ötéves koromban hallottam, hogy egy fillér az 125 korona, egy pengő az 12 500 korona, pillanatokon belül tudtam számolni pengőről koronára és vissza. Ötévesen már fölléptem egy nagykanizsai szállodában. Egy egyjegyű számot megszoroztattam 729-cel, majd a szorzatot 81-gyel, ezt pedig kilenccel. A végeredmény utolsó számjegyéből megmondtam az eredeti egyjegyű számot, a 729-szeresét, majd annak a 81-szeresét.

Tehát 1921-ben született?


1921. január 20-án. Csütörtök volt. Az óvodában elkezdtem számolni a lépéseimet egyesével. Aztán megszoroztam kettővel, majd hárommal és így tovább. A végén kilenccel szoroztam. Fölléptem Lakner bácsi színházában, ő elvitt Beke Manóhoz, a világhírű matematikushoz, aki megkérdezte tőlem, hogy hány éves vagyok. Hat, válaszoltam. Erre ő azt kérdezte, hogy az édesapám hány éves, mire mondtam, hogy harmincegy. "Hány év múlva lesz édesapád kétszer annyi idős, mint te?" - jött az újabb kérdés. Tizenkilenc - feleltem. Hatéves koromban ez már gondolkodás nélkül ment.

Említette, hogy a szülei kereskedők voltak. Mivel foglalkoztak?


Édesanyám a róla elnevezett Ilka áruházat vezette Dombóvárott. Mindenki ismerte, az egész várossal pertuban volt. Édesapám huszár őrmester volt az I. világháborúban. Hadifogságba került Oroszországban, ahonnét a saját lován jött haza, Tolnára. Testvérem nem volt. Neológ, zsinagógába járó, a szombatot és az ünnepeket tartó emberek voltak a szüleim. Édesanyám gyertyát gyújtott minden péntek este. Az anyai nagyszüleim még szigorúan tartották a kósert is, a szüleimre ez már nem volt jellemző. Apai nagypapám ötven évig tanító volt Tolnán, illetve Bonyhádon. Az iskolaigazgatóságig vitte. Apai nagymamám német anyanyelvű volt, egy szót sem értett magyarul. Osztrák szépségkirálynő volt. Ha háromszor ment ki az utcára egy nap, akkor háromszor öltözött át, még idősebb korában is.

Otthon milyen nyelven beszéltek?


A szüleimmel magyarul, bár apám jól tudott németül. Apai nagymamámmal muszáj volt németül beszélni. Mivel zsidó hittanra jártam, mindmáig tudok héberül olvasni.

Milyen iskolákba járt?


Négy elemi után az Esterházy Miklós Nádor Reálgimnáziumba kerültem. Dombóvárott érettségiztem, majd Budapestre jöttem zeneiskolába, hegedültem és harmonikáztam. Orvos akartam lenni, de egyetemre a numerus clausus miatt nem mehettem.

Ránki Dezső apja tanított harmonikázni. Néha azt mondtam a közönségnek, hogy adjanak egy matematikai föladatot és amíg meg nem oldom, addig játszom. Közben kitanultam a férfi és női kalapkészítő szakmát, le is vizsgáztam belőle. Visszaköltöztem Dombóvárra, ahonnét 1942 októberében behívtak munkaszolgálatra Sepsiszentgyörgyre.

Egy büntetőszázadhoz kerültem, a Markó főfoglárja volt a parancsnokunk, képzelheti, milyen lehetett. Kivittek minket Ukrajnába. Az 1944-es visszavonuláskor megszöktem. Partizánkodtam, ha jól emlékszem, Nyitra környékén, majd Kárpátalján 1945 májusában szovjet hadifogságba kerültem.

Hiába mondtam, hogy zsidó vagyok, azt a választ kaptam, hogy miért nem úgy viselkedtem, mint a varsói zsidók, és elvittek a magyar katonákkal. A brjanszki erdőben lettem fakitermelő. Két embernek napi hét köbmétert kellett kivágnia.

Megszöktem és eljutottam Kijevig. Ott elbújtam egy Budapestre tartó vonaton. Csapon, a határon, a kutya kiszagolt.
Elvittek Lembergbe egy büntetőtáborba. Két német hadifogollyal sódert raktam le a vagonokról. Miután a normát százötven százalékra teljesítettük, megengedték, hogy levelet írjak Dombóvárra. A községházára címezve annyit írtam: "Élek. Pataki Ferenc."

1947-ben, úton hazafelé, átutaztam Máramarosszigeten. Jöttek oda a helyi, Auschwitzot túlélt vallásos zsidók. Kértem tőlük enni, mivel a szabaduláskor kiadott, három napra szánt élelmiszert két óra alatt megettem. Magyarul kértem, mert jiddisül nem tudtam és hiába voltam harminckilenc kiló, mivel nem volt szakállam, nem hitték el, hogy zsidó vagyok és nem adtak enni. Hogy ne haljak éhen, amíg hazaérek, minden állomáson, ahol megállt a vonat, kiadtam egy-egy ruhadarabomat egy szelet kenyérért cserébe.

Egy alsónadrágban és lepedőben érkeztem Debrecenbe. Rákosi Mátyás tartott beszédet a debreceni pályaudvaron, én pedig ott ültem harminckilenc kilósan az első sorban egy szál gatyában és lepedőben. Az, hogy mindezt túléltem és még mindig élek, a gimnáziumi tornatanáromnak köszönhetem, aki nagyon keményen fogott és kiváló tornász lettem.

A családja túlélte a Soát?


A családom túlnyomó része Auschwitzban végezte. Egy rokonom, aki túlélte Auschwitzot és most Kanadában él, azt mondta, hogy a szüleimet és az apai nagyszüleimet a vagonból egyből küldték a gázba. Az anyai nagyszüleim már korábban meghaltak.

A Szovjetunióból hazatérve Dombóvárra ment vagy Budapestre?


Dombóvárra, de csak pár hónapot töltöttem ott, aztán jöttem vissza Pestre, ahol letettem az artistavizsgát és elkezdtem dolgozni, fejszámolni. Iskolákban, munkahelyeken léptem föl. Közben megismerkedtem az első feleségemmel és 1949-ben összeházasodtunk. Ő, szegény, 1963-ban meghalt. Ebből a házasságból van két lányom, a nagyobbik az Ab Ovo Kiadó igazgatója. A hatvanas években ismét megházasodtam, de a második házasságomból nincs gyerekem. Az ötvenes években fölléphettem külföldön, aztán a hatvanas években hosszabb időt töltöttem mindkét Németországban.

Az októberi forradalom hol érte?


Itthon. Egy héttel korábban érkeztem haza Kelet-Németországból.

Sosem gondolt az emigrálásra?


Nem, pedig Németországban egy hatalmas lakást ígértek, ha ott maradok. Nem volt nekem semmiféle problémám itthon. Jól megfizettek.

A fejszámolásból jól meg lehetett akkor élni?


Hogyne. Rengeteg szerződésem volt. Egy föllépésért Kelet-Németországban kaptam ötszáz keletnémet márkát, Kelet-Berlinben akár nyolcszázat is. Egy munkás havi százhúsz-százharminc márkát keresett ekkor. De Nyugat-Berlinben nyolcszáz nyugatnémet márkát, Svédországban pedig 1956 nyarán bruttó 350 dollárt is megkerestem föllépésenként, ebből persze mind az itthoni, mind a kinti ügynökségem levett tíz-tíz százalékot, így maradt 280 dollár.

Persze 1956-ban nem lehetett hazahozni a pénzt. Vagy elvásárolta az ember, vagy a kinti magyar nagykövetségen keresztül átváltotta forintra, persze irreálisan alacsony árfolyamon.

Így történt, hogy 1956-ban hazajöttem vagy hat televízióval, nyolc motorbiciklivel, egy vagonnyi holmival.

Rodolfo, akivel nagyon jó viszonyban voltam és aki nagyon okos ember volt, azt javasolta, hogy csak akkor írjam alá az Operett Színházzal a szerződést, ha benne van, hogy nem kell vámot fizetnem. Képzelje el, mivel Kelet-Németországban több mint öt évet dolgoztam és ezt igazolni is tudtam, kapok német nyugdíjat. Most emelték föl havi 14 euró 21 centről 14 euró 83 centre.

Szerintem bekerülhetne a Guiness-könyvbe, mint a világ legkisebb német nyugdíja.

Mikor lépett utoljára színpadra?


Négy-öt éve. Azóta csak a televízióban szerepeltem egyszer-kétszer.

Auschwitz után tartotta a zsidó ünnepeket?


Nem, semmit, a nagy ünnepeket sem.

A rendszerváltás óta sem?


Nem.

Izraelben járt?


Soha. Valaki nemrég azt mondta nekem, hogy az izraeli magyarok közül az idősebbek mind ismernek. Odavagyok Izraelért és nagyon kimennék, de a feleségem - aki német - egy autóbalesetben a fél oldalára megbénult, őt meg nem hagyom itt. Nekem ő volt és mai napig is ő a támaszom, még így is, hogy nem egészséges. Mos, főz, takarít, mindennel ellát. Egyébként három éve kaptam Izraelből egy levelet, hogy megtalálták a papám életbiztosítását.

Hogy került oda?


Fogalmam sincs. Apámnak volt egy ezerdolláros életbiztosítása. Kamatos kamatokkal együtt kaptam nyolc és félezer dollárt. Aztán kiderült, hogy valamit rosszul számoltak, és még kaptam 1350 dollárt.

Akár még föl is léphetne a kinti magyarok előtt.


Tudja, mi jutott erről eszembe? Szenes Hanna volt a szerelmem. Dombóvárra járt nyaralni a rokonaihoz a harmincas évek közepén és ott estünk nagy szerelembe. Imádtuk egymást. Aztán ő Palesztinába került, én Budapestre, majd a Szovjetunióba, és soha többet nem láttuk egymást.


Pataki Ferenc fejszámoló művész

Szubotics Mariann interjúja

Pataki Ferenc hosszú-hosszú évtizedeken át kápráztatta el közönségét szikrázó tudásával, melyet izgalmasan, humorral ötvözve adott elő. A most 90 éves, de még mindig életvidám számok művészének ma is ugyanolyan gyorsan jár az agya, mint fénykorában, mikor műsorával bejárta a fél világot. A fejszámolás professzorával a számára oly kedves szülővárosában Dombóváron beszélgettünk.

 - Hogyan lesz valakiből fejszámoló? -

Volt itt egy Ilka áruház, mely az anyámról lett elnevezve. Akkor 1 fillér 125 korona volt és 1 pengő 12500 korona és én pillanatokon belül tudtam számolni pengőről koronára és vissza. Egyszerűen így járt folyton az agyam már 3 évesen. Még a lépéseimet is mindig számolgattam és megszoroztam kettővel, majd hárommal, s így tovább és egyszer csak 4-5 éves koromban már milliókban gondolkodtam. 6 évesen léptem fel először a Lakner bácsi gyermekszínházában. Az egész város tele volt plakáttal, rajta egy kis csodagyermekkel és a Lakner bácsi fogta a kezemet.

A nagypapák elhozták a nagyobb gyermekeket és mindig egynek-egynek odaszóltam: "Mondj egy 3 jegyű számot", erre ő 324-et, míg egy másiknak is, aki 357-et mondott. Mondták szépen: "Na, Ferike mennyi 324-szer 357? Mondtam: "Ha kapok egy fagylaltot, megmondom". És az ültető nőt kiküldték, hozott is 1 tölcsér fagylaltot, mire én megnyaltam és mondom: 115668. Aztán olyan is volt, hogy mondták a szüleimnek "Te Ilka, vidd el egy ideggyógyászhoz ezt a gyereket. Azt mondja: elvittem.

 - És mit mondtak?

Majd kinövi". (Nevet)

 - Úgy tudom, más szakmája is van…

Hát édes szívecském, mielőtt erről beszélgetünk, elárulom, hogy munkaszolgálatos voltam, zsidó származású. A numerus clausus miatt egyetemre nem mehettem, az összes létező rokonom orvos, én is annak készültem. Nem vettek föl az egyetemre, erre föl érettségi után kitanultam a kalapos szakmát.

És kifutó is voltam, telefonkönyveket hordtam ki. 10 fillér volt egy telefonkönyv, és azt mondták akkor az anyámnak, "Te Ilka miért engeded meg a fiadnak, hogy ilyen dolgot csináljon"? De anyám büszke volt rám, hogy megálltam a saját lábamon, emellett az artistavizsgát is letettem.

Amikor hazajöttem a munkaszolgálatból, újra kellett kezdeni. A Szent István körúton nyitották meg a Berlin éttermet. Húszan voltunk művészek, akik minden szerdán odamentünk: Rodolfo, Alfonso, Salamon Béla.

Egyszer mondták, hogy a Salamon Bélát meg kellene valahogy viccelni: kezembe vettem a telefonkönyvet mondva: "Béla bátyám van egy új produkcióm". 10 oldalt a telefonkönyvből átlapozok oda-vissza és kívülről fölsorolom a neveket.

Mondja: "ne beszélj!" És majdnem elájult. Átlapoztam kényelmesen 10 oldalt a budapesti telefonkönyvből 171-181 oldalig, majd becsuktam és mondom: "Béla bátyám 171- 181 Kovács", erre elkezdett a botjával körbe kergetni…

Aztán egy másik érdekes eset. Mikor operáltak, nem azon izgultam, hogy túlélem-e a műtétet, hanem hogy mi lesz az agyammal. A kórházban az ápolónő azt mondta: "Professzor Úr! Ki ez a félőrült ember? Azt mondta mondjak 2 db 4 jegyű számot, és összeszorozza. Erre a professzor: "Nem őrült, Ő a Pataki Feri bácsi!

- Később hogy alakult a pályafutása?

Én mindenki Pataki Ferikéje voltam pici korom óta. Ha elmentem Ceglédre fellépni, legközelebb 2-3 év múlva mehettem csak vissza. Bezzeg egy énekes mindig mehetett, mert ugye mindig mást adott elő. Éreztem: szűk ez az ország. Ekkor egy német menedzser megkeresett és azt kérdezte tőlem, meg tudnám-e 3 hónap alatt tanulni a műsoromat németül. És megtanított erre: "Hölgyeim és uraim,én gyengén tudom az önök nyelvét, de arra kérem meg önöket, hogy velem lassan és tagoltam beszéljenek, és ha még sem érteném meg önöket, akkor szíves elnézésüket kérem". Ez olyan kedves kis belépő volt, hogy ebbe úgy "beleharapott" a közönség... Mikor kimentem Németországba 3 hónap után már Mercédeszem volt. Közben rengeteg szerződésem volt itthon és külföldön is és nagyon jól megfizettek.

- Ma hogy telnek a mindennapjai, mit csinál szabadidejében?

Minden délután 4 órakor a Bolgár féle műsort meghallgatom, és ebben élem ki magam. Vagy pl. Beethoven, Bach –ezeket hallgatom még. A politika nem érdekel. Kisember pártoló voltam világéletemben. Aki 90.000 Ft-ot visz haza, számlákat fizet, gyerekeket nevel, az hogyanéljen? Felteszem ezt a kérdést magamba, csak magamba, és akkor nagyon szomorú leszek... Nekünk egyetlen egy kedvencünk van, azt úgy hívják, hogy:Zamárdi. Mi minden évben oda lemegyünk 3 hónapra, ott aztán "kitomboljuk" magunkat. Azt, hogy most itt vagyok, tulajdonképpen a második feleségemnek – aki németszármazású – is köszönhetem. Én világéletemben pénzt szoktam keresni, de nem tudtam a pénzzel bánni. Mivel feleségem neves tornász volt, tehát a jó értelemben vett keménység megvan benne, van tartása. Én vagyok az elme, ő a praktikus intelligencia. Nagyon szeretjük egymást..

- Miben látja a hosszú, boldog, egészséges élet titkát?

Legyenek nagyon erősek, sportoljanak sokat. Akkor mindent könnyebben kibírnak. Ennél jobbat nem tudok. Azt, hogy túléltem a munkaszolgálatot, hogy 39 kilósan hazajöttem a szovjet hadifogságbólés máig jól élek, ezt a tornatanáromnak is köszönhetem, aki nagyon keményen fogott és kiváló tornász lehettem.

Látják, én 90 évesen (!)autót vezetek: még most is, ha megyünk rokonokhoz Németországba, végig vezetem azt az 1050 km-t. Miután megoperáltak, az orvosom mondta, nem árt, ha 2-3 havonta megnézetem magamat. Elmentem a Jánosi professzorhoz,aki megvizsgált tetőtől talpig, és ezt mondta: "Olyan jó a szíve, mint egy 20 évesnek". Mire én: "Professzor úr csak ezt ne mondta volna, mert a feleségem kétségbe fog esni, hogy 100 évig fogok és szomorítsa el a feleségét!"


 

Magyar Nemzet 2015. december 14. hétfő

A munkaszolgálatost csak 1949-ben engedték haza a szovjetunióbeli hadifogságból harminckilenc kilósan.

– Megengedi, hogy teszteljem a képességét?


Tessék nyugodtan, mondok egy háromjegyű számot, mondjon egyet maga is! Kétszáznegyvenhárom.

– Nyolcszáznegyvenhat.


Ezek szorzata kétszázötezer-ötszázhetvennyolc.

– Várjon, ellenőriznem kell, beszorzom a telefonomon. Valóban annyi! Hogyan tartja karban 95 évesen az elméjét?


Tudja, az ember vizuálisan látja ezeket a dolgokat. Szüleimnek Dombóváron volt kereskedésük, és sokat voltam az üzletben már kisgyerekként is. Akkoriban állt át az ország a koronáról a pengőre, egy fillér százhuszonöt koronát ért. Kérdeztem édesanyámtól: "Akkor két fillér kétszázötven korona?" Mondta: igen. Így kezdődött. Ahogy mentem az óvodába, minden lépésnél számoltam. Később is sokat jártam be az üzletbe és segítettem a szüleimnek számolni. Kisiskolásként kerültem Lakner Bácsi Gyerekszínházába. Úgy hirdették a fellépésem, hogy "vasárnap délelőtt: Pataki Feri, a legújabb számolócsoda". Az első előadáson tele volt a Royal Apollo mozi, Lakner bácsi kézen fogott, levitt a közönség közé, majd szólt az egyik gyereknek, hogy mondjon egy számot, mire az rávágta: háromszázharminchárom. Én is mondtam egy másikat, erre Lakner bácsi kérdi: "No, Ferike, mennyi akkor a végeredmény?", mire én: "ha kapok egy fagylatot, megmondom."

– Kapott?


Lakner bácsi kiküldte az utcára az ültetőnőt, aki hozott egy fagyit. Belenyaltam, és mondtam az eredményt. Sokáig dolgoztam ott, később letettem az artistavizsgát is.

– Foglalkozott még mással is?


Kitanultam a kalapos-szakmát, mert az egyik rokonom kalapos volt, megtetszett. Még szalmakalapot is tudtam készíteni.

– Elhelyezkedett kalaposként?


Nem, csak levizsgáztam. Egyetemre nem járhattam a numerus clausus miatt, ezért tangóharmonikázni tanultam, hogy a fejszámolás közben játsszak a közönségnek. Aztán elvittek munkaszolgálatra a Szovjetunióba, ott hadifogságba kerültem. 1949-ben tértem vissza az országba, harminckilenc kiló voltam. Mindent kezdhettem elölről.

– Mihez fogott?


Elkezdtem nyelveket tanulni, angolul, németül, svédül, oroszul.

– Tudott svédül?


Csak annyit tanultam meg, amennyi a produkcióhoz szükséges volt. Találtam a rádiónál egy svéd bemondóhölgyet, aki megmondta: "Én magát nem tudom megtanítani svédül, de két dologra igen, talán azzal is segítek. Ha kimegy a színpadra, mondja majd azt, hogy hölgyeim és uraim, én az önök nyelvét gyengén beszélem, ezért arra kérem önöket, hogy velem lassan és tagoltan beszéljenek. Ha mégsem érteném meg önöket, elnézésüket kérem." Volt pár mondat, amit naponta százszor mormoltam magamban, mint egy félőrült. Aztán Svédországban nagyszerűen eléltem velük. (És elkezd svédül beszélni – a szerk.) Mire az egyik előadáson valaki felkiáltott a színpadra: mondja ezt magyarul! Az angol könnyebben ment, mert azt tanultam az iskolában, az orosz is, sok ragadt rám a hadifogság alatt.

– Egyáltalán, hogyan vetődött fel, hogy külföldön mutassa be a tudását?


A Kamara Varietében léptem fel, amikor bejött egy német menedzser, és megkérdezte, mennyi idő alatt tudnám a számot előadni németül. Mire én: "Az a szerződéstől függ." Kaptam gyorsan egy némettanárt, fél év múlva jelentkezett a menedzser, hogy most már menni kellene, egy sportcsarnokban lesz az első előadás.

– Sikerült?


Nem sok híja volt, hogy nem. Mindig felhívtam egy férfit a színpadra, akkor is. Kinéztem egy értelmes fiatalembert, de pechemre a mellette ülő indult el, aki teljesen részeg volt. Röhögött a közönség, én meg falfehér lettem. Végül akit kinéztem, felszaladt és letámogatta a férfit.

– Hogyan mentek bele a kommunisták, hogy ön az NSZK-ban szerepeljen?

Az iroda, amelynek az engedélyével felléphettem, komoly százalékot kapott az előadásaim gázsijából, és nagyszerű szerződéseim voltak. Egy műsorért Németországban háromszáz márkát kaptam; üzletként fogták fel az egészet, érti. Ausztriába egy idő után úgy jártam ki egy-egy előadásra, mintha elmentem volna itthon Székesfehérvárra egy haknira. Később kerültem Svédországba, majd a Szovjetunióba. Moszkvában abban a sportcsarnokban léptem fel, ahol korábban Sztálin ravatalát tartották.

– Hogyan lehetett a produkciót látványossá tenni, hogy mindig érdekes legyen a nézőknek?


Voltak kis számolócéduláim, amelyeket kiosztottunk a közönség között. Egyébként ezt az Állami Biztosító nyomtatta, szerepelt rajta a logójuk is, számukra ez egyben üzletet is jelentett. A cédulák idegen nyelveken is elkészültek. Sokat tréfálkoztam a közönséggel. Előfordult, hogy odamentem egy férfihoz és megkérdeztem, egy kezén hány ujj van. Mondja, öt; kérdem, két kézen mennyi, mondja, tíz. Tíz kézen? Rögtön rávágta, hogy száz, persze csak ötven, ezen aztán nevetett a közönség. Vagy: elmeséltem, hogy Kovács néni és Bori néni bement a boltba vásárolni, egyikük vett tíz tojást, másikuk húsz deka kolbászt. Melyik az özvegyasszony? Találgattak, de nem tudta senki, mire elárultam: az, amelyiknek nem él a férje.

– Érdekes, amit a biztosítóról mond, ekkora üzletet jelentett ön a rendszernek?


Nagyon jól kihasználtak a céljaikra – de én is őket. Például a Melléktermék- és Hulladékgyűjtő Vállalat, ismertebb nevén a MÉH kitalálta, hogy tartsak a gyerekeknek előadást, de csak akkor jöhettek be, ha hoztak egy kiló ócskavasat vagy papírhulladékot. Az egész országot bejártam így. Az OTP-nek is sokat dolgoztam.

– Egész életében a fejszámolásból élt?


Igen, és nem is rosszul. Ha Németországban turnéztam, számos városba előre le volt kötve a fellépésem. A hatvanadik előadás után már Mercedest vettem.

– Nem irritálta a kommunistákat, hogy önnek ilyen luxusra futja?


Nem foglalkoztak ezzel, mint mondtam, magas százalékot szedtek be a fellépéseim után.

– Feleségével németül beszél, őt is Németországban ismerte meg?

Egyszer Berlinben a Friedrichstadt-Palastban léptem fel, és amikor indultam vissza, megismerkedtem egy férfival, akinek szállásra és pénzre volt szüksége Budapesten. Foglaltam neki szobát. Amikor indult vissza, azt kérdezte, kiküldené a volt feleségét is Magyarországra, tudnám-e őt is fogadni. Persze – feleltem. Egy nap egy gyönyörű szőke nő ült a bőröndjén az ajtónk előtt, mert a gépe előbb szállt le, mint azt én tudtam. Elvittem vacsorázni, utána táncolni, majd visszavittem a szállodába. A bejáratnál azt mondtam neki: "Kriszta, ha holnap délben felhívsz telefonon, elveszlek feleségül." Sajnos felhívott (mindketten nevetnek – a szerk.) Ötven éve vagyunk együtt. Később ő kezdte intézni a szerződéseimet, ő kezelte a pénzünket. Nekem csak számolni kellett. Nagyon sok segítséget kaptam tőle. A takarékos feleségem beosztotta, amit kerestem, mindenünk megvolt.

– Mire a legbüszkébb?


Arra, hogy Dombóvár díszpolgára lettem, és megkaptam a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét.

– Hogyan jutott eszébe, hogy a Hungary’s Got Talent tehetségkutatóban fellépjen?


Úgy fogtam fel, mint egy vizsgát, kíváncsi voltam, átmennék-e. Sikerem volt.

 

 

 

FEL