OKOSKODÁS

Fintor Fruzsina

Kapcsolat François Villon-Faludy György és a Pestis között

2021.10.15.

Manapság, a világjárvány idején sok döntés látott napvilágot legyen az akár egyéni akár a társadalom érdekeit szolgáló, közérdekű okból meghozva. Mindezek befolyásolják élettani körülményeinket, szokásainkat, munkakörülményeinket, sőt még a gondolkodásmódunkra is kihatnak. Mindenki másként vélekedik a védekezés módjáról, annak szükségességéről.

2021-ben, mikor a Covid okozta károk és meghozott döntések következményei a mindennapjaink részét képezik, az ember elgondolkodik azon, hogy vajon a korábbi generációk is érezték ugyan azt, amit itt és most mi érzünk. Átélték- e már ugyan ezeket a megpróbáltatásokat és kiszámíthatatlan mindennapokat korábban is?

Az ezekhez hasonló gondolatok gyakran ösztönzik az embert arra, hogy visszatekintsen a múltba, átnézve a régről fennmaradt történelmi, politikai vagy szépirodalmi emlékeket. François Villon egyik balladájában megtaláltam a saját korunkra is aktualizálható sorokat, amelyek minden egyes emberre és korszakra igaznak bizonyulnak, függetlenedve tértől, technikai fejlettségtől vagy időtől.

Villon életében és halálában is hű maradt önmagához, ezért meglehetősen nyersen és nyíltan fogalmazott soraiban, mikor élete alkonyán Nagy Testamentum című munkájában papírra vetette Haláltánc Ballada című költeményét. Sokan igyekeztek megérteni Villon sorait az eltelt évszázadok során, így fordításainak se szeri se száma az irodalomban.

A leghűebben és mégis újra teremtve a Haláltánc Balladát Faludy György ragadta meg azt a többlettartalmat, ami Villon önvádjából az egész emberiségre kiterjedően bebizonyítja, hogy kortól, időtől, sőt pénztől és hatalomtól függetlenül súlyt minket, ugyanaz az elkerülhetetlen fátum.

Ma, 2021-ben a Villon-Faludy féle Haláltánc Ballada ugyan annyira igaz és hiteles, mint a korban, amikor létrejött. A Danse Macabre, azaz a haláltánc irodalmi műfaja a középkorig nyúlik ugyan vissza, de letisztult mondanivalója Villon balladáján és Faludy György fordításán keresztül még napjainkban is érvényt szerez magának. A haláltánc műfaja a költemény mondanivalójával összecsengve bírálja a korabeli és egyúttal a mai emberi viselkedést, önzést és kapzsiságot.

A Covid ránk vetülő borzalmai közepette hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy már mások is táncoltak a halállal. A történelem során sokszor felütötte már fejét valamilyen járvány, így ez nem egyedi eset. Az emberi gondolkodás pedig a vészterhes időkben mutatkozik meg leginkább.

Aktuálpolitikai szemléletünket és életben maradási vágyunkat gyakorta kísérik olyan döntések, amik ránk nézve jók vagy előnyösek, mégis csak elítélni lehet, hiszen az nem a közjót és közérdeket szolgálja, csupán az egyéni érdekeket képviseli. Villon és a saját korunk között nincs különbség, leszámítva a megnevezéseket, hiszen, aki a Haláltánc Balladában császár, az ma politikai vezető, aki elődjéhez híven törvényekkel és rendeletekkel irányítja a császár idejében még parasztnak vagy jobbágynak nevezett közemberek életét. Azokét az emberekét, akik ma munkások, óvónők, pedagógusok vagy akár utcaseprők és hajléktalanok.

2021-ben a járvány nem válogat, hiszen a halál, válogatás nélkül „táncra kér”mindnyájunkat, legyen az gyermek, vallási vezető, hívő, a Villon korabeli bankár mai változata vagy az 1400-as években cédának bélyegzett prostituált.

Haláltánc

Villon-Faludy alkotásában a Pestis, mint a halálként megtestesült járvány, válogatás nélkül kért táncra orvost, cédát, püspököt, gyermeket, nemest vagy parasztot. Ma ugyan ez történik, csak a Pestis neve Covid, az emberek szerepköre pedig csak látszatra vagy névben tér el Villon korától.

Villon kora és a mi jelenünk annyiban mindenképpen eltér egymástól a javunkra, hogy mi még dönthetünk saját sorsunk egy részéről, legyen az magánjellegű döntés, illetve, a közösséget és egymást támogató, annak ellenére, hogy esetleg „császárunk” bolondnak vagy szolganépnek néz minket, bár esetünkben, talán mind a kettőt igaznak tartja, éppen úgy, mint Villon idején!

A Villon-Faludy féle Haláltánc Ballada súlyát kortalan tartalma adja, mi sem igazolja ezt jobban, mint hogy Hobo megénekelte a Ballada a senki fiáról című albumon, ami 2004-ben jelent meg, Nágel Kornél pedig megjelenítette minden sorukat linómetszeten 2005-ben.

A költemény Faludy György fordításában olvasható, valamint az interneten is megtalálható.

 

François Villon - Faludy György

A HALÁLTÁNC-BALLADA

Ott ült a Császár. Dús hajában
hét csillag volt a diadém.
Rabszolganépek térden állva
imádták, barna köldökén
a Göncöl forgott, válla balján
lámpásnak állt a holdkorong:
de a bohóc sírt trónja alján:
"Mit sírsz" - rivallt reá - "bolond,
nincs szív, mit kardom át ne járna,
enyém a föld!" ... S hogy este lett,
egy csontváz tántorgott eléje
s elfújta, mint a porszemet.
- Kényúrként éltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Gót ablakában sírt az Orvos:
"Uram, nektárod merre nő,
amely ír minden kínra s melytől
meggyógyul minden szenvedő?"
S az ajtó nyílt: keszeg magiszter
táncolta végig a szobát,
kezében mély ólomkehelyből
kínálva színtelen borát:
"Igyál, e nedv hűs, mint a mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál testvér; e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."
- Kontárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A kútkávánál állt a Gyermek,
szakadt gyolcsingecskében, s rőt
topánban, s nézte lenn a vízben
képét, mely játszani hívta őt:
... "Ha jössz: a holdleánytól este
a cukrot süvegszám kapod,
s minden pirosló reggelente
békákon ugrálunk bakot."
"Jövök már!" - szólt, s a kútvíz nyálas
siklót dagasztott zöld hasán,
míg a Halál vihogva vitte
anyjához a vörös topánt.
- Balgán játszottunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Repedt tükrénél ült a Céda:
"Hajamnak árja még veres,
miért, hogy már a régi léha
seregből senki sem keres?
Ölem még izzó csókra éhes,
mellem rózsája még kemény..."
S az ablakon röhögve lépett
be az utolsó vőlegény:
"Hopp, Sára, hopp, gyerünk a táncra,
ma: holt szerelmeid torán
hadd üljön nászlakomát a lárva
ágyékod hervadt bíborán!"
- Buján fetrengtünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Éjjel borult a háztetőkre,
s kuvikhang szólt a berken át,
midőn a Bankár útnak indult,
elásni véres aranyát.
Az útkereszten vasdoronggal
hét ördög várta s a Halál;
s mikor kardot rántott, a csontváz
fülébe súgta: "Mondd, szamár,
szamár, mit véded még a pénzed?
Meghalsz s a kincset elviszem,
s a kincs helyett eláslak téged,
akit nem ás ki senki sem."
- Kufárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Aranypárnáin ült a Dáma,
s üvöltve sírt: "ne még, ne még",
de ő már átkarolta drága
csípői karcsú, gót ívét,
"engedj csak még egy lanyha csókot,
még egy gyönggyel kivarrt ruhát,
engedj csak még egy buja bókot,
még egy szerelmes éjszakát" -
de ő, rút foltot festve mellén,
mely, mint a rákseb, egyre nőtt,
fehér testét nyakába vette
és vitte, vitte, vitte őt.
- Tunyán henyéltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Tüzénél állt az Alkimista,
s óráját nézte, mely lejárt.
"Isten vagy ördög: egy napot még,
amíg megoldom a talányt,
a végső, nagy talányt, amerre
görebjeimnek ezre vitt,
csak egy napot még, mert megfejtem,
megfejtem holnap alkonyig."
"Nem fejted" - szólt a hang - "nem fejted"
s vállára tette jéghideg
kezét, míg felrobbant a lombik:
"Aludni mégy most, mint a többiek."
- A Titkot űztük mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Pestis-csengőkkel jött a dögvész,
s a reimsi szentegyház előtt
húsvét vasárnapján derékon
kapta a hájas Püspököt:
"Néked szereztem ezt a nótát,
gyerünk, nagyúr! Csengőm csörög -
légy pápa, vagy próféta, rózsás
hajnalködökbe öltözött,
légy szent püspök, vagy rút eretnek,
ki ég a máglya kormain,
misézhetsz lenn - én fenn nevetlek
a dómok csonka tornyain!"
- Álszentek voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A vén Paraszt már tudta s várta
alkonytájt kinn az udvaron:
"Görnyedt testünknek nincsen ára,
s úgy halunk meg, mint a barom.
Kaszás testvér! Sovány a földünk!
könyörgöm, egyet tégy nekem:
ha elviszel, szórd szét trágyának
testemet kinn a réteken!"
Ő rábólintott s vitte lassan,
s úgy szórta, szórta, szórta szét,
mint magvető keze a búzát,
vagy pipacsot az őszi szél.
- A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

 

 

 

FEL