RESTANCIA
független zsidó tudományos folyóirat

OKOSKODÁS

Karinthy Ferenc  

Mózes hatodik könyvéből

2023.03.10.

És elindula az egész gyülekezet a pusztaságban, és tábort ütének. De a népnek nem vala beretválkozni villamos árama. És mondák Mózesnek: adj nekünk villamos áramot, hogy beretválkozzunk.

És zúgolódék a nép Mózes ellen. Mózes pedig az Úrhoz kiálta, mondván: mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engemet.

És az Úr mondá Mózesnek: pálcádat, mellyel a folyót megsújtottad, és vizet fakasztottál vele, vedd kezedbe, és indulj el. Ímé, én odaállok teelődbe a sziklára, és te sújts a sziklára.

És úgy cselekedék Mózes, és villamos áram jöve ki a sziklából, és beretválkozék a nép.

 

 

FEL