OKOSKODÁS

Stephen I. Ternyik  

Ugrás a hitben?

2024.06.27.

 

Egy rövid talmudi kritika (a judaizmus tudományából)

 

 

Egy rabbi a Babiloni Talmud Sábát 88a-ban dicséri az izraelitákat, akik a Sínai-hegyen azt mondták: naʿaseh ve-nisma, "tegyük és halljuk" (2Mózes 24:7). Azt állítja, hogy az izraeliták "hitbeli ugrást" mutattak. Elfogadták Isten parancsait, még mielőtt meghallották volna, hogy mit követel Isten.

 

 

A Talmud azt állítja. "Rabbi Elazár azt mondta: Amikor az izraeliták előbb adtak elsőbbséget a 'tegyük meg', mint a 'halljuk meg', egy isteni hang szólt hozzájuk: "Ki tárta fel gyermekeimnek ezt a titkot, amelyet a szolgáló angyalok használnak? Ahogy meg van írva: Áldjátok az Urat, az ő angyalai, ti hatalmasok, akik teszitek az ő szavát, és hallgatjátok őket"" (Zsoltárok 103:20).

 

Ez egy példa a Midrás példájára. Ez egy lecke, amit rabbi Elazár tanítani akart, de nem ezt mondja a Tóra. A 7. vers világosan kimondja, hogy Mózes először kinyilatkoztatta Isten parancsait, és csak miután meghallgatták, az izraeliták elfogadták azokat. A vers így szól: "Akkor fogta a szövetség könyvét,és felolvasta a nép hallatára. Azok pedig így szóltak: "Mindazt, amit Isten mondott, tegyük meg, és hallgassuk meg!".

 

Nem minden talmudi nézet racionális. Ez itt egy talmudi rabbi példája, aki elfogadja a keresztény "hitugrás" koncepciót. A "hitugrás" azt jelenti, hogy ha valaki, aki tekintélyt gyakorol, például a papság, olyasmit mond neked, aminek semmi értelme számodra, ne kérdőjelezd meg a tekintélyt, fogadd el, és tedd azt, amit mondanak neked, és hidd el, amit az illető szerint hinned kell. Ha egy rabbi azt mondja neked, hogy Isten tíz részből áll, amelyek szétváltak, de mégis egy, és ennek nincs értelme számodra, akkor is fogadd el.

 


Maimonidész

Ez a felfogás idegen a judaizmustól, amely azt hangsúlyozza, hogy az embereknek az intelligenciájukat kell használniuk. Az intelligencia az 1Mózes 1:27-ben említett "Isten képmása", amelyet Maimonidész szerint Isten helyezett az emberbe. A Tanácstalanok útmutatója 3:17 és 18-ban hangsúlyozta, hogy az isteni gondviselés, amely segíti az embereket, amikor segítségre van szükség, nem Isten beavatkozása az emberi ügyekbe, hanem az, hogy az emberek használják intelligenciájukat, ami segít nekik, és minél intelligensebb az ember, annál jobb segítséget kap.

 

 

Tovább a talmudi rabbi a Sábát 88a-ban nem veszi észre, amit a Targum Onkelosz tanít. A Tóra arámi fordítása, a Targum Onkelosz a héber séma szót, amelyet sokan, mint ez a rabbi is, "hallani", "elfogadni" szóval fordítanak. Olyan ez, mintha egy anya azt mondaná a gyermekének: "Hallgasd meg, amit mondok". Nem úgy érti, hogy "hallgassátok". Azt jelenti, hogy "fogadd el és tedd, amit mondok neked".

 

 

Ez a jelentése a széles körben ismert parancsnak is, a Sémá Jiszráélnek: "Halld Izrael, Isten egy és egyetlen egy". A parancs így hangzik: "Fogadd el Izrael, mert Isten az egyetlen istenség és egyedülálló".

 

Az izraeliták tehát a 2Mózes 24:7-ben azt mondták, hogy "megtesszük és {ezzel} elfogadjuk", amit Isten parancsol.

 

 

 

FEL