PSZICHOLÓGIA

Tomana Györgyi:

A Budapesti iskola

Petri György:

„Én sem azzal ébredek reggel, hogy zsidó vagyok”

Kiss Endre:

A kommersz maszkjában…

Ungvári Nagy Márta:

Üzenet az ideges embereknek

Stefan Zweig:

A túláradó háborús lelkesedésről

Germanus Gyula:

Vámbéry Ármin (1832–1932)

Wodianer-Nemessuri Zoltán:

Változatok az „aha élményre”

Thalassa:

Pszichoanalízis és egyetem, 1919

Erős Ferenc z’cl:

SZÉKELY BÉLA ÉS „A VAJÚDÓ ORSZÁG”

Turnowsky Sándor:

A tömeg és természete

Martin Dehli – Tobias Freimüller:

New Perspectives
on the „National Conscience” of the Federal Republic

Otto Gross:

A kulturális krízis legyőzéséről

Fintor Fruzsina:

Lehet objektíven kritikát vagy véleményt alkotni?

Földi Mihály:

Weininger öngyilkossága. – Strindberg két levele.

Forrai Judit:

Gondolatok a világhírű módszer kialakulásáról
és alapítójáról, Pető Andrásról

Kiss Endre:

Bibó István fasizmus-magyarázata

Vajda Zsuzsanna:

A vadon gyermekei. Róheim Géza a gyermekkori fejlődésről a terepmunkák tükrében

Endre Kiss:

Die unentdeckte Welt der Seele der Masse (n)

Szondi Lipót:

Sorsanalízis és önvallomás (részlet)

Ungárné Komoly Judit:

A segítő ember

Ulrike Pilarczyk:

Zur medialen Konstruktion von Gemeinschaft in der jüdischen Jugendbewegung

Stephen I. Ternyik:

Economic Cycles of Social Hatred

A.Gergely András:

Örökség vagyunk…

Bánhidi Ágnes:

Transzgenerációs traumaátörökítések

Ormos Mária:

A Mein Kampf a propagandáról

Bárkán György:

Arthur Koestler, a pszichológus

Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna:

Kóbor Noémi naplója

A.Gergely András:

Pillanatképek éhséggel

Mérei Ferenc:

AZONOSÍTÁS ÉS SZEREPCSERE AZ ARABS SZÜRKÉBEN

Kulcsár István:

Társadalom és lelkiélet

Benedek István:

Karinthy Gábor

Forrai Judit:

A weiningeri mítosz olvadása

Kiss Endre:

Vihar előtt

Karinthy Frigyes:

BARLANGVASÚT

Ungárné Dr. Komoly Judit:

Kardos Lajos a pszichológia professzora

Kiss Endre:

A történet kezdete
– Hoffmann János feljegyzéseiről

Lányi Pál:

Szegedi gettóládánk kifosztása

József Attila:

Levél Gyömrői Editnek

Karinthy Gábor:

Levelek Füst Milánhoz

Wilhelm Reich:

Pszichoanalízis és szocializmus

Vámbéry Ármin:

Tatárom

Hasznos Judit:

A Legyek Ura visszanéz

Hasznos Judit:

Elias Canetti tegnap és ma

Marsó Judit:

Tinédzserek véleménye az
„igaz emberről”

Fenyő Miksa:

Hitler

Bánhidi Ágnes:

Holocaust és az ismétlődő trauma

Kulcsár-Szabó Anikó:

AZ ÖRDÖGGÖRCS MINT IRODALOMPSZICHOLÓGIAI KINCSESBÁNYA

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT