PSZICHOLÓGIA

Marsó Judit

 

Tinédzserek véleménye az "igaz emberről"

 

2020.04.23.

 

 

Nyíregyházán három középiskolában készült kutatás arról, hogy létezik-e "igaz ember", illetve kiket tekintenek "igaz embernek" a tinédzserek.

Survay mintavétel alapján készült a kérdőív, melyet 3X30 fő=90 fő válaszolt meg.

I. Ki az "igaz ember"?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások szerint:

I.               a jót cselekvő ember

II.              felelős erkölcsi személy

III.             másoknak nem ártó

IV.             törvényt tisztelő és betartó

V.              közösség érdekeit képviselő

 

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség) szerint:

I.            törvénytisztelő és betartó

II.           másoknak nem ártó

III.          jót cselekvő ember

IV.          felelős erkölcsi személy

V.           közösség érdekeit képviselő

 

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

I.            törvénytisztelő és betartó

II.           felelős erkölcsi személy

III.          jót cselekvő ember

IV.          másoknak nem ártó

V.           közösség érdekeit képviselő

 

A három különböző iskolából jövő diákok közül a két szakiskolában lévő tanulók – a törvénytisztelő és betartókat tartják "igaz embernek" - hasonló családi háttérrel és életkörülménnyel rendelkeznek. Ők azok, akik többször is megfordultak vagy maguk, vagy családtagjaik a hatóságoknál (rendőrség, gyámhatóság, bíróság, igazságügyi hivatal stb.) míg a szakközépiskolából jövők, jó családi háttérrel rendelkeznek, harmonikus családban élnek, ezért a "jót cselekvő embert" helyezik előnyben, mivel nekik a törvénytisztelet természetes. Nekik ő az "igaz ember". A magyar tinédzserek közül sokuknak fontos, hogy erkölcsileg feddhetetlen legyen az igaz ember, az, akiben bízhatnak, aki példaértékű számukra.

A romák, már annak is nagyon örülnek, ha nem ártanak, nem bántják őket.

A közösségért tevőkről is alul maradt a pozitív megítélés mind három intézmény esetében, hiszen megváltoztak az emberi viszonyok, átértékelődtek a kapcsolatok, mindent egy láthatatlan értékrend fog össze, ez pedig az érdek. Nem a másik, a közösség, a család, a társadalom érdeke, hanem az egyén érdeke. A három leggyakrabban használt szó ez: én, enyém, engem, az utóbbi időben. A közösségi érdek és a magán érdek felcserélődött a magántulajdon erősödésével.

 

II. Milyen területeken tevékenykedhetik az "igaz ember"?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások szerint:

I.              bölcsészet

II.             nem rendelkezik tudományos ismeretekkel

III.            vallástudomány

IV.            jogi, gazdasági tudomány

V.             természettudomány

 

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség) és a

3, Westsik Vilmos Szakiskolások ugyan azt a sorrendet állították:

I.              vallástudomány

II.             bölcsészet

III.            természettudomány

IV.           jogi, gazdasági tudomány

V.            nem rendelkezik tudományos ismeretekkel

 

Míg a szakközépiskolások többsége a pedagógusokat tekinti "igaz embernek", akik tanítják, nevelik őket, pozitív mintát nyújtanak számukra, addig a két szakiskolás réteg számára az ifjúsági lelkész, pap, vallástanár foglalja el az első helyet, aki számukra főleg lelki vigaszt nyújt a problémájuk terén. A tanáraik tanácsait is kevésbé fogadják el, sőt a tiszteletadás is alul marad.

A jogtudománnyal rendelkezők a negyedik helyezést kapták, azért, mert a tanulók szerint: a bíróság sem az igazságszolgáltatást végzi, hanem csak ítéletet hirdet. Egy jó ügyvéd sok pénzért képes felmentetni a bűnöző kliensét, ill. fordítottan is előfordul, hogy olyanok töltenek el éveket börtönben, akik nem is követtek el bűncselekményt, de nem mernek szembeszállni. Amikor gazdasági, pénzüggyel foglalkozókra gondolunk, a fiatalok azt említik, hogy csalók a bankárok, mivel azt hallják, hogy azért nem kaphatnak több zsebpénzt hétvégén, mert a bank emelte a törlesztő részleteiket, miközben a család szerződése jóval kevesebb összegről szólt. A szakközépiskolások közül említést tettek a szüleik vállalkozására, illetve arra, hogy az adóhivatal, mennyi pénzt elvesz tőlük.

Meglepett a szakközépiskolások véleménye, ők a természettudománnyal rendelkező szakembereket sorolták az utolsó helyre, azzal indokolva, hogy pl.-ul a gyógyszerészek is mindenféle kampánnyal próbálják az embereket rávenni, hogy minél több gyógyszert fogyasszanak.

Az egészségügyben az orvos társadalom megítélése is egészen kétes, hiszen a fórumokon az orvosok EU-s jövedelmet követelnek maguknak, közben létminimumon élőktől veszik el az előre megállapodott díjat az államilag finanszírozott egészségügyi intézetekben, amit hálapénznek neveznek.

 

III. Mi a munkája/foglalkozása az "igaz embernek"?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások szerint:

I.              munkától/foglalkozástól független

II.             értelmiségi

III.            fizikai munkás

IV.            munkanélküli

V.             politikus

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség):

I.              értelmiségi

II.             munkától/foglalkozástól független

III.            fizikai munkás

IV.            politikus

V.             munkanélküli

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

I.           munkától/foglalkozástól független

II.          fizikai munkás

III.         értelmiségi

IV.         politikus

V.          munkanélküli

 

A roma tanulók többsége úgy gondolja, hogy főleg a diplomás, jó egzisztenciával rendelkezők képesek "igaz emberként" élni.

A szakközépiskolások, és a szakiskolás magyar tanulók azt vallják, hogy foglalkozástól függetlenül mindenki lehet "igaz ember", aki megfelelő tájékozódó- és ítélőképességgel rendelkezik, átlát a hamisságon. Erényes lehet bármilyen foglalkozású, aki képes harcba szállni az igazságért.

A tinédzserek az utolsó helyre sorolják a munkanélkülieket független attól, hogy valaki esetleg önhibáján kívül veszítette azt el. A politikusokról sincs jó véleményük, szerintük a politikusok a leginkább megvesztegethető emberek, akik csupán a legtöbb javat akarják megszerezni az állami vagyonból, valamint az álláshelyeket is főleg a közvetlen családtagjaiknak, vagy barátaiknak járják ki.

Valószínűsíthetem, hogy a felmérés a választások után készült, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy a választási kampány, hatást gyakorolt a politikusok megítélésére.

 

IV. Hogyan tükröződött az eddigi élete során, hogy "igaz ember"?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások szerint:

I.              önzetlenül segített másokon

II.             életét feláldozta az igaz ügynek

III.           missziós feladatot végzett az Örökkévaló Istenért

IV.            művészként alkotott

V.             nem tükröződött élete során

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség):

I.              életét feláldozta az igaz ügynek

II.             önzetlenül segített másokon

III.            missziós feladatot végzett az Örökkévaló Istenért

IV.            művészként alkotott

V.              nem tükröződött élete során

 

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

I.              önzetlenül segített másokon

II.             életét feláldozta az igaz ügynek

III.           missziós feladatot végzett az Örökkévaló Istenért

IV.            nem tükröződött élete során

V.             művészként alkotott

 

Ebben a kérdéssorban láthatjuk a sorrendet, a roma tanulók szerint a legtöbb, a legigazabb, ha valaki képes feláldozni önmagát egy igaz ügyért. A tanulók Jézus Krisztust, történelmi személyeket, a forradalom áldozatait, valamint a II. Világháborúban lévő hősöket említették, többek között Anna Frankot, apácákat, lelkészeket, akik a zsidók megmentéséért küzdöttek.

A magyar tinédzserek szerint már az is igaznak tekinthető, aki dicsekedés nélkül segít másokon, családokon. Úgy ad, úgy segít, hogy nem vár érte semmit. Mert azért még akadnak olyan emberek, akik látják mások szükségleteinek hiányát, és ezért mindent elkövetnek. A roma tanulók is név szerint említették azt az ifjúságilelkészüket, aki hosszú éveken át missziói feladatot látott el közöttük:

Tanította, lelkigondozta őket, programokat vitt közéjük, akár a jelenlévőket is bevonta: (bábelőadás, szerepjáték,) evangelizált közöttük, sőt a szükségleteikről is gondoskodott. (Ruhaneműt, írószereket, a kisebbeknek játékot, édességet, akár élelmet szállíttatott a lakótelepükre minden családnak). A roma származású fiataloknál a személyes kapcsolat jelentősen befolyásolja a tesztet. Ebből arra következtethetünk, hogy a jól felkészült és erre alkalmas pedagógusokkal elősegíthető lenne e hátrányos réteg felzárkóztatásának gyorsítása. Saját tapasztalatom az, hogy pont az ilyen tanulókhoz kerülnek a legtöbb esetben azok a pedagógusok, akik már a hitüket elvesztették ezeknek a roma fiataloknak az eredményes oktatásában.

A roma és a szakközépiskolás tanulók a művészként alkotott "igaz embert" a negyedik helyre sorolták. Érzésem szerint ez a negyedik hely a művészet zenei irányzatának szól, míg a Westsik szakiskolások a művészetet versmagolással kötötték össze, mint irodalomművészetet.

A művészet megértése alapvetően a műveltség. Míg a romák a zeneszeretetüket identitásukból hozzák, ellenben a szakmunkástanulók a zenét nem is azonosítják a művészettel. Az irodalomművészet meg nem értése sok olyan problémára vezethető vissza, -a nem megfelelő olvasás, az olvasott szöveg nem értése, amihez párosul a tanuló érdektelensége, és a nem megfelelő oktatási tematika. Véleményem szerint, és ezt a három intézményben tanulók csoportja is mutatja, hogy az oktatási tematikában a pedagógusnak nagyobb szabadságot kellene adni abban, hogy a rábízott tanulókkal megtalálja azt a sebességet, amellyel a tananyagban haladni lehet úgy, hogy a lemaradó és az előrehaladó száma legyen a legkisebb.

 

V. Milyen a külső megjelenése az "igaz embernek"?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások és a

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség) is átlagban ugyanazt a sorrendet állította fel::

I.             átlagos

II.            egyenruhás

III.           konzervatív

IV.           divatos

V.            kihívó

 

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

I.             átlagos

II.            egyenruhás

III.           divatos

IV.           kihívó

V.            konzervatív

 

A három intézmény tanulói az első két helyezésnél hasonlóképen

gondolkodott: átlagos ruházatban járhatnak az igaz emberek, mert nem a ruha teszi az embert, hanem a szavainak és tetteinek egyöntetűsége. Az átlagos a mindennapokra értendő, viszont egy balesetnél vagy egy tűzesetnél mindjárt megnő a mentős vagy tűzoltó személyének egyenruhában való megjelenése. Mivel ezekben az esetekben az adott szituációban bennük látják a szakértelem megjelenését. Az egyenruhát és formaruhát viselő ember külső jegyként viseli magán a hivatását. Többnyire az emberek is ennek megfelelően fordulnak hozzájuk. Az egyházak által megjelenített ruházatát viselőkhöz tisztelettel és bizalommal fordulhatnak a lelki szegények, akinek meglehet gyónni, akinek ellehet mondani mindent, hiszen benne meglehet bízni. Sőt, ha igénybe veszik szolgálatukat a bűntudatuk is csökken.

Sok fiatal a tűzoltókat említette, mivel ők azok, akik a veszélyt, életük kockáztatásával is vállalva képesek menteni emberi életeket. De rendőrre is gondoltak, mivel a rendőr az, aki megvédi az ártatlan embert. A közlekedés minden területén lévő dolgozók említése, akik óriási felelősséget vállalnak az emberek szállítása területén.

Összefoglalva, az egyen és formaruha viselőiről azt állapítják meg a tanulók, hogy szaktudásukkal biztonságosan, magas színvonalon tudják ellátni a feladatukat. A ruházat és a tevékenység egységben van, várhatóan ettől "igazak".

A középmezőnyben helyezkednek el a konzervatív ruhát viselők, itt "öltönyös" "kosztümös" üzletemberre, üzletasszonyra, köztisztviselőre, politikusra gondoltak. A szakközépiskolások és roma tanulók utolsó előtti helyre sorolták a divatdiktátorokat, filmsztárokat, énekeseket, akik koncertjükkel segítenek a bajban jutott embereken, a koncert bevételének felajánlásával. A kihívó ruhát viselők (punkok, emosok, skinheadek, gárdisták) is harcolhatnak igaz ügyért véleményük szerint.

 

VI. Mi a véleményed arról, hogy van-e "igaz ember" a világon?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások:

I.             van

II.            találkoztam már igaz emberrel

III.           hallottam már erről a kérdésről, de nem tudom eldönteni

IV.          még nem találkoztam igaz emberrel

V.           nincs

 

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség):

I.              találkoztam már igaz emberrel

II.             van

III.           hallottam már erről a kérdésről, de nem tudom eldönteni

IV.            még nem találkoztam igaz emberrel

V.             nincs

 

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

I.             hallottam már erről a kérdésről, de nem tudom eldönteni

II.            van

III.           találkoztam már igaz emberrel

IV.          még nem találkoztam igaz emberrel

V.           nincs

A hatodik kérdésre kapott választ vizsgálva, minimális az eltérés a szakközépiskolások és szakiskolások megítélése terén. Igaz emberként Jézust és tanítványait, ill. a misszionáriusokat említették a tanulók. Ennél a kérdésnél a romák sokasága teljes névvel jelölte azt a hölgyet, aki lelkészük/pszichológusok hosszú évek óta. Azért tekintik igaz embernek, mert foglalkozik velük, szereti őket, gondoskodik róluk, minden tőle telhető segítséget megad nekik, követi fejlődésüket, rendezvényekre elviszi őket. Van aki, csupán így jellemzi: nem csak igaz, de rendes nő, akinek nagy szíve van. Példaértékű a munkája és az élete is.

Voltak olyan gondolatok is, hogy a kisemberek, munkások között van sok igaz ember, hiszen a mindennapi kemény munkájukkal építik a társadalmat.

Véleményem szerint az igazi "igaz embert" csak egész élete értékelésével, cselekedeteinek, szavainak teljes átfogó vizsgálatával lehetne meghatározni.

Viszont a mindennapi életnek is megvannak az "igaz emberei", akik ellátják munkájukat, eltartják családjukat, gondoskodnak az idősekről, és betartják országuk törvényeit. Igaz, hogy átlag emberek, de "igaz emberek".

 

VII.Szerinted milyen világnézete van az "igaz ember"-nek?

1, Széchényi Iskola Szakközépiskolások:

I.             saját világnézete van

II.            vallásos

III.           életét csak az Isten szolgálatába helyezte

IV.          istenfélő/hívő

V.           ateista

 

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség):

I.              vallásos

II.             életét csak az Isten szolgálatába helyezte

III.           istenfélő/hívő

IV.           saját világnézete van

V.            ateista

 

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

I.             vallásos

II.            saját világnézete van

III.           életét csak az Isten szolgálatába helyezte

IV.          istenfélő/hívő

V.            ateista

A tinédzserek egyöntetűen nyilatkozták, hogy az ateista kevésbé lehet igaz ember. A roma tanulók és a szakiskolások szerint: csakis vallásos, vallást gyakorló ember lehet igaz, azért mert ismeri és betartja a Tíz parancsolatot, az Istent féli, és az Isten igéjét ismeri. Már csak azért sem fog rosszat tenni, mert az Isten mindent lát, mindent tud, mindenhol jelen van.

A szakközépiskolások esetében a többség szerint az "igaz embernek" saját világnézete van, maga alakítja ki értékrendjét. Az "igaz ember" nem veti alá magát azoknak a korlátoknak, amelyet a vallás/ vallási vezetők próbálnak kialakítani feléjük. Viszont, a következő helyezést a vallásos ember kapta, majd azt követően a cölibátusságot felvállalókra, a papokra, szerzetesekre, apácákra gondoltak, akik csak az Istennek szolgálnak egész életükben, ezek az "igaz, bűnnélküli emberek"- megítélésük szerint.

A hagyományos magyar értékrend: Isten, haza, család, már elveszítette korábbi szerepét, egyes elemei feltűnnek, de összességében, kevésbé jelenik meg a magyar társadalomban.

 

Miért érdemes becsületesnek lenni?

1, Széchényi Szakközépiskolások:

-Mert az élet meghálálja ezt.

- A saját háborúd miatt, a belső harcod magaddal. Ha becstelen vagy, akkor egy idő után teljes lényedben olyanná válsz.

- Ha te becsületes vagy, akkor benned van az a tudat, hogy mások is becsületesek. Becsületesnek lenni jó!!!

- Mert az ember életét meghatározzák a barátok és a család, de ha egy személy egyszer is elveszti mások előtt a becsületét, soha többé nem tudja lemosni magáról a galádságát, és ezért könnyen elveszítheti azokat az embereket, akik fontosak neki.

- Nagyobb szerencséje van az életben, maga az élet is visszafizeti neki.

- Mert így jobb életet élhetünk szeretetben és tiszteletben. Jó érzés, ha tisztelnek.

-Ne csapjuk be sajátmagunkat, se másokat. A saját értékrendünknek feleljünk meg, hogy mások se csalódjanak bennünk.

- A becsületesség összefügg az igazsággal és az "igaz emberrel" is. A becsületesség az erkölcshöz tartozik, ami mindenkép javára válik az igaz embernek.

- A Földön eltöltött életünk a mennybéli létünk rangját határozza meg, már aki a mennybe jut.

- Azért érdemes becsületesnek lenni, mert így a környezetemben lévők megbecsülnek, megbíznak, tisztelnek és szeretnek, sőt felnéznek rá. Mindez jó érzéssel tölti el az embert.

- A becsületes ember jó lelkiismerettel rendelkezik, harmonikus életet él, vidám és sikeres ember.

- Azért jó és érdemes becsületesnek lenni, mert a társadalom ezt várja el, aki erre képtelen, azt kitaszítja maga a társadalom, közösség, család.

- A harminc szakközépiskolás közül ketten mondták, hogy nem érdemes becsületesnek lenni a mai társadalmi helyzetben, az igaz emberek élete sem lehetséges teljes mértékben, muszáj kissé becstelennek lenni az élet fenntartásához. Rengeteg kiskapu van, amit ismerni kell! Aki ezeket ismeri jól halad az élet különböző területein.

 

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség):

A harminc főnek hasonló a véleménye:

- Azért érdemes becsületesnek lenni, mert előbb vagy utóbb kifizetődik. Isten mindent lát, mindent tud, és Ő nem bottal, hanem sorssal ver.

- Akkor az embernek nem lenne bűntudata, és jobb lenne a közérzete.

- Becsületesként, nem veszíteném el a bizalmat senki felett, ezért sokan szeretnének, és senki sem nézne le.

- Mert hazug embert hamarabb utolérnek, mint a sántakutyát. Azért lenne jó becsületesként élni, mert akkor tisztelni tudnának, és azt mondanák, de jó, hogy nem csináltál semmi rosszat. Nem lopnál, és nem hazudnál, nem bánkódnál, hanem tisztességes lennél.

- Azért lenne jó becsületesnek lenni, mert akkor nem kételkednének bennem, hogy most hazudok-e vagy igazat mondok-e, nem kérdeznének meg másokat, hogy tényleg iskolában voltam-e.

- Azért, mert nem jó érzés, ha rossz embernek tartanak. Azt szeretem, ha megbíznak bennem a barátaim, a családom.

 

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

Harminc főből hárman mondták, hogy nem érdemes becsületesnek lenni.

A 27 tanuló válaszában hasonló gondolatok voltak, mint:

- "Azért érdemes becsületesnek lenni, mert életünk végén boldogok lehetünk a mennyországban."

- "Sokkal jobb jó dolgokat tenni, mint rosszat: hazudni, lopni, csalónak lenni."

- "Azért, mert ha elvégzem az iskolát, legyen munkám, szerető párom és szép családom."

- "Azért, mert így könnyebb az élet, nem visznek akkor el, és nem lesz semmilyen büntetés."

- "Azért, mert akkor tisztelnek és felnéznek rám a haverok. Jobb ilyenkor a közérzetem és akkor nincs szorongásom."

Te képes lennél arra, hogy "igaz emberré" váljál?

Mit kellene tenned ezért?

1, Széchényi Szakközépiskolások:

8 fő mondta, hogy igen,

Ezért önzetlenül kellene segítenie másokon. A hazáért küzdeni, hogy mindenki számára jöjjön az igazi felemelkedés.

3 fő nem tudna "igaz emberré" válni. Mert nem akar érte semmit tenni.

19 fő talán, de ahhoz sokat kellene változniuk, lemondani a cigarettáról, türelmesnek lenni, segítőkészséggel rendelkezni, elfogadni saját magát, hogy másokat is szerethessen és tiszteljen.

 

2, Bencs László Szakiskolások (roma közösség):

19 fő mondta, hogy képes lenne "igaz emberré" válni. "Bár ehhez megkellene változni, jót kellene cselekedni, nem csalni, nem járni a buszokra kizsebelni az utasokat, az autókat nem feltörni, nem kellene elvenni mások telefonját, nem verni meg másokat, órákon oda kellene figyelni és nem meglógni. A beszédstíluson is kellene változtatni. Csupán jó úton járni".

11 fő mondta, hogy talán képes lenne rá. "Ahhoz nagy akaraterőre lenne szükségem, hogy ne a szenvedélyeimnek éljek. Meg kellene tanulni, a felelősségteljes életet, őszintének, kitartónak, barátságosnak és kedvesnek lenni."

3, Westsik Vilmos Szakiskolások szerint:

6 fő nem tudna "igaz emberré válni", mert nem tudja hogyan lehetséges.

7 fő talán tudna "igaz emberré válni", de ehhez meg kellene változnia.

"Becsületesen dolgozni, és nem átvágni mindenkit, és főleg nem a szüleimet."

17 fő szerint igenis lehetne "igaz emberré" válnia.

"Figyelembe kell vennem mások gondolatait, érzéseit, és azt kell tennem, amit magam is elvárok."

"Sok mindent. Igazságosnak kell lenni, jót cselekedni, önzetlenül segíteni az elesetteken, a gyengéken, és a szegényeken."

"Mindig a helyes utat kell választanom, hallgatnom kell az idősekre, mert ők mindig igazat és jót mondanak, hogy ne legyen semmi bajom."

"Meg kellene változnom!" – a legtöbb helyen szerepel.

 Amikor az ember sok becstelenségét lát maga körül, és annak látja növekvő értékét, akkor a becsület devalválódik. Alapvetően a diákok megkérdőjelezik a becsületesség értékét, amikor felvetődik az a kérdés, hogy Te képes vagy-e "igaz emberré" válni. Nagyon nehéz ezeknek a fiataloknak bemutatni a becsület és az igazság értékét, amikor a mindennapi hírekből mást kapnak vissza. Lásd, gazdasági, politikai visszaélések, kiskapuk, korrupciók, és egyéb ügyeskedések nyilvánosságra kerülése. Tudjuk, hogy a fiatalokat a könnyű élet mindig csábítja. A jövőkép hiánya és a munkanélküliség rontja ezeknek a fiataloknak az esélyét a felelős, becsületes életvitel kialakítását. Legtöbbjüknek már a hátterük is romlott. Szétbomlott család, szegénység, bűnözés,

A társadalmunknak feltétlen törekedni kell arra, hogy ezek a romló, bomlasztó folyamatok megforduljanak. Megerősödő, stabil középréteg kialakulására van szükség, amelyben ezeknek a fiataloknak lehetőséget kell adni.