LEGENDÁK

Róbert Péter

A zsidó pasa

Krúdy mégis realista író volt

2020.05.07.

Pest a török időkben elhanyagolt kicsi település volt, a budai pasák palotájukból ritkán jöttek át a túlsó partra, akkor is hajón. Józsefváros csak majd egy évszázaddal a török uralom megszűnte után létesült mint önálló külváros, a mainál jóval nagyobb területen. Mégis van háza egy pasának a kerületben!

A Múzeum utca 3. szám alatt, az egykori - meglehetősen kétes hírű Két pisztoly Fogadó közvetlen szomszédságában - később helyén 1872-ben Bergh Károly építész felépítette eklektikus stílusban a háromemeletes bérházat, amelynek értékét a "mágnás negyed" szomszédsága és a Múzeumkertre való kilátás nagyban növelte. Ide költözött a Kisfaludy utcából Divald Károly jó nevű "fotográfiai műterme" is.

Noha építésekor a XIX. század szokásai szerint csak emeletenként rendelkezett fürdőszobával igényes lakói később minden kényelemmel ellátták otthonukat.

Faragó Géza[1877-1928]:
Lovag Freystädtler Jenő

Közülük kiemelkedett Freystädtler Jenő, a századvég és a XX. század elejének ismert alakja, bankár és pénzember, aki apjának, Freystädtler Antalnak, aki a Balatonfelvidék legnagyobb földbérlője, számos mezőgazdasági gyár tulajdonosa volt köszönhette hatalmas vagyonát. 1892-ben apja halálakor egyedüli fiúgyermekként hatalmas vagyont – csak Budapesten 5 ingatlant, de Budapesten kívül is több birtokot – örökölt.

Az édesapja, Freystädtler Antal által megszerzett nemességhez és a kövesgyüri előnévhez még apjának Ferenc Józseftől kapott lovagi rangját, a Budapestre látogató perzsa sahtól, akivel összebarátkozott, Irán budapesti konzulságát és a Magyarországon elég szokatlan és talán nem a legjobb emlékű pasa címet kapta. A kortársak szerint mindkettő sok pénzébe került – de volt neki bőven!

Az első emeleten lakott – akkor ezek a lakások voltak a legelőkelőbbek, mivel lift még nem volt, de világosabb volt, mint a földszint, az utcai forgalom még nem gépjárművön "zajlott."

Erkélyén bearanyoztatta a rácsot és a korlátot, állítólag azért, hogy barátnője nemesfémre támaszkodjon, ha kihajol rajta.

Udvarán a kis földszintes résznél egy éjjel-nappal befogott hintó állt, hogy bármikor kihajthassanak a házból. Szükség is volt rá, mert a lovag szerette a lóversenyt, az éjszakai szórakozóhelyek lovagja is volt, a pasa címre pedig, mint a szebbik nem lelkes barátja is rászolgált. A vörös bársonnyal bevont lovagteremben egykori szerelmeinek - harisnyareklámra emlékeztető - lábszobrai sorakoztak bronzból, ezüstből esetleg aranyból, a kapcsolat utólagos megítélése szerint.

Gutenbenberg tér 2

Jákó Amáliával, a Budapesti Színkör színésznőjével élete későbbi szakaszában találkozott Amáliát lányává fogadta, és különböző ajándékokkal halmozta el – a mai Gutenbenberg tér 2. számú telken található épület és a szomszédos Bródy Sándor utca 46-os szám alatti ház is ezek közé tartozott. Kapcsolatuknak azonban szomorú vége lett. A válságnak is köszönhetően Freystädtler Jenő vagyonát nagyjából teljesen elvesztette, Amália pedig férjhez ment gyulai Gaál Andorhoz 1929-ben.

Persze meg kell említenünk, hogy óriási könyvtárszoba is volt, értékes könyvekkel. Talán ezért kapta meg később a Széchenyi Könyvtár az épületet.

 

Csak télen lakott itt, nyáron a Szépvölgyi úti villában nyaralt a család, ez ma is áll.

Nagy személyzetet tartott a Múzeum utcában: titkárság, udvarmester, háznagy szolgálta kényelmét.

Érdekes és városszerte ismert alakja volt a régi Pestnek a "pasa", ahogy röviden emlegették. Magas, szikár alakja hol itt, hol ott tűnt fel a fővárosban. Angolos pofaszakállt és vékony bajuszt viselt, keskeny mindig  feltűrt karimájú kalapot, bokáig érő nadrágot (mintha a mai nyári divatot látnánk!) és szalagos cipőt. Bal szemébe monoklit csippentett, csontgombos sétapálca egészítette ki híres eleganciáját. Az excentrikus és különc pasa Krúdy Gyula leírása szerint "ragasztott bajszú, szinte álarcos lovag"; apja vagyonát nagy lelkesedéssel élete végére teljesen elköltötte.

Sok karikatúra készült róla, ezeket papírboltokban is árulták. Sétáin egy alacsony termetű angol tanár szaladgált mellette, aki elkísérte délelőttönként a Vörösmarty téri Gerbeaud cukrászdába, amelyet akkor még Gizella térnek és Kuglernak neveztek.

Azért volt a tanárra szükség mert Freystädtler Jenő angol újságokat olvasott, amelyeket a pult egyik fiókjában előzékenyen félretették számára, és ha nem értett valamit, kéznél volt a nyelvmester.

Tótvázsony: Freystadtler Antal lovag síremléke

 

 

Édesapja Freystädtler Antal nagy emberbarát, bőkezű adakozó volt, aki pl. alapítványával segített a ma is létező, a XX. század második felében az akkor az Abonyi utcában működő izraelita gimnázium létrehozásában, Jenő azonban nem annyira követte ezt az áldozatkészséget.

 

 

Freystädtler Jenő a sportot támogatta, házában 1912-ben 70.000 korona költséggel vívótermet létesített, a lósportot is támogatta. Ha nem hintóját használta, könnyű kétkerekű kocsiját maga hajtotta. Ekkor is mögötte ült inasa, aki kérésére zsebkendővel megtörölte gyeplőt tartó gazdája orrát. A színházban lakája bekészítette a látcsővet és a színlapot majd a páholyfolyosón állt az előadás alatt, esetleg valamit hozva a büféből.

Vagyona azonban elúszott, a háború és az államosítás szegény emberré tette. Flóra leánya egy huszártiszthez ment férjhez – az esküvő már a Deák téri evangélikus templomban volt!

Élete utolsó éveit szegényen élte le; később pereskedett is Amáliával, és a bíróság 1939-ben havi tartásdíj fizetésére is kötelezte a színésznőt.

Amália a Gutenberg tér 2. számú, neki épített házban élt egy egész emeletet elfoglalva, de nem engedte, hogy a lovag hozzá költözzön.

"Az idős lakók úgy emlékeznek, Freystädtler megjárta a koncentrációs tábort, onnan is Amáliához jött vissza, ám ő akkor sem fogadta be. Hosszú életű volt, öreg emberként sokat üldögélt a Kálvin téren és a Múzeum kertben, elmerengve a múlton. Azt mesélik, hogy a vén különc ott halt meg a ház előtt, a Gutenberg téren, egy padon. Más mendemonda szerint azonban kórházban hunyt el, egy-két évvel a háború után. Csak a ruhája és két üres befőttesüveg maradt utána."

Apja címere még sokáig díszítette egykori palotája homlokzatát.

Ma már az átépített házban semmi sem emlékeztet a " zsidó pasára"!

 

 

FEL