PSZICHOLÓGIA

Földi Mihály:

Weininger öngyilkossága. – Strindberg két levele.

Forrai Judit:

Gondolatok a világhírű módszer kialakulásáról
és alapítójáról, Pető Andrásról

Kiss Endre:

Bibó István fasizmus-magyarázata

Vajda Zsuzsanna:

A vadon gyermekei. Róheim Géza a gyermekkori fejlődésről a terepmunkák tükrében

Endre Kiss:

Die unentdeckte Welt der Seele der Masse (n)

Szondi Lipót:

Sorsanalízis és önvallomás (részlet)

Ungárné Komoly Judit:

A segítő ember

Ulrike Pilarczyk:

Zur medialen Konstruktion von Gemeinschaft in der jüdischen Jugendbewegung

Stephen I. Ternyik:

Economic Cycles of Social Hatred

A.Gergely András:

Örökség vagyunk…

Bánhidi Ágnes:

Transzgenerációs traumaátörökítések

József Attila:

Levél Gyömrői Editnek

Karinthy Gábor:

Levelek Füst Milánhoz

Wilhelm Reich:

Pszichoanalízis és szocializmus

Vámbéry Ármin:

Tatárom

Hasznos Judit:

A Legyek Ura visszanéz

Hasznos Judit:

Elias Canetti tegnap és ma

Marsó Judit:

Tinédzserek véleménye az
“igaz emberről”

Fenyő Miksa:

Hitler

Bánhidi Ágnes:

Holocaust és az ismétlődő trauma

Kulcsár-Szabó Anikó:

AZ ÖRDÖGGÖRCS MINT IRODALOMPSZICHOLÓGIAI KINCSESBÁNYA

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter