teljes slider
RESTANCIA

FÜGGETLEN ZSIDÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUMOK

Slide2
RESTANCIA

DOKUMENTUMOK

previous arrow
next arrow

ÁBRAHÁM VERA MUNKÁI

Löw Immánuel levelezőlapja

Újvári Péter szegedi kötődése és egy levél

Tardoss-Taszig Ármin vendégkönyvéből – dr. Szepesi Imre orvos

Egy levél dr. Birnfeld Sámuel rabbitól

Szegedi adalék Gábor Andor életéhez

Képeslap Varga Mihálytól

Löw Lipót klub Szegeden

Csoportkép a Soltvadkerti Jesivából

Vadász Endre emlékezete

Előadóművészek és jótékonyság

Pászka ügy Szegeden

Vorhand Mózes makói orthodox főrabbi és a Szegedi Zsidó Hitközség

A szegedi zsidó iskola zászlaja

Löw Immánuel és a Szegedi Zsidó Hitközség szerződései, 1940

A Szegedi Zsidó Hitközség meghívója, 1945

A Baumhorn síremlék

Radnóti Miklós kézjegye

Löwy Emil szegedi hittanár 1924.évben kelt igazolása

Kóró Kroó Imre levele a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumában

Tardoss-Tauszig Ármin és vendégkönyve

A Szegedi Zsidó Hitközség különleges imakönyvei

A Szegedi Zsidó Óvoda létrehozásáról, 1931

Közösségi emlékezet gyászesemény kapcsán az írott textusok tükrében

Löw Immánuel kétszáz beszéd c. kötetének megjelenésével kapcsolatos néhány irat

A Szolnoki Izraelita Hitközség kultúrházának megnyitó ünnepsége

1941. január havi fizetési jegyzék

A Szegedi Zsidó Hitközség Nőegyletének kérvénye 1938-ból

Chanukka a Szegedi Csillag börtönben

Löw Lipót klub Szegeden

Tardoss-Tauszig Ármin vendégkönyvéből – Étsy Emilia sorai

OMIKE művészakció

Irodalmi est Szegeden, 1938

Dr. Molnár Ernő rabbi és egy szegedi kapcsolat

dr. Biedl Samu gyászjelentés

Kérvény 1938-ból

A Szegedi Zsidó Népiskola kántor-tanító választásának dokumentumai (1938)

Amikor Szegeden még utcanév is emlékeztetett Löw Lipótra

Tokics Imre:

A IUS TALIONIS és a menedékvárosok a zsidó kultúrtörténetben

Schreiter Zsuzsa:

Kóbor Noémi házassági szerződése 1928

Kövér György:

Solymosi Eszter nyomában

Walter Benjamin:

Moszkvai napló

Forrai Judit:

Pető András, a nagy mágus

Falk Miksa:

Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála

A.Gergely András:

Képzelhető asszimiláció, nemzedékek kor- és önképe

Schreiter Zsuzsa:

Kóbor Tamás szülei és testvére, Bermann Miksa családja

Hrotkó Larissza:

A 19. századvégi zsidó társadalmi gender viszonyok megismerése a Magyar Zsidó Szemle 1884. évi száma szövegelemzése alapján – II.

Lukács György:

Moses Hess és az idealista dialektika problémái

Dede Franciska:

„Kezét csókolja, Ignotus”

A százötvenkét éve született Veigelsberg/Ignotus Hugóról (1869‒1949)

Kiss Endre:

Zsidóság és a német irodalom

Szende Pál:

Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben

Füst Milán:

Két vers a Népszövetségről

Szende Pál:

A magyar látszatalkotmány

Fodor Péter:

Szemelvények a csongrádi zsidóság történetéből

Szolnoki István:

A HARMADIK BIRODALOM KELETKEZÉSE
Br. Wesselényi Miklós könyve

 

Oláh János:

A nagylábujj megfogásától a koporsó érintésig
(Néhány elfeledett zsidó népszokásról)

 

Marian Turski:

Auschwitz nem az égből pottyant le

Eva J. Engel:

Die Gesammelten Schriften Moses Mendelssohns

Vörös Sára

Izsák és a fehérterror

Hrotkó Larissza:

A 19. századvégi zsidó társadalmi gender viszonyok megismerése a Magyar Zsidó Szemle 1884. évi száma szövegelemzése alapján – I.

Monostori Imre:

A zsidókérdés változatai a magyar folyóiratokban a húszas évektől a zsidótörvényekig – I.

Monostori Imre:

A zsidókérdés változatai a magyar folyóiratokban a húszas évektől a zsidótörvényekig – II.

Róbert Péter:
1938-1944. Hat év a magyar zsidóság történetéből

Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján

Dr. Juhász Zita:

AZ INTERPRETATIO JUDAICA KLASSZIKUS KORA

DR. STRAUSZ IMRE

Egy zsidó kórház 1944-ben
Emlékezés-vázlat ötven év múltán

Stephen I. Ternyik:

The Epistemological Heritage of Erdös Pal: N is more than a Number.

Ernst Krenek Jonny spielt auf című operája Magyarországon

A Messing relytély


Komáromi Sándor:

‘Etno-irodalom’: a „keleti zsidó” legitimitása Joseph Roth műveiben


Gondolatok az antiszemitizmusról

az Egyenlőség c. folyóirat 1882-1892 közötti számai nyomán

Róbert Péter:

Az Egyenlőség első két évtizede

Hrotkó Larissza

Frankel Leó út 49

Kiss Endre:

Számvetés a családdal az Iskolatelevízió médiumában

Gettórendelet 1944

Szerb Antalné

Szerb Antal utolsó hónapjai

Összeállította: Vörös Sára

Az antiszemitizmusról

az Egyenlőség c. folyóirat 1882-1885 közötti számaiból

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT