teljes slider
RESTANCIA

FÜGGETLEN ZSIDÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUMOK

Slide2
RESTANCIA

DOKUMENTUMOK

previous arrow
next arrow

ÁBRAHÁM VERA MUNKÁI

Újvári Péter szegedi kötődése és egy levél

Tardoss-Taszig Ármin vendégkönyvéből – dr. Szepesi Imre orvos

Egy levél dr. Birnfeld Sámuel rabbitól

Szegedi adalék Gábor Andor életéhez

Képeslap Varga Mihálytól

Vadász Endre emlékezete

Előadóművészek és jótékonyság

Pászka ügy Szegeden

Vorhand Mózes makói orthodox főrabbi és a Szegedi Zsidó Hitközség

A szegedi zsidó iskola zászlaja

Löw Immánuel és a Szegedi Zsidó Hitközség szerződései, 1940

A Szegedi Zsidó Hitközség meghívója, 1945

A Baumhorn síremlék

Kóró Kroó Imre levele a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumában

Tardoss-Tauszig Ármin és vendégkönyve

A Szegedi Zsidó Hitközség különleges imakönyvei

A Szegedi Zsidó Óvoda létrehozásáról, 1931

Közösségi emlékezet gyászesemény kapcsán az írott textusok tükrében

Löw Immánuel kétszáz beszéd c. kötetének megjelenésével kapcsolatos néhány irat

A Szolnoki Izraelita Hitközség kultúrházának megnyitó ünnepsége

1941. január havi fizetési jegyzék

Tardoss-Tauszig Ármin vendégkönyvéből – Étsy Emilia sorai

OMIKE művészakció

Irodalmi est Szegeden, 1938

Dr. Molnár Ernő rabbi és egy szegedi kapcsolat

dr. Biedl Samu gyászjelentés

Kérvény 1938-ból

A Szegedi Zsidó Népiskola kántor-tanító választásának dokumentumai (1938)

Amikor Szegeden még utcanév is emlékeztetett Löw Lipótra

Tokics Imre:

A IUS TALIONIS és a menedékvárosok a zsidó kultúrtörténetben

Walter Benjamin:

Moszkvai napló

Forrai Judit:

Pető András, a nagy mágus

Falk Miksa:

Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála

A.Gergely András:

Képzelhető asszimiláció, nemzedékek kor- és önképe

Schreiter Zsuzsa:

Kóbor Tamás szülei és testvére, Bermann Miksa családja

Hrotkó Larissza:

A 19. századvégi zsidó társadalmi gender viszonyok megismerése a Magyar Zsidó Szemle 1884. évi száma szövegelemzése alapján – II.

Lukács György:

Moses Hess és az idealista dialektika problémái

Dede Franciska:

„Kezét csókolja, Ignotus”

A százötvenkét éve született Veigelsberg/Ignotus Hugóról (1869‒1949)

Kiss Endre:

Zsidóság és a német irodalom

Szende Pál:

Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben

Füst Milán:

Két vers a Népszövetségről

Szende Pál:

A magyar látszatalkotmány

Fodor Péter:

Szemelvények a csongrádi zsidóság történetéből

Szolnoki István:

A HARMADIK BIRODALOM KELETKEZÉSE
Br. Wesselényi Miklós könyve

 

Oláh János:

A nagylábujj megfogásától a koporsó érintésig
(Néhány elfeledett zsidó népszokásról)

 

Marian Turski:

Auschwitz nem az égből pottyant le

Eva J. Engel:

Die Gesammelten Schriften Moses Mendelssohns

Vörös Sára

Izsák és a fehérterror

Hrotkó Larissza:

A 19. századvégi zsidó társadalmi gender viszonyok megismerése a Magyar Zsidó Szemle 1884. évi száma szövegelemzése alapján – I.

Monostori Imre:

A zsidókérdés változatai a magyar folyóiratokban a húszas évektől a zsidótörvényekig – I.

Monostori Imre:

A zsidókérdés változatai a magyar folyóiratokban a húszas évektől a zsidótörvényekig – II.

Róbert Péter:
1938-1944. Hat év a magyar zsidóság történetéből

Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján

Dr. Juhász Zita:

AZ INTERPRETATIO JUDAICA KLASSZIKUS KORA

DR. STRAUSZ IMRE

Egy zsidó kórház 1944-ben
Emlékezés-vázlat ötven év múltán

Stephen I. Ternyik:

The Epistemological Heritage of Erdös Pal: N is more than a Number.

Ernst Krenek Jonny spielt auf című operája Magyarországon

A Messing relytély


Komáromi Sándor:

‘Etno-irodalom’: a „keleti zsidó” legitimitása Joseph Roth műveiben


Gondolatok az antiszemitizmusról

az Egyenlőség c. folyóirat 1882-1892 közötti számai nyomán

Róbert Péter:

Az Egyenlőség első két évtizede

Hrotkó Larissza

Frankel Leó út 49

Kiss Endre:

Számvetés a családdal az Iskolatelevízió médiumában

Gettórendelet 1944

Szerb Antalné

Szerb Antal utolsó hónapjai

Összeállította: Vörös Sára

Az antiszemitizmusról

az Egyenlőség c. folyóirat 1882-1885 közötti számaiból

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT