KUTATÁS

Haraszti György

A történelem visszfénye, avagy “biztos” tények és hipotézisek Dániel könyvében

Molnár Andrea

Rúth könyvének első fejezetéről “multifokális” módon

Forrai Judit

Steinberger Sarolta, az első, Budapesten avatott doktornő

Gergely Anna

“Egy vándor és bujdosó”

Silja Behre

Ephraim Kishon für Deutsche

Molnár Andrea

Szkepticizmus versus istenfélelem

Hasznos Judit

“Szív küldi szívnek szívesen….”

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes Géniusz c. karcolatának és Lepketánc c. színművének elemzése Platón barlanghasonlata alapján

Scheiber Sándor

Mikszáth tárgytörténeti kapcsolataihoz

Hrotko Larissza

“Wissenschaft des Judentums” a Magyar-Zsidó Szemlében

Haraszti György

A KÁRPÁT-MEDENCEI ZSIDÓSÁG ANNOTÁLT KRONOLÓGIÁJA 1918 ÉS 1945 KÖZÖTT
ELŐSZÓ

Forrai Judit

A kézmosás kultúrtörténetéből

Flaskár-Nagy Melinda

AZ ORTODOX HITKÖZSÉG ÉS A HOZZÁ KÖTŐDŐ SZOCIÁLIS
GONDOSKODÁSSAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Dávid András

A kapitalizmus megjelenése a Bibliában

Larissa Hrotko

DIE PESTER STIEFTÖCHTER JÜDISCHER GESCHICHTESCHREIBUNG

Einführung ins Thema. Aufenthaltsgenehmigungen

Lányi Beatrix

Werner Sombart zsidósággal kapcsolatos elméletei

Hammerstein Judit

Egy optimista kálváriája Moszkvában

Sinkó Ervin Szovjetunió-kritikája

Haraszti György

Zsidó embermentők 1944/45-ben

Ismerjük meg jobban őket!

Komáromi Sándor

Átrendeződő régió, náci népirtás, emigráció:
zsidó származású német írók a felbomló Osztrák-Galíciából a 20. században

Pénzes Edit

Egy vita előzményei: zsidókérdés 1917-ben

Hammerstein Judit

Arthur Holitscher: a hontalan utazó és a küldetéses útirajz

Borsányi Schmidt Ferenc z’cl

Méltatlanul elfeledve…

Hrotkó Larissza

Zsidók Európában

A csehországi krónika

Kiss Endre

A hetvenes évek Canettijéről

Vörös Sára

Petőfi Sándor körül kialakult kultuszok, Petőfi zsidó kapcsolatai, költeményeinek zsidó műfordítói

Kiss Endre

Uwe Johnson az Oranienburger-Strassén

Endere Kiss

Sleepwalking and Validity

Arthur Koestler’s Model of Scientific Progress

Michael Löwy

Karl Mannheim and Georg Lukacs

The lost heritage of heretical historicism

Forrai Judit

Königsberger Lea orvosnő,
az elsők közül

Lányi Beatrix

TOTALITARIZMUS ÉS ANTISZEMITIZMUS

Bacsó Beáta

Karinthy Frigyes megváltó figurájának fejlődéstörténete

Oláh János

Zsidó esküvői rítusok változásai a XIX-XXI. században

Kiss Endre

Az anyajogtól a funkcionális differenciálódásig

Marsovszky Magdolna

Az antiszemitizmus:
"Egy pozitív program negatív része"

Gábor György

Csodagyűrű csak egy van

Hogyan lehetséges ez?

A.Gergely András

A “neobarokk társadalom” nőtörténeti színterei,
meg a modernitások

Palló Gábor

Elektron és Éter:
Lénárd Fülöp "német fizikája"

Dobner Győző

Krisztushívő zsidó mozgalmak

Pelle János

Gázkamra a sörgyárban?

Munkaszolgálatosok Kőszegen és orvosuk népbírósági pere

Györffy László Mózes

Zsolt Béla és a népies írók háború utáni recipiálásának kommunista értelmezése

Róbert Péter:

Protestáns-zsidó kapcsolatok Magyarországon

Szigeti Jenő

A Szombatos Imádságoskönyv zsoltárfordításai

Ábrahám Vera

A makói angyalos kő

Hrotkó Larissza

PIRKÉ IMAHOT

Kézimunka a feminizmus és a vallás szolgálatában

Szécsi József

Şanliurfa, a próféták városa

Mose Golan:

Ávigdor Hámméiri kettős identitása

Kiss Endre

A szombat régi és új határa

(Komoróczy Géza nagymonográfiájáról)


Kulturális cikkek a Szabad Nép és a Magyar Nemzet 1952-es évfolyamából

Németh Niki:

Egy furcsa barátság: Ady és Goga

„… az Isten csak egyet teremtett a magyarság javára, a zsidót”

Karl Kautsky

Are the Jews a Race?

Albert Lichtblau

Macht und Tradition

KÁRPÁTI TÜNDE:

Molnár Ferenc drámáinak magyarországi fogadtatás-történetéből (1902-2002)

Merényi-Metzger Gábor

Karinthy Frigyes származásának anyakönyvi forrásai


S. Nagy Katalin

Farkas István

Beer Iván z’cl

Magyarország a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc után

Hrotko Larissza

Rothschild hegedűje.
Csehov azonos című elbeszélése alapján

Oláh János

Az „angyalok” – Az Engel család felemelkedése, nagysága és …

Hrotkó Larissza

Családi státuszok a T’nach és a talmudi irodalom alapján

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter