KULTÚRATÖRTÉNET

Fintor Fruzsina:

Magyar irodalmi prüdéria, avagy Baudelaire inspiráló hatása

Dóczy Jenő:

Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége

(Ceruzajegyzetek egy kritikus arcképéhez)

Fenyő Miksa:

SZIBÉRIAI GARNIZON

Markovits Rodion riportregénye

Fintor Fruzsina:

Palágyi Lajos tórai története, avagy Jákob és Ráhel szerelmének újra értelmezése

Larissza Hrotkó:

Goldzieher Ilona, egy név a magyarországi zsidó művelődés történetéből

Vörös Sára

Petőfi Sándor költeményeinek héber nyelvű fordításai

Révész Béla

Ady Endre

Oláh János:

Zsidó népszokásokból

A (“zsinagógiális”) zsidó tulajdonnévről és használatáról

Fintor Fruzsina:

Az antiszemitizmus változatainak lírai tükre, avagy a történelmet meghatározó gondolkodásmód

Farnadi Jerusalmi Márk

A Kúnos Ignác által gyűjtött adakálei török népdal elemzése

Fintor Fruzsina:

A SÓFÁR HANGJAI ÁMOS IMRE MEGSZÓLALTATÁSÁBAN

Ámos Imre, az életben és halálban is prófétáló festő avagy a magyar Chagall

Szalai Judit

A Révai család és kiadó rövid története

Szabó Cipora Jáel

Diner-Dénes József és az Élet

Kóbor Tamás

Mi az igazság?
A zsidókérdésről

Fintor Fruzsina

Költemény a sorstársakért 1848-ban

Vadász Éva

Az Esterke-legenda nyomában

Friedmann Sándor

A kép és textus szerepe a családban, a gyermeknevelésben

Szabolcsi Miklós:

Dávid királytól a számítógépig

(Adalékok a magyar művelődéstörténet zsidó elemeihez)

Róbert Péter:

Zsidó házasságok létrejöttének vizsgálata történelmi és szociális szempontból

Szegedy-Maszák Mihály:

Radnóti Miklós és a holocaust irodalma

Szabó Dália Hadassa

Eötvös József levelezésének zsidó vonatkozásai

Adatkezelési tájékoztató

Szerkesztőség:  Kiss Endre, Haraszti György, Kocsis Péter