KULTÚRATÖRTÉNET

Mohácsi Jenő:

Stefan J. Klein fordításai

Ignotus Hugó:

Vajda János (1827–1897)

Oltványi Ambrus:

Falk Miksa publicisztikája

Mikszáth Kálmán:

Kiss József költeményei

Illés Endre:

A BRÜSSZELI CSIPKE

Kardos László:

Gelléri Andor Endre novellái

Gyulai Márta:

Grisa őrmester

David Xavier Gentry:

The occult novels of Gustav Meyrink

Németh Andor:

A VILÁG NÉPEI

Kassák Lajos:

Moszkvai sikátor

Martin József:

Tárcák és tárcaírók az UJSÁG kezdeti időszakában

Mohácsi Jenő:

Utazásom Adyhoz

Domokos Áron:

Az ügynök: Harari, avagy hogyan (ne) tanítsunk történelmet képregénnyel

Fekete Miklós:

Szilágyi Géza:
Versek

Gyergyai Albert:

Marcel Proust

A.Gergely András:

Szabadság, akarat, tragikum, kockadobás Bölcseleti átvezetések az empirikus pluralizmus és a röhögtető halál között

Pap József:

Alfred Polgar

Kosztolányi Dezső:

Vészi József

Karl Schlögel:

Bulgakov városa: Kijev(részlet)

Fábry Zoltán:

Az ötnevü ember

Turóczi-Trostler József:

Madách németül – Mohácsi Jenő fordítása

Füst Milán:

Peter Altenberg: Die Auswahl aus meinen Büchern (Ed.: Fischer, Berlin)

Vas István:

Verdi
Franz Werfel könyve – Nova kiadása

Schöpflin Aladár:

Réthy László

Mohácsi Jenő:

Karl Kraus

Németh Andor:

József Attila

Feleky Géza:

Vezeklés
(Maximilian Harden könyve)

Aczél György:

Az értékőrző és értékteremtő színház

Szávai Nándor:

Harc az angyallal

Schöpflin Aladár:

RAGUZA

Lichtman Tamás:

A család hatalmi hierarchiája

Faludy György:

Aczél Tamás

közzéteszi: Botka Ferenc

NÉMETH ANDOR ÉS DÉRY TIBOR LEVELEZÉSE, 1939–1941

Gyergyai Albert:

Martin du Gard

Kiss Ágnes:

Nagyapák – apák – fiúk/unokák

Fintor Fruzsina:

Magyar irodalmi prüdéria, avagy Baudelaire inspiráló hatása

Dóczy Jenő:

Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége

(Ceruzajegyzetek egy kritikus arcképéhez)

Fenyő Miksa:

SZIBÉRIAI GARNIZON

Markovits Rodion riportregénye

Fintor Fruzsina:

Palágyi Lajos tórai története, avagy Jákob és Ráhel szerelmének újra értelmezése

Larissza Hrotkó:

Goldzieher Ilona, egy név a magyarországi zsidó művelődés történetéből

Vörös Sára

Petőfi Sándor költeményeinek héber nyelvű fordításai

Révész Béla

Ady Endre

Oláh János:

Zsidó népszokásokból

A („zsinagógiális”) zsidó tulajdonnévről és használatáról

Fintor Fruzsina:

Az antiszemitizmus változatainak lírai tükre, avagy a történelmet meghatározó gondolkodásmód

Farnadi Jerusalmi Márk

A Kúnos Ignác által gyűjtött adakálei török népdal elemzése

Fintor Fruzsina:

A SÓFÁR HANGJAI ÁMOS IMRE MEGSZÓLALTATÁSÁBAN

Ámos Imre, az életben és halálban is prófétáló festő avagy a magyar Chagall

Szalai Judit

A Révai család és kiadó rövid története

Szabó Cipora Jáel

Diner-Dénes József és az Élet

Kóbor Tamás

Mi az igazság?
A zsidókérdésről

Fintor Fruzsina

Költemény a sorstársakért 1848-ban

Vadász Éva

Az Esterke-legenda nyomában

Friedmann Sándor

A kép és textus szerepe a családban, a gyermeknevelésben

Szabolcsi Miklós:

Dávid királytól a számítógépig

(Adalékok a magyar művelődéstörténet zsidó elemeihez)

Róbert Péter:

Zsidó házasságok létrejöttének vizsgálata történelmi és szociális szempontból

Szegedy-Maszák Mihály:

Radnóti Miklós és a holocaust irodalma

Szabó Dália Hadassa

Eötvös József levelezésének zsidó vonatkozásai

Szerkesztőség: Dr. Kiss Endre,
Dr. Haraszti György, z'l     Kocsis Péter

ÍRJON NEKÜK!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT