TARTALOMJEGYZÉK

arcok blickfang esemény dokumentum exkluzív film-színház-video filozófia hazai zsidóság identitás irodalom klasszikus könyv kutatás legenda emlékezet művészet kultúrtörténet pszichológia okoskodás

ARCOK

Róbert Péter: Salamon Pál író
Vekerdy Tamás: Török Sándor
Róbert Péter: Ligeti Miklós és Anonymus, az ismeretlen történetíró
Szállási Árpád: Osvát Kálmán (1880–1953)
Lévai Katalin: Ferge Zsuzsa 90 éves
Dr. Celler Tibor: Ábrahám Pál – a legkalandosabb életű magyar zeneszerző
Stephen I. Ternyik: Ancient Jewish Magic (1898, Strassburg)
Kling József: Hazajött Londonból, hogy elérje az utolsó auschwitzi gyorsot
Sándor Zsuzsanna: Hát én nem vagyok magyar? Kondor Ernő, a pesti kabaré "feltalálója"
Forgács András: Kremenezky János, Herzl Tivadar harcostársa
Hubai Gergely: King Kong Casablancában
Gergely Anna: "Nem szégyen zsidónak lenni"
D. Kovács Ildikó 24.hu: Mi köze van Budapestnek New York legjobb polgármesteréhez?
Dés Mihály: Út a halálba – helyszíni közvetítés
MTVA Archivum: Az ember, aki nemcsak beszélni, hanem viselkedni is tanította az országot
Molnár Csaba: Az atombomba neurotikus atyja
Róbert Péter: Hegedűs Gyula, a Vígszínház színművésze
Forrai Judit: A fogászat zsidó pápája: Alfred Kantorowicz
Hammerstein Judit: Arthur Koestler és az emigráció az "új Cionba"
Vincze Miklós: Róth Imre, aki nélkül New York több felhőkarcolóval lenne szegényebb
Szécsi József: Akit nem avattak Boldoggá - Bernovits Vilma hitoktató
A fény művésze: Moholy-Nagy László
Benedek István Gábor (BIG): Szerdahelyi István és a Germanus-titok
Ford. Szabó Cipora Jáel: Diner- Dénes József (1857-1937)
Kiss Endre: Balázs Béla és akiket érdekel
Kiss Endre: Balázs Béla költő, író, filmesztéta, rendező
Bártfai Gergely: Aki eladta Lenint
Prof. Dr. Forrai Judit: dr. Kunvári Bella, a modern fogorvosnő,
műgyűjtő, kultúr-mozgalmár, polihisztor, múzsa
Nagy József: Del Medico Imre
Nyáry Krisztián: Molnár Ferenc szeretője: Bartha Vanda
Batta András nyomán: Szirmai Albert operettszerző
Sztankay Ádám: Kabos Gyula komédiákban, tragédiákban bővelkedő,
fájdalmasan rövid élete
Stephen I. Ternyik: WHERE IS MY STRENGTH?
Stephen I. Ternyik: Oppenheimer's Circumspection
Bános Tibor: Kabos Gyula, színész
Bános Tibor: Lukács Pál, Oscar-díjas színész
Borsányi-Schmidt Ferencz'cl: Debrecenből az újhéber költészet Parnasszusára
Róbert Péter: Wallenberg utolsó ma élő munkatársa
Dr. Szabó Attila: "Megkésett" megemlékezés egy magyar-zsidó gyógyszerészről
Pusztai János: Weinmann Jakab az aviátor

 

BLICKFANG

Halász Gábor: Vázlat Óbudáról
Molnár Andrea: A rabbinikus irodalom néhány galut-percepciója
Kiss Endre: "Post-truth" időutazás Ortega y Gasset társaságában
Uhrmann Iván: Kazárok, magyarok, zsidók
Borsányi-Schmidt Ferenc z'cl: A kínai /kaifengi/ zsidók története
Gömöri György: Egy magyar származású angol színész: Leslie Howard
Molnár Andrea: Széljegyzetek egy kvázi abszurd történelmi párhuzam kapcsán
A.Gergely András: Képek kínálta ösvény a labirintusba
Kárpáti Ildikó: Isten nagy, én zsidó vagyok
Kiss Endre: Élet és halál határán - Humor az orvoslásban
Fintor Fruzsina: A "mesterséges gyönyörökre" törekedve
A KARIKATÚRÁRÓL
Rabbitörténetek
Csepeli György: Változó horizontok
Friedmann Sándor: Megkérdeztem Philont…
Róbert Péter: Churchill és a zsidók
A medve megtérítése
Szegő Ágnes: A pszichológia fogalmai
Csepeli György: Zsidó családtörténet kutatás és genetika

 

ESEMÉNYEK

Lányi Pál: Holczer családi kiállítás - MEGNYITÓ
MEGHÍVÓ a Szegedi Zsidó Hitközség családtörténeti kiállítására
Róbert Péter: Zsidó szemtanú Batthyány Lajos kivégzéséről…
Különdíj az Ábrahám Veráról szóló kisfilmnek 2021.08.
Kriszt László: 15 éve színpadon Sárdi Mária: Kislány a pokolban holokauszt monodráma
Róbert Péter: Szenes Hanna ejtőernyős-emlékugrás és megemlékezés
Róbert Péter: A Keren Hajeszod 100 éve
Róbert Péter: Megkezdődött a Szenes Hanna emlékév
Róbert Péter: Első világháborús zsidó hadisírok felújítása Magyarországon
Róbert Péter: Efraim Kishon azelőtt Kishont (Hoffmann) Ferenc
Róbert Péter: 110 éve született Perlasca
Kiss Endre: Visszaemlékező meditáció Szabolcsi Miklósról
Róbert Péter: Budapest román megszállása (1919)
Róbert Péter: Donáth Gyula és a Turulmadár
Róbert Péter: A 2019.november 30-ai konferenciákon jártunk
Róbert Péter: Szeles Erika Kornélia 1941.I.6 – 1956.XI.7.
Róbert Péter: Sztálin születésnapja Budapesten
Róbert Péter: 160 éve született Zámenhof, az eszperantó megalkotója

 

DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera: A szegedi zsidó iskola zászlaja
Falk Miksa: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála
Rézler Gyula: Munkásszociográfiák a két Világháború között
Ábrahám Vera: dr. Biedl Samu gyászjelentés
Ábrahám Vera: Közösségi emlékezet gyászesemény kapcsán az írott textusok tükrében
Ábrahám Vera: A Baumhorn síremlék
A.Gergely András: Olvasatok, periratok, igazságtételek
Ábrahám Vera: Irodalmi est Szegeden, 1938
Ábrahám Vera: A Szegedi Zsidó Óvoda létrehozásáról, 1931
Szende Pál: A magyar látszatalkotmány
Szende Pál: Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben
Lukács György: Moses Hess és az idealista dialektika problémái
Ábrahám Vera: meghivo1945
Ábrahám Vera: Löw Immánuel és a Szegedi Zsidó Hitközség szerződései, 1940
Kiss Endre: Zsidóság és a német irodalom
Dede Franciska: "Kezét csókolja, Ignotus"
A százötvenhárom éve született Veigelsberg/Ignotus Hugóról (1869*‒1949
Hrotkó Larissza: A 19. századvégi zsidó társadalmi gender viszonyok
megismerése a Magyar Zsidó Szemle szövegelemzése alapján II.
Füst Milán: Két vers a Népszövetségről
Hrotkó Larissza: A 19. századvégi zsidó társadalmi gender viszonyok
megismerése a Magyar Zsidó Szemle 1884. évi száma szövegelemzése alapján I.
Ábrahám Vera: Dr. Molnár Ernő rabbi és egy szegedi kapcsolat
Fodor Péter: Szemelvények a csongrádi zsidóság történetéből
Ábrahám Vera: A Szegedi Zsidó Hitközség különleges imakönyvei
Eva J. Engel: Die Gesammelten Schriften Moses Mendelssohns
Oláh János zc'l: A nagylábujj megfogásától a koporsó érintésig
Szolnoki István: A HARMADIK BIRODALOM KELETKEZÉSE
Marian Turski: Aschwitz nem az égből pottyant le
Monostori Imre: A zsidókérdés változatai a magyar folyóiratokban
a húszas évektől a zsidótörvényekig - II.rész
Összeállította: Vörös Sára: Az antiszemitizmusról
- az Egyenlőség c. folyóirat 1882-1885 közötti számaiból
Monostori Imre: A zsidókérdés változatai
a magyar folyóiratokban
a húszas évektől a zsidótörvényekig - I.rész
Vörös Sára: Izsák és a fehérterror
Hrotkó Larissza: Frankel Leó út 49
Szerb Antalné: Szerb Antal utolsó hónapjai
Vörös Sára: Gondolatok az antiszemitizmusról
Stephen I. Ternyik: The Epistemological Heritage
of Erdös Pal: N is more than a Number.
Gettórendelet 1944-ből
Róbert Péter: 1938-1944. Hat év a magyar zsidóság történetéből
Juhász Zita: AZ INTERPRETATIO JUDAICA KLASSZIKUS KORA
Komáromi Sándor: Irodalmi antiszemitizmus?
Kiss Endre: Számvetés a családdal az Iskolatelevízió médiumában
Komáromi Sándor: 'Etno-irodalom': a "keleti zsidó"
legitimitása Joseph Roth műveiben
Egyed Ilona: Ernst Krenek "Jonny spielt auf" című operája Magyarországon
Deutsch Gábor: A Messing– rejtély avagy a fekete varjú kalandos élete
Az Egyenlőség első két évtizede
Róbert Péter: Egy zsidó kórház 1944-ben

 

EXKLUZÍV

Devecseri Gábor: Bikasirató
Gergely Anna: Baumgarten Ferenc Ferdinánd: "Egy vándor és bujdosó"
dr. Forrai Judit: A kézmosás kultúrtörténetéből
Oláh János z'cl: A betegség és annak gyógyítási praktikái
a zsidóság múltjában (A zsidó népszokásokból)
Domán Istvánz'cl: Megnyerhették (volna) a világot...
Haraszti György: A KÁRPÁT-MEDENCEI ZSIDÓSÁG
ANNOTÁLT KRONOLÓGIÁJA 1918 ÉS 1945 KÖZÖTT
Kiss Endre: A zsidó fiatalember története
Surányi András: Napfogyatkozás - karantén napló
Haraszti György: Zsidó embermentők 1944/45-ben
Marsó Judit: Schwarz Sándor auschwitzi túlélő visszaemlékezése
Kiss Endre: Helyzetkép Adornóról
Kiss Endre: A világ pillérei - az etika pillérei
Hidvégi Máté: Két holokauszt-jóslat 1917-ből
Kiss Endre: Uwe Johnson az Oranienburger-Strassén
Pataki Éva könyve: Alex és Andy. Zsidó emigráció, asszimiláció
Kárpáti Ildikó: "Jojo, te nem vagy náci"
CZIMMER JÓZSEF: A ZSIDÓ ISMERETELMÉLET MAIMUNIIG
Kelen András: Részlet a "Sajátságok" című aforizma gyűjteményből
Barna Gábor: Adatok egy barátság történetéhez
- Bálint Sándor és Scheiber Sándor egymáshoz írt levelei

 

FILM - SZÍNHÁZ - VIDEO

Kárpáti Ildikó: "Itt lakott…"
Kárpáti Ildikó: A Rashevski tangó (Le Tango des Rashevski)
Kárpáti Ildikó: "Ugye viccel?"
Kárpáti Ildikó: A mímus és a mészáros
Kárpáti Ildikó: "Ezek pedig az Izráel fiainak nevei"
Kárpáti Ildikó: Isten nagy, én zsidó vagyok
Jean-Paul Sartre: Zárt tárgyalás
Kárpáti Ildikó: "Talán a maga hadserege, de nem az enyém"
Kárpáti Ildikó: Mank
Kárpáti Ildikó: Aki kesereg
Friedmann Sándor: Az Idealista Világ Üldöztetése és Meggyilkolása,
ahogy azt a Történelmi Események előadják,
Peter Weiss Úr Betanításában
Kárpáti Ildikó: Tagadásra hallgatás a válasz
Kárpáti Ildikó: A zsidóság csiszolatlan fekete opálja
Kárpáti Ildikó: Megmaradtak és ottmaradtak
Sárdi Mária :Kislány a pokolban
Tadeusz Borowski: Nálunk Auschwitzban
Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok
Kárpáti Ildikó: "…más Tóra szerint"
Kárpáti Ildikó: "Napok romjai"
Kárpáti Ildikó: "…isteni szép lényegükben..."
Kárpáti Ildikó: Aki keres, és aki talál
Kriszt László: Világégés és remény
Kárpáti Ildikó: A slemil és a dibuk, a Jefferson Airplane
és Schrödinger macskája
Kárpáti Ildikó: „Lődd le a nácit!”
Kárpáti Ildikó: Szégyen ide, szégyen oda…
Kárpáti Ildikó: "Jojo, te nem vagy náci"
Füst Milán előszava
Csepeli György: A jó király
Sándor Tibor: Őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938-1944

 

FILOZÓFIA

Kiss Endre: A magyar modernizáció és a diszciplinává váló filozófia
Paár Ádám: "Felekezeti mozgalom – mégis nemzeti eszme"
Eörsi István: Napló Jóbról
A.Gergely András: Bibliai egyetemesség, alávetettségi méltóság, morális doktrínák
A.Gergely András: Respekt az autonómiához
Endre Kiss: Baruch Spinoza as Model of Friedrich Nietzsche’s Zarathustra
A.Gergely András: Kollektív allegóriák, értelmezésgépezetek, kafkomániák között
Hrotkó Larissza: Gondolatok Dr. Staller Tamás "Hermann Cohen" című kéziratához
Szerdahelyi István: Az ismeretlen klasszikus: Szemere Samu
Endre Kiss: Kafkaïen
Borsányi Schmidt Ferencz'cl : A ZSIDÓ "LÉNYEGLÁTÁS"
Kiss Endre: A világ pillérei - az etika pillérei
V. Pók Katalin: A "mózesi megkülönböztetés" a posztmodern korban
Richard Gelwick: THE CALLING OF BEING HUMAN
Kiss Endre: The concept of the "Inter-Enlightenment"
Kiss Endre: Die Legende der Gerechten als ethisches,
soziologisches und sozialontologisches Narrativum
Kiss Endre: Anti-Semitism as a This-Worldly Metaphysics
Kiss Endre: Finomítás, sűrítés, kiterjesztés...
Forrai Judit: A szexuális férfierő serkentése orvosi javallatra a XII. században
Oláh Jánosz'cl: Gersom (Gerhard) Sólem „kabbalája”
Staller Tamás z'cl: Koestler és a zsidóság
Kiss Endre: Czimmer József: A ZSIDÓ ISMERETELMÉLET MAIMUNIIG
Stephen I. Ternyik: THE AUFBAU-PRINCIPLE of ALEX BARZEL
(Vas Sándor) (1921-2005)
Frettlöh, Magdalene L.: Wo war Gott in Buchenwald?
Joseph Gabel: La philosophie hongroise de la fausse conscience
Hrotkó Larissza: Maimoni judaizmusáról
Iványi Gábor: A család egzisztenciális kihívása az új politikai teológia nézőpontjából
Juhász Gábor: Hannah Arendt és A TOTALITARIZMUS GYÖKEREI című könyve
Kiss Endre: Antiszemitizmus, mint metafizika
Kiss Endre: Filozófiai elemek a család problematikájának értelmezésében
Kiss Endre: A gyűlölet Friedrich Nietzsche etika-tipológiájában
Kiss Endre: Világbölcsek önmeghatározása
- Moses Mendelssohn és Johann Georg Hamann Szokrátesz-képe
Emmanuel Lévinas: Asszimiláció ma
Albert Lichtblau: Macht und Tradition
- Von der Judenfeindschaft zum modernen Antisemitismus
Hanno Lindner: Hamann Mendelssohnnal szemben
– a jelenkori keresztény-zsidó párbeszéd aspektusából

 

HAZAI ZSIDÓSÁG

Dávid András: STENCIL - a Gestetner család 4.
Fintor Fruzsina: Hagyományőrzés és töretlen hit a Pápán élő zsidóságban
Dávid András: STENCIL - a Gestetner család 3., sárkányok
Dávid András: STENCIL - a Gestetner család 2., barátfüle és tőzsdekrach
Dávid András: STENCIL - a Gestetner család és egy találmány története 1.
Flaskár-Nagy Melinda és Földy-Molnár Lilla: Budakalászi hitsorsosok
Flaskár-Nagy Melinda és Kiss Kálmánné: Kettészakadt életek
A.Gergely András: Anyakönyv, közösség, sírjel
Lányi Pál: NANETT…IDA…KATALIN és GYULA
A.Gergely András: Emlékezet és csend – Tórába kötve
Szabó Tünde Judit: A miskolci zsidóság rövid, és hányattatott története a kezdetektől napjainkig
Vukov Anikó Veronika: „…a rokon érzés, s a csatlakozó önfeláldozat…”
Forgács András: Újpest zsidóságának története
az újpesti ipar kialakulásától a holokausztig
Róbert Péter: A "Révai" – lexikon és kiadó
Gergely Anna: "Csak a szellem legyőzhetetlen"
Hrotkó Larissza: Pesti zsidók
Róbert Péter: Rendhagyó Fradi kocsma - kóser vendéglőben
Fenyves Katalin: Mi mozog a zöldleveles bokorban?
A.Gergely András: Pro reliquis Subotica
Egy látványos világörökség harsány elherdálásáról
A.Gergely András: Kultúra-örökség, városfejlődés, szakrális lét
Marsó Judit: Magyar zsidó népzene
Ábrahám Vera: A Pillitz ügy
Balogh István: Egy viharsarki zsidó nyomdász a magyar kultúra szolgálatában
Nagy Attila Károly: BRÓDY IMRE fizikus, a kriptontöltésű izzólámpa feltalálója
Vörös Kati: Judapesti Buleváron
Répás Annamária: A zsidók emancipációja
Kiss Eszter : Egyszervolt "kis Jeruzsálem" Makón
szerkeszti: Füvessy Anikó: Zsidók Tiszafüreden
Bányai Viktória: A családpótlás közösségi és egyedi megoldásai:
zsidó családok Magyarországon, 1945-47
Gergely Anna: Lovasberénytől a világhírnévig. A Feleki család története
Huszár Mihály: Az első marcali rabbi. Marczali Mihály pályakezdése és családja
Tóth Eszter: MOSHE VOHL, Mád első rabbijának életútja
György G. Márkus: Political cleavages and anti-Semitism in Hungary X
Lányi Pál: Zsidó csekonicsok
Buza Péter: Borozó Budapest
Szentgyörgyi Ákos: A józsefvárosi zsidó közösség
kialakulása, imaházak és zsinagógák
Szigeti Jenő z'cl: A 19. századi nazarénus házasságkötés puritán gyökerei

 

IDENTITÁS

Vas István: Pesti elégia
Komlós Aladár: Az élet álom
Hannah Arendt: Nachtlied
Molnár Andrea: Gondolatok egy megkapó párhuzam apropóján
Kárpáti Ildikó: "Oh, mily szerencsés zsidó vagyok!"
Dávid András: Név és identitás
Fintor Fruzsina: Egy zsidó vallási ünnep művészi hatásairól
Hrotkó Larissza: Dvoyra Fogel: egy jiddis költőnő harcban az identitásért
A.Gergely András: Műszikla, szakadék-lelet, mito-logika
A.Gergely András: Kétkedők népe Jozip népe?
Komáromi Sándor: Manfred Winkler és pályatársai
Oláh János z'cl: A magyar millennium és a Der Judenstaat
Frölich Róbert: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének zsidó vonatkozásai
Litván György z'cl: Jászi Oszkár és a zsidókérdés
Ungvári Tamás z'cl: "Mózes helyett Danton"
Andreas Herzog: Die Mission des Übernationalen
Borsányi Schmidt Ferenc z'cl: Prágai írók és belzi haszidok
Szegvári Katalin: Zamecsnik Péter
Lichtmann Tamás: Egy orvos élete
Surányi András: SAUL sorstalansága
Kamarás István: Vallási identitás itt és most
Tóth Sándor: Mannheim Károly az ideológiáról
– a mai antiszemita jelenségek tükrében
Répás Annamária: Asszimilációs dilemmák
Komlós Aladár: Zsidó sebek és bűnök
Földessy Gyula: Ady és a zsidóság
Kiss Endre: "Sorsnemzedékek" és "nemzedéki sorsok"
Kelen András: Másságok
Egyed Ilona: Kísérlet – választott identitás és zenei idióma
kérdése a magyarországi zsidó származású zeneszerzők körében
Fintor Fruzsina: Zsidó szimbólumok találkozása Chagallal
Hernádi Miklós: IDENTITÁS Identitás és nyelvhasználat
Komáromi Sándor: Zsidó irodalom és műveltség, német-zsidó irodalom
bukovinai forrásokból a 19. század végétől napjainkig
Szécsi József: Monogámia és poligámia a zsidóságban
Dr. Zoltán Tarr und Prof. Judith T. Marcus(New York): Georg Lukács zur Judenfrage
Robert Wistrich: Sigmund Freud zsidósága

 

IRODALOM

Dutka Ákos: Hajók ha találkoznak
Gelléri Andor Endre: Hűvösvölgyi nászutasok
Sárközi György: Fölfelé
Orbán Ottó: 1944 karácsonya
Somlyó Zoltán z'cl: Sikátori ballada
Kartal Zsuzsa z'cl: Vallomás az ifjúságról
Büki Mátyás: ad Sorstalanság
Ignotus Hugó: HELTAI
Komjáthy Jenő: Palágyi Menyhértnek
Hatvany Lajos: KATEDRA NÉLKÜL
Gelléri Andor Endre: A szállítóknál
Füst Milán: A HOLDHOZ
Vasy Géza: rejtett vízjel
Molnár Ákos: A vihar elvonul
Szenczei László: KARÁCSONY BENŐ
Lányi Pál: Álomprés
Dávid András: Felhő
Molnár Andrea: Impressziók egy "angyali" románcról
Surányi András: őszi mozaikok
Kóbor Tamás: Az angyal
Büki Mátyás: egyenes adás
Tamás Lichtmann: Geistige Positionen des Judentums in der ungarischen Kultur
Kiss Endre: A zsidó fiatalember története
Lévai Katalin: Edelman Liza hagyatéka
Franz Kafka: A nyolc oktávfüzet
Fintor Fruzsina: Simon Judit büntetése és megváltása
Benedek István Gábor (BIG): Paul Newman, avagy Neumann Pali
Fintor Fruzsina: Makai Emil és a Tóra Örömünnepe,
avagy a hittől való távolodás kritikája
Fintor Fruzsina: Makai Emil költeménye a kinyilatkoztatásról
Szabó Dália Hadassa: A 19. századi dániai zsidó élet ábrázolása
Henrik Pontoppidan Szerencsés Péter című regényében
Eva Reichmann, Bielefeld: Wie viele Leben hatte Heinrich Heine?
Tom Moore: Julius Fučík: hős vagy áruló?
Fintor Fruzsina: Egy magyar zsidó költőről - Palágyi Lajosról
Mohai V. Lajos: Esszé az írói helytállásról
Kiss Endre: Italo Svevo és az Osztrák-Magyar Monarchia
Faludy György: Tanuld meg ezt a versemet
Bacsó Beáta: Örkény Hódolat Kafkának c. ciklus novellái
a kafkai látásmód és a kierkegaardi irónia fogalmán keresztül
Lénárd Sándor: RÓMÁBAN, 1938
Kóbor Tamás: A szeretetre méltó ember
Büki Mátyás: Olvasónapló (hommage à Sorstalanság)
Pálos Zsófi: Egy szó, mint száz
Pálos Zsófi: Hogyan alijázzunk fájdalommentesen
Dávid András: Na de mi van a csokoládégyárral?
Dávid András: NAGYPAPA HÁBORÓBA MEGY
Bacsó Beáta: A "felelős ember" egzisztencialista fogalma
Karinthy Frigyesnél
Büki Mátyás: hommageversek
Dávid András: Dóremi
Dávid András: Hoffmann meséi
Dávid András: nevek
Dávid András: úr ír
Fintor Fruzsina: "VESZÉLYBEN A HON"!
Andreas Herzog: "Zwischen Assimilation und Judentum"
Dávid András: Hogy' lettem roller...
Dávid András: ki-ki válik
Tóth I. János: Houellebecq a férfi-nő viszonyról és a családról

 

KLASSZIKUSOK

Otto Fenichel: A Psychoanalytic Approach to Anti-Semitism
Ifj. Leopold Lajos: A presztízs
Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában
Heinrich Heine: Téli rege
József Attila: Szegénység szennylepleiben
Mándy Iván: Előadó eltűnik (Biller jegyzeteiből)
Szerb Antal: Két cigaretta közt
Fejtő Fernc: BERLIN, ALEXANDER-PLATZ
Blaise Pascal: A zsidó vallásról I.
Blaise Pascal: A zsidó vallásról II.
Kassák Lajos: Musa Dagh negyven napja
Radnóti Miklós: Az állatok dícsérete
Thoma Maann: A TÖRVÉNY
Ligeti Ernő: Anina (1920)
Rejtő Jenő: H. G. Wells - Kis idők apró nagyságai.
Max Horkheimer - Theodor W. Adorno: Elemente des Antisemitismus
Ligeti Ernő: Scherzo
Ady Endre: A nemesi előnév, és a nagy betű
Heinrich Heine: Mit nekem már cifra zsoltár
Bálint György: Spanyolországban jártam
Kóbor Tamás: A majom
Nordau Miksa: Konvencionális hazugságok modern kultúréletünkben
Ligeti Ernõ: A szabadkőművesség története
Ignotus Hugó: KELET NÉPE
Berta Pappenheim: IMA
Szerb Antal: Könyvek és ifjúság elégiája
Peter Hammerschlag: Ungarische Schöpfungsgeschichte
Ady Endre: DÖNTÉS A SOMLÓ-ÜGYBEN
Ágai Adolf: AZ ANTISZEMITIZMUS
Diner-Dénes József: ELŐSZÓ - Bevezetés az érthetetlen megértésébe
Csécsy Imre: Vámbéry a világpolitikában
Theodor Herzl's Opening Address to the First Zionist Congress
Karinthy Frigyes: Ki kérdezett?
Szilasi Vilmos: Az írástudók árulása
Kriszt László: A FÉLELEM
Káldor György: Ideológia és utópia
Gábor Andor: Ki a zsidó?
Gellért Oszkár: HITLER
Hidvégi Máté: Két holokauszt-jóslat 1917-ből
Nagy Lajos:Képtelen természetrajz - A ZSIDÓ
Jacob Golomb: Herzl and Nordau
Friedrich Engels: Über den Antisemitismus
Avigdor Hameiri: Blau Lajos a primadonna öltözőjében
Hatvany Lajos: Egy kitagadott hagyatéka
David Kaufmann: A zsidó vallás tudománya
Nagy Endre: Misszisz Verebes

 

KÖNYVEK

Szarka Lajos: Csillagok! Csillagok!
A.Gergely András: Van-e a feledésnek földje, hazája, lakhelye?
A.Gergely András: …életében legalább egyetlenegyszer mindenki zsidó volt, vagy lesz, suttogta apám…"
A.Gergely András: Beszervezett, öntudatos, kommunista elvtársnőt
"zsidókat bújtató nővé" degradálni
Lányi Pál: Egy családregény utóélete
A.Gergely András: Holokauszt-emlékezet és elhallgatás: az amnéziaterápia kivételes esélyei
Róbert Péter: Felemás asszimiláció
A.Gergely András: Az "aranykor" mint Holocaust- előzmény
A.Gergely András: Árnyatlan főutcán korok maszkabálja
A.Gergely András: Iparkodással elért gőzerejű sebesség
Róbert Péter: Dunapest – egy sajátos környék szépirodalmi megörökítése
A.Gergely András: Rebellionidászok kora
Magyar Narancs: Minden héten forradalom.
Kiss Endre: Az ördög a részletekben is…
/Sebastian Haffner, Egy német története. Emlékeim 1914-1933/
A.Gergely András: Peregrinációtól a jogi felsőoktatásig
/Schweitzer Gábor : A katedrán innen és túl/
A.Gergely András: Az emberélet útjának (másik) felén
/Szunyogh Szabolcs: Jákob csillaga. Zsidóság: vallás, hagyomány, kultúra/
A.Gergely András: Félelmi sodrásaink – szélmentesebb légkörben
/Herta Müller: A király meghajol és gyilkol/
Dávid Sándor-Dobor Dezső: Keleti 100
Kiss Endre: Régi-új Tanácsköztársaság
A.Gergely András: Részválaszok a véletlenek sorsfordulóihoz
/Heller Ágnes magamagáról/
Hrotkó Larissza: Célegyenesben: siker és betiltás.
A cionista sajtó története Magyarországon 1947-1949
Flaskár Melinda: A zsidó szociális gondoskodás története
Budapesten a két világháború között
Kiss Endre: A huszadik század befejezetlen mondatai. Déry Tibor és vidéke
Róbert Péter: Ideológia és önazonosság
A.Gergely András: Kor-kép, lét-hit – tükör által világosan
Rojkó Annamária: Prém Margit missziója
Szarka Lajos : Csillagsorsok
Oláh János: Kicsi zsidó-magyar vademecum
Dobos Erzsébet: Alija
Jurij Poljakov: Gödölye tejben
Papp Richárd: Bezzeg a mi rabbink. Így nevet egy pesti zsinagóga
Harsányi László: A fényből a sötétbe
Milánovics Danica: Faludy György utolsó éve
Krausz TAmás: Az antiszemitizmus történeti formái
a cári birodalomban és a Szovjetunió területén
Szilágyi Erzsébet: Révész Béla könyve Max Nordauról
Róbert Péter: Waldapfel László naplója
Pogány József: Első világháborús riportok
Pető Andrea: Paul Martin Neurath: The Society of Terror
Hrotkó Larissza: Lajos utca 163.
Cserhalmi Imre: Akiken átgázolt a huszadik század
Marianna D. Birnbaum: Emlékalbum 1944-ből
Bolla Zoltán: Újlipótváros építészete 1861-1945
Székely Gábor: Fénylő fekete kő
A.Gergely András: Végső menekülés az emlékezetbe?
Egy elfelejtett magyar világirodalmi bestseller: Rodion Markovits: Szibériai Garnizon,
Ralph Brewster: Hontalanul Budapesten (1940-1944)
Izraelinfo: #Izrael70magyar
Király István: Napló 1956-1989.
Frank Tibor: Kettős kivándorlás
Konrád György: Zsidókról
Kovács András: A Kádár-rendszer és a zsidók (részlet)
Pető Andrea: Az elfelejtett eső nyomában
Cseh Viktor és Mózes Krisztián: Zsidó emlékek nyomában - két keréken
Yuval Noah Harari: Sapiens
Soros Tivadar: Túlélni - NÁCIVILÁG MAGYARORSZÁGON
Mary Gluck: A láthatatlan zsidó Budapest
Hernádi Miklós: A zsidó vicc világképe

 

KUTATÁS

Molnár Andrea: Rúth könyvének első fejezetéről "multifokális" módon
Haraszti György: A történelem visszfénye,
avagy "biztos" tények és hipotézisek Dániel könyvében
Molnár Andrea: Szkepticizmus versus istenfélelem
Bacsó Beáta: Telma Titusz rejtélyes nevének egyik lehetséges megfejtése
Karinthy Frigyes messiás-figurájának és Shakespeare Hamletjének
eszkatológiai, ontológiai és morálfilozófiai összevetésén keresztül
Bacsó Beáta: Karinthy Frigyes Géniusz c. karcolatának és
Lepketánc c. színművének elemzése Platón barlanghasonlata alapján
Silja Behre: Ephraim Kishon für Deutsche
Gergely Anna: Baumgarten Ferenc Ferdinánd: "Egy vándor és bujdosó"
Scheiber Sándor: Mikszáth tárgytörténeti kapcsolataihoz
Kiss Endre: Balázs Béla és az impresszionizmus esszencialitása
Forrai Judit: Steinberger Sarolta, az első, Budapesten avatott doktornő
Hasznos Judit: "Szív küldi szívnek szívesen...."
Hrotkó Larissza: "Wissenschaft des Judentums" a Magyar-Zsidó Szemlében
Dávid András: A kapitalizmus megjelenése a Bibliában
dr. Forrai Judit: A kézmosás kultúrtörténetéből
Haraszti György: A KÁRPÁT-MEDENCEI ZSIDÓSÁG
ANNOTÁLT KRONOLÓGIÁJA 1918 ÉS 1945 KÖZÖTT
Haraszti György: Zsidó embermentők 1944/45-ben
Lányi Beatrix: Werner Sombart zsidósággal kapcsolatos elméletei
KUTATÁS Larissa Hrotko:
DIE PESTER STIEFTÖCHTER JÜDISCHER GESCHICHTESCHREIBUNG
Hammerstein Judit: Egy optimista kálváriája Moszkvában
Arthur Holitscher: a hontalan utazó és a küldetéses útirajz
Komáromi Sándor: Átrendeződő régió, náci népirtás, emigráció:
zsidó származású német írók a felbomló Osztrák-Galíciából a 20. században
Borsányi Schmidt Ferenc z'clMéltatlanul elfeledve…
Pénzes Edit: Egy vita előzményei: zsidókérdés 1917-ben
Kiss Endre: A hetvenes évek Canettijéről
Kiss EndreUwe Johnson az Oranienburger-Strassén
Hrotkó Larissza: Zsidók Európában - A csehországi krónika
Vörös Sára: Petőfi Sándor körül kialakult kultuszok,
Petőfi zsidó kapcsolatai, költeményeinek zsidó műfordítói
Forrai Judit: Königsberger Lea orvosnő, az elsők közül
Michael Löwy: Karl Mannheim and Georg Lukacs
Endre Kiss: Sleepwalking and Validity
Lányi Beatrix: TOTALITARIZMUS ÉS ANTISZEMITIZMUS
A.Gergely András: A "neobarokk társadalom" nőtörténeti színterei, meg a modernitások
Németh Niki: Egy furcsa barátság: Ady és Goga
Antal Gábor: Kulturális cikkek a Szabad Nép és a Magyar Nemzet 1952-es évfolyamából
Bacsó Beáta: Karinthy Frigyes megváltó figurájának fejlődéstörténete
Beer Iván z'cl: Magyarország a török hódoltság, és a Rákóczi szabadságharc után
Dobner Győző: Krisztushívő zsidó mozgalmak
Ekkerné Rujsz Katalin: GÁBOR DÉNES (Budapest, 1900. jún. 5. – London, 1979. febr. 9.)
Gábor György: Csodagyűrű csak egy van
Györffy László Mózes: Zsolt Béla és a népies írók
háború utáni recipiálásának kommunista értelmezése
Mose Golan: Ávigdor Hámméiri kettős identitása
Hrotkó Larissza: Családi státuszok a T’nach és a talmudi irodalom alapján
Hrotkó Larissza: «Скрипка Ротшильда» Rothschild hegedűje.
Csehov azonos című elbeszélése alapján
Kárpáti Tünde: Molnár Ferenc drámáinak magyarországi
fogadtatás-történetéből (1902-2002)
Karl Kautsky: Are the Jews a Race?
Hrotkó Larissza: PIRKÉ IMAHOT Kézimunka a feminizmus és a vallás szolgálatában
Kiss Endre: Az anyajogtól a funkcionális differenciálódásig
Kiss Endre: A szombat régi és új határa
Albert Lichtblau: Macht und Tradition
Ábrahám Vera: A makói angyalos kő
Marsovszky Magdolna: Az antiszemitizmus: "Egy pozitív program negatív része"
Merényi-Metzger Gábor: Karinthy Frigyes származásának anyakönyvi forrásai
Oláh János z'cl: Az „angyalok” – Az Engel család felemelkedése, nagysága és …
Oláh János z'cl: Zsidó esküvői rítusok változásai a XIX-XXI. században
Palló Gábor: Elektron és Éter: Lénárd Fülöp "német fizikája"
Pelle János: Gázkamra a sörgyárban?
Róbert Péter: Protestáns-zsidó kapcsolatok Magyarországon
S. Nagy Katalin: Farkas István
Szécsi József: Şanliurfa, a próféták városa
Szigeti Jenő z'cl: A Szombatos Imádságoskönyv zsoltárfordításai
 

 

LEGENDÁK

Cs. Szabó László: STRADIVARI
Amit Naor: Braun József "Csibi":
Egy zsidó futballsztár tragikus története
Csiszár Mirella: Szerelem háború idején
Lajos Sándor: Gaál Franciska: a szép sztár, aki szerepért könyörgött,
majd mindenkit meghódított
Széman Emese Rózsa: Joe Pasternak,
aki nincstelen szilágysomlyói fűszeresinasból lett dúsgazdag sztár
Oláh János z'cl: Joszele Rosenblatt a "kis nagy" kántor
Csiszár Mirella: Szerelem háború idején
Nemes Nóra: Budapest első gyorsétterme- a legendás Ilkovics -története
Róbert Péter: Simon Böske, a zsidó Miss Európa
Róbert Péter: A zsidó pasa
A szabadkőműves - Zerkovitz Béla slágerszerző
Nyáry Krisztián: Richter Gedeon,
a modern magyarországi gyógyszeripar megteremtője
Ághassi Attila: Egy magyar zsidó birkózó rontotta el Hitler ünnepét
Lacza Tihamér: Kishivatalnokból világhírű cégvezető: Aschner Lipót (1872–1952)
Róbert Péter: Rothschildok és a háborúk
Nyáry Krisztián: Róbert bácsi, a jótékony szélhámos
Róbert Péter: Szenes Hanna küldetése
Róbert Péter: Sebők Zsigmond - avagy Mackó bácsi is zsidó volt

 

EMLÉKEZET

Lengyel József: Hazatérés előtt
Leon Blum: Memories of the Dreyfus Affair
Gergely Anna: A zsidók kiűzése Székesfehérvárról 1848-ban
Róbert Péter: Zsidók az 56-os forradalomban
Borsányi Schmidt Ferenc z'cl : Prágai írók és belzi chászidok
Borsányi Schmidt Ferenc z'cl : Bokharai (Buharai) zsidók
Fintor Fruzsina: Galícia az I. világháborúban Gábor Andor szemével
Janusz Korczak: NAPLÓ
Haász János: Eddig ismeretlen József Attila-vers került elő
Shmuel Ettinger: A modern zsidó történelem fő irányai II.
Shmuel Ettinger: A modern zsidó történelem fő irányai I.
Rudolf Dániel /divany.hu/: Mesés gazdagságban élt a magyar képhamisító, aki még Picassót is átverte
Ábrahám Vera: Dr. Herskovits Mózes a Magyar Zsidó Szemlében, és töredékek egy hitközség életéből
Fintor Fruzsina: A pestis alatti zsidó ábrázolás vázlata, avagy az emberi gondolkodásmód képi emlékei
A.Gergely András: A humanista Bálint Györgyről
– a közlésszabadság toronyőréről
Pataki Ferenc, az ország leghíresebb fejszámolóművésze
Békeffi István: Két úr a Gestapótól
Molnár Andrea: Szemelvények a zsidóságot érintő középkori francia literaturából
Szabó Attila: Professzor Dr. Gergely Judith z'cl
Hrotkó Larissza: Durchbruch des Fundamentalismus
und ein neues Gesicht der Orthodoxie im Judentum Ungarns
Hrotkó Larissza: Jiddis, de nem Solom Alejhem
Rose Proszowski: Der Beginn des Progressiven Judentums in Deutschland
und seine Auswirkungen auf Amerika
Domán István z'cl: Megnyerhették (volna) a világot...
Friedmann Sándor: Emlékezzünk, hogy felejteni tudjunk
Nurit Eldar - Tóth Sándor: Egy elfelejtett cionista embermentő: Komoly Ottó
Dávid András: Szökés az akkói börtönből
Mose Golán: A Kasztner-ügy történelmi torzításainak jelentősége
Berényi Zsuzsa Ágnes: Titkos-rendőrségi jelentés a Martinovics páholyról
Róbert Péter: A leghíresebb Hofjude
Gergely Anna: "Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthat nekem"
Kiss Endre: A folyamat maga…
Róbert Péter: Hadiérettségi mint szükségmegoldás
Róbert Péter: Koronavírus - spanyolnátha
Szilágyi Erzsébet: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyes eseményei
Bondy Hermann emlékezetében
Antal Gábor: "Egy köznapi élet bizonyos vonásai"
Oláh János z'cl: Egy "angyal" egykor és ma - Az Engel család felemelkedése, nagysága és...
Blum Zoltán: Szamosújvár, Románia, emlékek
Deutsch Gábor:Egy törött sírkő titka
Valachi Anna: Virág Teréz múltvallató szeretet-terápiája
Szécsi József: Holokausztról nemzsidóknak
Heimer György: Hős vagy áruló? (Kasztner Rezső lezáratlan tragédiája)
Róbert Péter: A Budapesti zsidó ellenállás
Róbert Péter: Reviczky Imre helytállása
Nyáry Krisztián: Michnay Gyula - a recski tábor bátor foglya
Páll Edit: Fiume és Trieszt magyar zsidó emlékei
Herczeg Sándor: Hetvenöt éve történt a Maros utcai tömeggyilkosság
Gergely Anna: A baracskai zsidóság emlékezete
Mose Golán: A magyarországi cionista szervezetek zsidó menekülteket segítő tevékenysége
Magyarország német megszállása előtt
Schöner Alfréd: Az újrasarjadzó zsidó élet a feszültségek forrásává is vált…
Bárdos Edith: Hangaszálak

 

MŰVÉSZET

Molnár Andrea: Gondolat-kísérlet egy sötéten is ragyogó Celan-poéma kapcsán
Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz
Szilágyi György: Hanyas vagy?
Gergely Anna: "Fehérváron egy kicsit megtanultam a magyar vidéki életet…"
Király László: A zsidó kultúra hatása a magyar zeneszerzésre
Büki Mátyás: Lisztomania
Fejes Júlia /artportal.hu/: A legvalódibb hamisító
Büki Mátyás: "Árulás", "áttérés"
Lénárd Sándor versfordításai magyarról németre
Fintor Fruzsina: Magyar zsidó szobrászművészek az Osztrák-Magyar Monarchiában
Kárpáti Ildikó: Példák a Teremtés könyvének filmes ábrázolására
Friedmann Sándor: Apropó Modigliani…
Bacsó Beáta: Az egzisztencialista filozófia megjelenése Thomas Mann „Doktor Faustus”-ában
Hasznos Judit: Az ének és zene, mint az érzelmek és a hála közvetítője a TaNakh-ban
Friedmann Sándor: "Ki a vízben és ki a tűzben"
Fintor Fruzsina: A Menóra fénye
A.Gergely András: Geometrikus kollázs, reális képvilág
Hidvégi Máté: Joseph Brodsky és Ezra Pound sírjánál a Velencei temetőben
Molnár Andrea: Kevés szóval a kafkai "Törvény kapujáról"
Vincze Miklós: Bettelheim Franciska, az elfeledett újpesti építésznő
Farnadi-Jerusálmi Márk: André Hajdu 1932 – 2016
Pejin Attila: Tornyos zsinagógák Magyarországon
Páll Edit: SIGMUND FREUD: MŰVÉSZETI ÍRÁSOK
Kárpáti Ildikó: Zsidó témák Fehér László festményein
Fintor Fruzsina: Zsidó kördal, avagy egy elfeledett magyar szabadságharcos költő

 

KULTÚRATÖRTÉNET

Gzergzai Albert: Martin du Gard
közzéteszi: Botka Ferenc: NÉMETH ANDOR ÉS DÉRY TIBOR LEVELEZÉSE, 1939–1941
Fintor Fruzsina: Magyar irodalmi prüdéria, avagy Baudelaire inspiráló hatása
Fenyő Miksa: SZIBÉRIAI GARNIZON - Markovits Rodion riportregénye
Fintor Fruzsina: Palágyi Lajos tórai története, avagy Jákob és Ráhel szerelmének újra értelmezése
Dóczy Jenő: Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége
Larissza Hrotkó: Goldzieher Ilona, egy név a magyarországi zsidó művelődés történetéből
Fintor Fruzsina: Az antiszemitizmus változatainak lírai tükre,
avagy a történelmet meghatározó gondolkodásmód
Révész Béla: Ady Endre
Oláh János z'cl: Zsidó népszokásokból
Vörös Sára: Petőfi Sándor költeményeinek héber nyelvű fordításai
Szabó Cipora Jáel: Diner-Dénes József és az Élet
Farbadi Jerusalmi Márk: A Kúnos Ignác által gyűjtött
adakálei török népdal elemzése
Szalai Judit: A Révai család és kiadó rövid története
Fintor Fruzsina: A SÓFÁR HANGJAI ÁMOS IMRE MEGSZÓLALTATÁSÁBAN
Fintor Fruzsina: Költemény a sorstársakért 1848-ban
Friedmann Sándor: A kép és textus szerepe a családban, a gyermeknevelésben
Hernádi Miklós: Identitás és nyelvhasználat
Kóbor Tamás: Mi az igazság? A zsidókérdésről
Róbert Péter: Zsidó házasságok létrejöttének vizsgálata
történelmi és szociális szempontból
Szabó Dália Hadassa: Széljegyzet nemzeti kánonokhoz
- Eötvös József levelezésének zsidó vonatkozásai
Szabolcsi Miklós: Dávid királytól a számítógépig
Szegedy-Maszák Mihály: Radnóti Miklós és a holocaust irodalma
Vadász Eszter: Az Esterke-legenda nyomában

 

PSZICHOLÓGIA

József Attila: Levél Gyömrői Editnek
Forrai Judit dr.: Gondolatok a világhírű módszer kialakulásáról
és alapítójáról, Pető Andrásról
Karinthy Gábor: Levelek Füst Milánhoz
Kiss Endre: Bibó István fasizmus-magyarázata
Wilhelm Reich: Pszichoanalízis és szocializmus
Vajda Zsuzsanna: A vadon gyermekei.
Róheim Géza a gyermekkori fejlődésről a terepmunkák tükrében
Endre Kiss: Die unentdeckte Welt der Seele der Masse (n)
Hermann Brochs unentdeckte Massenpsychologie 1993-2014
Vámbéry Ármin: Tatárom
Hasznos Judit: A Legyek Ura visszanéz
Szondi Lipót: Sorsanalízis és önvallomás (részlet)
Hasznos Judit: Elias Canetti tegnap és ma
Marsó Judit: Tinédzserek véleménye az "igaz emberről"
Fenyő Miksa: Hitler
Holocaust és az ismétlődő trauma
Bánhidi Ágnes: Transzgenerációs traumaátörökítések
A.Gergely András: Örökség vagyunk.../Könyv-olvasatok/
Ungárné Komoly Judit: A segítő ember - A cadikok személyiségéről
Kulcsár-Szabó Anikó: AZ ÖRDÖGGÖRCS
MINT IRODALOMPSZICHOLÓGIAI KINCSESBÁNYA
Ulrike Pilarczyk: Zur medialen Konstruktion
von Gemeinschaft in der jüdischen Jugendbewegung
Stephen I. Ternyik: Economic Cycles of Social Hatred
- On the Conjuncture of Antisemitism-

 

OKOSKODÁS

Széchenyi Ágnes: Horváth Zoltán levele Ignotus Pálhoz
Janikovszky Éva: Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek....
Az öt leghíresebb zsidó
BESZÉDKULTÚRA
Fintor Fruzsina: Kapcsolat François Villon-Faludy György és a Pestis között
Sír a telefon és én is!
Egri Péter: Karinthy Frigyes Ibsen-karikatúrájáról
Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
Zsidó vicc
Miért boldogulnak a zsidók?
Hrotkó Larissza: Csók és egyebek...
MONDACSOK
Trump
A magyar nyelv egyértelműen "kétértelmű"!
Zsidó szerénység
Nagy Beáta: Idézetek iskolai dolgozatokból
Egy orosz katonai akadémián
Hasznos Judit: Egy nagymama vívódásai
Staller Tamás z'cl: Kérdések a zsidó genealógiáról
 

 

 

FEL